Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор

Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор