Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"