РУО - София-град документи

ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ СОФИЯ-ГРАД, 2019 г.

Областна  координационна група за учене през целия живот  София-град,  2019 г.

Отчет за изпълнение на дейностите на РУО - София-град за учебната 2018/ 2019 година

Годишен план на РУО - София-град 2019/ 2020 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Регионална програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи

Отчет за изпълнение на дейностите на РУО - София-град за учебната 2017/ 2018 година

Годишен план на РУО - София-град 2018/ 2019 година

Заповед - полагане на извънреден труд