Нормативни актове и документи

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2012)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2010)