Образци на документи и правила за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение