Обществени науки, гражданско образование и религия

20.11.2019

Премиера на образователен проект „Средновековна слава“ на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“

Изх. № РУО1-32461/20.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32393/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че предстои премиерата на третото издание на съвместния образователен проект на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“, създаден с цел да помогне за осъвременяване на обучението по история и цивилизации в училищата. След огромния интерес към проектите „Българско военно чудо“ и „Нашите пълководци“, предстои премиерата на тяхното естествено продължение - „Средновековна слава“.

Тя ще се състои на 21 ноември, от 19:00 ч. в Археологическия музей в гр. София.

Инициативата „Средновековна слава“ е документална образователна поредица, състояща се от 10 късометражни филма, които са  посветени на най-значимите български владетели. Проектът ще бъде съпътстван от обиколка на десетки училища в страната, където авторите на поредицата ще изнесат открити уроци пред ученици, провокирайки интереса им към родната история.

Целта на инициативата на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“ е да провокира интереса към българската история. Желанието на авторите е тя да се превърне в атрактивен учебен предмет и уроците да бъдат посещавани с интерес и удоволствие от учениците. Дългосрочната цел на колектива е да направи този тип мултимедийно обучение достъпно за учителите.

За допълнителна информация – [email protected]

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите по история и цивилизация във Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.11.2019

Урок, посветен на 30-годишнината от 10 ноември 1989 година

Изх. № РУО1-31094/04.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-31001/01.11.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Софийска платформа“ инициира създаването на урок, посветен на 30-годишнината от началото на прехода към демокрация в България и Източна Европа. Създадените за целта материали са прегледани от външни експерти, както и от експерти на Министерството на образованието и науката. Урокът е предназначен за ученици от гимназиалните етапи на училищното образование в часовете по история и цивилизации и свят и личност. По преценка на учителите те биха могли да проведат един учебен час, посветен на събитието, като използват създадените ресурси, които могат да бъдат открити на следния електронен адрес: http://sofiaplatform.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.10.2019

Разработени образователни продукти - интерактивни исторически карти

Изх. № РУО1-30869/31.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-30780/30.10.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи в името на качественото българско образование.

Разработени са образователни продукти по следните теми: „Балканска и Междусъюзническа войни 1912 - 1913 г.“, „Териториални промени на Третата българска държава“ и „Демографска карта на България в периода 1934 - 2011 г.“. Всеки един продукт включва интерактивна историческа карта, снимки, спомени и дневници, библиография. Това дава възможност теми от българската история да бъдат представени изцяло с интерактивни средства и да бъдат зададени разнообразни дидактически задачи към учениците, отчитайки техните възрастови особености.

Продуктите са реализирани с участието на Института за исторически изследвания при БАН, УАСГ, НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Националния военноисторически музей. Достъпни са на адрес: www.spatium.bg.

Интерактивните карти ще бъдат надграждани и допълвани с информация, което няма да се отрази на функционирането и възможността за ползването им.

Моля да предоставите информацията на учителите по история и цивилизации във Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

17.10.2019

Национален исторически конкурс на тема: „Фамилната история и превратностите на времето”

Изх. № РУО1-29521/16.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29486/16.10.2019 г., Ви уведомявам, че фондация „Ценности” официално стартира дванадесетото издание на Националния исторически конкурс за ученици на възраст от VІІІ до ХІІ клас на тема: „Фамилната история и превратностите на времето”

Допълнителна информация може да получите на тел. 02 988 12 04 или на www.values.bg

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и учениците, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

 

Приложение: 1. Информация за конкурса

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

17.10.2019

Организиране на посещения в ДНЦ Музейко

Изх. № РУО1-29518/16.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29373/15.10.2019 г., Ви уведомявам, че може да планирате и организирате посещения в ДНЦ Музейко до края на 2019 г. по програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици свързани със заниманията по интереси, финансирани от Столична община.

Финансират се учениците, включени в дейности по занимания по интереси от 1 до 7 клас. За да заявите посещение, е необходимо да изпратите предварително заявката за посещение по този проект и да получите потвърждение от ДНЦ Музейко за възможността да бъдете приети в избрания от Вас ден и час.

За допълнителна информация може да се свържете с Албена Колева - координатор в ДНЦ Музейко, на тел. 02 902 00 09.

 

Приложение: 1. Заявка за посещение 1- 4 клас

                          2. Заявка за посещение 5- 7 клас

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2019

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С КРЪГЛА МАСА „ОЦЕНЯВАНЕ И ФИЛОСОФИЯ“

 

Изх. № РУО1-29101/11.10.2019 г.,

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

Във връзка с писмо  на  ЦОПУО № РД 12-721/10.10.2019 г., с вх. № РУО1-28942/10.10. 2019 г., приложено Ви изпращам програма на Национална конференция с кръгла маса „Оценяване и философия“, която ще се проведе на 16.10.2019 г. и 17.10. 2019 г. в Заседателна зала№1, Ректорат, СУ „Св. Кл. Охридски“. Поканени са да участват всички от философската колегия - преподаватели, учители, докторанти, студенти, както и представители на институции и организации, ангажирани с въпросите на оценяването.

 

 

Приложение: Програма на Национална  конференция с кръгла маса „Оценяване и философия“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02- 1664/09.10. 2019 г.

на министъра на образванието и науката/

 

10.10.2019

Семинар с учителите по история и цивилизация

Изх. № РУО1-28968/10.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО - София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 19.10.2019 г. от 14.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема: Новости в българската историография: Покръстване на българите“ с лектор доц. д-р Георги Николов – заместник-декан на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.         

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да направите необходимото за тяхното участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

07.10.2019

Национален исторически конкурс „НАДЕЖДАТА ЗА СВОБОДАТА: МИНАЛОТО В РАЗКАЗ И ЛЕГЕНДИ - ХАЙДУТИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ И БОРЦИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Изх. № РУО1-28585/07.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писма с вх. № РУО 1-28193/01.10.2019 г. и вх. № РУО 1-28270/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че за трета поредна година Регионално управление на образованието - Варна и Първа езикова гимназия - Варна провеждат Национален исторически конкурс, посветен на видни личности от възрожденската ни история.

Темата на конкурса за настоящата учебна година е „НАДЕЖДАТА ЗА СВОБОДАТА: МИНАЛОТО В РАЗКАЗ И ЛЕГЕНДИ - ХАЙДУТИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ И БОРЦИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ“. Посвещава се на 280 г. от рождението на Софроний Врачански, 150 г, от смъртта на Ботьо Петков и 140 г. от смъртта на Любен Каравелов.

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас. Крайният срок за изпращане на разработките е 20.10.2019 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

07.10.2019

Проект „Народните будители и A3”

Изх. № РУО1-28588/07.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-28180/01.10.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи на неправителствения сектор в името на качественото българско образование.

Трите Ротари клуба и Зонта клуб Пловдив вече девет поредни години организират и провеждат проект „Народните будители и A3”. Целта му е всяко българско дете да знае кои са носителите на българския дух и българщината. В дейностите на предстоящото девето издание могат да се включат ученици от V до XI клас.

Детайлна информация за организирането и провеждането на проекта е публикувана на следния адрес: http://www.narodnitebuditeli.com.

Моля за Вашето съдействие информацията за проекта да достигне до учителите и учениците от Вашето училище, като окажете и необходимата подкрепа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Изложба от Лeгo модели на сгради в Националния политехнически музей

Изх. № РУО1-26892/17.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-26834/16.09.2019 г., Ви уведомявам, че от 16.09.2019 г. в Националния политехнически музей е изложена интересна колекция от Лeгo модели на сгради. Серията представя различни по стил и външен вид дву- и триетажни градски постройки с архитектурни елементи от началото и средата на XX век. Могат да се видят пълните детайли на всяка от изложените 11 сгради - нещо, което досега не е правено в България.

Историята на серията модулни сгради започва с допитване до юношеската и възрастната аудитория на Лeгo през 2006 година. Тогава много хора дават идеи за нова серия сгради, които да бъдат затворени, да са в мащаб подходящ за мини-фигури и интериор. Първият модел излиза на пазара през 2007 година и от тогава нови серии се появяват всяка година.

Освен къщите от серията 2009-2019 година, са експонирани още Lego Ninjago „къщи“ Ninjago City и Ninjago City Docs, които използват същата идея за сгради, в мащаб на Лeгo мини-фигурка, но са вдъхновени от архитектурата на азиатския изток. Общото количество на Лeгo елементи в изложената колекция е 35 987.

Временната изложба се осъществява с любезното съдействие на Lebgo - Българският ЛЕГО Клуб и може да бъде разгледана до началото на декември 2019 година.

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.09.2019

Честване на Международния ден на мира

Изх. № РУО1-26606/13.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Всяка година на 21 септември светът чества Международния ден на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир. Темата за 2019г. е „Действие за климата - за мир“. Темата е избрана заради неотложността на мерките, които държавите трябва да предприемат срещу климатичните промени и заради важността на обсъждането на този проблем по време на планираната за 23 септември конференция на върха „Действие за климата“.

Отбелязването на Международния ден на мира е утвърдена традиция у нас. Инициативен комитет с участието на Дружеството на ООН в България и Съюзът на ветераните от войните на България, съвместно с обществени, патриотични и младежки организации и с подкрепата на ученически и студентски клубове, организира и провежда честването му в София и всички населени места в страната.

От името на Инициативния комитет Ви отправям покана да участвате в тазгодишното му отбелязване в София на 20.09.2019г. от 11.00 часа при Паметника на Незнайния войн на пл.„Александър Невски“, където ще бъдат поднесени венци и цветя.

Нека на този ден да сме заедно и да подкрепим призива на Генералния секретар на ООН да мислим за климата като за битката на нашия живот за мир.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.09.2019

IV национален ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Изх. № РУО1-26661/13.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25684/05.09.2019 г., Ви уведомявам, че предстои четвъртото издание на националния ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ при Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, чийто заключителен етап ще се проведе на 14-15 декември 2019 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:

1. Регламент на конкурса.

2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД