Обществени науки, гражданско образование и религия

31.01.2018

Ученическа философска конференция „Човек - свят“ - гр.Бургас

 

Изх. № РУО1-2473/30.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от РУО - Бургас,  с вх. № РУО1-1405/18.01.2018 г. в РУО - София - град, Ви уведомявам, че РУО-Бургас и СУ „Епископ Константин Преславски“ - гр. Бургас за двадесет и втора поредна година са  инициатори, организатори и домакини на Ученическа философска конференция „ЧОВЕК-СВЯТ“. Конференцията  ще се проведе  в  гр. Бургас на 15 - 16.03. 2018 г.

Приложения:

1. Регламент на конференцията

2. Анкетна карта

3. Програма за провеждане на конференцията

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ –-ГРАД

 

31.01.2018

Национален детски конкурс - рецитал ,,С обич към България“

 

Изх.№ РУО 1-2461/30.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с № РД-16-883/25.01.2018 г., вх. № РУО 1-2193/26.01.2018 г., Ви уведомявам, че по повод 140 години от Освобождението на България, НПМ „Шипка – Бузлуджа“ и Община Казанлък организират Национален детски конкурс - рецитал ,,С обич към България“ под патронажа на Вицепремиера и Министъра на отбраната на Република България Красимир Каракачанов.

Целта на конкурса е избор на изпълнител на патриотично стихотворение, който да вземе участие в официалната програма за честванията по случай Освобождението на България, организирани от Община Казанлък на връх Шипка.

Конкурсът е насочен към деца и ученици от цялата страна, които ще бъдат разпределени в две възрастови групи. Всеки участник следва да представи своето артистично изпълнение лично или чрез предварително изпратен запис, който ще бъде излъчен в деня на конкурса - 24.02.2018 г. (събота) в град Казанлък. По време на изпълнението всеки участник следва да бъде облечен в автентична четническа/опълченска униформа или друго автентично характерно за времето облекло.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:

1. Регламент на конкурса

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.01.2018

Национални конкурси, организирани от община Бургас, ЦПРЛ–гр.Бургас, НДД и РУО–Бургас

 

Изх. № РУО1-1557/19.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО - Бургас № РД 21-50/16.01.2018 г., регистрирано с вх. № РУО1-1254/16.01.2018 г., приложено Ви изпращам Обява и Статут на Национален конкурс за рисунка, приложно изкуство, литература и фотография „Водата – извор на живот“ и Национален конкурс за православна поезия и проза „Христос возкресе – радост донесе“ – 2018 година.

Организатори на конкурсите са община Бургас, ЦПРЛ – гр. Бургас, Националният дворец на децата и Регионалното управление на образованието – Бургас.

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.01.2018

Национални конкурси, организирани от ОДК „Св.Иван Рилски“, гр.Казанлък

 

Изх. № РУО1-1558/19.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора № РД 15-122/17.01.2018 г., регистрирано с вх. № РУО1-1325/17.01.2018 г. и писмо на директора на ОДК „Св. Иван Рилски“- гр. Казанлък с вх. № РД 16-272/12.01.2018 г. в РУО – Стара Загора, приложено Ви изпращам регламент за участие в конкурси, включени в Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година на МОН.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.01.2018

Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“

 

Изх.№ РУО 1-1528/18.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-313/29.09.2017 г., вх. № РУО 1-1390/17.01.2018 г. приложено Ви изпращам информация относно Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“, организиран от Български арт и фолклорен център „Нестия“, чиято цел е да възражда и да съхранява българската култура, изкуство и фолклор.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:

1. Информация за Националния фолклорен фестивал-конкурс

2. Заявка за участие в конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.01.2018

Олимпиада по гражданско образование за учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО 1-1513/18.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра  на образованието и науката за  организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2017/2018 година,  заповед № РД 01- 462/16.10.2017 г. на началника на РУО -  София-град и  във връзка с регламента на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ви уведомявам:

 

І.  Олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ще се проведе в три кръга:

•           Общински (училищен) – до  23.02.2018 г.

•           Областен –  до 02.03.2018 г.

•           Национален – 13.04. - 15.04. 2018 г. в град  Русе.

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са ПОДГОТВИЛИ ПРОЕКТ, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас.

  1. Желаещите да участват в олимпиадата ученици попълват АНКЕТНА КАРТА, която е дадена в Приложение № 1 към Регламента. Анкетната карта се прилага към проекта и заедно се изпращат на областната комисия. На заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат  авторът/ите.
  2. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване на проект /Приложение № 4/  към регламента, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 точки  от максималния брой 100 точки.
  3. В срок до 02.03. 2018  г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;

- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.

            Проектът, двата вида протоколи и попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават на старши експерта  по обществени науки и гражданско образование  на  05.03.2018 г. /понеделник/  от 11.00 до 17. 30 ч. в кабинет 411 на РУО - София - град. Списъкът с класираните ученици  трябва да бъде изпратен на e-mail: [email protected]

Регламентът с приложенията  е  публикуван на сайта на МОН: http://www.minedu.government.bg – Олимпиади и състезания

За допълнителна информация: д-р Мая Митренцева –  старши експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-97.

Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Национална дарителска кампания под наслов „От ученическата чанта до... училищната униформа“

 

Изх.№ РУО 1-1244/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че по повод 45 години от своето създаване Националният музей на образованието - наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г., обявява национална дарителска кампания под наслов „От ученическата чанта до... училищната униформа“.

Интерес ще представляват запазени ученически чанти; учебни пособия - перодръжки, писалки, мастилници, чертожни инструменти; ученически униформи - барети, фуражки, куртки, престилки, монограми, емблеми; училищни знамена и други.

Предвижда се награден фонд за най-стар и най-атрактивен предмет.

Дарените материали ще бъдат показани в изложба.

За повече информация на сайта на НМО, Габрово - http://www.nmogabrovo.com/

Моля за Вашето съдействие информацията за дарителската кампания да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Информация за кампанията

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Ученически конкурс за самостоятелно краеведско изследване „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ В СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“

 

Изх.№ РУО 1-1242/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в памет на проф. д-р Лъчезар Цоцорков фондация „Цоцорков род“ – гр. Панагюрище учреди национална награда на негово име за спечелилите призови места в обявения ученически конкурс за самостоятелно краеведско изследване „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ В СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“.

В конкурса могат да вземат участие ученици от Х, ХІ и ХІІ клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Ежегоден ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“

Изх.№ РУО 1-1150/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Декана на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № ФД-13-02/12.01.2018 г., вх. № РУО 1-956/12.01.2018 г., приложено Ви изпращам информация относно Ежегоден ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от Академия за лидери при Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, чийто заключителен етап ще се проведе на 24-25.02.2018 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище и окажете необходимата подкрепа на проекта.

Приложение:

1. Покана за събитието 

2. Регламент за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.01.2018

Регламент на Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство - училище - общество“

 

Изх. № РУО1-9/02.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо на РУО - Добрич, с вх. № РУО1 -30391/21.12.2017 г., приложено Ви изпращам регламент на Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство - училище - общество“, която ще се проведе на 04.05. и 05.05.2018 г. в гр. Добрич.

Инициативата е на екипа на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Добрич, със съдействието на училищното настоятелство, РУО - Добрич и  община Добрич. 

В конференцията  могат да участват всички ученици от IV до XII клас,  разпределени в три възрастови групи, като срокът за подаване на заявките за участие е 15.01.2018 г., а срокът  за изпращане на проектите е 20.02.2018 г. 

Желая успешно и плодотворно участие!

Приложение - Регламент на конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД  

 

11.12.2017

Семинар за задълбочаване на знанията за Република Корея

Изх. № РУО1-29276/11.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по

география и икономика и история и цивилизация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № РУО1-29200/11.12.2017 г., Ви уведомявам, че на 19.12.2017 г. от 9.00 до 18.00 ч. в хотел „Олив“, ул. Христо Вакарелски“, № 1 (жк. „Студентски град“) ще се проведе еднодневен семинар от посолството на Република Корея.

Целева група: 30 участници, от тях за град София – 10 учители по география и икономика и история и цивилизация.

Целта на семинара е задълбочаване на знанията за Република Корея.

Лекторите на семинара ще бъдат от СУ „Св. Кл. Охридски“, НСА и университет „Сонгюн“  в Сеул.

Моля в срок до 15.12.2017 г. да се подадат заявки за участие на e-mail – [email protected].

 Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

05.12.2017

Олимпиада по история и цивилизация

Изх. № РУО 1-28443/04.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 г., във връзка със заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация, Ви уведомявам следното:

І.  Олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация ще се проведе в три кръга:

1. Общински (училищен) - до 26.01.2018 г.

2. Областенна 24.02.2018 г. Начало 09,00 часа.

3. Национален20 - 22.04.2018 г., РУО - Кърджали.

ІІ. Участие:

Общинският и областният кръг на олимпиада по история и цивилизации/ история и цивилизация се провежда за учениците от V до ХІІ клас.

В националния кръг участват само ученици от VІІ и ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата определят със заповед училищна комисия и квестори.

1.  Общинският кръг е с времетраене:

- два астрономически часа за учениците от V до VII клас; 

- три астрономически часа за учениците от VIII до XII клас.

2. Изпитните варианти за общинския кръг се разработват от училищни комисии, определени със заповед на директора, при спазване на регламента на олимпиадата.

3. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия за проверка и оценка, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка задача от изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.

4. Популяризирането на резултатите на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация става съгласно Приложение 1 (V) към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година. Учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител до директора на училището, в което се обучават.

5. ВАЖНО!!! На 01 и 02.02.2018 г. от 08.30 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в РУО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава на старши експерта по ОНГОР:

-  писмените работи на класираните за областния кръг ученици;

-  протокол на всички явили се ученици и техните резултати по класове;

- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, училището, класа, учебното съдържание, върху което са се явили ( за учениците от ІХ до ХІІ клас) и броя точки. Протоколът да е заверен с подпис и печат от директора на училището.

- ксерокопие на декларациите на учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично.

Таблицата с класираните ученици във формат Word се изпраща в срок до 31.01.2018 г. задължително и на имейл: [email protected].

Регламентът за провеждане на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2017/2018 г. e публикуван на сайта на МОН - www.mon.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Моля да обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира творческите изяви и личностни способности на учениците и количествените измерения на провеждания училищен кръг не са показателни. Това предполага участието на учениците да бъде на доброволен принцип и не следва да бъде обвързано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

 

Приложение:

1. Регламент на олимпиадата

2. Образец на таблица с класираните ученици

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД