Обществени науки, гражданско образование и религия

07.10.2019

Проект „Народните будители и A3”

Изх. № РУО1-28588/07.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-28180/01.10.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи на неправителствения сектор в името на качественото българско образование.

Трите Ротари клуба и Зонта клуб Пловдив вече девет поредни години организират и провеждат проект „Народните будители и A3”. Целта му е всяко българско дете да знае кои са носителите на българския дух и българщината. В дейностите на предстоящото девето издание могат да се включат ученици от V до XI клас.

Детайлна информация за организирането и провеждането на проекта е публикувана на следния адрес: http://www.narodnitebuditeli.com.

Моля за Вашето съдействие информацията за проекта да достигне до учителите и учениците от Вашето училище, като окажете и необходимата подкрепа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Изложба от Лeгo модели на сгради в Националния политехнически музей

Изх. № РУО1-26892/17.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-26834/16.09.2019 г., Ви уведомявам, че от 16.09.2019 г. в Националния политехнически музей е изложена интересна колекция от Лeгo модели на сгради. Серията представя различни по стил и външен вид дву- и триетажни градски постройки с архитектурни елементи от началото и средата на XX век. Могат да се видят пълните детайли на всяка от изложените 11 сгради - нещо, което досега не е правено в България.

Историята на серията модулни сгради започва с допитване до юношеската и възрастната аудитория на Лeгo през 2006 година. Тогава много хора дават идеи за нова серия сгради, които да бъдат затворени, да са в мащаб подходящ за мини-фигури и интериор. Първият модел излиза на пазара през 2007 година и от тогава нови серии се появяват всяка година.

Освен къщите от серията 2009-2019 година, са експонирани още Lego Ninjago „къщи“ Ninjago City и Ninjago City Docs, които използват същата идея за сгради, в мащаб на Лeгo мини-фигурка, но са вдъхновени от архитектурата на азиатския изток. Общото количество на Лeгo елементи в изложената колекция е 35 987.

Временната изложба се осъществява с любезното съдействие на Lebgo - Българският ЛЕГО Клуб и може да бъде разгледана до началото на декември 2019 година.

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.09.2019

Честване на Международния ден на мира

Изх. № РУО1-26606/13.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Всяка година на 21 септември светът чества Международния ден на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир. Темата за 2019г. е „Действие за климата - за мир“. Темата е избрана заради неотложността на мерките, които държавите трябва да предприемат срещу климатичните промени и заради важността на обсъждането на този проблем по време на планираната за 23 септември конференция на върха „Действие за климата“.

Отбелязването на Международния ден на мира е утвърдена традиция у нас. Инициативен комитет с участието на Дружеството на ООН в България и Съюзът на ветераните от войните на България, съвместно с обществени, патриотични и младежки организации и с подкрепата на ученически и студентски клубове, организира и провежда честването му в София и всички населени места в страната.

От името на Инициативния комитет Ви отправям покана да участвате в тазгодишното му отбелязване в София на 20.09.2019г. от 11.00 часа при Паметника на Незнайния войн на пл.„Александър Невски“, където ще бъдат поднесени венци и цветя.

Нека на този ден да сме заедно и да подкрепим призива на Генералния секретар на ООН да мислим за климата като за битката на нашия живот за мир.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.09.2019

IV национален ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Изх. № РУО1-26661/13.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25684/05.09.2019 г., Ви уведомявам, че предстои четвъртото издание на националния ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ при Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, чийто заключителен етап ще се проведе на 14-15 декември 2019 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:

1. Регламент на конкурса.

2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.09.2019

Предстоящи дейности на Национален център „Музейно училище“ към Национален музей на образованието – Габрово

Изх. № РУО1- 25999/10.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25925/09.09.2019 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Националната програма на МОН за 2019/2020 г. „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и дейностите на Национален център Музейно училище“ към Национален музей на образованието – Габрово, се провеждат разнообразни инициативи, обучения и занятия в НМО.

При желание за участие, моля да бъде определен по един участник от училище.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Покана за участие в дейностите.

2. Програма на обучителния семинар.

3. Заявка за участие.

4. Технически изисквания и срокове за оформяне на докладите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.09.2019

Инициатива на Столична библиотека за провеждане на творчески срещи

Изх. № РУО1-25685/05.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25671/05.09.2019 г. на Столична библиотека, Ви уведомявам, че ръководството на библиотеката изявява желание да бъде от полза на софийските ученици с инициативи, обогатяващи познанията им за нашия град по емоционален път и активирайки самостоятелните им творчески изяви. Всяка културна институция трябва да привнася родолюбието в училищния живот. Тематиката за творчески срещи, разработена от Руския център на Столичната библиотека съвместно със сдружение „Св. Иван Рилски”, предлага интересна и малко позната информация за София и за личности, оставили светла диря в историята на нашия град със своята всеотдайност.

Творческите задания, които се предвиждат, провокират креативното мислене и екипната изява на учениците.

Библиотеката предлага на Вашето внимание темите за новата учебна година, които всеки учител, класен ръководител и ученици от извънкласните обединения могат да заявят в Руския център на библиотеката:

„Софийски будители”

„Памет за героите”, посвещава се на Освобождението на София, 1877-1878 г.

„София по европейския път”

За допълнителна информация: Руски център - Столична библиотека, пл. „Славейков“ 4, етаж 2

тел. 02 8015 903; мейл: [email protected]

Марияна Максимова: 0894 487 882 и Севдалинка Михайлова: 0893 301 087

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Насочване на ученици по документи

Изх. № РУО1- 17696/13.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, ПГТМД, ПГО, НПГПТО, ТУЕС КЪМ ТУ, СПГЕ, ПГЕА, ПГАВТ, ПГФК, ПГХВТ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГСС „БУЗЕМА“, СГХСТ, СМГ, НПМГ, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 15 СУ, 18 СУ, 21 СУ, 22 СУ, 23 СУ, 28 СУ, 32 СУ, 37 СУ, 44 СУ, 56 СУ, 73 СУ, 74 СУ, 78 СУ, 91 НЕГ, 94 СУ, 101 СУ, 108 СУ, 113 СУ, 118 СУ, 130 СУ,133 СУ, 135 СУ, 140 СУ, 170 СУ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 г. и заповед № РД 09-944/01.04.2019 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 25.06.2019 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по приобщаващо образование – Силвия Пеева, стая № 410.

Родителите следва в срок от 01.07.2019 г. до 17.00 часа на 03.07.2019 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

15.05.2019

Ученическа конференция на тема „Никога повече война“

Изх.№ РУО1-13682/15.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13373/13.05.2019 г., Ви уведомявам, че за пета поредна година СУ „Петко Рачов Славейков“ - Кърджали и Школа „ИстОрика“ организират ученическа конференция на тема „Никога повече война“, посветена на 80 годишнината от началото на Втората световна война. В нея могат да участват ученици от ІХ до ХІІ клас.

Срокът за подаване на заявките за участие е до 30.06.2019 г. на e-mail: [email protected]

Инициативата е подкрепена от Регионално управление на образованието - Кърджали, и има за цел да разгърне творческата изява на учениците и да стимулира интереса им към издирване, проучване и събиране на исторически материали и обогатяване на историческото им познание.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Условия и заявка за участие в ученическата конференция

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.05.2019

Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Изх. № РУО 1-13680/15.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13292/13.05.2019 г., Ви напомням, че Националният музей на образованието – Габрово провежда Втори национален ученически конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на Втория национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.05.2019

Mеждународно състезание „Карстът – последното „бяло петно“ на планетата Земя“

Изх. № РУО1-13361/13.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо  с вх. № РУО1-11854/30.04.2019 г., Ви уведомявам, че през месец август 2019 г. в гр. Тетевен ще се проведе първото международно състезание „Карстът – последното „бяло петно“ на планетата Земя“, което се организира за ученици на възраст от 16 до 19 години, които имат трайни интереси към карста и към изследователската работа на терен.

Състезанието ще се проведе под егидата на ЮНЕСКО. То е поредна международна инициатива от специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu, разработвана в международно сътрудничество от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН и ще се проведе в класически карстов район.

Допълнителна информация може да получите на сайта: http://prokarstterra.bas.bg/sci-competation

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.05.2019

Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“

Изх.№ РУО 1-13364/13.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13123/13.05.2019 г., приложено Ви изпращам регламента на Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“ за учебната 2018/2019 година с право на участие на ученици от 7-ми до 12-ти клас.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

          

Приложение: регламент на конкурса

 

Д-Р  ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

07.05.2019

Двадесет и седми национален ученически конкурс на НК „Рдолюбие“ под наслов „140 години Търновска конституция“

Изх.№ РУО 1-12409/07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Общественият съвет на НК „Родолюбие“ напомня, че срокът за изпращане на разработките за участие в националния етап на Двадесет и седмия национален ученически конкурс под наслов „140 години Търновска конституция“  и конкурса „Мисия учител“ е до 30. 06. 2019 г.

Заключителният етап на конкурса ще бъде проведен в гр. Велико Търново.

Класираните разработки трябва да бъдат изпратени на адрес – гр. София, 1000, ул. „Ген. Паренсов“ № 11 - за конкурса „Родолюбие“. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, телефон и електронен адрес на училището, участника и консултанта за обратна връзка.

Работите се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Към рефератите и презентациите да има подготвени резюмета (до 1000 знака).

Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД