Обществени науки, гражданско образование и религия

06.02.2018

Национален литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

 

Изх.№ РУО 1-2927/05.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-2557/30.01.2018 г., Ви уведомявам, че предвид обявената грипна ваканция в цялата страна, в качеството си на организатор на Националния литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“ Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ удължава срока за получаване на конкурсните творби до 28 февруари.

Конкурсът е юбилеен, посветен на 75-годишнината от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война и почитане паметта на депортираните 11 343 евреи от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот. Той е възможност учениците не само да изявят творческите си заложби, но и да научат повече за отдалечени и непознати за тях знаменателни исторически факти и модел на човешко поведение, достоен за пример в настоящето и бъдещето.

Срокът за изпращане на есетата е до 28 февруари 2018 г. на електронен адрес center.alef@gmail.com или на пощенски адрес: Бургас 8000, пл. „Баба Ганка“ 4, ет. 4, Център „Алеф“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Информация за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Четвърти национален конкурс за есе на тема „Чуждите празници в българската култура - необходимост или подражание?“

 

Изх.№ РУО 1-2925/05.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-2470/30.01.2018 г., Ви уведомявам, че катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява Четвърти национален конкурс за есе за ученици от 12 клас на тема „Чуждите празници в българската култура - необходимост или подражание?“

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2018

Ученическа философска конференция „Човек - свят“ - гр.Бургас

 

Изх. № РУО1-2473/30.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от РУО - Бургас,  с вх. № РУО1-1405/18.01.2018 г. в РУО - София - град, Ви уведомявам, че РУО-Бургас и СУ „Епископ Константин Преславски“ - гр. Бургас за двадесет и втора поредна година са  инициатори, организатори и домакини на Ученическа философска конференция „ЧОВЕК-СВЯТ“. Конференцията  ще се проведе  в  гр. Бургас на 15 - 16.03. 2018 г.

Приложения:

1. Регламент на конференцията

2. Анкетна карта

3. Програма за провеждане на конференцията

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ –-ГРАД

 

31.01.2018

Национален детски конкурс - рецитал ,,С обич към България“

 

Изх.№ РУО 1-2461/30.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с № РД-16-883/25.01.2018 г., вх. № РУО 1-2193/26.01.2018 г., Ви уведомявам, че по повод 140 години от Освобождението на България, НПМ „Шипка – Бузлуджа“ и Община Казанлък организират Национален детски конкурс - рецитал ,,С обич към България“ под патронажа на Вицепремиера и Министъра на отбраната на Република България Красимир Каракачанов.

Целта на конкурса е избор на изпълнител на патриотично стихотворение, който да вземе участие в официалната програма за честванията по случай Освобождението на България, организирани от Община Казанлък на връх Шипка.

Конкурсът е насочен към деца и ученици от цялата страна, които ще бъдат разпределени в две възрастови групи. Всеки участник следва да представи своето артистично изпълнение лично или чрез предварително изпратен запис, който ще бъде излъчен в деня на конкурса - 24.02.2018 г. (събота) в град Казанлък. По време на изпълнението всеки участник следва да бъде облечен в автентична четническа/опълченска униформа или друго автентично характерно за времето облекло.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:

1. Регламент на конкурса

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.01.2018

Национални конкурси, организирани от ОДК „Св.Иван Рилски“, гр.Казанлък

 

Изх. № РУО1-1558/19.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора № РД 15-122/17.01.2018 г., регистрирано с вх. № РУО1-1325/17.01.2018 г. и писмо на директора на ОДК „Св. Иван Рилски“- гр. Казанлък с вх. № РД 16-272/12.01.2018 г. в РУО – Стара Загора, приложено Ви изпращам регламент за участие в конкурси, включени в Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година на МОН.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.01.2018

Национални конкурси, организирани от община Бургас, ЦПРЛ–гр.Бургас, НДД и РУО–Бургас

 

Изх. № РУО1-1557/19.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО - Бургас № РД 21-50/16.01.2018 г., регистрирано с вх. № РУО1-1254/16.01.2018 г., приложено Ви изпращам Обява и Статут на Национален конкурс за рисунка, приложно изкуство, литература и фотография „Водата – извор на живот“ и Национален конкурс за православна поезия и проза „Христос возкресе – радост донесе“ – 2018 година.

Организатори на конкурсите са община Бургас, ЦПРЛ – гр. Бургас, Националният дворец на децата и Регионалното управление на образованието – Бургас.

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.01.2018

Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“

 

Изх.№ РУО 1-1528/18.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-313/29.09.2017 г., вх. № РУО 1-1390/17.01.2018 г. приложено Ви изпращам информация относно Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“, организиран от Български арт и фолклорен център „Нестия“, чиято цел е да възражда и да съхранява българската култура, изкуство и фолклор.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:

1. Информация за Националния фолклорен фестивал-конкурс

2. Заявка за участие в конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.01.2018

Олимпиада по гражданско образование за учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО 1-1513/18.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра  на образованието и науката за  организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2017/2018 година,  заповед № РД 01- 462/16.10.2017 г. на началника на РУО -  София-град и  във връзка с регламента на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ви уведомявам:

 

І.  Олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ще се проведе в три кръга:

•           Общински (училищен) – до  23.02.2018 г.

•           Областен –  до 02.03.2018 г.

•           Национален – 13.04. - 15.04. 2018 г. в град  Русе.

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са ПОДГОТВИЛИ ПРОЕКТ, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас.

  1. Желаещите да участват в олимпиадата ученици попълват АНКЕТНА КАРТА, която е дадена в Приложение № 1 към Регламента. Анкетната карта се прилага към проекта и заедно се изпращат на областната комисия. На заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат  авторът/ите.
  2. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване на проект /Приложение № 4/  към регламента, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 точки  от максималния брой 100 точки.
  3. В срок до 02.03. 2018  г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;

- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.

            Проектът, двата вида протоколи и попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават на старши експерта  по обществени науки и гражданско образование  на  05.03.2018 г. /понеделник/  от 11.00 до 17. 30 ч. в кабинет 411 на РУО - София - град. Списъкът с класираните ученици  трябва да бъде изпратен на e-mail: rio_mmitrenceva@abv.bg

Регламентът с приложенията  е  публикуван на сайта на МОН: http://www.minedu.government.bg – Олимпиади и състезания

За допълнителна информация: д-р Мая Митренцева –  старши експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-97.

Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Национална дарителска кампания под наслов „От ученическата чанта до... училищната униформа“

 

Изх.№ РУО 1-1244/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че по повод 45 години от своето създаване Националният музей на образованието - наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г., обявява национална дарителска кампания под наслов „От ученическата чанта до... училищната униформа“.

Интерес ще представляват запазени ученически чанти; учебни пособия - перодръжки, писалки, мастилници, чертожни инструменти; ученически униформи - барети, фуражки, куртки, престилки, монограми, емблеми; училищни знамена и други.

Предвижда се награден фонд за най-стар и най-атрактивен предмет.

Дарените материали ще бъдат показани в изложба.

За повече информация на сайта на НМО, Габрово - http://www.nmogabrovo.com/

Моля за Вашето съдействие информацията за дарителската кампания да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Информация за кампанията

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Ученически конкурс за самостоятелно краеведско изследване „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ В СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“

 

Изх.№ РУО 1-1242/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в памет на проф. д-р Лъчезар Цоцорков фондация „Цоцорков род“ – гр. Панагюрище учреди национална награда на негово име за спечелилите призови места в обявения ученически конкурс за самостоятелно краеведско изследване „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ В СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“.

В конкурса могат да вземат участие ученици от Х, ХІ и ХІІ клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Ежегоден ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“

Изх.№ РУО 1-1150/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Декана на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № ФД-13-02/12.01.2018 г., вх. № РУО 1-956/12.01.2018 г., приложено Ви изпращам информация относно Ежегоден ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от Академия за лидери при Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, чийто заключителен етап ще се проведе на 24-25.02.2018 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище и окажете необходимата подкрепа на проекта.

Приложение:

1. Покана за събитието 

2. Регламент за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.01.2018

Регламент на Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство - училище - общество“

 

Изх. № РУО1-9/02.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо на РУО - Добрич, с вх. № РУО1 -30391/21.12.2017 г., приложено Ви изпращам регламент на Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство - училище - общество“, която ще се проведе на 04.05. и 05.05.2018 г. в гр. Добрич.

Инициативата е на екипа на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Добрич, със съдействието на училищното настоятелство, РУО - Добрич и  община Добрич. 

В конференцията  могат да участват всички ученици от IV до XII клас,  разпределени в три възрастови групи, като срокът за подаване на заявките за участие е 15.01.2018 г., а срокът  за изпращане на проектите е 20.02.2018 г. 

Желая успешно и плодотворно участие!

Приложение - Регламент на конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД