Обществени науки, гражданско образование и религия

26.11.2018

Провеждане на Национален ученически конкурс „Коледари - с блага вест и здраве“

Изх. № РУО 1-29968/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29901/23.11.2018 г., Ви уведомявам, че Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО организира Национален ученически конкурс „Коледари - с блага вест и здраве“.

Основна цел на конкурса е да възпитава подрастващите в почитане на българските  традиции и обичаи, както и в чувство за социална отговорност към обществото.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Обява на конкурса „Коледари - с блага вест и здраве“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

22.11.2018

Провеждане на обучения по новата учебна програма за Х клас по учебния предмет „История и цивилизации“

Изх. № РУО 1-29734/22.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НЦПНПС с изх. № 205/21.11.2018 г., вх. № РУО 1-29661/21.11.2018 г., Ви уведомявам, че през учебната 2019/2020 г. учениците от X клас ще учат по нова учебна програма по учебния предмет „История и цивилизации“.

В тази връзка Националният център за повишаване на квалификация на педагогическите   специалисти организира обучителен семинар, който ще даде отговори на всички въпроси, свързани с преподаването на новата учебна програма.

В семинара ще участват като лектори водещи преподаватели по история ицивилизация от СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НБУ и други институции.

Семинарът ше бъде организиран в рамките на 32 академични часа и участниците в него ще получат 2 квалификационни кредита.

Обученията ще се провеждат в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул „Княз Борис І“ №7. За участието си в обученията, за сметка на изпращащата страна ще бъдат само разходите за транспорт.

Датите на обученията ще бъдат съобщени допълнително, в зависимост от броя на желаещите да участват в обучението учители по история и цивилизация.

Предвид важността на предстоящото обучение, моля   в  срок  до  05.12.2018 г. да попълните формуляр за участие с имената, училището и контактите за връзка на желаещите да участват в квалификационния курс учители по история и цивилизация.

 

Формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1aD7PIETIxpcmPbWfCjtc4Nivd_npzb1RF5hlDDEE4IfIdw/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.11.2018

Подкрепа на Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“

Изх.№ РУО 1-29196/16.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29040/14.11.2018 г., Ви уведомявам, че Националният туристически поход „По стъпките на Ботевата чета - Козлодуй –Околчица“, организиран от Областна администрация – Враца, за първи път е включен в класациите на Министерство на туризма за годишните награди за 2018 година - категория „Туристическо събитие”.

Номинацията е заслужено признание за най-дълго просъществувалата, вече 72 години, проява на туристическото движение в България, в която през годините са се включили над 188 000 родолюбци.

Областна администрация - Враца се обръща с молба за подкрепа чрез гласуване на сайта на Министерството на туризма в категория „Туристическо събитие“.

Всеки желаещ да даде своя глас в подкрепа на Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“, може да гласува в срок до 5 декември 2018 г., 24:00 часа на https://tourismawards.bg/cat/turistichesko-subitie/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2018

Представяне в НПТМ на нови технологии за резервна електрическа енергия

Изх.№ РУО 1-28927/13.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-28732/12.11.2018 г., Ви уведомявам, че на 24.11.2018 г. (събота) от 11:00 ч. в Националния политехнически музей учени от Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ при Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН), ще представят развитието, усъвършенстването и създаването на нови технологии за резервна електрическа енергия.

Всички ученици, техните преподаватели и родители, които са любопитни да намерят отговори на въпросите: що е електричество и електрически ток; как работят батериите; какво е оловен акумулатор и какво е неговото бъдеще; възможна ли електрическата енергия от вода и още много други, са добре дошли на представянето!

Предвидени са любопитни демонстрации на познати и непознати видове батерии; водородни коли (играчки); модели на системи с горивни клетки; добиване на водород от вода и още много интересна информация за водородната енергетика като технология на бъдещето.

Събитието е част от инициативите на НПТМ, предвидени в рамките на модул „Музеите като образователна среда“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2018

Открита педагогическа практика по история и цивилизации

Изх.№ РУО 1-28926/13.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

на вниманието на учителите по

история и цивилизация              

                                                                                                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да информирате учителите по история и цивилизация, че на 30.11.2018 г. (петък) от 12.30 ч. в 121 СУ, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Георги Измирлиев“ № 24, ще се проведе открита педагогическа практика в VІ клас на тема „Средновековното общество в Западна Европа“. 

Желаещите да присъстват учители е необходимо да заявят участие на e-mail: rio_agrigorova@abv.bg в срок до 28.11.2018 г.  включително.

Във връзка с това Ви моля да окажете необходимото съдействие на желаещите да присъстват учители.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.11.2018

Програма на Националния музей на образованието - Габрово за м. ноември

Изх.№ РУО 1-28094/01.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-28042/01.11.2018 г., Ви уведомявам, че образователната програма на Националния музей на образованието - Габрово за м. ноември под надслов „Техният ден – времена, събития, личности“ включва:

  •   5-30 ноември - изложба „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ“
  •   15-30 ноември - изложба „ОТ УЧЕНИЧЕСКАТА ЧАНТА ДО УЧИЛИЩНАТА УНИФОРМА“
  • 10, 23 ноември -дни на отворените врати „СТАРОТО ШКОЛО РАЗКАЗВА“
  • 21 ноември - публичен урок „СЕМЕЙСТВОТО-КОРЕНИ И КРИЛЕ“

 

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

30.10.2018

Открит урок по география и икономика

Изх. № РУО1-27758/30.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., т.17.1.11, и във връзка с прилагане на новата учебна програма по география и икономика за VII клас и спазване на ДОС за оценяване, на 14.11.2018 г. от 12:20 часа в 3. СУ „Марин Дринов“,  район „Илинден”, ул. „Хайдут Сидер“, № 12, ще се проведе открита педагогическа практика в VII клас на тема: „Политическа карта на Европа”.

 

До училището може да се пътува с метро (Метростанция „Вардар“),  трамвай № 3, тролейбус № 6 и № 7, автобус № 83, 309 и 310.  

Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в VII клас за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие в посоченото училище не по-късно от 12:10 часа, без да се нарушава учебния процес.  

 

Необходимо е да се носят учебни програми по география и икономика за VII клас.  

С оглед ограничения капацитет на залата е необходимо учителите да заявят присъствие на урока на e-mail: marindrinov@abv.bg  в срок до 12.11.2018 г.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.10.2018

Национален ученически конкурс „По пътя на Бедреддин“

Изх.№ РУО 1-27260/24.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

 

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-27139/23.10.2018 г., Ви уведомявам, че КПД „Родно Лудогорие”, гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, организират традиционния поход „По пътя на Бедреддин”.

Походът е съпроводен с организиране и провеждане на национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка „По пътя на Бедреддин”. Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.12.2018 г. на адрес: София 1303, ул. „Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org.  За контакти – 02/ 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

          

Приложение: Статут на национален ученически конкурс „По пътя на Бедреддин“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Проект „Народните будители и A3“

Изх.№ РУО 1-26969/22.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

 

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-339/19.10.2018 г., вх. № РУО 1-26837/19.10.2018 г., Ви уведомявам, че Трите Ротари клуба и Зонта клуб Пловдив вече осем поредни години организират и провеждат проект „Народните будители и A3“, подкрепен от Министерството на образованието и науката, което традиционно подкрепя инициативи на неправителствения сектор в името на качественото българско образование.

 

Целта на проекта е всяко българско дете да знае кои са носителите на българския дух и българщината. В дейностите на предстоящото девето издание могат да се включат ученици от V до XI клас.

 

За детайлна информация при организирането и провеждането на проекта: buditeli2014@abv.bg.

 

Моля за Вашето съдействие да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище и окажете необходимата подкрепа на проекта.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2018

Семинар за учителите по история и цивилизация

Изх.№ РУО 1 – 26649/17.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

на вниманието на учителите по история и цивилизация      

 

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

                                                                                                  

 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО - София-град за учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че на 27.10.2018 г. от 10.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема: Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година с лектор проф. д-р Веселин Янчев.         

 

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да направите необходимото за тяхното участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

Инициатива на Гражданско сдружение „Българска зора“ за провеждане на викторина на тема „140 години Българска армия“

Изх.№ РУО 1- 26328/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 0522-588/05.10.2018 г., вх. № РУО 1-25685/05.10.2018 г. и писмо от Гражданско сдружение „Българска зора“ с вх. № РУО 1-25857/09.10.2018 г., Ви уведомявам, че сдружението организира провеждане на викторина на тема „140 години Българска армия“ за ученици от гимназиален етап в областите София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Габрово.

Срокът за провеждане на викторината е 09.11.2018 г. При проявено желание за участие, допълнителна информация може да бъде получена чрез електронния адрес на сдружение „Българска зора“: bulgarska_zога2016@abv.bg.

Всяко училище по собствена преценка взема решение за участие в инициативата, съобразно интересите на учениците и това в каква степен изискванията на викторината отговарят на познанията и възрастовите особености на учениците.

 

Приложение: Информация за викторината

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

Образователни програми на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово

Изх.№ РУО 1- 29329/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-26202/12.10.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово е разработил и предлага образователни програми за учебната 2018/2019 година.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение: Информация за образователните програми

                  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД