Обществени науки, гражданско образование и религия

18.03.2019

Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Изх. № РУО 1- 6840/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6183/12.03.2019 г., Ви напомням, че Националният музей на образованието – Габрово провежда Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на Втория национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Годишна награда на Комисията по образование и наука към Народното събрание „Училището в музея, музеят в училището“

Изх.№ РУО 1- 6846/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КН-953-09-3/12.03.2019 г., вх. № РУО 1-6313/13.03.2019 г., Ви уведомявам, че Комисията по образование и наука към Народното събрание учредява специална годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“.

Тя е за културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини.

Правилата за номиниране и награждаване на културни институции могат да бъдат намерени на:

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2586/news

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Втори национален конкурс „Бостанско плашило“ на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово

Изх.№ РУО 1-6842/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6541/14.03.2019 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово провежда Втори национален конкурс „Бостанско плашило“.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Информация за брой групи по религия, включително в извънкласни дейности

Изх. № РУО1- 5956/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5820/ 08.03.2019 г., моля в срок до 17:00 ч. на 13.03.2019 г. да попълните исканата информация в следните формуляри:

- за детските градини: https://docs.google.com/forms/d/10oJyCsXmbp4oWgiBKJ_B7XftJz9x5CMgq-s9i67Fla0/edit

- за училищата: https://docs.google.com/forms/d/17LkWxVJ2R3WaoewyTfXoz6y9lPGlNOZm8SERshzrvGw/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.03.2019

Окончателни резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, проведен на 23.02.2019 г. – V и VІ клас

Изх. № РУО1- 5883/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на олимпиадата по география и икономика през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 1 с резултатите от писмените работи на учениците от V и VІ клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, за които не се провежда национален кръг.

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 /Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/                                                                                                                  

08.03.2019

Интернет дискусия на тема: „Началата на българския парламентаризъм и изучаването му в българското училище“

Изх.№ РУО 1- 5872/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5600/06.03.2019 г., Ви уведомявам, че по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция, издателство „Просвета“ организира интернет дискусия на тема: „Началата на българския парламентаризъм и изучаването му в българското училище“.

Събитието ще се състои на 13 март /сряда/ от 17 ч. в кино „Култура“, ул. „Сан Стефано“ № 22.

Гост-лектори са доц. д-р Веселин Методиев, проф. д-р Веселин Янчев, доц. Михаил Груев и доц. Даниел Вачков.

Въпроси към гостите може да се задават в реално време, като се използва бутона „ВХОД В УЕБИНАРА“ на следния линк:

http://www.prosveta.bg/sabitia/obuchenia/diskusiya-ma-tema-nachalata-na-bylgarskiya-parlamentarizym-i-izuchavaneto-mu-v-bylgarskoto-uchilishte?   fbclid=IwARIPH8TFmmpzSrL0RbBmJ0uyHaWGWxpAYOenOIA8Dpsz0wyDpIXTF5b3CiY

Входът за събитието ще е възможен не по-рано от 30 минути преди обявения начален час.

 

Моля за Вашето съдействие информацията за участие в събитието да достигне до учителите по история и цивилизация от Вашето училище.

                

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

06.03.2019

Обучение за педагогически специалисти на тема „Религия и ценности“

Изх. № РУО1-5596/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5563/06.03.21019 г., Ви уведомявам, че предстои обучение на тема „Религия и ценности“ по Национална програма „Квалификация“ 2019 в периода 25.03.2019 г. – 27.03.2019 г. Обучението предвижда да бъдат обучени 90 учители, разпределени в 3 групи по 30 човека с продължителност 16 академични часа. Занятията на обучаемите ще се провеждат в Център за подготовка на ученици за олимпиади гр. София.

 За София-град е предвидено да бъдат обучени 10 педагогически специалисти. Обучението ще се проведе от проф. Божидар Андонов, проф. Емилия Василева и доц. Иван Колев от СУ „Св. Климент Охридски“. Средствата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г. Разходите за пътни разноски на обучаващите се от страната са за сметка на училището заявител от делегирания бюджет (съгласно чл. 35 на Колективния трудов договор).

Моля СПЕШНО, в срок до 10.00 ч. на 07.03.2019 г. желаещите учители да се включат в това обучение да попълнят приложената таблица и да я върнат на email [email protected]

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Списък на участниците в обучение на тема „Религия и ценности“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

01.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас

Изх. № РУО1- 5360/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации  през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 1 с резултатите от писмените работи на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации, за които не се провежда национален кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Конкурс за историческо есе, посветен на 140-та годишнина от създаването на Българските военноморски сили

Изх.№ РУО 1-5269/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4794/25.02.2019 г., Ви уведомявам, че командването на Военноморските сили и Военноморският музей обявяват конкурс за историческо есе, посветен на 140-та годишнина от създаването на Българските военноморски сили.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Информация за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

КОНКУРС ЗА ЕСЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОЗНАНИЕ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Рег. № РУО1-5165/28.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград  в РУО-София - град с вх. № РУО1-5054/27.02.2019 г., приложено Ви изпращам условията, разработени от катедра „Социология“ за провеждане на Национален  конкурс за ученическо есе в областта на социалното познание. В конкурса могат да участват учениците от единадесети и дванадесети  клас.

Желая творчески успехи на участниците в конкурса!

Приложение   -  Условия на конкурса за ученическо есе

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД                                                        

28.02.2019

Провеждане на Български географски фестивал – Стара Загора 2019 г.

Изх. № РУО1-5084/27.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на РУО – Стара Загора с вх. №  РУО1-04705/22.02.2019 г. и с вх. № РУО1-4998/27.02.2019 г., Ви уведомявам, че на 20 и 21 април 2019 г. за пета поредна година ще се проведе Български географски фестивал в гр. Стара Загора.  

Съорганизатори на събитието са Географ-БГ, Българско географско дружество, Община Стара Загора и Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора.

Участието във фестивала е безплатно и се извършва чрез онлайн заявление – индивидуално (като гост или като ученик-индивидуален участник) или отборно (за ученическо състезание). Формите за регистрация и регламентът са  достъпни в сайта Географ БГ (www.geograf.bg).  

Форматът на състезанието по време на фестивала предвижда провеждането на отборно и на индивидуално ученическо състезание. Заявлението за участие е отборно и се попълва от ръководителя на отбора (учител по география и икономика). Всеки отбор трябва да бъде съставен от 4 ученици-състезатели – двама до VII  клас и двама до XII клас. Допуска се образуването на отбори с ученици от две или повече училища, както и образуването на повече от един отбор от едно училище. Ученици, които не са включени в отбори, но са регистрирани за участие във фестивала, могат да се състезават в индивидуалното състезание „Разходка с изненади“.

Краен срок за подаване на заявления за участие във Фестивала по електронен път е 22 март 2019 г.

За допълнителни въпроси, свързани с фестивала може да използвате имейл: [email protected], или тел.: 0894 43 14 27.

Моля да информирате учителите по география и икономика в повереното Ви училище за предстоящото събитие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-547/26.02.2019 г.

  на началника на РУО – София-град)

26.02.2019

Национален ученически конкурс „Цончо Родев“ за разказ на историческа тема „Изпитание“

Изх.№ РУО 1-4833/25.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА        

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4204/15.02.2019 г., Ви уведомявам, че Община Провадия и Народно читалище „Ал. Константинов 1884“ – Провадия, организират провеждането на Национален ученически конкурс „Цончо Родев“ за разказ на историческа тема „Изпитание“.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: 1.Информация за конкурса

                  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД