Обществени науки, гражданско образование и религия

05.10.2018

Ден на отворените врати „Старото школо разказва“ в НМО – Габрово

Изх.№ РУО 1-25633/05.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25556/04.10.2018 г., Ви уведомявам, че Националният музей на образованието - Габрово Ви кани с Вашите ученици на 12.10.2018 г. (петък) в Деня на отворените врати „Старото школо разказва“.

През Деня ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието“;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали, а за учениците – подаръци.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Провеждането на юбилейна международна географска научна конференция Smart Geography.

 

Изх. № РУО1-25506/04.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на Българското географско дружество с вх. № РУО1-25382/03.10.2018 г., Ви уведомявам, че се събират доброволци, които да се включат с помощтта си при провеждането на юбилейната международна географска научна конференция „   Smart Geography“, която ще се проведе в периода 2-4 ноември 2018 г. в гр. София. Домакин на събитието е СУ „Св. Кл. Охридски“.

Необходимо условие е доброволците да владеят английски език на добро ниво за устна и писмена кореспонденция. Организационната им работа е отлична възможност да се участва в географския научен форум.

Заявки за участие могат да се изпращат в срок до 19.10.2018 г. на електронната поща на Българското географско дружество: geography_bg@abv.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.10.2018

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ДЕТСТВОТО В ИСТОРИЯТА“

 

Изх.№ РУО 1-25278/02.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25113/01.10.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация „Ценности“ официално стартира ЕДИНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС за ученици от 8 до 12 клас на тема: „Детството в историята“.

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и учениците, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

Крайният срок за изпращане на разработките е 3 май 2019 година на адрес: София 1000, ул. „Кърниградска“ 17, Фондация „Ценности“, за Ралица Пантева.    

Допълнителна информация за участниците и техните научни ръководители може да получите на сайта на фондация „Ценности“ www.values.bg или на тел. 02 988 12 04, 0886 311 751.

Приложение: Дипляна на конкурса с  информация за участниците

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.08.2018

Национален конкурс „160 години Болградска гимназия - извор на родолюбие“

 

Изх.№ РУО 1-20983/08.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-261/07.08.2018 г., вх. № РУО 1-20948/07.08.2018 г., Ви уведомявам, че през 2018 година се навършват 160 години от откриването на Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“ - гр. Болград, Украйна.

За достойно отбелязване на знаковата годишнина и за приобщаване на българските ученици към  честванията е обявен национален конкурс „160 години Болградска гимназия - извор на родолюбие“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

12.06.2018

Лятна ваканционна програма на Националния политехнически музей

Изх.№ РУО 1-15051/12.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-14865/11.06.2018 г., Ви уведомявам, че Националният политехнически музей предлага на Вашето внимание лятна ваканционна програма за деца на възраст между 7 и 11 години.

Моля да информирате учителите и учениците за получената информация от Националния политехнически музей.

Приложение: Програма на Националния политехнически музей

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.05.2018

Национален ученически конкурс, посветен на 33-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“.

 

Изх.№ РУО 1-10990/08.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие“, гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово обявяват Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки, посветен на 33-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“.

Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.05.2018 г. на адрес: София 1303, ул. „Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org или rodno.ludogorie.org@gmail.com. Тел. за контакти – 02/ 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.04.2018

Откриване на изложба „Спортът в Антична Тракия“ в НАИМ

 

Изх.№ РУО 1-8515/13.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-8441/13.04.2018 г., Ви уведомявам, че екипът на Националния археологически институт с музей при БАН Ви кани да посетите изложбата „Спортът в Антична Тракия“. Изложбата ще бъде открита на  24 април 2018 г. от 18.00 ч.

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.04.2018

Примерна програма за посещение в община Козлодуй

 

Изх.№ РУО 1-8514/13.04.2018 ч.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-124/11.04.2018 г., вх. № РУО 1-8355/12.04.2018 г., Ви уведомявам, че в Министерството на образованието и науката е постъпило предложение с вх. № 1002-774/30.03.2018 г. от кмета на община Козлодуй за предоставяне на информация за възможностите за организиране на ученически екскурзии до гр. Козлодуй и околностите.

Обектите, които може да се посетят от учениците, са следните:

  • пътуващ кораб-музей „Радецки“;
  • АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД;
  • Късноантичната и ранно - византийска крепост „Августа“, на 3 км северно от с.Хърлец;
  • „Попово ханче“ в с. Бутан.

Моля за Вашето съдействие предоставената примерна програма за посещение в община Козлодуй да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.04.2018

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ПРОВЕДЕН НА 25.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците от VІІ до ХІІ клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, неподали декларация по т. 2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

10.04.2018

Открита педагогическа практика по история и цивилизация

 

Изх.№ РУО 1-7155/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите

по история и цивилизация

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да информирате учителите по история и цивилизация, че на 18.04.2018 г. (сряда) от 10.45 ч. в СПГТ, район „Оборище“, бул. „Сливница“ № 182, ще се проведе открита педагогическа практика в ХІ клас на тема „Първа Балканска война – 1912/1913 година“. 

Желаещите да присъстват учители е необходимо да заявят участие на e-mail: rio_agrigorova@abv.bg в срок до 13.04.2018 г.  включително.

С оглед ограничения капацитет на класната стая, участието на учителите в откритата практика ще се определи по реда на тяхното заявяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.04.2018

Семинар по проблемите на Холокоста

 

Изх.№ РУО 1 -7147/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите

по история и цивилизация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със свое писмо с вх. № РУО 1-6631/21.03.2018 г. в РУО – София-град, Израелско-Българският Институт информира за организиране на семинар за гимназиални учители по проблемите на Холокоста. Семинарът е подготвен от Институт за Холокост и Човешки права „Олга Ленгиел“ и за четвърта поредна година ще се проведе в Американския университет,  Благоевград  в периода 08-12 юли 2018 г.

За област София-град е определена бройка от 10 учители, преподаващи история и цивилизация в гимназиален етап.

Всички разноски се поемат от организаторите.

Във връзка с това, в срок до 13.04.2018 г. желаещите да се включат в семинара да изпратят трите си имена, училището, в което преподават, телефон и имейл за връзка на e-mail: rio_agrigorova@abv.bg

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да окажете необходимото съдействие за участието им в семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.04.2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА XI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ - СОФИЯ, 2018Г.

 

 

Списъци с резултатите на учениците от ХI национална олимпиада по гражданско образование  и списък на класираните за националния кръг.

 

Приложение: съгласно текста.