Обществени науки, гражданско образование и религия

04.02.2019

Образователни програми на Исторически музей - Батак

Изх.№ РУО 1-2951/04.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-2873/01.02.2019 г., Ви уведомявам, че Исторически музей - Батак организира провеждането на инициативи по образователни програми.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение:1. Информация за образователните програми

                  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.02.2019

Национален ученически конкурс за историческо изследване на тема „Пътят на Панагюрското златно съкровище от древността до наши дни“

Изх.№ РУО 1-2822/01.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в памет на проф. д-р Лъчезар Цоцорков фондация „Цоцорков род“ – гр. Панагюрище за втора поредна година организира Национален ученически конкурс за историческо изследване на тема „Пътят на Панагюрското златно съкровище от древността до наши дни“. Темата на конкурса е посветена на 70-годишнината от откриването на Панагюрското златно съкровище.

В конкурса могат да участват ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2019

Семинар за педагогически кадри и музейни педагози на тема „Музеят като образователна среда — добри музейно-училищни практики“

Изх. № РУО 1- 1914/23.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1798/22.01.2019 г., Ви уведомявам, че през месец март Център „Музейно училище“ при Национален музей на образованието – Габрово организира семинар за педагогически кадри и музейни педагози на тема „Музеят като образователна среда — добри музейно-училищни практики“.

Целта на обучението е запознаване с основни понятия в музейно-педагогическата теория и практика, съвременни принципи, методики и практически съвети, свързани със занятия в музеите и интегрирането им с учебните програми на МОН.

По време на семинара ще бъдат разисквани въпроси относно ролята на музеите като съвременна образователна среда и създаване на ефективно взаимодействие между музейни специалисти и учители при подготвяне и провеждане на занятия в музея. Ще се проведе дискусия относно необходимостта от създаване на национален обучителен център „Музейно училище“.

Участниците в семинара ще получат сертификат от Център „Музейно училище“.

Крайният срок за изпращане на заявка за участие е до 15.02.2019 г. на e-mail: [email protected]

За въпроси и повече информация: тел. 066 806 461, Любка Тинчева — завеждащ отдел „Информационно осигуряване, комуникации и мултимедийно студио“.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Програма на семинара

                            2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.01.2019

Традиционен конкурс за детска рисунка на тема ,,Освобождението“, организиран от Община – Плевен и Регионален Военноисторически музей – Плевен

Изх.№ РУО 1-1133/15.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Регионален Военноисторически музей - Плевен с вх. № РУО 1-1021/14.01.2019 г., Ви уведомявам, че във връзка с Националния празник на България – 3 март и честването на 141 години от Освобождението на България, Община – Плевен и Регионален Военноисторически музей - Плевен организират традиционния конкурс за детска рисунка на тема ,,Освобождението“. През 2019 година се навършват 21 години от първото издание на конкурса през 1999 година.

Условия за участие в конкурса:

1. В конкурса могат да участват със собствени творби ученици от І до VІІІ клас от всички видове училища. Не се допуска участие на деца от художествени школи.

2. Рисунките да са посветени на темата ,,Освобождението“ и да представят събития, подвизи, портрети и паметници на герои, свързани с националноосвободителните борби на българския народ и Руско-турската освободителна война 1877/1878 година.

3. Техниката на изпълнение е по избор на учениците – графика, акварел, туш, пастел и др. На обратната страна на творбите да са означени име, възраст, клас, училище, населено място на ученика, телефон/имейл за контакт.

4. Конкурсните работи да се представят в административната сграда на Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ“ или на адрес:

Регионален Военноисторически музей - Плевен

ул. „Васил Левски“ № 157, п.к. 195, Плевен - 5800

телефон за контакт 064/ 830 251; 0877 145 376

отдел „Връзки с обществеността, образователни програми, музеен маркетинг и  реклама“

Краен срок за изпращане на творбите - 15 февруари 2019 г.

5. Награден фонд – присъжда се Голяма награда на конкурса ,,Освобождението“, награда на Регионален Военноисторически музей – Плевен, две първи награди, две втори награди, две трети награди и по пет поощрителни награди за двете възрастови групи – от І до ІV клас и от V до VІІІ клас.

6. Всички рисунки традиционно участват в изложба, която ще се открие в залите на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ на 28 февруари 2019 г. от 11.00 ч. Творбите остават във фонда на Регионален Военноисторически музей – Плевен.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Образователен продукт за Балканската война

Изх. № РУО 1-485/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-6/07.01.2019 г., вх. № РУО 1-262/07.01.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи в името на качественото българско образование.

Разработен е образователен продукт за Балканската война, който включва интерактивна историческа карта на военните действия, статистическа информация за числеността на армиите, снимки, пълните текстове на мирните договори, спомени и дневници, библиография по темата. Това дава възможност темата за Балканската война да бъде представена изцяло с интерактивни средства и да бъдат зададени разнообразни дидактически задачи към учениците, отчитайки техните възрастови особености.

Продуктът е реализиран с участието на Института за исторически изследвания при БАН, УАСГ, НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Националния военноисторически музей. Достъпен е на адрес: www.spatium.bg.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите по история и цивилизации във Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Изх. № РУО 1- 486/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-332/07.01.2019 г., Ви уведомявам, че Националният музей на образованието – Габрово обявява Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на Втория национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Пети национален конкурс за есе за ученици от 12 клас на тема „Моето“ място – там, където съм роден(а) или там, където е добре?“

Изх. № РУО 1-481/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-271/07.01.2019 г., Ви уведомявам, че катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява Пети национален конкурс за есе за ученици от 12 клас на тема „Моето“ място – там, където съм роден(а) или там, където е добре?“

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Ежегоден ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“

Изх. № РУО 1- 307/07.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32482/21.12.2018 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на ежегодния ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ при Историческия факултет на Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий“, чийто заключителен етап ще се проведе на 1 март 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на ежегодния ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2018

Международен културен форум „Велики Преслав - история на цял един народ“

Изх. № РУО 1-32374/20.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-320/19.12.2018 г., вх. № РУО 1-32242/19.12.2018 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на Международен културен форум „Велики Преслав - история на цял един народ“, организиран от Общински съвет - Велики Преслав.

Конкурсната програма на форума включва възможност за изява на деца и ученици от 6 до 19 години (разделени в три възрастови групи) чрез литературно творчество -стихотворение и есе, и чрез художествено творчество - по видове изкуства: живопис, графика, скулптура, приложно-декоративни изкуства. Участието може да бъде заявено с до две творби със срок на получаването им от организаторите до 31 март 2019 г. Литературните творби следва да бъдат изпращани на електронния адрес: [email protected] abv.bg, а художествените творби - на следния адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. „Борис Спиров“ № 61, Народно читалище „Развитие 1874“ (за библиотеката), тел. за връзка: 0538/ 4 35 67.

Организаторите предвиждат награди в определените три възрастови групи, откриване на изложба, издаване на диск и алманах с наградените творби. Информацията за това ще бъде публикувана на сайта на Община Велики Преслав и на създадена за целта Фейсбук страница на форума.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Статут на Международен културен форум „Велики Преслав - история на цял един народ“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2018

Представяне на експозицията „140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция“

Изх. № РУО 1-32375/20.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-418/19.12.2018 г., вх. № РУО 1-32243/19.12.2018 г., Ви уведомявам, че в МОН е постъпило писмо от г-жа Цвета Караянчева - председател на 44 Народно събрание на Република България, с което се представя графика на гостуванията на експозицията „140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция“.

Пътуващата изложба ще бъде на територията на гр. София на 08.02.2019 г. в Народното събрание и на 23.04.2019 г. в Държавна агенция „Архиви“.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.12.2018

Информация за дейността на музея на стъклото в гр. Белослав

Изх. № РУО 1-31261/10.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-405/07.12.2018 г., вх. № РУО 1-31124/10.12.2018 г., Ви уведомявам, че в Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от фондация „Белославско стъкло“ с молба за разпространяване на информация за дейността на музея на стъклото в гр. Белослав и за предоставяне на възможност за посещение и запознаване с колекция „Белославско стъкло - 1893 - Минало, настояще и бъдеще“.

Фондация „Белославско стъкло“ е регистрирана като културна организация в Министерството на културата, с обществена колекция от експонати, показващи стъклопроизводството в България.

Предложението на фондацията е насочено към ученици от I до XII клас и включва беседа, обиколка на обществената колекция от експонати, наблюдение на живо на производство на духано стъкло и други.

Посещенията на музея в гр. Белослав са целогодишни, всеки ден от 10.00 до 14.00 часа, и са с предварително записване.

С оглед на това, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, организаторите от фондацията могат да се обърнат за съдействие към Вас, като решението за посещение на музея на стъклото в гр. Белослав трябва да бъде Ваше.

Фондация „Белославско стъкло“ следва да спазва законовите изисквания, определени в чл.11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.12.2018

Ученически конкурс „На мира в света“

Изх. № РУО 1-31170/10.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с изх. № РД-20-3112/07.12.2018 г., вх. № РУО 1-31023/07.12.2018 г., Ви уведомявам, че Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/- Бургас, Съюзът на ветераните от войните на България /СВВБ/ - Бургас и Гарнизонен военен клуб /ГВК/ - Бургас организират ученически конкурс „На мира в света“. Темата на конкурса е „Моята мечта за мир“.

Конкурсът се провежда за трета година и е посветен на Международния ден на мира. Повече подробности за конкурса може да намерите в приложения статут.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД