Обществени науки, гражданско образование и религия

29.03.2018

Експозиция на Историко-етнографски комплекс „Фанагория“

Изх.№ РУО 1-7154/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7030/27.03.2018 г., Ви уведомявам, че Историко-етнографски комплекс „Фанагория“, гр. Варна ще посрещне своите посетители през 2018 г. с обновена експозиция и външен вид, което ще повиши ефекта на реалност за пресъздадената историческа епоха от ранното средновековие на Българската държава.

Посетителите ще имат възможност да проверят уменията си в ездата и стрелбата с лък, както и в някои традиционни прабългарски занаяти като грънчарство, ковачество и тъкачество, което внася допълнителен емоционален заряд!

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2018

Открита педагогическа практика по история и цивилизация

 

Изх.№ РУО 1-7155/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите

по история и цивилизация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да информирате учителите по история и цивилизация, че на 18.04.2018 г. (сряда) от 10.45 ч. в СПГТ, район „Оборище“, бул. „Сливница“ № 182, ще се проведе открита педагогическа практика в ХІ клас на тема „Първа Балканска война – 1912/1913 година“. 

Желаещите да присъстват учители е необходимо да заявят участие на e-mail: [email protected] в срок до 13.04.2018 г.  включително.

С оглед ограничения капацитет на класната стая, участието на учителите в откритата практика ще се определи по реда на тяхното заявяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2018

Семинар по проблемите на Холокоста

 

Изх.№ РУО 1 -7147/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА              

на вниманието на учителите

по история и цивилизация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със свое писмо с вх. № РУО 1-6631/21.03.2018 г. в РУО – София-град, Израелско-Българският Институт информира за организиране на семинар за гимназиални учители по проблемите на Холокоста. Семинарът е подготвен от Институт за Холокост и Човешки права „Олга Ленгиел“ и за четвърта поредна година ще се проведе в Американския университет,  Благоевград  в периода 08-12 юли 2018 г.

За област София-град е определена бройка от 10 учители, преподаващи история и цивилизация в гимназиален етап.

Всички разноски се поемат от организаторите.

Във връзка с това, в срок до 13.04.2018 г. желаещите да се включат в семинара да изпратят трите си имена, училището, в което преподават, телефон и имейл за връзка на e-mail: [email protected]

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да окажете необходимото съдействие за участието им в семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2018

Национален детски конкурс за рисунка „Силата на водата“

 

Изх.№ РУО 1- 6936/26.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6827/23.03.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово организира Национален детски конкурс за рисунка на тема „Силата на водата“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

27.03.2018

Фолклорно надиграване за танцови двойки „На гергьовското хоро“

Изх.№ РУО 1- 6937/26.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6865/23.03.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово организира младежко фолклорно надиграване за танцови двойки „На гергьовското хоро“.

Целта на надиграването е да стимулира творческите способности, фантазия и танцови умения у младите хора.

Моля за Вашето съдействие поканата за участие в надиграването да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:

1. Регламент

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2018

Ученически конкурс „Българският фолклор - непресъхващ извор“

 

Изх.№ РУО 1- 6736/22.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6370/19.03.2018 г., Ви уведомявам, че ЧОУ „Куест“ организира конкурс на тема „Българският фолклор - непресъхващ извор“ за деца и ученици на възраст от 6 години до 11 години.

Целта на конкурса е популяризиране и почитане на българските традиции и обичаи сред децата и учениците.

Патрон на конкурса ще бъде г-жа Десислава Иванчева - кмет на район „Младост“.

В конкурса може да се участва с рисунка, танц, театрално изпълнение и/или есе.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

Организацията и провеждането на националния кръг на XXX олимпиада по философия, 23-25 март 2018 г., гр. София

 

Изх.№ РУО - 6718/22.03. 2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР , УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, на 23-25 март 2018 г.,   в град София ще се проведе националният кръг на Националната олимпиада по философия. Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на  образованието – София-град и 9 ФЕГ  „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София.

Откриването и техническата конференция на ХХХ Национална олимпиада по философия ще се проведе на 23 март 2018 г. от  18:00 часа в аудитория 65 на СУ„Св. Климент Охридски“.

Националният кръг ще се проведе от 08.30 часа на 24 март 2018 г. в сградата на 9 ФЕГ  „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 35. Учениците следва да се явят на 24 март (събота) 2018 г. в 08:00 часа в 9 ФЕГ с документ за самоличност и химикал.

За допълнителна информация при необходимост:

д-р Мая Митренцева – старши експерт по ОНГОР в РУО – София-град, тел: 0898978484.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни“

 

Изх.№ РУО 1-6584/21.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6524/21.03.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация „Детето и фолклора“ провежда своя традиционен конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни“.

Конкурсът е за ученици от 7 до 18 години. Срокът за изпращане на творбите е до 15.05.2018 г. на посочения в приложението адрес.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2018

Дейности на Националния политехнически музей

Изх.№ РУО 1-6473/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с  вх. № РУО 1-6281/19.03.2018 г., Ви уведомявам, че Националният политехнически музей предлага на Вашето внимание разнообразни дейности и програми.

Националният политехнически музей /НПТМ/ е не само културна, но и своеобразна образователна и възпитателна институция. Неговият екип има познанията, опитът и инструментите, с които да подпомага създаването на образователни навици у децата от най-ранна възраст. Музеят е добър избор и за провеждането на извънкласни занимания по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Във връзка с реализирането на модул „Музеите като образователна среда“, музеят кани преподавателите и техните ученици да посетят създадената експозицията. Това е единственият музей за България, който събира, изучава, съхранява и представя развитието на техниката, науката и технологиите, променяли живота на хората през последните два века у нас.

НПТМ предлага атрактивни демонстрации от сферата на природните науки, подходящи за ученици. Музеят разполага с отлично оборудван кабинет по физика, в който се демонстрират основни закони и явления, а опитите са подбрани така, че да показват физиката в живота на човека.

Интересна, любопитна и достъпна за децата е музейната програма „Музика и техника“. Тя е подходяща за ученици ча възраст от 7 до 13 години. В НПТМ се провеждат практически занятия по текстилно печатане, в които участниците се запознават и със стария занаят „Басмаджийство“. Всеки участник има възможност да изработи своя щампирана тениска като използва готови калъпи, а сам прави дизайна и цветовото съчетание.

По отношение на включения в Националната програма модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“, НПТМ предлага разнообразие от възможности. Една от тях е инициативата „Семейна събота“, в която заедно участват и децата и техните родители/близки. На съботните събития се представят и дискутират предварително определени теми, обвързани с експозицията, с изложби или с различни сфери на науката и техниката. Семейните съботи често се провеждат под формата на съвместни игрови занимания или включват различни интерактивни елементи. Друг вариант за взаимодействие с образователните институции и родителите са специалните срещи „работилница за родители“, при които се разглеждат въпроси, свързани с отношенията и възпитанието на децата в неформална и приятелска среда.

Екипът на НПТМ с удоволствие ще отговори на допълнително зададени въпроси и предложения. Повече информация за програмите на музея може да намерите на официалната страница: https://www.polytechnicsofia.com/

               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

12.03.2018

Резултати от областен кръг по философия

Списък с резултатите от областния кръг на  

XXX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ  

за учебната 2017/2018 г.

Списък на учениците от IX до XII клас с резултатите от областния кръг на ХХХ Национална олимпиада по философия, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

Олимпиадата ще се проведе по регламент от 23 до 25 март 2018 година. Откриване на ХХХ Национална олимпиада по философия ще се проведе на 23 март 2018 г., 18:00 часа в аудитория 65 на СУ„Св. Климент Охридски“.

Учениците следва да се явят на 24 март (събота) 2018 г. в 08:00 часа в 9 ФЕГ.

 

 

07.03.2018

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕН НА 24.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол №1 за резултатите на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас, за които не се провежда национален кръг.

06.03.2018

Изложба в НМО - Габрово на тема „Руско-турската война от 1877-78 година“

 

Изх.№ РУО 1-5129/06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с  вх. № РУО 1-4995/02.03.2018 г., Ви уведомявам, че Националният музей на образованието и Държавен архив - Габрово показват съвместна изложба на тема „Руско-турската война от 1877-78 година“, експонирана в музея в навечерието на Трети март.

Изложбата показва част от съхраняваните в Държавен архив - Габрово документи, отразяващи хода на Руско-турската война от 1877-78 г. Част от изложбата е споменът за героите от Габрово - участници в Българското опълчение. Специално място е отделено на откриването на Паметника на свободата на връх Св. Никола на 26 август 1934 г. Фотодокументалната част, подготвена от Държавен архив, завършва със снимки на част от паметниците на признателността, издигнати в Габрово в памет на загиналите руски воини.

Акцент в изложбата са оригинални културни ценности от фонда на Националния музей на образованието - учебни пособия, учебници, програми, ордени, медали, спомени, вещи, които оживяват и допълват разказа за войната.

Във фоайето на музея е подреден тематичен кът с юбилейни издания по повод Руско-турската война и героичния подвиг на българското опълчение.

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите на Националния музей на образованието до края на месец март.

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

                  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД