Обществени науки, гражданско образование и религия

24.10.2018

Национален ученически конкурс „По пътя на Бедреддин“

Изх.№ РУО 1-27260/24.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

 

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-27139/23.10.2018 г., Ви уведомявам, че КПД „Родно Лудогорие”, гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, организират традиционния поход „По пътя на Бедреддин”.

Походът е съпроводен с организиране и провеждане на национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка „По пътя на Бедреддин”. Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.12.2018 г. на адрес: София 1303, ул. „Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org.  За контакти – 02/ 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

          

Приложение: Статут на национален ученически конкурс „По пътя на Бедреддин“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Проект „Народните будители и A3“

Изх.№ РУО 1-26969/22.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

 

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-339/19.10.2018 г., вх. № РУО 1-26837/19.10.2018 г., Ви уведомявам, че Трите Ротари клуба и Зонта клуб Пловдив вече осем поредни години организират и провеждат проект „Народните будители и A3“, подкрепен от Министерството на образованието и науката, което традиционно подкрепя инициативи на неправителствения сектор в името на качественото българско образование.

 

Целта на проекта е всяко българско дете да знае кои са носителите на българския дух и българщината. В дейностите на предстоящото девето издание могат да се включат ученици от V до XI клас.

 

За детайлна информация при организирането и провеждането на проекта: [email protected].

 

Моля за Вашето съдействие да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище и окажете необходимата подкрепа на проекта.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2018

Семинар за учителите по история и цивилизация

Изх.№ РУО 1 – 26649/17.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

на вниманието на учителите по история и цивилизация      

 

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

                                                                                                  

 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО - София-град за учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че на 27.10.2018 г. от 10.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема: Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година с лектор проф. д-р Веселин Янчев.         

 

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да направите необходимото за тяхното участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

Инициатива на Гражданско сдружение „Българска зора“ за провеждане на викторина на тема „140 години Българска армия“

Изх.№ РУО 1- 26328/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 0522-588/05.10.2018 г., вх. № РУО 1-25685/05.10.2018 г. и писмо от Гражданско сдружение „Българска зора“ с вх. № РУО 1-25857/09.10.2018 г., Ви уведомявам, че сдружението организира провеждане на викторина на тема „140 години Българска армия“ за ученици от гимназиален етап в областите София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Габрово.

Срокът за провеждане на викторината е 09.11.2018 г. При проявено желание за участие, допълнителна информация може да бъде получена чрез електронния адрес на сдружение „Българска зора“: bulgarska_zога[email protected]abv.bg.

Всяко училище по собствена преценка взема решение за участие в инициативата, съобразно интересите на учениците и това в каква степен изискванията на викторината отговарят на познанията и възрастовите особености на учениците.

 

Приложение: Информация за викторината

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

Образователни програми на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово

Изх.№ РУО 1- 29329/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-26202/12.10.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово е разработил и предлага образователни програми за учебната 2018/2019 година.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение: Информация за образователните програми

                  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.10.2018

Ден на отворените врати „Старото школо разказва“ в НМО – Габрово

Изх.№ РУО 1-25633/05.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25556/04.10.2018 г., Ви уведомявам, че Националният музей на образованието - Габрово Ви кани с Вашите ученици на 12.10.2018 г. (петък) в Деня на отворените врати „Старото школо разказва“.

През Деня ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието“;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали, а за учениците – подаръци.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Провеждането на юбилейна международна географска научна конференция Smart Geography.

 

Изх. № РУО1-25506/04.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на Българското географско дружество с вх. № РУО1-25382/03.10.2018 г., Ви уведомявам, че се събират доброволци, които да се включат с помощтта си при провеждането на юбилейната международна географска научна конференция „   Smart Geography“, която ще се проведе в периода 2-4 ноември 2018 г. в гр. София. Домакин на събитието е СУ „Св. Кл. Охридски“.

Необходимо условие е доброволците да владеят английски език на добро ниво за устна и писмена кореспонденция. Организационната им работа е отлична възможност да се участва в географския научен форум.

Заявки за участие могат да се изпращат в срок до 19.10.2018 г. на електронната поща на Българското географско дружество: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.10.2018

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ДЕТСТВОТО В ИСТОРИЯТА“

 

Изх.№ РУО 1-25278/02.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25113/01.10.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация „Ценности“ официално стартира ЕДИНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС за ученици от 8 до 12 клас на тема: „Детството в историята“.

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и учениците, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

Крайният срок за изпращане на разработките е 3 май 2019 година на адрес: София 1000, ул. „Кърниградска“ 17, Фондация „Ценности“, за Ралица Пантева.    

Допълнителна информация за участниците и техните научни ръководители може да получите на сайта на фондация „Ценности“ www.values.bg или на тел. 02 988 12 04, 0886 311 751.

Приложение: Дипляна на конкурса с  информация за участниците

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.08.2018

Национален конкурс „160 години Болградска гимназия - извор на родолюбие“

 

Изх.№ РУО 1-20983/08.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-261/07.08.2018 г., вх. № РУО 1-20948/07.08.2018 г., Ви уведомявам, че през 2018 година се навършват 160 години от откриването на Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“ - гр. Болград, Украйна.

За достойно отбелязване на знаковата годишнина и за приобщаване на българските ученици към  честванията е обявен национален конкурс „160 години Болградска гимназия - извор на родолюбие“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

12.06.2018

Лятна ваканционна програма на Националния политехнически музей

Изх.№ РУО 1-15051/12.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-14865/11.06.2018 г., Ви уведомявам, че Националният политехнически музей предлага на Вашето внимание лятна ваканционна програма за деца на възраст между 7 и 11 години.

Моля да информирате учителите и учениците за получената информация от Националния политехнически музей.

Приложение: Програма на Националния политехнически музей

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.05.2018

Национален ученически конкурс, посветен на 33-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“.

 

Изх.№ РУО 1-10990/08.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие“, гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово обявяват Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки, посветен на 33-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“.

Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.05.2018 г. на адрес: София 1303, ул. „Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org или [email protected]. Тел. за контакти – 02/ 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.04.2018

Примерна програма за посещение в община Козлодуй

 

Изх.№ РУО 1-8514/13.04.2018 ч.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-124/11.04.2018 г., вх. № РУО 1-8355/12.04.2018 г., Ви уведомявам, че в Министерството на образованието и науката е постъпило предложение с вх. № 1002-774/30.03.2018 г. от кмета на община Козлодуй за предоставяне на информация за възможностите за организиране на ученически екскурзии до гр. Козлодуй и околностите.

Обектите, които може да се посетят от учениците, са следните:

  • пътуващ кораб-музей „Радецки“;
  • АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД;
  • Късноантичната и ранно - византийска крепост „Августа“, на 3 км северно от с.Хърлец;
  • „Попово ханче“ в с. Бутан.

Моля за Вашето съдействие предоставената примерна програма за посещение в община Козлодуй да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД