Обществени науки, гражданско образование и религия

13.04.2018

Примерна програма за посещение в община Козлодуй

 

Изх.№ РУО 1-8514/13.04.2018 ч.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-124/11.04.2018 г., вх. № РУО 1-8355/12.04.2018 г., Ви уведомявам, че в Министерството на образованието и науката е постъпило предложение с вх. № 1002-774/30.03.2018 г. от кмета на община Козлодуй за предоставяне на информация за възможностите за организиране на ученически екскурзии до гр. Козлодуй и околностите.

Обектите, които може да се посетят от учениците, са следните:

  • пътуващ кораб-музей „Радецки“;
  • АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД;
  • Късноантичната и ранно - византийска крепост „Августа“, на 3 км северно от с.Хърлец;
  • „Попово ханче“ в с. Бутан.

Моля за Вашето съдействие предоставената примерна програма за посещение в община Козлодуй да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.04.2018

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ПРОВЕДЕН НА 25.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците от VІІ до ХІІ клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, неподали декларация по т. 2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

10.04.2018

Открита педагогическа практика по история и цивилизация

 

Изх.№ РУО 1-7155/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите

по история и цивилизация

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да информирате учителите по история и цивилизация, че на 18.04.2018 г. (сряда) от 10.45 ч. в СПГТ, район „Оборище“, бул. „Сливница“ № 182, ще се проведе открита педагогическа практика в ХІ клас на тема „Първа Балканска война – 1912/1913 година“. 

Желаещите да присъстват учители е необходимо да заявят участие на e-mail: [email protected] в срок до 13.04.2018 г.  включително.

С оглед ограничения капацитет на класната стая, участието на учителите в откритата практика ще се определи по реда на тяхното заявяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.04.2018

Семинар по проблемите на Холокоста

 

Изх.№ РУО 1 -7147/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите

по история и цивилизация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със свое писмо с вх. № РУО 1-6631/21.03.2018 г. в РУО – София-град, Израелско-Българският Институт информира за организиране на семинар за гимназиални учители по проблемите на Холокоста. Семинарът е подготвен от Институт за Холокост и Човешки права „Олга Ленгиел“ и за четвърта поредна година ще се проведе в Американския университет,  Благоевград  в периода 08-12 юли 2018 г.

За област София-град е определена бройка от 10 учители, преподаващи история и цивилизация в гимназиален етап.

Всички разноски се поемат от организаторите.

Във връзка с това, в срок до 13.04.2018 г. желаещите да се включат в семинара да изпратят трите си имена, училището, в което преподават, телефон и имейл за връзка на e-mail: [email protected]

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да окажете необходимото съдействие за участието им в семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.04.2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА XI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ - СОФИЯ, 2018Г.

 

 

Списъци с резултатите на учениците от ХI национална олимпиада по гражданско образование  и списък на класираните за националния кръг.

 

Приложение: съгласно текста.

05.04.2018

НАЦИОНАЛЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-7920/05.04. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра  на образованието и науката за  организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ще се проведе от 13.04.2018 г. до 15.04.2018 г. в град Русе.

Националният кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Русе и ПАГ „Гео Милев“- град Русе. Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 13 април 2018 година от 18:30 часа в Пленарна зала на Община Русе.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ са договорени преференциални цени за участници, ръководители и придружители в Гранд -хотел „Рига". Настаняването в хотела и регистрацията на участниците ще се извърши на 13.04.2018 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. във фоайего на хотела. Ръководителите на групите сами извършват резервациите в хотела на електронна поща: [email protected].  Допускането до участие в олимпиадата е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка, която е необходимо да изпратите в срок до 09.04.2018 г. на електронна поща: [email protected]

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Петя Лазарова, старши експерт по  ОНГОР в РУО - Русе, тел. 0884 139568 и 082834533.

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Предварителна програма на олимпиадата.

3.       Информация за настаняването в Гранд - хотел „Рига".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД02-864/02.04.2018 г. на Началника на РУО - София-град/

04.04.2018

Инициатива на МОН „Розите на България“

 

Изх.№ РУО 1-7860/04.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7835/04.04.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката организира инициативата „Розите на България“ съвместно с българските общности зад граница с участието на организации, към които функционират български неделни училища в чужбина. Тя е посветена на 11 май - Ден на Светите братя Кирил и Методий.

Инициативата „Розите на България“ е в партньорство с Министерството на външните работи и съответните дипломатически представителства, Министерството на културата и Държавната агенция за българите в чужбина.

На 11 май 2018 г. на публични и оживени места в чужбина децата, учителите, родителите и други представители на българската общност, съпричастни към българските неделни училища, ще изпълнят едно и също българско хоро. Най-пълно целта на проекта ще бъде постигната, ако хорото се извие на публични/открити, оживени места и в България.

Обръщам се към Вас с покана да подкрепите инициативата „Розите на България“.

Избраната  музика за инициативата е „Празнична сюита“, изпълнена от оркестъра за народна музика на Българското национално радио, хор на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ и хор „Космически гласове“, на която ще танцуват всички участници в страната и в чужбина.

Сценарият за тържеството се определя от всяко училище. Може да включите изяви на децата, базари, изложби на рисунки, резултати от конкурси, пленери и др. и

като елемент от празника да е българското хоро.

За включването на Вашите ученици в инициативата следва да обсъдите участието им и с техните родители. Нека те също бъдат участници в събитието.

Представянето на участниците ще бъде по-успешно, ако се отличат със символи, аксесоари, знаци, които са свързани с България. Тези, които имат възможност,   могат да са облечени в български народни носии или елементи от тях.

Времето за провеждане на инициативата следва да се избере от ръководството на училището, като трябва да бъде удобно за всички участници.

Медийното отразяване е изключително важно за отличното реализиране на първата по рода си инициатива „Розите на България“.

Убедени сме че на 11 май ние, българите, можем да покажем своя патриотичен дух и единство по целия свят, да предизвикаме все повече хора да мислят, да преживяват и да обичат България.

При изявено желание от Ваша страна за участие в инициативата, моля да уведомите РУО – София-град на e-mail: [email protected] в срок до 11.04.2018 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-864/02.04.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

03.04.2018

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ И ХІІ КЛАС ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕН НА 24.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците от VІІ и ХІІ клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

03.04.2018

„Кръгла маса“ на тема: „Спасението на българските евреи. Национални и международни гледни точки“

 

Изх. № РУО 1-7778/03.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в РУО – София-град е получена покана с вх. № РУО 1-7667/02.04.2018 г. от Израелско-Българския Институт за участие в организираната съвместно с Американския университет „Кръгла маса“ на тема: „Спасението на българските евреи. Национални и международни гледни точки“. 

Събитието ще се проведе със специалното участие на Президента Петър Стоянов (1997-2002) на 10.04.2018 г. (вторник) от 16.00 ч. в Център за Образование и Култура „Илиев“, Студентски град, София.

Тел. за връзка и допълнителна информация – 0898 815880, Яков Джераси.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-864/02.04.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

30.03.2018

72-ри Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“, 2018 г

 

Изх.№ РУО 1-7578/30.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7482/29.03.2018 г., Ви уведомявам, че тази година ще се проведе 72-рия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“, 2018 г.

Оpганизатор на похода, който всяка година се провежда от 27 май до 2 юни, е Областна администрация - Враца.

Крайният срок за подаване на писмени заявки е 11.05.2018 г. на ел. поща на Областна администрация - Враца: [email protected]. или на адрес: гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ № 1.

Моля да информирате учителите и учениците за похода, както и да окажете необходимото съдействие.

 

Приложение: Регламент за провеждане на похода

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

29.03.2018

Програма на НМО – Габрово „Ваканция в музея – пролет 2018“

 

Изх.№ РУО 1-7442/29.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7356/28.03.2018 г., Ви уведомявам, че Национален музей на образованието - Габрово е обект за посещение, което може да се осъществи и чрез ученически екскурзии.

Музеят е единствен по рода си в страната, съхраняващ паметта на българското учебно дело през вековете. В него младите хора ще имат възможност да обогатят своите познания. Многообразието на експозициите е изцяло в услуга на училищата.

Чрез посещението на обекта все повече млади хора ще могат да се приобщят към културното наследство, което притежаваме, за да съхраняваме и популяризираме просветните ни традиции.

Моля да информирате учителите и учениците за получената информация от НМО - Габрово  относно програмата на музея за периода на пролетната ваканция на учениците.

Приложение: Програма на НМО – Габрово „Ваканция в музея – пролет 2018“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2018

Експозиция на Историко-етнографски комплекс „Фанагория“

Изх.№ РУО 1-7154/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7030/27.03.2018 г., Ви уведомявам, че Историко-етнографски комплекс „Фанагория“, гр. Варна ще посрещне своите посетители през 2018 г. с обновена експозиция и външен вид, което ще повиши ефекта на реалност за пресъздадената историческа епоха от ранното средновековие на Българската държава.

Посетителите ще имат възможност да проверят уменията си в ездата и стрелбата с лък, както и в някои традиционни прабългарски занаяти като грънчарство, ковачество и тъкачество, което внася допълнителен емоционален заряд!

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД