Обществени науки, гражданско образование и религия

29.03.2018

Програма на НМО – Габрово „Ваканция в музея – пролет 2018“

 

Изх.№ РУО 1-7442/29.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7356/28.03.2018 г., Ви уведомявам, че Национален музей на образованието - Габрово е обект за посещение, което може да се осъществи и чрез ученически екскурзии.

Музеят е единствен по рода си в страната, съхраняващ паметта на българското учебно дело през вековете. В него младите хора ще имат възможност да обогатят своите познания. Многообразието на експозициите е изцяло в услуга на училищата.

Чрез посещението на обекта все повече млади хора ще могат да се приобщят към културното наследство, което притежаваме, за да съхраняваме и популяризираме просветните ни традиции.

Моля да информирате учителите и учениците за получената информация от НМО - Габрово  относно програмата на музея за периода на пролетната ваканция на учениците.

Приложение: Програма на НМО – Габрово „Ваканция в музея – пролет 2018“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2018

Експозиция на Историко-етнографски комплекс „Фанагория“

Изх.№ РУО 1-7154/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7030/27.03.2018 г., Ви уведомявам, че Историко-етнографски комплекс „Фанагория“, гр. Варна ще посрещне своите посетители през 2018 г. с обновена експозиция и външен вид, което ще повиши ефекта на реалност за пресъздадената историческа епоха от ранното средновековие на Българската държава.

Посетителите ще имат възможност да проверят уменията си в ездата и стрелбата с лък, както и в някои традиционни прабългарски занаяти като грънчарство, ковачество и тъкачество, което внася допълнителен емоционален заряд!

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2018

Открита педагогическа практика по история и цивилизация

 

Изх.№ РУО 1-7155/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите

по история и цивилизация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да информирате учителите по история и цивилизация, че на 18.04.2018 г. (сряда) от 10.45 ч. в СПГТ, район „Оборище“, бул. „Сливница“ № 182, ще се проведе открита педагогическа практика в ХІ клас на тема „Първа Балканска война – 1912/1913 година“. 

Желаещите да присъстват учители е необходимо да заявят участие на e-mail: [email protected] в срок до 13.04.2018 г.  включително.

С оглед ограничения капацитет на класната стая, участието на учителите в откритата практика ще се определи по реда на тяхното заявяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2018

Семинар по проблемите на Холокоста

 

Изх.№ РУО 1 -7147/27.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА              

на вниманието на учителите

по история и цивилизация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със свое писмо с вх. № РУО 1-6631/21.03.2018 г. в РУО – София-град, Израелско-Българският Институт информира за организиране на семинар за гимназиални учители по проблемите на Холокоста. Семинарът е подготвен от Институт за Холокост и Човешки права „Олга Ленгиел“ и за четвърта поредна година ще се проведе в Американския университет,  Благоевград  в периода 08-12 юли 2018 г.

За област София-град е определена бройка от 10 учители, преподаващи история и цивилизация в гимназиален етап.

Всички разноски се поемат от организаторите.

Във връзка с това, в срок до 13.04.2018 г. желаещите да се включат в семинара да изпратят трите си имена, училището, в което преподават, телефон и имейл за връзка на e-mail: [email protected]

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да окажете необходимото съдействие за участието им в семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2018

Национален детски конкурс за рисунка „Силата на водата“

 

Изх.№ РУО 1- 6936/26.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6827/23.03.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово организира Национален детски конкурс за рисунка на тема „Силата на водата“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

27.03.2018

Фолклорно надиграване за танцови двойки „На гергьовското хоро“

Изх.№ РУО 1- 6937/26.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6865/23.03.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово организира младежко фолклорно надиграване за танцови двойки „На гергьовското хоро“.

Целта на надиграването е да стимулира творческите способности, фантазия и танцови умения у младите хора.

Моля за Вашето съдействие поканата за участие в надиграването да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:

1. Регламент

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2018

Ученически конкурс „Българският фолклор - непресъхващ извор“

 

Изх.№ РУО 1- 6736/22.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6370/19.03.2018 г., Ви уведомявам, че ЧОУ „Куест“ организира конкурс на тема „Българският фолклор - непресъхващ извор“ за деца и ученици на възраст от 6 години до 11 години.

Целта на конкурса е популяризиране и почитане на българските традиции и обичаи сред децата и учениците.

Патрон на конкурса ще бъде г-жа Десислава Иванчева - кмет на район „Младост“.

В конкурса може да се участва с рисунка, танц, театрално изпълнение и/или есе.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

Организацията и провеждането на националния кръг на XXX олимпиада по философия, 23-25 март 2018 г., гр. София

 

Изх.№ РУО - 6718/22.03. 2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР , УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, на 23-25 март 2018 г.,   в град София ще се проведе националният кръг на Националната олимпиада по философия. Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на  образованието – София-град и 9 ФЕГ  „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София.

Откриването и техническата конференция на ХХХ Национална олимпиада по философия ще се проведе на 23 март 2018 г. от  18:00 часа в аудитория 65 на СУ„Св. Климент Охридски“.

Националният кръг ще се проведе от 08.30 часа на 24 март 2018 г. в сградата на 9 ФЕГ  „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 35. Учениците следва да се явят на 24 март (събота) 2018 г. в 08:00 часа в 9 ФЕГ с документ за самоличност и химикал.

За допълнителна информация при необходимост:

д-р Мая Митренцева – старши експерт по ОНГОР в РУО – София-град, тел: 0898978484.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни“

 

Изх.№ РУО 1-6584/21.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6524/21.03.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация „Детето и фолклора“ провежда своя традиционен конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни“.

Конкурсът е за ученици от 7 до 18 години. Срокът за изпращане на творбите е до 15.05.2018 г. на посочения в приложението адрес.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2018

Дейности на Националния политехнически музей

Изх.№ РУО 1-6473/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с  вх. № РУО 1-6281/19.03.2018 г., Ви уведомявам, че Националният политехнически музей предлага на Вашето внимание разнообразни дейности и програми.

Националният политехнически музей /НПТМ/ е не само културна, но и своеобразна образователна и възпитателна институция. Неговият екип има познанията, опитът и инструментите, с които да подпомага създаването на образователни навици у децата от най-ранна възраст. Музеят е добър избор и за провеждането на извънкласни занимания по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Във връзка с реализирането на модул „Музеите като образователна среда“, музеят кани преподавателите и техните ученици да посетят създадената експозицията. Това е единственият музей за България, който събира, изучава, съхранява и представя развитието на техниката, науката и технологиите, променяли живота на хората през последните два века у нас.

НПТМ предлага атрактивни демонстрации от сферата на природните науки, подходящи за ученици. Музеят разполага с отлично оборудван кабинет по физика, в който се демонстрират основни закони и явления, а опитите са подбрани така, че да показват физиката в живота на човека.

Интересна, любопитна и достъпна за децата е музейната програма „Музика и техника“. Тя е подходяща за ученици ча възраст от 7 до 13 години. В НПТМ се провеждат практически занятия по текстилно печатане, в които участниците се запознават и със стария занаят „Басмаджийство“. Всеки участник има възможност да изработи своя щампирана тениска като използва готови калъпи, а сам прави дизайна и цветовото съчетание.

По отношение на включения в Националната програма модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“, НПТМ предлага разнообразие от възможности. Една от тях е инициативата „Семейна събота“, в която заедно участват и децата и техните родители/близки. На съботните събития се представят и дискутират предварително определени теми, обвързани с експозицията, с изложби или с различни сфери на науката и техниката. Семейните съботи често се провеждат под формата на съвместни игрови занимания или включват различни интерактивни елементи. Друг вариант за взаимодействие с образователните институции и родителите са специалните срещи „работилница за родители“, при които се разглеждат въпроси, свързани с отношенията и възпитанието на децата в неформална и приятелска среда.

Екипът на НПТМ с удоволствие ще отговори на допълнително зададени въпроси и предложения. Повече информация за програмите на музея може да намерите на официалната страница: https://www.polytechnicsofia.com/

               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

12.03.2018

Резултати от областен кръг по философия

Списък с резултатите от областния кръг на  

XXX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ  

за учебната 2017/2018 г.

Списък на учениците от IX до XII клас с резултатите от областния кръг на ХХХ Национална олимпиада по философия, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

Олимпиадата ще се проведе по регламент от 23 до 25 март 2018 година. Откриване на ХХХ Национална олимпиада по философия ще се проведе на 23 март 2018 г., 18:00 часа в аудитория 65 на СУ„Св. Климент Охридски“.

Учениците следва да се явят на 24 март (събота) 2018 г. в 08:00 часа в 9 ФЕГ.

 

 

07.03.2018

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕН НА 24.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол №1 за резултатите на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас, за които не се провежда национален кръг.