Обществени науки, гражданско образование и религия

26.03.2018

Ученически конкурс „Българският фолклор - непресъхващ извор“

 

Изх.№ РУО 1- 6736/22.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6370/19.03.2018 г., Ви уведомявам, че ЧОУ „Куест“ организира конкурс на тема „Българският фолклор - непресъхващ извор“ за деца и ученици на възраст от 6 години до 11 години.

Целта на конкурса е популяризиране и почитане на българските традиции и обичаи сред децата и учениците.

Патрон на конкурса ще бъде г-жа Десислава Иванчева - кмет на район „Младост“.

В конкурса може да се участва с рисунка, танц, театрално изпълнение и/или есе.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

Организацията и провеждането на националния кръг на XXX олимпиада по философия, 23-25 март 2018 г., гр. София

 

Изх.№ РУО - 6718/22.03. 2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР , УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, на 23-25 март 2018 г.,   в град София ще се проведе националният кръг на Националната олимпиада по философия. Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на  образованието – София-град и 9 ФЕГ  „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София.

Откриването и техническата конференция на ХХХ Национална олимпиада по философия ще се проведе на 23 март 2018 г. от  18:00 часа в аудитория 65 на СУ„Св. Климент Охридски“.

Националният кръг ще се проведе от 08.30 часа на 24 март 2018 г. в сградата на 9 ФЕГ  „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 35. Учениците следва да се явят на 24 март (събота) 2018 г. в 08:00 часа в 9 ФЕГ с документ за самоличност и химикал.

За допълнителна информация при необходимост:

д-р Мая Митренцева – старши експерт по ОНГОР в РУО – София-град, тел: 0898978484.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни“

 

Изх.№ РУО 1-6584/21.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6524/21.03.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация „Детето и фолклора“ провежда своя традиционен конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни“.

Конкурсът е за ученици от 7 до 18 години. Срокът за изпращане на творбите е до 15.05.2018 г. на посочения в приложението адрес.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2018

Дейности на Националния политехнически музей

Изх.№ РУО 1-6473/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с  вх. № РУО 1-6281/19.03.2018 г., Ви уведомявам, че Националният политехнически музей предлага на Вашето внимание разнообразни дейности и програми.

Националният политехнически музей /НПТМ/ е не само културна, но и своеобразна образователна и възпитателна институция. Неговият екип има познанията, опитът и инструментите, с които да подпомага създаването на образователни навици у децата от най-ранна възраст. Музеят е добър избор и за провеждането на извънкласни занимания по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Във връзка с реализирането на модул „Музеите като образователна среда“, музеят кани преподавателите и техните ученици да посетят създадената експозицията. Това е единственият музей за България, който събира, изучава, съхранява и представя развитието на техниката, науката и технологиите, променяли живота на хората през последните два века у нас.

НПТМ предлага атрактивни демонстрации от сферата на природните науки, подходящи за ученици. Музеят разполага с отлично оборудван кабинет по физика, в който се демонстрират основни закони и явления, а опитите са подбрани така, че да показват физиката в живота на човека.

Интересна, любопитна и достъпна за децата е музейната програма „Музика и техника“. Тя е подходяща за ученици ча възраст от 7 до 13 години. В НПТМ се провеждат практически занятия по текстилно печатане, в които участниците се запознават и със стария занаят „Басмаджийство“. Всеки участник има възможност да изработи своя щампирана тениска като използва готови калъпи, а сам прави дизайна и цветовото съчетание.

По отношение на включения в Националната програма модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“, НПТМ предлага разнообразие от възможности. Една от тях е инициативата „Семейна събота“, в която заедно участват и децата и техните родители/близки. На съботните събития се представят и дискутират предварително определени теми, обвързани с експозицията, с изложби или с различни сфери на науката и техниката. Семейните съботи често се провеждат под формата на съвместни игрови занимания или включват различни интерактивни елементи. Друг вариант за взаимодействие с образователните институции и родителите са специалните срещи „работилница за родители“, при които се разглеждат въпроси, свързани с отношенията и възпитанието на децата в неформална и приятелска среда.

Екипът на НПТМ с удоволствие ще отговори на допълнително зададени въпроси и предложения. Повече информация за програмите на музея може да намерите на официалната страница: https://www.polytechnicsofia.com/

               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

12.03.2018

Резултати от областен кръг по философия

Списък с резултатите от областния кръг на  

XXX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ  

за учебната 2017/2018 г.

Списък на учениците от IX до XII клас с резултатите от областния кръг на ХХХ Национална олимпиада по философия, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

Олимпиадата ще се проведе по регламент от 23 до 25 март 2018 година. Откриване на ХХХ Национална олимпиада по философия ще се проведе на 23 март 2018 г., 18:00 часа в аудитория 65 на СУ„Св. Климент Охридски“.

Учениците следва да се явят на 24 март (събота) 2018 г. в 08:00 часа в 9 ФЕГ.

 

 

07.03.2018

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕН НА 24.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол №1 за резултатите на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас, за които не се провежда национален кръг.

06.03.2018

Изложба в НМО - Габрово на тема „Руско-турската война от 1877-78 година“

 

Изх.№ РУО 1-5129/06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с  вх. № РУО 1-4995/02.03.2018 г., Ви уведомявам, че Националният музей на образованието и Държавен архив - Габрово показват съвместна изложба на тема „Руско-турската война от 1877-78 година“, експонирана в музея в навечерието на Трети март.

Изложбата показва част от съхраняваните в Държавен архив - Габрово документи, отразяващи хода на Руско-турската война от 1877-78 г. Част от изложбата е споменът за героите от Габрово - участници в Българското опълчение. Специално място е отделено на откриването на Паметника на свободата на връх Св. Никола на 26 август 1934 г. Фотодокументалната част, подготвена от Държавен архив, завършва със снимки на част от паметниците на признателността, издигнати в Габрово в памет на загиналите руски воини.

Акцент в изложбата са оригинални културни ценности от фонда на Националния музей на образованието - учебни пособия, учебници, програми, ордени, медали, спомени, вещи, които оживяват и допълват разказа за войната.

Във фоайето на музея е подреден тематичен кът с юбилейни издания по повод Руско-турската война и героичния подвиг на българското опълчение.

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите на Националния музей на образованието до края на месец март.

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

                  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Изложба „Освобождението - поглед от Космоса“

 

Изх.№ РУО 1-4748/27.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 191/22.02.2018 г.,  вх. № РУО 1-4590/26.02.2018 г., Ви уведомявам, че Институтът за космически изследвания и технологии към БАН организира по повод 140 години от Освобождението на България изложба „Освобождението - поглед от Космоса“.

Изложбата е организирана по линия на образователна инициатива „Космическо училище“ и ще се проведе в периода 6 - 16 март 2018 г. в сградата на БАН, ул. 15 ноември № 1 (срещу Народното събрание) от 9 до 17 часа всеки работен ден в посочения период, като откриването на изложбата е на 6 март от 11 часа.

Изложбата цели да представи чрез спътникови изображения местата, където по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) са се състояли важни събития. Изложбата е уникална и се провежда за първи път. Тя е част от дейността на образователната инициатива „Космическо училище“, която цели да популяризира науката и дистанционните изследвания и да запознае учениците със съвременните достижения в областта на аерокосмическите изследвания и технологии, и географските информационни системи като технологии, наука и бизнес, имащи широко приложение в съвременния свят.

За контакти и запитвания свързани с посещението на изложбата:

Доц. д-р Ваня Стаменова - тел.: 0887 435 050; [email protected]

Гл. ас. д-р Стефан Стаменов - тел.: 0877 856 559; [email protected]

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.02.2018

Откриване на изложбата „Знаци на свободата и героизма“ в НИМ

 

Изх.№ РУО 1-4189/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4122/19.02.2018 г., Ви уведомявам, че екипът на Националния исторически мезей Ви кани на 3 март 2018 г. от 11.00 ч. на откриването на изложбата „Знаци на свободата и героизма“, посветена на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.)

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.02.2018

Международна научна конференция „Музеите и училищната история“

 

Изх.№ РУО 1-3305/08.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № КИ-08-20/06.02.2018 г., вх. № РУО 1-3172/07.02.2018 г., Ви уведомявам, че по повод 45 години от откриването на Националния музей на образованието - Габрово, наследник и продължител на създадения през 1905 г. Държавен училищен музей, ще се проведе международна научна конференция „Музеите и училищната история. Конференцията се организира от Националния музей на образованието със съдействието на Министерството на образованието и науката и Института за приложна музеология.

Конференцията ще се проведе на 25-26 октомври 2018 г. в Националния музей на образованието - Габрово по следните тематични направления:

  • Съхраняване и представяне на образователната и училищната история;
  • Музейно - училищни практики и образователни програми (желателно е мултимедийна презентация);
  • Обществените колекции (училищно - музейни сбирки) - места за училищна памет.

Изисквания към докладите и съобщенията:

  • Времетраене за представяне - 10 минути;
  • Текст на електронен носител (в Word) - до 10 стандартни страници, формат .doc, шрифт Times New Roman, 12 pt, интервал 1, отстъп 1.25, двустранно подравнен. Страниците не се номерират;
  • Бележките се разполагат след основния текст и се номерират с арабски цифри. Шрифт - Times New Roman, 10 pt, интервал 1, двустранно подравнени. Цитиране - авторските имена в инверсия и болдирани, заглавие, том, издателство, място и година на издаване, страница;
  • Илюстрациите (снимки, графики, карти) да бъдат предоставени в отделен файл на същия или на отделен носител, във формат .jpg и резолюция не по-малко от 300 dpi.

Материалите от конференцията ще бъдат издадени в самостоятелен сборник. Пълният текст на хартиен и електронен носител се предоставя по време на конференцията.

Програмата на конференцията ще бъде изпратена допълнително. Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Желаещите да участват подават заявка по приложения образец  до 30 юни 2018 г. на e-mail: [email protected] .

За допълнителна информация – тел. 066 806461 и 0877 261847.

 

Моля за Вашето съдействие информацията за конференцията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение:1. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.02.2018

Ученически конкурс „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи“

 

Изх.№ РУО 1-3306/08.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-49/07.01.2018 г., вх. № РУО 1-3074/07.02.2018 г., Ви уведомявам, че за четвърта поредна година Българското философско общество организира ученически конкурс „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи“.

Конкурсът е за ученици от VIII до XII клас. Церемонията по награждаването на отличените ученици и на техните учители ще се проведе на 3 март 2018 г. и е посветена на националния празник на Република България.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Изх. № РУО1-3338/08.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите по география 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   

На основание заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частните училища през учебната 2017/2018 година и във връзка със заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 25.02.2018 г.,  както следва:   

- за учениците от първа и втора състезателна група (5. клас и 6. клас) в 21 СУ „Христо Ботев“, район „Лозенец“,  ул. „Люботрън“, № 12;   

- за учениците от четвърта състезателна група (8. клас и 9. езиков клас) в 138 СУЗИЕ „Проф. В. Златарски“, район „Слатина“, ул. Алфред Нобел, № 3;

 - за учениците от трета състезателна група (7. клас), пета състезателна група (9. клас и 10. езиков клас) и шеста състезателна група (10. клас, 11. клас и 12. клас и 11 езиков и 12 езиков клас) в 12 СУ „Цар Иван Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2” № 72.

Начало на олимпиадата –  14:00 часа. Времетраене – 2 (два) астрономически часа.

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 13:00 часа и да заемат местата си до 13:30 часа в изпитните зали след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа карта и/или ученическа книжка.  

ВАЖНО! Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да предложат квестори (неспециалисти по предмета), които ще бъдат включени в заповед на началника на РУО – София-град. Училищата, които имат от 5 до 9 класирани ученици изпращат по един квестор, които имат от 10 до 13 класирани ученици изпращат по двама квестори, които имат от 14 до 18 класирани ученици изпращат по трима квестори, които имат от 19 до 24 класирани ученици изпращат по четирима квестори, които имат от 25 до 32 класирани ученици изпращат по петима квестори, които имат над 32 класирани ученици изпращат по шестима квестори.

Предложенията за квестори да се изпращат на e-mail [email protected] в срок до 14 февруари 2018 г.

Директорите определят със заповед учители, които ще придружат учениците в деня на провеждане на олимпиадата в съответното училище.  

Квесторите трябва да се явят на 25.02.2018 г. в учителската стая на 21 СУ, 138 СУЗИЕ и 12 СУ най-късно в 12:45 часа за инструктаж.   

Резултатите на учениците от първа (5. клас) и втора (6. клас) състезателна група ще бъдат публикувани на сайта на РУО след 15 март 2018 г., а на учениците от трета, четвърта, пета и шеста състезателна група (от 7. до 12. клас) – след разсекретяването на писмените им работи от МОН и след получаването в РУО на списъка с имената на класираните за участие в националния етап ученици.

Предварително благодаря за съдействието! Пожелавам успех на участниците!

Приложение: Списъци на допуснатите до областен кръг.         

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД