05.03.2019

Предстоящо състезание за четвъртокласници „ 4_DRUJBA“

Изх. № РУО1-5459/05.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от ЧСУ „Дружба“ вх. №РУО1-5264/01.03.2019 г. за предстоящо състезание за четвъртокласници от територията на София-град  „ 4_DRUJBA“, Ви  уведомявам, че състезанието е без такса за участие, ще се проведе на 16.03.2019г. от 10.00 часа в ЧСУ“Дружба“ и ще включва 15 задачи по български език и литература, математика и английски език. Приложено Ви изпращам за сведение регламента и афиш на състезанието  за четвъртокласниците.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

Изх. № РУО1-5377/ 01.03.2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 18.02.2019 г. резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика са изпратени  на училищата, в които се обучават учениците. Във връзка с обществен интерес към резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и в духа на принципите за партньорство и прозрачност при провеждане на образователната политика, предлагаме на Вашето внимание тези резултати и на сайта на РУО – София-град.

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 03.02.2019 год.

Изх. № РУО1-5362/ 01.03.2019 г.

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от областния кръг на олимпиадата по български език и литература,

проведен на 03.02.2019 год.

 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ВАС – УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА!

ВАШАТА ЛЮБОВ  КЪМ ЕЗИКА И НЕГОВОТО НАЙ-СЪВЪРШЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ – ЛИТЕРАТУРНОТО ИЗКУСТВО – Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕПРЕСЕКВАЩИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ЕТИЧНОТО И ЕСТЕТИЧНОТО КАТО ЕСТЕСТВЕНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПОШЛОТО И БЕЗВКУСИЦАТА. ЗАТОВА НЕКА ВСИЧКИ НИЕ, ПО ПРИМЕРА НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ, ДА СЪВЕТВАМЕ:

ТЪРСЕТЕ КНИГИТЕ, ЗАЩОТО В ТЯХ ИМА ЖИВОТ ВЕЧЕН!

 

Събка Попова и Станислав Георгиев – старши експерти по български език и литература в РУО – София-град

Приложение: Протокол

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас

Изх. № РУО1- 5360/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации  през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 1 с резултатите от писмените работи на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации, за които не се провежда национален кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2019

Изх. № РУО1- 5237/ 28.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. №  РУО1-3672/ 11.02.2019 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на  Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2019 г., организиран от Българската Патриаршия.

Конкурсът има за цел да стимулира творческите заложби на децата в сферата на християнското изкуство и християнската култура. В него могат да вземат участие децата от детските градини и ученици от І-ви до ХІІ-ти клас, като представят творби в категориите изобразително изкуство, литература /поезия и проза/ и фотография, посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 06.04.2019 г., на адрес 1000 София, ул. „Оборище“ № 4, СВ. СИНОД на БПЦ-БЦ, Културно-просветен отдел, за Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2019.

Приложение: Обява и статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1- 5325/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 година и заповед №РД 01- 87/26.02.2019 г. на началника на РУО – София-град, на 09.03.2019 г. /събота/ от 09,00 ч. в НПМГ„Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52 ще се проведе областният кръг на олимпиадата по Информационни технологии.

Съгласно регламента на олимпиадата, областният кръг протича чрез защита на проекти, по изготвен график. Всички ученици, класирани за областния кръг до 07.03.2019 г., следва да качат на сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg по указанията, публикувани от Националната комисия, изходни и изпълними кодове, документации, презентации и всякакви други документи, свързани с проектите.

На 07.03.2019 г./четвъртък/ от 10,00 ч. до 16,00 ч. в НПМГ ще бъде предоставена възможност на участниците в олимпиадата да качат проектите си на работните компютри и да се запознаят с обстановката преди олимпиадата. Напомням, че за целта учениците е необходимо да носят със себе си всички материали свързани с проекта си /проект, документация, презентация за защита/ на магнитен носител.

Моля всички ученици, класирани за областния кръг и техните ръководители /инструктори/ да следят редовно сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и да проверяват електронните си пощи за евентуални промени или допълнителна информация.

Приложение: График за защита на проектите на областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Конкурс за историческо есе, посветен на 140-та годишнина от създаването на Българските военноморски сили

Изх.№ РУО 1-5269/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4794/25.02.2019 г., Ви уведомявам, че командването на Военноморските сили и Военноморският музей обявяват конкурс за историческо есе, посветен на 140-та годишнина от създаването на Българските военноморски сили.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Информация за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-5251/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по руски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

КОНКУРС ЗА ЕСЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОЗНАНИЕ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Рег. № РУО1-5165/28.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград  в РУО-София - град с вх. № РУО1-5054/27.02.2019 г., приложено Ви изпращам условията, разработени от катедра „Социология“ за провеждане на Национален  конкурс за ученическо есе в областта на социалното познание. В конкурса могат да участват учениците от единадесети и дванадесети  клас.

Желая творчески успехи на участниците в конкурса!

Приложение   -  Условия на конкурса за ученическо есе

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД                                                        

28.02.2019

Национален кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-5081/27.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по руски език, ще се проведе в град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по руски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Плевен и ПГПЧЕ – гр. Плевен.

Настаняването на участниците е предвидено на 08.03.2019 г. от 14:00 часа в хотел „Ростов“, ул. „Цар Борис III“ №2 и в хотел „Балкан“, бул. „Русе“ №85 в град Плевен. Ръководителите на участниците е необходимо в срок до 05.03.2019 г. да направят резервации в посочените хотели.

За участие в олимпиадата ръководителите на класираните ученици подават до 05.03.2019 г. заявка на имейл адрес [email protected]. При установени несъответствия в имената на учениците, включени в протокола с класираните за национален кръг, е необходимо да изпратите съответната корекция в същия срок на горепосочения имейл адрес. Протоколът с класираните се намира на електронната страница на Министерството на образованието и науката. В случай че от Вашето училище има участници със специални образователни потребности, моля да изпратите на същия адрес информация за съответните необходимости.

Официалното откриване ще се състои на 08.03.2019 г. от 18:00 ч. в зала „Катя Попова“, пл. „Възраждане“ №4, град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 09.03.2019 г. от 9:00 часа в ПГПЧЕ – гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 22. Допуснатите до участие следва да се явят в 8:30 часа в училището домакин. Учениците заемат местата си от 8:30 до 8:45 часа като представят документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Светослава Илиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Плевен, тел. 064/841271, 0878451114, 0883990292.

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Програма.

3.       Информация за хотелите.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-547/26.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град)