16.11.2017

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ провежда национално състезание „Моята Родина“ за ученици от ІІ до ХІІ клас.

 

Изх.№ РУО 1- 27031/14.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че от 2014 г. Педагогическа асоциация „Образование без граници“ провежда национално състезание „Моята Родина“ за ученици от ІІ до ХІІ клас.

В проведените досега три издания на състезанието се включиха много ученици от страната и са проведени три финала - два в гр. Казанлък (2015 г. и 2016 г.) и един в гр. Стара Загора през 2017 г.

Всяка година, освен наградите на участниците, се присъжда и награда на кмета на общината - домакин за учител, подготвил най-много ученици, показали най-добри резултати във финалния кръг.

През учебната 2017/2018 г. отново ще бъде проведено състезание в два дистанционни и един финален кръг в гр. Стара Загора.

Учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас ще се състезават по теми от изученото до момента учебно съдържание  по предметите „Околен свят“ и „Човекът и обществото“. Учениците oт V до ХІІ клас ще се състезават по темите „Видни  възрожденци - будители и революционери“ и „Пътят към свободата“ (борбата на българите за освобождение през ХІХ век).

В срок до 20 ноември 2017 г. ще се приемат заявки за участие в първия кръг. За информация във връзка с участие в състезанието - на е-mail:   competitions@abv.bg

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящeто състезание и да окажете необходимото съдействие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.  

на министъра на образованието и науката)

14.11.2017

Провеждане на седмо издание на Международния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“

 

Изх. № РУО1-27066/14.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-352/25.10.2017 г. на МОН с вх. № РУО1-25957/01.11.2017 г., Ви информирам, че през 2018 година предстои провеждането на седмото издание на Международния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“. В шестото издание на фестивала са взели участие 713 деца и младежи от 14 страни и са реализирали 85 късометражни филми.

Фестивалът има за цел да стимулира детската и младежката фантазия и творчество и е адресиран към ученици на възраст от 8 до 19 години. Конкурсът ще се проведе в град Варна през месец юни 2018 година, в рамките на пет дни. Международно жури ще оценява конкурсните работи. Наградният фонд включва статуетка, диплом и материална награда, като отличените филми ще бъдат качени на YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UC0x8ce9ORL14DmSUIj-IOJA.

Повече информация можете да намерите на сайта на фестивала: http://arlekinfest.com.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

13.11.2017

Национален конкурс за детска рисунка на тема: „Рисувам за децата на Европа“

Изх. № РУО1-26808/10.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година, Министерство на образованието и науката организира Национален конкурс за детска рисунка на тема: „Рисувам за децата на Европа“. Конкурсът е насочен към децата от подготвителните групи и учениците от началния етап на основно образование.

Приложено Ви изпращам регламент на конкурса, като се надявам, че инициативата ще насърчи приобщаването на училищата към целите на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и ще повиши информираността на българските ученици относно ролята и функциите на европейските институции.

Училищният етап следва да бъде проведен до 1 декември 2017 г. Класираните за областен кръг рисунки, ще се събират до 8 декември 2017 г. в РУО – София-град, стая 405.

Приложение: съгласно текста.

Д-р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2017

XXVI математически турнир „Иван Салабашев”

 

Изх. РУО1-26989/13.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България, с вх. № РУО1-26642/08.11.2017г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVI  Математически турнир „Иван Салабашев”, който ще се проведе на 2 декември 2017 г. (събота) от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I  до XII клас.

Желаещите да организират турнира могат да се обърнат към Иванка Стоянова -0888123169 или на електронен адрес  vstoyanova41@gmail.com , до 22.11.2017 г. 

Само за учениците от XII клас, които желаят  получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Технически университет – Габрово; Русенски университет „Ангел Кънчев, ще има отделна тема с формат 6 въпроса тест и 2 задачи за решаване, като времето за работа ще е 120 минути. 

 

За повече информация-Стоянка Вълчева – 0878641430. 

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД  10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

13.11.2017

Финално събитие на българския бизнес „Гордея се с труда на моите родители” 2017 г. – Детски базар на професиите

 

изх. № РУО1-27003/13.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) с вх. № РУО1-26115/06.11.2017 г., Ви информирам, че на 24 и 25 ноември 2017 г., в Учебен корпус Музейко (сградата до Музейко), ще се състои финалното събитие на инициативата на българския бизнес „Гордея се с труда на моите родители” 2017 г. – Детски базар на професиите.

Инициативата, се провежда за пета поредна година, и цели да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява. В седмицата на будителите между 30 октомври и 3 ноември 2017 г. в рамките на инициативата 22 компании в 17 града в страната отвориха вратите си и със специално разработени програми и игри представиха различни професии на общо над 800 деца на служителите си и показаха си защо трудът на родителите им е важен.

ДЕТСКИ БАЗАР на ПРОФЕСИИТЕ е финалът на инициативата, вдъхновена от интереса на обществото.

Чрез Базара БМГД на ООН цели да създаде възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, да насърчи съзнателния избор на професия, която носи удовлетворение, да допринесе за решаването на конкретни проблеми и спомогне за превръщането на България в достойно място за реализация. Освен възможността да разгледат различните щандове, да надзърнат в различните професии и да научат повече за тях от специалисти в съответната област, гостите на събитието ще могат да посетят разнообразни лекции за кариерно развитие.

Базарът ще е отворен с вход свободен за два дни, като 24 ноември (петък), от 11 до 17 ч., е предназначен за организирани посещения от училища, след предварителна регистрация на адрес: www.unglobalcompact.bg, рубрика „Новини“.

Пълна програма по часове, лектори и професиии ще бъде публикувана на адрес: www.unglobalcompact.bg след 15.11.2017 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

13.11.2017

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

 

Изх. №РУО – 26914/10.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година и № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град, от 1 до 3 декември в гр. София ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.Организатори на състезанието са МОН, РУО - София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр.София.Регламентът на състезанието, програмата и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, т.к. от формуляра ще се извличат данните за сертификати. Регистрацията ще бъде отворена от 11.11.2017г. до 12.00 часа на 27.11.2017г.За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg .

Приложение:

  1. Програма на състезанието.
  2. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

13.11.2017

Национална ученическа конференция на тема: „140 години от Руско - турската война 1877 -1878 година"

 

Изх.№ РУО 1- 26809/10.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че за поредна година СУ „Петко Рачов Славейков“ - Кърджали и Школа „ИстОрикаорганизират Национална ученическа конференция на тема: „140 години от Руско - турската война 1877 -1878 година", под патронажа на кмета на Община Кърджали и с подкрепата на РУО - Кърджали.

В конференцията могат да участват ученици от прогимназиален и гимназиален етап на образование – V- XII клас. Учениците разработват проект /до двама ученици/ под ръководството на научен ръководител или консултант. Целта на инициативата е да се стимулира интереса на учениците за запознаване, издирване и проучване на историята и разгръщане на творческата им изява.

Срокът зa подаване на заявките за участие е до 23.12.2017 г. на е - mail: shkolaistorika@abv.bg

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата конференция и да окажете необходимото съдействие.

          

Приложение: 1. Условия за участие

                           2. Заявка за участие

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2017

Седмо издание конкурса „Годишни награди за пътна безопасност“

 

Изх. РУО1-26800/10.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

ОТНОСНО: Конкурс на Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-26191/06.11.2017 г., Ви уведомявам, че фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ стартира седмото издание на конкурса „Годишни награди за пътна безопасност“.

Повече информация за условията в конкурса може да бъде намерена на http://nagradi.org/ и на тел: 02/952-6666.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

09.11.2017

Втори столичен конкурс за изработване на новогодишни картички и сурвачки

 

Изх. № РУ01-26654/09.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира Втори столичен конкурс за изработване на новогодишни картички и сурвачки.

Приложено Ви изпращам Регламент на конкурса, като се надявам, че  инициативата ще провокира и насърчи творчеството у учениците, за да превърнем дните на Рождество Христово в истински празник и да подкрепим благородната кауза на Международния женски клуб и Столична община.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

09.11.2017

24 до 26 ноември Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”

Изх. № РУО1- 26656/ 09.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година и Заповед №РД 01-462/16.10.2017 г. на Началника на РУО - София-град, от 24 до 26 ноември в гр. Шумен ще се проведе Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”. Организатори на състезанието са МОН, РУО – Шумен, и ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен.

Националната комисия за организиране и провеждане на турнира е определила квотите за участници по области. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.За определяне на състезателите от София-град ще се проведе подборно онлайн състезание в неделя, 11 ноември, от 16,00 часа до 19,00 часа.. Желаещите да участват в квалификацията трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес bit.do/kvaliv.Задачите ще бъдат достъпни на адрес: bgcoder.com.

Електронната форма за участие, образецът на заявката, програмата, офертите за настаняване и още актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg

Регистрацията и заявката, съобразени с квотата за участници от областта, се осъществява задължително по именно от 10.11.2017 г. до 17,00 часа на 17.11.2017 г. като се:

  •  Изпраща поименната сканирана заявка след съгласуване със старши експерт по информатика и информационни технологии от РУО – София-град на адрес net_ia@abv.bg
  • Попълва поименната електронна форма за участие на адрес www.pmg.icon.bg

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок, броят на участниците не надвишава квотата и е налице съответствие между имената на състезателите в електронната форма и в сканираната заявка.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището преди провеждане на състезанието. Директорът отговаря за информиране на РУО – Шумен.

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.

Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.Пожелаваме успех на всички участници!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД