25.10.2018

Провеждане на Национален конкурс за комикс за деца

Изх. № РУО1- 27395/ 25.10.2018 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

  Във връзка с писмо на  Център за развитие на човешките ресурси с вх. № РУО1-27256/24.10.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Национален конкурс за комикс за деца.

Целта на националния конкурс за комикс за деца е да провокира въображението на младите хора по представяне на различни случки от пътувания извън България.

 

Конкурсът се провежда в две категории:

·         Ученици от VII-IX клас.

·         Ученици от X-XII клас.

 

Кандидатите могат да работят индивидуално или в екип.

 

Покана и формуляр за кандидатстване можете да намерите на сайта на Център за развитие на човешките ресурси.

 

Краен срок за подаване на комиксите е 31.12.2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Провеждане на III-ти Национален конкурс за детска рисунка „Символ на Доброто“

Изх. № РУО1- 26916/19.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  МОН, № 9105-325/09.10.2018 г., с вх. № РУО1-25901/09.10.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на III-ти Национален конкурс за детска рисунка „Символ на Доброто“. Конкурсът се организира от „Сдружение Азбукари“, гр.София в партньорство с Единение „Българи за България“ и Професионална гимназия по каменообработване в с. Кунино.

 

Организаторите споделят желанието си да насочат вниманието и творческия потенциал на децата в пресъздаване образа на Доброто днес чрез образи на хора, ситуации, природа, обичаи и култура.

 

Конкурсът е насочен към участие на ученици от училища, школи, клубове и читалища, разделени в три възрастови групи:

От I – IV клас.

От V – VII клас.

От VIII – XII клас.

 

Срокът за изпращане на рисунките е до 31 януари 2019 г., на адрес:

България, гр. София, кв. Редута, ул. „Царичина 1“, офис 1, „Сдружение Азбукари“, ПК 1505

 

Приложение:

1. Условия и критерии за участие в национален конкурс за детска рисунка „Символ на Доброто“

2. Декларация за информирано съгласие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Двадесети Софийски математически турнир

Изх. № РУО1-26978/22.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Софийска градска секция към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-26773/18.10.2018 г., Ви уведомявам, че Двадесетият Софийски математически турнир за ученици от I до VII клас ще се проведе на 11 ноември 2018 г. (неделя).

 

Информация за организиране и провеждане на турнира може да получите на сайта http://smbsofiagrad.wordpress.com.

 

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Състезание в град Девин „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-26979/22.102018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Смолян с вх. № РУО1-26858/19.10.2018 г. Ви уведомявам, че от 9 до 11 ноември 2018 г. в град Девин за четвърта поредна година ще се проведе Националното състезание „Аз мога – тук и сега“ по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от VII до XII клас. Срокът за заявяване на участниците е 31.10.2018 г.

 

Допълнителна информация, регламент на състезанието, условия за участие, както и регистрационна форма можете да намерите на  www.AZ-MOGA.bg или на тел. 0892 426 666 и 0887 944 437.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

Изх. № РУО1 – 26950/ 22.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката в периода 01 – 02 декември 2018 г. град Велико Търново ще бъде домакин на ХI  Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.

 

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново, Община Велико Търново и ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново.

 

Темата на състезанието е „Следите остават“.

 

Съгласно регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • През настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ клас на ОУ, СУ, гимназии, както и в VІІІ, ІХ, Х клас на профилирани паралелки в гимназии и СУ с интензивно изучаване на чужд език;
 • Проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от област „Природни науки и екология“;

От всяка административна област могат да участват двама състезатели, от София–град имат право да участват четирима състезатели, като учениците се придружават от ръководители.

 

Всички участници и техните ръководители следва да пристигнат и да се настанят в хотелите най-късно до 16,00 часа на 30 ноември 2018 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

 

І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието са:

1. Настаняване:

 • Цени на една нощувка на човек (за всички – ученици и ръководители):

Хотел

Капацитет на хотела

Вид услуга

Единична цена, лв.

„Аквая“

062 620224

0889044744

0884099399

akvaya@abv.bg

До 50 места

Забележка: Хотелът предлага обяд и вечеря за настанените участници на стойност 12 лв /заявка за храна  при резервацията/

Нощувка с включена закуска, за легло в двойна/тройна стая

 

25,00

 

Нощувка с включена закуска в единична стая

 

40,00

„Търново“

062 651199

062 590461

0892217912

reservations@hoteltarnovo.com

До 30 места

Забележка: Хотелът не предлага обяд и вечеря.

Нощувка с включена закуска, за легло в двойна стая

30,00

Нощувка с включена закуска в единична стая

40,00

Нощувка с включена закуска, за легло в тройна стая

 

25,00

„Етър“

0892217915

hoteletar@hotmail.com

До 30 места

Забележка: Хотелът не предлага хранене

Нощувка за легло в двойна стая

28,00

Нощувка в единична стая

40,00

 

Ръководителите, които желаят осигурен обяд и вечеря трябва, да направят резервация за хотел „Аквая“.

 

2. Резервациите в хотелите се осъществяват от самите участници на посочените телефони и имейли в срок до 5 ноември 2018 г. Местата в хотелите до тази дата са на преференциални цени за участниците в националното състезание за ключови компетентности по природни науки.

3. Регистрация на участниците (учениците и техните ръководители): в залата на община Велико Търново, пл. „Майка България“ №2 от 16,00 до 17,00 часа на 30 ноември 2018 г.

4. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотела. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела точните данни  на институцията.

5. Официалната вечеря за ръководителите – по подадена заявка, на стойност 25,00 лв., е на 30.11.2018 г. от 20.00 часа в механата на хотел „Аквая“.

6. На 01 декември 2018 г. (събота) от 15.00 до 17.30 часа за учениците и ръководителите е предвидена разходка в град Велико Търново за запознаване с културното и историческо наследство. От 19,30 часа има организирано посещение на аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“. Участието се заявява при попълване на заявката.

7. При регистрацията се заплаща цената на официалната вечеря за ръководителите и се потвърждава участието в културната програма на 01.12.2018 г.

8. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част са:

   1. Състезателната част през двата дни ще се провежда в зали на ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново, ул. „Христо Смирненски“ №1А,  съобразно програмата.

   2. Задължително е всеки участник в състезанието да носи калкулатор, престилка и гумени ръкавици.

   3. В случай, че има участник от Вашата област, който е със специални образователни потребности, моля отразете това в заявката и напишете точно какви са потребностите.

   4. За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:

      - резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище,

клас, населено място);

 •  снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

5. Декларациите се подават до директора на училището, в което се обучава участникът. Ръководителите представят при регистрацията списък с имената на тези ученици, подписан от директора и подпечатан с печата на училището.

 

За да се осъществи подбор на участниците е необходимо да изпратите в РУО – София-град предложение за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg. до 01.11.2017 г. Предложенията трябва да бъдат оформени по приложения образец.

 

В предложенията на директорите да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства.

 

Информация за организацията и провеждането на състезанието ще бъде публикувана веднага след получаване на официална информация от страна на РУО – Плевен – домакин на състезанието.

 

Предложенията ще бъдат разгледани от комисия, която ще излъчи участниците в ХІ-тото Национално състезание по природни науки и екология до 02.11.2018 г. Протоколът с допуснатите до участие ученици ще бъде публикуван на 03.11.2018 г. на сайта по природни науки.

 

Допуснатите до участие ученици следва да подадат заявки по образец.

 1. Образец на предложение
 2. Програма на състезанието.
 3. Заявка за участие в състезанието.
 4. Примерна декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни.
 5. Примерна декларация за съгласие за снимане и/или видео с участието на ученика за целите и за популяризирането на състезанието.
 6. Таблица – списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

 

17.10.2018

Провеждане на Национален конкурс „Да уловиш мига“ – Русе 2018

 Изх. № РУО1- 26675 /17.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  Регионално управление на образованието - Русе, с вх. № РУО1-25460/04.10.2018 г., Ви уведомявам за четвъртото поред провеждане на Национален конкурс „Да уловиш мига“ – 2018. Конкурсът е насочен към творческите изяви на деца и ученици на възраст от 7 до 15 години. Той е част от мероприятията, посветени на патронния празник на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе. Темата е с много широки възможности за интерпретация.

 

Произведенията ще бъдат разглеждани в две възрастови групи:

 • Първа възрастова група – от 7 до 10 години.
 • Втора възрастова група – от 11 до 15 години.

Участва се в три категории:

 • РИСУНКА – формат 35/50, без паспарту. Техниките и материалите са по избор.

За всяка от възрастовите групи ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда.

 • СНИМКА – размер на снимките: 20/30 – 300 dpi/inch.

Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда без разделение по възрастови групи.

 • ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО – произведения от всякакви материали и техники.

Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда без разделение по възрастови групи.

 

Ще бъде присъдена и награда за цялостно представяне на школа/учебно заведение.

 

На гърба на всяка творба е необходимо да има следната информация:

 • Трите имена и години на детето/ученика.
 • Пощенски адрес на школата/учебното заведение, e-mail и телефон.
 • Имената на преподавателя, e-mail и телефон.

 

Срокът за получаване на творбите е 31.10.2018 година на адрес:

Гр. Русе 7002, ул. „Александровска“ №95

ОУ „Отец Паисий“, за конкурса „Да уловиш мига“

 

Награждаването ще се състои на 24.11.2018 г. /събота/ от 11:00 часа в „Художествена галерия – Русе“, ул. „Борисова“ №39.

Произведенията няма да бъдат връщани на авторите им, а наградите ще бъдат връчени лично или изпратени по пощата.

 

Лице за контакт – Георги Георгиев, тел. н омер: 0887 167 354.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2018

Софийски турнир по информатика

Изх. № РУО1- 26648/17.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01 –420/16.10.2018 г.   на началника на РУО - София-град, на 04.11.2018 г. /неделя/ в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Есенният софийски турнир по информатика.

 

Турнирът по информатика ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Националния есенен турнир по информатика в гр. Шумен.

Организатори на Есенния софийски турнир по информатика са РУО - София-град и СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Есенния софийски турнир по информатика трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес http://sofia.pesho.org/  до 19,00 часа на 29.10.2018 г.

 

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.

 

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

 

Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, преди провеждане на турнира, подписана от тях и от родител, до Ралица Войнова - председател на Комисията за организиране и провеждане на Есенния софийски турнир по информатика.

 

За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg .

на ВСИЧКИ ученици Пожелавам успешно представяне!

 

Приложения:

 1. Регламент на Есенния софийски турнир по информатика;
 2. Правила за определяне на квотата от гр. София за Националните състезания.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност

Изх. № РУО1 – 26330/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-332/11.10.2018 г., вх. №  РУО1-26157/12.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 11 ноември 2018 г. ще се проведе XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, организирано от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

 

За допълнителна информация учениците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев на електронен адрес keleved@gmail.com и тел. 0887 445 037.

 

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

11.10.2018

Областен кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-26020/ 11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г.  и заповед № РД 01-413/10.10.2018 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10:00 ч. на 20.10.2018 г. (събота) в:

- 35 СЕУ „Добри Войников“, район „Лозенец“, ул. "Добри Войников" № 16 - за учениците с езикови комбинации НЕ-АЕ, НЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-РЕ;

- 22 СЕУ „Г.С. Раковски“, район „Триадица“, бул. "Витоша" №134 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, АЕ-НЕ, АЕ-РЕ, АЕ-ФЕ, ИЕ-АЕ, ИЕ-ФЕ, ИтЕ-АЕ, РЕ-АЕ.

ВАЖНО:

 • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език.
 • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2018/2019 година са в XI клас, изучават посочените езикови комбинации в задължителна подготовка и са включени в заявките за участие, подадени от училищата, в които се обучават.
 • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.
 • Участниците следва да заемат местата си в изпитните зали от 9:30 до 9:45 ч. на 20.10.2018 г., като удостоверят самоличността си с лична карта или с ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Изх. № РУО1-26021/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. и заповед № РД 01-414/10.10.2018 г. на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 21.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, ет. 5, зала 503.

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 15.10.2018 г.

Членовете на Областната комисията следва да се явят на 21.10.2018 г. в РУО – София-град в 09:30 часа, а класираните ученици в 09:45.

Протоколите, които са изпратени след посочения срок, няма да бъдат приети.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД