08.04.2019

Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-7989/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-104/21.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-7529/21.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от разсекретените писмени работи на учениците от VII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по математика, които не са предложени от Областната комисия за участие в националния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2018/2019 г.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Пролетни състезания по информатика, гр. Велико Търново

Изх. № РУО1-9268/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. и № РД09-3116/30.10.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година Ви уведомявам, че от 19 до 21 април 2019 г.  в ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново, ще се проведат Пролетни състезания по информатика.  Предварителната поименна заявка се изпраща на електронен адрес: [email protected]. Заявката не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана със старши експерта по информатика и информационни технологии. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  Съгласно глава. VI, т. 1.6 от Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация за съгласие за публикуване на:

- резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

- снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 19.04.2019 г. и се отразяват в заявката.

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация http://www.pmgvt.org/ .

Здравка Минчева – старши експерт по математика в РУО - Велико Търново, тел: 062/616372 и 0878692311;

Кирка Кирилова-Лупанова – главен учител в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, тел: 0889766346.

Приложение:

1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.

2. Образец на декларация. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.04.2019

Покана за участие в Национален конкурс „Плакат“ 2019 г. под мотото „Щастливи заедно“

Изх. № РУО1-9189/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Държавна агенция за закрила на детето изх. № 04-10-343/05.04.2019 г., вх. № РУО1-9125/05.04.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс „Плакат“ 2019 г. под мотото „Щастливи заедно“ в партньорство с Министерство на образованието и науката.

Конкурсът е насочен към ученици от специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуства, както и към училищата с паралелки с разширено изучаване на „Изобразително изкуство“.

Краен срок за приемане на творбите е 07.05.2019 г.

Информация за конкурса е публикувана на официалната електронна страница на ДАЗД.

 

Приложение: Регламент на Национален конкурс „Плакат“ 2019г. и Декларация за информирано съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.04.2019

V международен детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“

Изх. № РУО1-9113/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюз „Духовно възраждане-България“ с вх. № РУО1-8185/27.03.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на V международен  детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“.

Краен срок за изпращане на рисунките – 30 май 2019 г.

Размерът на рисунката да е не по-малък от 35/50 см.

Материал и бои по избор.

Техника – живописни, графични, смесени и авторски техники.

Критерии на журирането:

Ø  Оригиналност на идеята и техниката;

Ø  Творческа интерпретация с оглед спецификата на избраните теми;

Ø  Пресъздаване на националните народни празници и обичаи, чрез свободно избрана композиция;

Участниците са разделени в три възрастови групи:

·         Първа възрастова група – от 6 до 11 години.

·         Втора възрастова група – от 12 до 15 години.

·         Трета възрастова група – от 16 до 19 години.

 

На колетите и пликовете трябва да бъдат изписани точните адреси /град, район,улица, училище//, пощенски код и имена на всеки от участниците, за обратна връзка, както и телефон за личен контакт с тях.

Адрес за изпращане на творбите: гр. Пловдив, ПК 4000, ул. „Иван Вазов“ №25 за Мария Герасова  и Георги Караджов.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.04.2019

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1- 8706/01.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на за организиране и провеждане на областния кръг на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2018/2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от I до XII клас.

Приложение:съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.04.2019

Ученически конкурс в различни категории

Изх. № РУО1- 8650/ 01.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с честването на 169-годишнина от рождението на Иван Вазов и 125 години от първото самостоятелно издание на романа „Под игото“ община Сопот и къща музей „Иван Вазов“ – Сопот, обявяват V Национален ученически конкурс „Вазовата България“. Конкурсът отправя предизвикателство към децата на България да покажат своите таланти в различни категории.

Приложено Ви изпращам информация и статут на конкурса.

Приложение: статут и информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Окончателни резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, проведен на 23.02.2019 г. – VII-XII клас

Изх. № РУО1- 8510/29.03.219 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на олимпиадата по география и икономика през учебната 2018/2019 г., прилагам Окончателен протокол с резултатите от писмените работи на учениците от VII до XII клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД                                                                                                                  

                                                                                                                  

29.03.2019

Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“

Изх. № РУО1- 8558/ 29.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национално движение „Русофили“ приложено Ви изпращам регламент на Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на МОН и е подкрепен от Международния обществен фонд „Российский фонд мира“, Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, СБУ, СБЖ.

Моля за Вашето съдействие информацията за изявата да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Великденско математическо състезание

Изх. № РУО1- 8319/28.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ на СМБ с вх. № РУО 1-7559/22.03.2019 г., Ви уведомявам, че Великденското математическо състезание за ученици от I до XII клас ще се проведе на 20.04.2019 г.

Състезанието за I и II клас е от 08:30 ч. до 10:00 ч., а за учениците от III до XII класот 10:30 ч. до 12:30 ч.

Формат на състезанието: 15 тестови задачи с избираем отговор.

Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 16.04.2019 г. (вторник).

Телефон за справки: 0988903025.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.03.2019

Онлайн състезание „Социални иновации“

Изх. № РУО1-8166/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на JA Bulgaria с вх. № РУО1-7927/25.03.2019 г., Ви уведомявам, че регистрацята за участие в международното онлайн състезание „Социални иновации“ (Social Innovations Relay) за 2019 г., което се организира ежегодно от Джуниър Ачийвмънт България и NN България, се извършва на адрес: http://jayeapps.com/se360/index.php?pg=register&lg=bg.

В състезанието имат право да участват ученици от гимназиален етап от цялата страна (владеещи английски език), които генерират идея продукт/услуга, предназначени за решаване на социален проблем, по избор на учениците. Главен съорганизатор и партньор за реализацията на състезанието в страната е NN България. Доброволци на компанията ще работят с екипите, които бъдат класирани за участие в състезанието. За всички участници (учители и преподаватели) са предвидени сертификати, удостоверяващи участието им, а учениците, класирани на първо, второ и трето място по време на националния финал ще получат и предметни награди.

 

За да се регистрират за участие в състезането, учениците трябва:

1. Да създадат профил на своя екип в платформата на състезанието: http://jayeapps.com/se360/index.php?pg=select-programme&next=team-register

За да се извърши правилно регистрацията, учениците е необходимо да натиснат бутона „Регистрация“, който се намира под логото на състезанието – Social Innovations Relay. Важно е регистрацията да се извърши на латиница, защото във втората стъпка от регистрацията, учениците следва да решат тест по социални иновации, като онези от тях, които са постигнали 80 и повече процента верни отговори ще получат международен сертификат.

2. Да решат тест по социални иновации:

Тестът се намира във вече създадения профил на екипа, до името на всеки от учениците. Сертификатите се генерират автоматично, отново в профила на екипа.

3. Да разработят концепция за създаване на социален бизнес.

В профила на екипа, учениците могат на намерят и изтеглят шаблон на документ, спрямо който да опишат продукт/услуга, които създават с цел да се реши избрания от тех социален проблем. Обърнете внимание, че шабонът е на английски език, а в настоящото писмо е приложен негов вариант на български език. След като попълнят шаблона – на български език, учениците следва да го прикачат обратно в своя профил. Обърнете внимание, че състезанието е международно. Въпреки че по време на кръговете учениците ще работят на български език, отборът който ще спечели първото място трябва да владее английски език, за да може да представлява страната ни по време на международния финал.

И трите стъпки на регистрация следва да се изпълнят до 7 април. На 9 април ще бъдат обявени резултати от селекция (по имейл и на уеб-сайта на ДАБ ) и ще станат ясни екипите, които продължават своето участие в първия национален кръг на състезанието – работа с ментори. Екипите ще получат инструкции за работа в рамките на предстоящите кръгове.

Приложения:

      1.            Писмо-покана.

      2.            Шаблон на документ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД