27.03.2018

Национален детски конкурс за рисунка „Силата на водата“

 

Изх.№ РУО 1- 6936/26.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6827/23.03.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово организира Национален детски конкурс за рисунка на тема „Силата на водата“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

27.03.2018

Фолклорно надиграване за танцови двойки „На гергьовското хоро“

Изх.№ РУО 1- 6937/26.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6865/23.03.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово организира младежко фолклорно надиграване за танцови двойки „На гергьовското хоро“.

Целта на надиграването е да стимулира творческите способности, фантазия и танцови умения у младите хора.

Моля за Вашето съдействие поканата за участие в надиграването да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:

1. Регламент

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2018

Ученически конкурс „Българският фолклор - непресъхващ извор“

 

Изх.№ РУО 1- 6736/22.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6370/19.03.2018 г., Ви уведомявам, че ЧОУ „Куест“ организира конкурс на тема „Българският фолклор - непресъхващ извор“ за деца и ученици на възраст от 6 години до 11 години.

Целта на конкурса е популяризиране и почитане на българските традиции и обичаи сред децата и учениците.

Патрон на конкурса ще бъде г-жа Десислава Иванчева - кмет на район „Младост“.

В конкурса може да се участва с рисунка, танц, театрално изпълнение и/или есе.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2018

Провеждане на техническа конференция за ІІ етап – областно първенство на Ученическите игри 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-6907/26.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че техническата конференция за ІІ етап – областно първенство на Ученическите игри 2017/2018 г. за София-град, ще се проведе на 28.03.2018 г. (сряда) от 18.30 часа в зала 302 на Софийска математическа гимназия, ул. „Искър”№ 61.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт и да подсигурите присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

23.03.2018

Втори турнир по плуване за ученици от І до ІV клас

 

Изх. № РУО1-6822/23.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 1 СОУ, 33 ОУ,

45 ОУ, 68 ОУ, 78 СОУ, 88 СОУ,

97 СОУ, ЧОУ „Св. СОФИЯ“ , ЧОУ „Азбуки“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 14 април 2018 г. (събота) от 10.00 часа в плувния басейн на 97 СУ, ж.к. „Люлин“ Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт (АБУФВС), в партньорство с Олимпийския клуб към Национална спортна академия „Васил Левски“ организира Втори турнир по плуване за ученици от І до ІV клас за столичните училища, в които се провежда обучение по плуване, съгласно Държавните образователни стандарти за учебно съдържание по физическо възпитание и спорт.

Техническата заявка, фишове по образец за индивидуално и отборно участие и списъка на участниците да се предоставят до 12.04.2018 г. в 97 СУ на Жорж Станкович, телефон за връзка – 0888 435 711 

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

Приложения:

1.Наредба за провеждане.

2.Заявка и образец на фиш за попълване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

22.03.2018

Среща-конкурс на лазарските групи в Дома на културата „Средец‘ – София

Изх. № РУО1-6713/22.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Български арт и фолклорен център „Нестия“ организира на 22.04.2018 г. „Шарено коило 2018“ - среща-конкурс на лазарските групи в Дома на културата „Средец‘ – София.

Заявки за участие се приемат до 17.00 часа на 28.03.2018 г. в офиса на Български арт и фолклорен център „Настия“ – ул. „Пиротска“ № 5, тел./факс 02/931 11 36; 0884 563 482 –Христо Станков.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

Организацията и провеждането на националния кръг на XXX олимпиада по философия, 23-25 март 2018 г., гр. София

 

Изх.№ РУО - 6718/22.03. 2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР , УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, на 23-25 март 2018 г.,   в град София ще се проведе националният кръг на Националната олимпиада по философия. Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на  образованието – София-град и 9 ФЕГ  „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София.

Откриването и техническата конференция на ХХХ Национална олимпиада по философия ще се проведе на 23 март 2018 г. от  18:00 часа в аудитория 65 на СУ„Св. Климент Охридски“.

Националният кръг ще се проведе от 08.30 часа на 24 март 2018 г. в сградата на 9 ФЕГ  „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 35. Учениците следва да се явят на 24 март (събота) 2018 г. в 08:00 часа в 9 ФЕГ с документ за самоличност и химикал.

За допълнителна информация при необходимост:

д-р Мая Митренцева – старши експерт по ОНГОР в РУО – София-град, тел: 0898978484.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

Състезание по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-6569/ 21.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОУ, СУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-6477/ 20.02.2018 г. от ЧСУ „Дружба“ моля да запознаете учениците от седми клас и техните учители от Вашето училище с условията за участие в състезанието по български език и литература и математика DRUJBA_7.

Състезанието е без такса за участие.

Провеждане: 15.04.2018 г. от 11.00 ч. в ЧСУ „Дружба“ – София.

Седмокласниците ще могат да проверят знанията си преди предстоящото външно оценяване, като изпълнят 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по математика.

За 10-те най-добре изявили се са предвидени награди.

Краен срок за регистрация: 14.04.2018 г.

Повече информация ще получите на www.drujba.org

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Резултатит от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от VI до XII клас

 

Резултати на учениците от VI клас от областния кръг на олимпиадата по математика и на учениците от VII до XII клас, които не са допуснати до национален кръг на олимпиадата по математика и не са подали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

21.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по испански език

 

Изх. № РУО1-6602/21.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. (Приложение №2) на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 31.03.2018 г. в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново. Националният кръг се организира от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново , ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново, със съдействието на Община Велико Търново.

Заявки за регистрация за участие в олимпиадата, както и  правилното изписване на име на участник, в случай на установена грешка, следва да се изпратят на електронен адрес: v_petrova@riovt.org, в срок до 23.03.2018 г.

При наличие на участници със специални образователни потребности, моля в същия срок да изпратите информация какви точно са потребностите и необходимостите.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по испански език ще се състои на 30.03.2018 г. от 17:00 часа в залата на община Велико Търново, площад „Майка България“ № 2.

Националният кръг на олимпиадата започва на 31.03.2018 г. в 10:00 часа в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров, ул. „Славянска“ № 2, гр. Велико Търново. Участниците ще бъдат допускани в училището срещу документ за самоличност и следва да заемат местата си в залите до 9:30 часа.

Паралелно с работата на състезателните групи на 31.03.2018 г. от 10:30 до 11:00 часа ще се проведе среща с ръководителите на учениците и членовете на националната комисия в учителската стая на училището.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата са договорени преференциални цени за нощувка със закуска в двойна стая в Интерхотел Велико Търново, ул. „Александър Пенчев“ № 2 и хотел „Аквая“, ул. „Любен Каравелов“ № 40. Ръководителите сами извършват резервацията в хотелите, в срок до 23.03.2018 г. Настаняването на участниците е предвидено за 30.03.2018 г. (петък) от 13:00 часа. При регистрацията е необходимо да се представят на хартиен носител списък с имената на участниците и личните им данни, както и данните на изпращащото училище за издаване на фактура.

Финансовите средства (пътни, дневни и нощувки) на участниците и придружителите им са за сметка на изпращащата страна или на самите участници.

За повече информация можете да се обръщате към Вера Петрова – старши експерт по чужд език и по майчин език в Регионално управление на образованието – Велико Търново на тел.: 062/616320 и на електронен адрес: v_petrova@riovt.org.

 

Приложения:

1. Списък с допуснатите до национален кръг ученици.

2. Информация за хотелите.

3. Заявка за участие.

4. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД