15.03.2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК, ПРОВЕДЕН НА 17.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списък на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъкът е изготвен съгласно Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

 

15.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по френски език

 

Изх. № РУО1-5995/ 15.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

9.ФЕГ, 18.СУ, 23.СУ, 35.СУ, 133.СУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по френски език, ще се проведе на 24.03.2018 г. от 10.00 ч. във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив, ул. „Вук  Караджич" № 13а.

Националният кръг на олимпиадата по френски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Пловдив и ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери".

Официалното откриване ще се състои 23.03.2018 г. от 17:30 ч. в зала „Пълдин" на Парк-хотел „Санкт Петербург".

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по френски език са договорени преференциални цени за участници, ръководители и придружители в Парк -хотел „Санкт Петербург", бул."България" № 97. Настаняването в хотела ще се извърши на 23.03.2018 г. от 14.00 до 17.00 ч. Ръководителите на групите сами извършват резервациите в хотела на електронна поща: marketing@sphotel.net в срок до 20.03.2018 г. ( Участниците могат да потърсят и други хотели за настаняване).

Допускането до участие в олимпиадата е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

Моля, в случай на установена грешка в изписването на имената и/или класовете на участниците, класирани за националния кръг, да посочите правилното изписване на имейл: petya.katrandzhieva@gmail.com в срок до 16.03.2018 г.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез заявки по образец, които е необходимо да изпратите в срок до 20.03.2018 г. на електронна поща: petya.katrandzhieva@gmail.com (с копие до rio_nlukanova@abv.bg).

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към Петя Катранджиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Пловдив, тел. 0889 404 640 и електронна поща: petya.katrandzhieva@gmail.com

 

Приложения:

1.       Формуляр на заявка за участие.

2.       Предварителна програма на олимпиадата.

3.       Информация за настаняването в Парк - хотел „Санкт Петербург".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.03.2018

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ПРОВЕДЕН НА 25.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, неподали декларация по т. 2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол № 1 за резултатите на учениците от първа и втора състезателна група (V и VІ клас), за които не се провежда национален кръг.

14.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по английски език

 

Изх. № РУО1-РУО1-5896/14.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ПЪРВА АЕГ, СМГ, 91. НЕГ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 25.03.2018 г. от 10:00 часа в ЕГ „Христо Ботев“, ул. „Генерал Чернобузов“ № 19, град Кърджали. Националният кръг на олимпиадата по английски език е организиран от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Кърджали и ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали. Настаняването на участниците, за които са договорени преференциални страни, е предвидено за 24.03.2018 г. от 14:00 до 17:00 часа в следните хотели:

- Хотел „Кърджали“ – бул. „Беломорски“ № 68, телефон: 036182354;

- Хотел „Устра“ – ул. „Генерал Делов“ № 1, телефон: 036164722;

- Хотел „Арпезос“ – ул. „Републиканска“ № 46, телефон: 036160200.

Ръководителите на групи сами извършват резервациите в хотелите, в срок до 20.03.2018 година.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез подаване на заявка от класираните за национален кръг ученици и техните учители, която следва да се изпрати на електронен адрес: jtasheva@abv.bg в срок до 20.03.2018 година.

Участниците в олимпиадата следва да носят документ за самоличност или ученическа карта и да заемат местата си в залите до 9:00 часа на 25.03.2018 г.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на участниците.

В случай на установена грешка в изписването на имената на участниците, класирани за национален кръг, моля да посочите правилното изписване на имената на имейл адрес: jtasheva@abv.bg.

В случай, че има участници, които са със специални образователни потребности, моля да опишете точно какви са необходимостите.

За допълнителна информация: Йоана Ташева – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Кърджали, тел. +359897049653.

 

Приложения:

1. Програма.

2. Заявка.

3. Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по италиански език

 

Изх. № РУО1-5778/ 13.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

105.СУ, 23.СУ, 36.СУ, НУККЛИИЕК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 24.03.2018 г. с начален час 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 7.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Участниците следва да се явят в училището домакин не по-късно от 09:30 часа на 24.03.2018 г. Допускането в изпитните зали ще бъде възможно само срещу представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка по образец в срок до 20.03.2018 г. на електронен адрес: rio_nlukanova@abv.bg.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2018

Областен кръг на олимпиадата по италиански език

 

 

                                       РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК,

                                                                       ПРОВЕДЕН НА 17.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

Списък на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по италиански език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъкът е изготвен съгласно Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

14.03.2018

VIII Национален фестивал на мажоретните състави „Слънчева Бесапара“

 

Изх. № РУО1-5689/12.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Община Пазарджик, Общински детски комплекс – Пазарджик и IFMS – Република Чехия организират  организират от 8 до 10 юни 2018 г. VIII Национален фестивал на мажоретните състави „Слънчева Бесапара“ и VI Европа Гранд При по мажоретен спорт.

Приложение:

Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

14.03.2018

Списък с резултатите от областния кръг на олимпиадата по испански език на учениците от VIII до XII клас

 

Списък на учениците от VIII до XII клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по испански език, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

 

13.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по немски език

 

Изх. № РУО1-5742/ 13.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

91.НЕГ И ЧНГ “ЕРИХ КЕСТНЕР“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по немски език, ще се проведе в периода 16.03. - 18.03.2018 г. в град Благоевград.

Националният кръг на олимпиадата по немски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Благоевград и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов", със съдействието на Югозападен университет „Неофит Рилски".

Официалното откриване ще се състои на 16.03.2018 г. от 18:00 ч. в аулата на Университетски център „Бачиново“. Комплексът се намира на 3 км от центъра на Благоевград, в близост до парк  „Бачиново“. За участниците са подсигурени нощувки с пълен пансион. На същото място ще се проведе  и олимпиадата с начален час на 17.03.2018 г.:

  • 08:30 ч. за VIII, IX, X и XI клас;
  • 10:00 ч. за XII клас.

Допускането на участниците в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез заявки по образец, които е необходимо да изпратите в срок до 16.00 часа на 14.03.2018 г. на електронна поща: stoimenova@rio-blg.com.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към Любка Стоименова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Благоевград, тел. 0893 694 262 или имейл: stoimenova@rio-blg.com.

Приложения:

  1. Формуляр на заявка за участие.
  2. Програма.
  3. Информация за Университетски център „Бачиново".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2018

Провеждане на 20 Юбилеен национален конкурс „ Космосът “ 2018

 

Изх. № РУО1-5694/12.03.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Еврика“, вх. №РУО1-4996/02.03.2018 г., Ви изпращам информация, регламент и регистрационен формуляр за участие в юбилейното 20-то издание на Националния конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Настоящата проява е включена в календарния план за извънкласните дейности на Министерството на образованието и науката.

Конкурсът е национален и в него могат да участват ученици от 8  до 18 години в различни направления.

Крайният срок за подаване на проекти и разработки е до 24 май 2018 г. на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1, Фондация „Еврика“ – за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Приложения:

1. Регламент

2. Формуляр на участника

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД