25.04.2019

Национален ученически конкурс, посветен на 34-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“

Изх.№ РУО 1-11685/25.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие“, гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово обявяват Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки, посветен на 34-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“.

Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.05.2019 г. на адрес: София 1303, ул. „Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org или [email protected]. Тел. за контакти – 02/ 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

          

Приложение: статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

25.04.2019

Резултати от Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-11694/25.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, прилагам списък с входящите номера и резултатите на учениците от състезанието.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в училището, в което са се явили по следния график:

В 56. СУ „К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37 – на 02.05.2019 г. и на 03.05.2019 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

В 81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, Младост 3, ул."Бъднина" № 3 – на 02.05.2019 г. и на 03.05.2019 г. от 08.30 ч. до 10.30 ч. и от 15.00 ч. до 17.00 ч.

В 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина" № 11 – на 02.05.2019 г. и на 03.05.2019 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Националния кръг на Националната олимпиада по математика

Изх. № РУО1-11676/25.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частните училища на територията на Република България, Ви уведомявам, че в периода 12.04-15.04. 2019 г. се проведе националният кръг на олимпиадата по математика.

До участие в националния кръг на Националната олимпиадата по математика от област София-град бяха допуснати 85 ученици.

РУО – София-град изказва благодарност на екипа на Софийска математическа гимназия – домакин на олимпиадата за отличната организация.

Признание за отличната подготовка на учениците е класирането им за състава на Разширения национален отбор по математика за 2019 г.

Учениците от област София-град, които са част от състава на Разширения отбор са:

- Кристиян Василев – ученик от ПЧМГ.

- Евгени Кайряков – ученик от СМГ.

- Борислав Антов – ученик от СМГ.

- Иван-Александър Мавров – ученик от СМГ.

- Борислав Кирилов – ученик от ПЧМГ.

- Иво Петров – ученик от СМГ.

- Стефан Хаджистойков – ученик от СМГ.

- Владимир Петков – ученик от СМГ.

- Къонг Виет До – ученик от СМГ.

 

След провеждане на Националната олимпиада по математика бяха отличени и наградени следните ученици:

VII клас

 

 

 

 

Име на ученик:

Училище

Учител:

Точки:

Място:

Антон Брестовски

107. ОУ

Паулина Павлова

20

III място

Мария Дренчева

СМГ

Иван Симеонов

20

III място

Владимир Бакалов

СМГ

Линка Минчева

17

II награда

Виктор Костадинов

ПЧМГ

Добри Данков

15

III награда

Денимир Димитров

СМГ

Линка Минчева

15

III награда

Явор Василев

СМГ

Иван Симеонов

15

III награда

 

 

 

 

 

VIII клас

 

 

 

 

Име на ученик:

 

Учител:

Точки:

Място:

Илияс Номан

СМГ

Илия Костов

21

I място

Никола Цачев

ПЧМГ

Ирина Шаркова

21

I място

Иван Тагарев

СМГ

Илия Костов

18

I награда

 

 

 

 

 

IXXII клас

 

 

 

 

Име на ученик:

 

Учител:

Точки:

Място:

Кристиян Василев

ПЧМГ

Таня Стоева

42

I място

Евгени Кайряков

СМГ

Илиана Цветкова

41

II място

Борислав Антов

СМГ

Петя Тодорова

34

I награда

Иван-Александър Мавров

СМГ

Петя Тодорова

34

I награда

Иво Петров

СМГ

Илиана Цветкова

27

II награда

Стефан Хаджистойков

СМГ

Елена Киселова

25

III награда

Владимир Петков

СМГ

Елена Киселова

24

IV награда

Къонг Виет До

СМГ

Ваня Данова

24

IV награда

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

26 конкурс „Миню Балкански“

Изх. № РУО1-11298/23.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Миню Балкански“, вх.№РУО1-10432/16.04.2019 г., Ви уведомявам,  че 26 конкурс „Миню Балкански“ по математика и физика, с организатор Фондация „Миню Балкански“, ще се проведе в периода 18 – 19 май 2019 г. в ректората на Софийския университет (ул.“Цар Освободител“ 15), централно крило (вход от към вътрешния двор), III етаж, аудитория 148, както следва:

  • Състезание по математика – 18.05.2019 г. (събота) от 11:00 часа;
  • Състезание по физика – 19.05.2019 г. (неделя) от 12:00 часа.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да получите от доц. Ангелов тел. 0886 738261, e-mail: [email protected], както и на официалния сайт на фондация „Миню Балкански“: www.balkanski-fondation.org.

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Обява за конкурс по математика и физика

2. Обява за конкурс „Млади изобретатели“

19.04.2019

Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 11148/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 г.на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частите училища на територията на Република България Ви уведомявам, че математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведе на 18.05.2019 г.(събота) от 09:00 ч.

Заявления за участие в състезанието и декларации за съгласие за публикуване на резултатите ще се приемат от 23.04.2019 г. до 15.05.2019 г. в Софийска математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61. Информация за графика за приемане на зявленията, както и за училището, в което ще се явят учениците на състезанието ще бъде публикувана на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Учениците заемат местата си не по-късно от 08:30 ч. на 18.05.20189 г.(събота), като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Протокол с резултатите се публикува на сайта на РУО – София-град и на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“ при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в СМГ „Паисий Хилендарски“ в срок до 3 дни от обявяване на резултатите по ред, определен от директора на СМГ „Паисий Хилендарски“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.04.2019

Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии

Изх. № РУО1- 10741/17.04.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че в периода 10 – 12 май 2019 г. в град Враца ще се проведе Националният кръг на XVII олимпиада по информационни технологии.

Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Враца и училището-домакин ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца.

Списъкът с класираните проекти по направления е публикуван на сайта на олимпиадата: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 10 май 2019 г. след 13:30 часа в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца.

Приложено Ви изпращам допълнителна информация за предложените хотели.

Участниците сами резервират места в хотелите. При резервация в предложените хотели, трябва да се уточнява, че е за участници в Националната олимпиада по информационни технологии, тъй като местата са ангажирани само за събитието.

Първоначалната регистрация се извършва в онлайн форми, връзките към които са посочени по-долу, в срок до 24 април 2019 г.

При регистрацията трябва да се посочи хотел за настаняване.

Финансовите средства, необходими за участие в олимпиадата на класираните ученици, са за сметка на изпращащата страна.

Допускането на учениците до участие в Националната олимпиада по информационни технологии ще се осъществява само след представяне на документ за самоличност.

Програмата на олимпиадата ще бъде публикувана на сайта на РУО – Враца и на сайта на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.

Официалната вечеря за ръководителите и участниците ще бъде на 11 май от 19:30 часа в ресторанта на хотел „Лева“. Цената е 25 лева.

За допълнителна информация: Гергана Василева – старши експерт по ОСО в РУО – Враца, тел. 0894 385012, e-mail: [email protected].

 

Регистрация на участници: https://forms.gle/CNcS5n6MPS5fj4B2A

Регистрация на ръководители или представители на РУО: https://forms.gle/Yvnfg1va6m7E4NSH6

Приложение: Допълнителна информация за предложените хотели

Приложение: Списък с класираните проекти по направления от област София-град. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ заповед № 1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката/

 

18.04.2019

Национална програма „Мотивирани учители“

Изх. № РУО1-10682/17.04.2019 г. 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че с Решение №172/29.03.2019 г. на Министерски съвет са одобрени Националните програми за развитие на образованието за 2019 г. Във връзка с писмо на МОН вх.№ РУО1-10566/16.04.2019 г. Ви уведомявам, че с оглед на стартиране на  Националната програма „Мотивирани учители“ е необходимо да се осъществи следното:

 

Дейност I.

Мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии за работа в училища с идентифицирани проблемни области

1. Критерии за подбор на мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии – до 80 учители:

1.1.      Кандидатите да са български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, с над 8 години професионален опит като учител по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии  в училища в страната и/или в чужбина.

1.2.      Документи за кандидатстване по програмата:

- Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 24 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане на длъжността „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“ и/или свидетелство за професионално-квалификационна степен (ПКС);

- Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;

- Професионална автобиография;

- Мотивационно писмо;

- Препоръка от настоящия работодател;

- 2 препоръки от учител от училището, в което кандидатът работи или друго училище;

- Препоръка от родител;

- Портфолио.

2. Процедура за кандидатстване:

2.1.      Подаване на заявление с приложени копия на документите в срок до 08.05.2019 г. в Министерство на образованието и науката,

адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

2.2.      Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ в рубриката „регистрация на педагогически специалист“.

2.3.      Подбор на кандидатите - анкета до 31.05.2019 г. и събеседване до 15.07.2019 г.

2.4.      Провеждане на въвеждаща програма с участниците. Въвеждащото обучение включва разходи за нощувки, храна и транспорт на обучаемите, за наем на зали и възнаграждения на обучителите.

2.         Сключване на трудови договори с определените учители.

Период на договора - срок от 3 години. Възнаграждението включва допълнително възнаграждение и допълнителни средства за опитни учители, утвърдени в професията си, включени в програмата по Дейност I – за увеличение на основната работна заплата с 300 лв. и средства за наем в размер на 200 лв. на месец за срок от 12 месеца или за възстановяване  на транспортни разходи на пътуващи учители за същия период.

3.         Въвеждаща програма за обучение.

Одобрените участници по Дейност I ще бъдат включени във въвеждаща програма за обучение за развиване на умения за работа с конкретна специфика на региона и умения за осъществяване на методическа подкрепа. Обученията и тренингите се провеждат от обучителни организации и институции след сключване на договорите.

 

Дейност II.

Специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

1.         Критерии за подбор на специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици – до 100 специалисти;

1.1. Български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария с висше образование с ОКС „магистър“ от професионални направления и специалности в съответствие с Приложение №1 към член 24 на Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН, отнасящи се за изисквания за заемане на длъжностите учител по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужд език.

1.2. Документи за кандидатстване по програмата:

-           Диплома за висше образование

-           Професионална автобиография

-           Мотивационно писмо

-           Препоръка от последен работодател/преподавател в университета

-           За кандидатите за придобиване на педагогическа правоспособност за учител по чужд език се изисква да представят сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1

2.         Процедура за кандидатстване:

2.1.      Подаване на заявление с приложени копия на документите в срок до 24.04.2019 г. в Министерство на образованието и науката

адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

2.2.      Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/  на желаещи да придобият  квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

2.3.      Подбор на кандидатите - анкета до 15.05.2019 г. и събеседване до 15.06.2019 г.

При неизпълнение на определената квота от специалисти за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици, незаетите места се попълват чрез подбор с кандидати за придобиване на професионална квалификация „учител“ по биология и здравно образование, „учител“ по химия и опазване на околната среда.

2.4.      След съобщение на сайта на МОН за тази възможност подаването на заявления с копия на посочените документи е в срок от 01.07.2019 г. до 10.07.2019 г. и Регистрация Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ на желаещи да придобият  квалификация „учител“ по биология и здравно образование, „учител“ по химия и опазване на околната среда. Подборът на кандидатите ще се осъществи чрез анкета  до 19.07.2019 г. и събеседване до 30.07.2019 г.

3.         Включване на одобрените в Дейност II на настоящата програма.

3.1.      Въвеждаща програма за обучение.

Одобрените участници по Дейност II ще бъдат включени във въвеждаща обучителна програма преди началото на учебната година. За въвеждащото обучение се финансират  разходи за нощувки, храна и транспорт на обучаемите, за наем на зали и възнаграждения на обучителите.

4.         Обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по:

4.1.      математика

4.2.      физика и астрономия

4.3.      информатика

4.4.      информационни технологии

4.5.      чужди езици

При непопълване на квотите по посочените от т.4.1 до 4.5 ще бъде организирано също и обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по:

4.6.Биология и здравно образование

4.7.Химия и опазване на околната среда.

5.         Сключване на договори с участниците.

Договорът урежда задълженията на всеки от участниците по програмата и след приключването й.

Обученията се осъществяват от висшите училища в едногодишна задочна форма. Средствата за обучения във висшите училища са в размер на 1200 лв. за един участник, разходи за нощувки – 40 лв. и транспорт на обучаемите – 80 лв. за участник. 

 

Дейност III.

Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“, учител по чужд език“ и „учител по религия“

1.         Критерии за подбор на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужд език и религии – до 150 учители, разпределени по определени от МОН квоти за всяко регионално управление на образованието. Квотата се определя в съответствие със заявените потребности от училищата.

2.         Процедура за кандидатстване:

2.1.      Кандидатите подават заявление с документи удостоверяващи критериите, посочени в настоящата програма за включване в Дейност III, в срок до 08.05.2019 г. в съответните регионални управления на образованието (РУО).

2.2.      Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ в рубриката „регистрация на педагогически специалист“.

До 30.06.2019 г. РУО определя и предоставя в МОН списък на участници в програмата в съответствие с определената им квота.

При неизпълнение на определената квота от специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужд език и религия незаетите места, се попълват чрез подбор с кандидати за придобиване на професионална квалификация „учител по биология и здравно образование“, „учител по химия и опазване на околната среда“, „ресурсен учител“. За придобиване на професионална квалификация „ресурсен учител“ се допускат начални учители

За тази допълнителна възможност ще бъде публикувано съобщение на сайта на МОН и РУО за подаването на заявления с документи удостоверяващи на критериите посочени в настоящата програма за включване в Дейност III в срок от  01 юли до 05 юли 2019 г.

До 15.07.2019 г. РУО определя и предоставя в МОН списък на участници в програмата в съответствие с определената им квота.

3.         Включване на одобрените в Дейност III на настоящата програма.

3.1.      Висшите училища осъществяват едногодишно обучение в задочна форма за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ по:

- математика

- физика и астрономия

- информатика

- информационни технологии

- чужд език

- религия

При не попълване на квотите по посочените квалификации, ще бъдат организирани възможности за едногодишно обучение в задочна форма и за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ по:

-           биология и здравно образование;

-           химия и опазване на околната среда;

-           ресурсен учител.

3.2.      Заместване по време на участие в присъствена форма на обучение може да се обезпечава със средства за заместващ учител по национална програма „Без свободен час“.

4.         Сключване на договори с участниците.

Договорът урежда задълженията на всеки от участниците по програмата и след приключването й.

Обучението се осъществява от висшите училища в едногодишна задочна форма. Средства за обучения за висшите училища са в размер на 1200 лв. за един участник, разходи за нощувки – 40 лв. и транспорт на обучаемите – 80 лв. за участник.

 

Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие “, тел.: 02/424 1166, e-mail: [email protected]

 

Срок за кандидатстване:

Дейност I (т.6.1. в НП ) – Подаване на заявление с копия на документи - 8 май 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164 , e-mail: [email protected]

 

Дейност II (т.6.2. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 24 април 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт: Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1177 , e-mail: [email protected]

 

 Дейност III (т.6.3. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи - 8 май 2019 г. в регионалните управления на образованието (РУО)

Лице за контакт: Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1168 , e-mail: [email protected]

 

НП „Мотивирани учители“, https://www.mon.bg/bg/100653 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед №РД10-1209/09.04.2019 г. на министъра на науката и образованието)

12.04.2019

Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-10077/12.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, прилагам списък с входящите номера и резултатите на учениците от състезанието.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед

№ РД 10-1209/ 09.04.2019 г.

на министъра на образованието

и науката)

 

12.04.2019

Определяне на датите за провеждане на национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас

Изх. № РУО1- 10013/11.04.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас и заповед № РД09–506/03.12.2018 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени изисквания за провеждане на Националното външно оценяване на учениците в Х клас (Приложение 2) през учебната 2018/2019 година е необходимо в срок до 25.04.2019 г. с Ваша заповед:

  • да определите училищен координатор /учител по информационни технологии или ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“/ за провеждане на онлайн оценяването в училището;
  • да определите оценители, които ще оценяват практическата задача /от втори модул/ на учениците от Вашето училище;
  • да утвърдите график по образец за провеждане на изпитната сесия /оценяването се организира в изпитни сесии, които се провеждат в рамките на два учебни часа, които включват заемане на местата пред компютрите, влизане в системата и 90 минути оценяване/, като създадете организация да не се нарушава учебният процес за останалите учебни предмети. Моля училищата, които имат възможност да организират изпитните си сесии във втора смяна, тъй като по-голям брой от училищата се обучават в първа смяна и там графикът силно се натоварва. Моля да имате предвид, че е възможно да бъдете помолени да промените началото на изпитната сесия, /тъй като е необходимо да се гарантира равномерно разпределение на сесиите за всички училища в София-град/;
  • да утвърдите списъците на учениците, които ще участват във всяка изпитна сесия, съгласно утвърдения от Вас график. Разпределението на учениците по зали следва да осигури на всеки ученик самостоятелно компютърно работно място с надеждна връзка с интернет. За всеки ученик по време на изпитването трябва да е осигурен компютър, предварително почистен от вируси и с преинсталиран браузер, където е необходимо. На десктопа на всеки компютър трябва да има създадена икона, чрез която учениците да влизат направо на страницата за Националното онлайн оценяване;
  • да утвърдите списък на квесторите по време на провеждане на НВО за всяка изпитна зала.

 

В срок до 02.05.2019 г. следва да сканирате и изпратите чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), издадените от Вас заповеди и графици на изпитните сесии за провеждане на Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас.

 

За ефективно организиране на НВО в срок до 02.05.2019 г. моля да попълните информацията, изискваща се в приложените линкове:

 https://forms.gle/aTdE2aaKg3C8N4sQ9,

 

https://forms.gle/rBAsUuWRPE4CQQk9A

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към Ралица Войнова – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на телефон 02/935 60 67 или на имейл: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ заповед № 1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката/

09.04.2019

ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. - гр.ТРЯВНА

Изх. № РУО1-9597/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09. 2018 г. на министъра  на образованието и науката за  организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2018/2019 година и писмо № РУО1-8283/28.03. 2019 г. приложено Ви изпращам промяна в програмата на националния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, която ще се  проведе от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Трявна.

Приложене: Програма на олимпиадата

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД