14.03.2018

Списък с резултатите от областния кръг на олимпиадата по испански език на учениците от VIII до XII клас

 

Списък на учениците от VIII до XII клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по испански език, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

 

13.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по немски език

 

Изх. № РУО1-5742/ 13.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

91.НЕГ И ЧНГ “ЕРИХ КЕСТНЕР“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по немски език, ще се проведе в периода 16.03. - 18.03.2018 г. в град Благоевград.

Националният кръг на олимпиадата по немски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Благоевград и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов", със съдействието на Югозападен университет „Неофит Рилски".

Официалното откриване ще се състои на 16.03.2018 г. от 18:00 ч. в аулата на Университетски център „Бачиново“. Комплексът се намира на 3 км от центъра на Благоевград, в близост до парк  „Бачиново“. За участниците са подсигурени нощувки с пълен пансион. На същото място ще се проведе  и олимпиадата с начален час на 17.03.2018 г.:

 • 08:30 ч. за VIII, IX, X и XI клас;
 • 10:00 ч. за XII клас.

Допускането на участниците в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез заявки по образец, които е необходимо да изпратите в срок до 16.00 часа на 14.03.2018 г. на електронна поща: stoimenova@rio-blg.com.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към Любка Стоименова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Благоевград, тел. 0893 694 262 или имейл: stoimenova@rio-blg.com.

Приложения:

 1. Формуляр на заявка за участие.
 2. Програма.
 3. Информация за Университетски център „Бачиново".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2018

Провеждане на 20 Юбилеен национален конкурс „ Космосът “ 2018

 

Изх. № РУО1-5694/12.03.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Еврика“, вх. №РУО1-4996/02.03.2018 г., Ви изпращам информация, регламент и регистрационен формуляр за участие в юбилейното 20-то издание на Националния конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Настоящата проява е включена в календарния план за извънкласните дейности на Министерството на образованието и науката.

Конкурсът е национален и в него могат да участват ученици от 8  до 18 години в различни направления.

Крайният срок за подаване на проекти и разработки е до 24 май 2018 г. на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1, Фондация „Еврика“ – за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Приложения:

1. Регламент

2. Формуляр на участника

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2018

Списък с резултатите от областния кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“

 

Списък на класирананите за национален кръг ученици от IV до VII клас и техните  резултатите на Национално състезание „Ключът на музиката“, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

12.03.2018

Резултати от областен кръг по философия

Списък с резултатите от областния кръг на  

XXX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ  

за учебната 2017/2018 г.

Списък на учениците от IX до XII клас с резултатите от областния кръг на ХХХ Национална олимпиада по философия, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

Олимпиадата ще се проведе по регламент от 23 до 25 март 2018 година. Откриване на ХХХ Национална олимпиада по философия ще се проведе на 23 март 2018 г., 18:00 часа в аудитория 65 на СУ„Св. Климент Охридски“.

Учениците следва да се явят на 24 март (събота) 2018 г. в 08:00 часа в 9 ФЕГ.

 

 

12.03.2018

Списък с резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски език на учениците от VIII до XII клас

 

Списък на учениците от VIII до XII клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски език, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017г. на министъра на образованието и науката.

12.03.2018

Софийски турнир по информатика

 

Изх. № РУО1- 5637/12.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01 – 90/ 06.03.2018 г.   на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на Софийски турнир по информатика, на 25.03.2018 г. /неделя/ в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Първи Софийски турнир по информатика.

Софийският турнир по информатика, ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Пролетни състезания по информатика в гр. Велико Търново.

Организатори на Софийския турнир по информатика са РУО - София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България.

Желаещите да участват в Софийския турнир по информатика трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес http://sofia.pesho.org/ до 19,00 часа на 16.03.2018 г.

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до Ралица Войнова - председател на Комисията за организиране и провеждане на Софийски турнир по информатика на 25.03.2018 г.  преди провеждането на турнира.

За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg.

НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ! 

Приложения:

 1. Регламент на Софийски турнир по информатика

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

08.03.2018

Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.

 

Изх. № РУО1 – 5334/ 07.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, от 17.03.2018 г. до 19.03.2018 г. в гр. Варна ще се проведе 50-а Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.

Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. Варна, СОК „Камчия“, ЧСУ „Юрий Гагарин“.

Регистрацията и настаняването  на участниците и ръководителите ще се състои на 16.03.2018 г. от 13.00 ч. до 17.30 ч. в Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, Детски оздравителен лагер (ДОЛ) „Черноморски“.

Осигурени са нощувки за участниците, ръководителите и гостите в ДОЛ „Черноморски“, както следва:

 • Настаняване на ученици – 40,00 лв.(в стая с четири легла);
 • Настаняване на възрастни – 45,00 лв.(в стая с две легла).

Посочените цени са за настаняване на човек на ден и включват настаняване в комфортни модерни хотелски стаи, пълен пансион, ползване на открити спортни площадки, денонощна неотложна медицинска помощ, денонощна охрана, ТV, паркинг.

Организирани посещения:

 • Посещение н Славянски център (безплатно);
 • Посещение на Музей на кристалите (безплатно);
 • Посещение на Солвей Соди АД (безплатно);
 • Посещение на Авиокосмически център с планетариум – 5лв. за възрастни  и 3лв. за деца. (по заявка). По време на посещението на Авиокосмическия център можете да разгледате интерактивен аналог на спускаем апарат „СОЮЗ-ТМА“ и да изслушате кратка беседа от космонавта-дубльор Красимир Стоянов. Беседата продължава в музея на космонавтиката, след което следва прожекция на филм в планетариума.
 • Посещение на турнир по хокей на трева.

Поради инструкции свързани със сигурността и опазване на живота и здравето на учениците, при посещението в Солвей Соди АД е необходимо да бъде дадено изричното информирано съгласие от родителите или законните представители на учениците, както и да бъдат предварително застраховани за това посещение. При регистрацията да се представят декларации и копия на застрахователните полици на учениците. При липса на декларация от родител и застраховка за съответния ученик, посещението не може да бъде осъществено.

Официалното откриване на олимпиадата ще се  състои на 16.03.2018г. от 17.30 часа в Актовата зала на ЧСУ „Юрий Гагарин“.

Ръководителите при регистрацията следва да представят на хартиен носител списък с имената на учениците, дата и година на раждане, училище, клас,  област, град.

Декларациите за несъгласие от родителите на участващите ученици за публично обявяване на резултатите от олимпиадата, декларациите за информирано съгласие относно публикуване на снимки с участниците и декларациите за информирано съгласие във връзка с посещението на Солвей Соди АД се предоставят от ръководителите на експерта по ПНЕ в РУО – Варна при регистрацията.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

За практическия кръг на олимпиадата всеки участник трябва да си осигури работно облекло /бяла престилка/.

Моля, в срок до 13,00 часа на 09.03.2018 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Резервациите за нощувките, за участие в официалната вечеря и посещенията ще бъдат направени съобразно реда на постъпване на заявки в РУО – Варна.

Настаняването ще става само при попълване на приложената заявка.

За допълнителна информация и въпроси: Дафинка Стоянова – ст. експерт ПНЕ, РУО – Варна, тел.0884404377, e-mail: d.stoyanova@ruo-varna.bg                                                                                            

Приложения:

1. Програма

2. Заявка за участие

3. Декларации

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.03.2018

Областен кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане.

 

Изх. № РУО1-5388/08.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПГТЕ „Хенри Форд“, НПГПТО „М. В. Ломоносов“, ПГ по транспорт и Първа частна математическа гимназия

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2017/2018 г., заповед № РД 01-462/16.10.2017 г., изменена и допълнена със заповед № РД01-623/18.12.2017 г. и заповед № РД 01-92/07.03.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 24.03. 2018 г. от 08,30 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” (НПГПТО), ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.

Времетраене:

- за първа група (VІІ и VІІІ клас) – 4 астрономически часа;

- за втора и трета група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да заемат местата си в изпитните зали в НПГПТО – училище домакин до 8:15 ч., като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.03.2018

Открита педагогическа практика в Първа английска езикова гимназия

 

Изх. № РУО1-5361/ 07.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 14 март 2018 г. от 10:50 ч. в кабинет 216 на Първа английска езикова гимназия ще се проведе открита педагогическа практика на тема „The Beauty of Nature and the Impact that Man has on it“. Откритата практика, в хода на която ще бъдат представени интерактивни методи в чуждоезиковото обучение, ще се осъществи от учителите по английски език г-жа Антония Краева и г-н Никос Филипу и ученици от IX клас.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД