07.03.2018

Участие в конкурс „Най-добър доклад за студенти и ученици – Ядрена техника и ядрена енергетика“

 

Изх. № РУО1 – 5188/ 06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Техническият университет – София организира конкурс за „Най-добър доклад за студенти и ученици – Ядрена техника и Ядрена енергетика“.

Конкурсът се организира за шеста поредна година, като в началото е бил предназначен само за студенти от Технически университет - София, а от две години в него вече участват и ученици. Замисълът е учениците и студентите да могат да представят свои разработки в аудитория от по-тесен кръг, не много официално, пред свои преподаватели в "домашна" обстановка. Докладите първо се предават в писмен вид (до края на март), а след това участниците подготвят и кратки презентации, които се представят пред жури (в края на април) от няколко преподаватели и представители на бъдещите работодатели.

Изисквания към докладите на участниците няма, дадена е пълна свобода, но темите трябва да са от областта на ядрената енергия или поне по нейната периферия. Това може да бъдат обзори или конкретни тематики, свързани с приложенията за медицината, транспорта, промишлеността и др. Разбира се и ядрената енергетика, заедно с нейната специфика - различни типове ядрени реактори, безопасност, ядрени горива, радиоактивни отпадъци и така нататък. При разглеждането, оценяването и класирането на докладите се взема предвид и тяхната степен на образование, за да има равенство. Акцентът обаче не е само върху състезателния елемент - важното е участниците да имат възможност да поработят самостоятелно и да се въвлекат в проблемите и особеностите на ядрената енергия. Поради тази причина всеки участник има възможност да работи с консултант от страна на университета, както при избора на тема, така и по-нататък при нейното разработване.

На най-добрите се осигурява възможност да представят докладите си на научна конференция, организирана от Българското ядрено дружество (INTERNATIONAL CONFERENCE NUCLEAR ENERGY FOR THE PEOPLE 10 - 13 September, 2018, Garden of Eden Resort, Sveti Vlas) и след това да бъдат отпечатани в научно списание.

Като част от наградите за всички участници е осигуреното участие в друга научна конференция, организирана от Български атомен форум - МЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА - НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 6 юни - 8 юни 2018 г., в.к. “Ривиера”, Варна. На всички участници в конференцията освен настаняването и таксите за правоучастие се осигурява и транспорт, но тук е възможно да възникнат затруднения с учениците под 18 годишна възраст и за организирането на тяхното пътуване е нужно съдействието на техните учители и родители.

Има създаден й интернет сайт, от който могат да бъдат предавани докладите (другият начин е с електронна поща до filipov@tu-sofia.bg и където ще се публикува допълнителна информация - www.nucpower.info.

Моля тази информация да се сведе до знанието на учителите и учениците, с което да се предостави възможност за участие на учениците, проявяващи интерес към тематиката.

Приложение: Обява за конкурса

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

ХVІII-ти Международен пленер „Традиция, екология, творчество“

 

Изх. № РУО1-РУО1-5225/06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4651/26.02.2018 г., Ви информирам, че Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. Пловдив, Община Пловдив и СУ „Свети свети Кирил и Методий“, организират ХVІII-ти Международен пленер „Традиция, екология, творчество“. Пленерът ще се проведе от 17 до 20 април 2018 г. в гр. Пловдив и е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Международният пленер „Традиция, екология, творчество” дава възможност на младите художници от различни страни да изявят таланта си, да осъществят творчески и лични контакти, да се запознаят с българската култура и културните традиции на други народи.Пресъздавайки съвременни обекти от град Пловдив и такива от архитектурен резерват ,,Старинен Пловдив”, със своя творчески поглед, участниците се доближават до духа на културно – историческото ни наследство и съвремието.Желаещите да вземат участие ученици следва да изпращат своите творби до 30.03.2018 г. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Явор“ № 31, СУ „Свети свети Кирил и Методий“.

Приложения:

1. Статут на пленера.

2. Програма.

3. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕН НА 24.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол №1 за резултатите на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас, за които не се провежда национален кръг.

07.03.2018

Литературен конкурс „Шандор Петьофи“

 

Изх. № РУО1-5184/ 06.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4769/ 27.02.2018 г. от РУО - Разград моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературен конкурс на тема „Любовта и свободата“, посветен на 195-годишнината от рождението на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи – патрон на НПГТ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. Конкурсът е насочени към ученици от 8. до 12. клас.

Приложение: условия за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Литературен конкурс

 

Изх. № РУО1-5186/ 06.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4897/ 01.03.2018 г. от Националния доверителен екофонд моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературен конкурс „Мими Праматарова“ на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“.

Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните интернет адреси: http://myclimate.bg/конкурс-2018/ и http://ecofund-bg.org/bg/конкурс-мими-праматарова-2018/ .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Конкурс за детска рисунка „Моята любима мебел“.

 

Изх. № РУО1-5222/06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4653/26.02.2018 г., Ви уведомявам, че Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) организира конкурс за детска рисунка „Моята любима мебел“.

Участниците са разделени в две възрастови групи:

I – IV клас;

V – VIII клас.

Размер на картините: формат А4. Рисунките се изпращат до 23.03.2018 г. на имейл: d.ivanova@timberchamber.com – сканирани, със заглавие на файла: Моята любима мебел и имена на участника.

В имейла е необходимо участниците да впишат: заглавие на рисунката, име и фамилия на участника, възраст, училище, клас, адрес, телефон и имейл за връзка.

Допълнителна информация за участие и предвидените награди можете да намерите в секция „Новини“ на страницата на БКДМП: www.timberchamber.com

Приложение:

1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Национална олимпиада по информатика

 

Изх. № РУО1- 5235/07.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организирането и провеждането на  ученическите олимпиади и национални състезания държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 г. от 17.03.2018 г. до 19.03.2018 г. в гр. Стара Загора ще се проведе Националният кръг на националната олимпиада по информатика.За място на провеждане е определена ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора, ул. „Августина Траяна“ №44.  Заявка за участие, програма на олимпиадата, информация за настаняване и хранене на учениците и ръководителите може да намерите на http://www.pmgsz.orgНеобходимо е, родителите/настойниците, които не желаят резултатите на учениците да бъдат оповестени публично, да подадат декларация по електронен път на e-mail: ppmgsz_noi@abv.bg в срок до 14.03.2018 г.Резервациите и договарянето на настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите.Моля да бъде създадена необходимата организация за участие в националния кръг на олимпиадата по информатика на класираните ученици от повереното Ви училище.

Справка и подробна информация можете да получите от: Деяна Димитрова – старши експерт по математика в РУО – Стара Загора, 0879 833 259 и e-mail: ddimitrova_riosz@abv.bg Николина Куличева – директор ППМГ„Гео Милев“, гр. Стара Загора, тел. 042 60 50 62 и 0887 610 588.

НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНА ПРЕДСТАВЯНЕ!

Приложение: Списък на класираните ученици от София-град

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2018

Провеждане национален кръг на олимпиадата по руски език

 

Изх. № РУО1-5142/06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

133. СУ, 119. СУ, II АЕГ, I АЕГ, 91. НЕГ, 73. СУ, 32. СУИЧЕ, ПГИЧЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. (Приложение №2) на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 17.03.2018 г. от 9:00 часа в СУ „Гео Милев“, бул. „Република“ № 124-а, град Варна. Националният кръг на олимпиадата по руски език е организиран от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Варна и Средно училище „Гео Милев“, гр. Варна, със съдействието на Община Варна.

Настаняването на участниците е предвидено за 16.03.2018 г. след 14:00 часа в хотел „Черно море“ и в хотел „Аква“ в гр. Варна с договорена цена за нощувка със закуска в двойна стая. При регистрацията придружаващите лица трябва да представят на хартиен носител списък с имената на участниците и личните им данни, както и данни за изпращащото училище за издаване на фактура.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по руски език ще се състои на 16.03.2018 г. в зала Пленарна – община Варна от 18:00 ч.

На 16.03.2018 г. за участниците и техните придружители е предвидена вечеря в ресторанта на община Варна след предварителна заявка на стойност 10 лв.

Регистрацията за участие в олимпиадата, както и резервацията за нощувка и вечеря се извършва чрез подаване на заявка от класираните за национален кръг ученици и техните учители, която следва да се изпрати на електронен адрес: olimpiada_re_2018@abv.bg в срок до 09.03.2018 г. (петък).

На 17.03.2018 г. в 8:00 ч. ще бъде осигурен транспорт от хотел „Черно море“ до СУ „Гео Милев“. Участниците в олимпиадата ще се допускат в сградата на СУ „Гео Милев“ срещу документ за самоличност, съгласно изискванията за участие в олимпиадите и състезанията.

Финансовите средства (пътни, дневни и нощувки) на участниците и придружителите са за сметка на изпращащата страна или на самите участници.

За допълнителна информация и съдействие:

Албена Павлова, председател на Националната комисия, директор на СУ „Гео Милев“, гр. Варна, тел. +35952751120, +359879910070.

 

Приложение:

1. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2018

Провеждане областния кръг на олимпиадата по информационни технологии

 

Изх. № РУО1- 5124/ 06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 година и заповед №РД 01- 88/02.03.2018 г. на началника на РУО – София-град, на 10.03.2018 г. /събота/ от 9.00ч. в НПМГ„Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52 ще се проведе областният кръг на олимпиадата по Информационни технологии.

Съгласно регламента на олимпиадата, областният кръг протича чрез защита на проекти, по изготвен график. Всички ученици, класирани за областния кръг на 07.03.2018 г., следва да качат на сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg по указанията, публикувани от Националната комисия, изходни и изпълними кодове, документации, презентации и всякакви други документи, свързани с проектите.

На 09.03.2018 г./петък/ от 10.00 ч. до 16.00 ч. в НПМГ ще бъде предоставена възможност на участниците в олимпиадата да качат проектите си на работните компютри и да се запознаят с обстановката преди олимпиадата. Напомням, че за целта учениците е необходимо да носят със себе си всички материали свързани с проекта си / проект, документация, презентация за защита/ на магнитен носител.

Моля всички ученици, класирани за областния кръг и техните ръководители /инструктори/ да следят редовно сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и да проверяват електронните си пощи за евентуални промени или допълнителна информация.

Приложение: График за защита на проектите на областен кръг.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.03.2018

Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 04.02.2018 год.

                                  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

                            от областния кръг на олимпиадата по български език и литература,

                                            проведен на 04.02.2018 год.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ВАС – УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА!

ВАШАТА ЛЮБОВ  КЪМ ЕЗИКА И НЕГОВОТО НАЙ-СЪВЪРШЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ – ЛИТЕРАТУРНОТО ИЗКУСТВО – Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕПРЕСЕКВАЩИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ЕТИЧНОТО И ЕСТЕТИЧНОТО КАТО ЕСТЕСТВЕНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПОШЛОТО И БЕЗВКУСИЦАТА. ЗАТОВА НЕКА ВСИЧКИ НИЕ, ПО ПРИМЕРА НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ, ДА СЪВЕТВАМЕ:

ТЪРСЕТЕ КНИГИТЕ, ЗАЩОТО В ТЯХ ИМА ЖИВОТ ВЕЧЕН!

 

Станислав Георгиев – старши експерт по

български език и литература в РУО – София-град

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД