10.04.2018

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

 

      Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, проведено на 31.03.2018 г.

Приложения:

 1. Резултати на учениците от IV клас

10.04.2018

Състезание по информационни технологии „Големият до мен“ в 134 СУ „Димчо Дебелянов“

 

Изх. № РУО1- 8013/10.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че за девета поредна година в 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София ще се проведе състезание по информационни технологии „Големият до мен“ за ученици от V до VII клас. Организатори на състезанието са 134 СУ „Димчо Дебелянов“, РУО – София-град, Столична община, Асоциация за развитие на София, ДЗЗД „Обучение“ и Българска фондация ОРТ.

Състезанието „Големият до мен” е предназначено за ученици от град София. В него участват екипи от двама души: ученик от V, VI или VII клас и негов близък (родител, брат, сестра, познат), който е над 16 годишна възраст и не е ученик в същото училище. По време на самото състезание единствено ученикът има право да работи с мишката и клавиатурата. Близкият на ученика има право да дава съвети по време на изпълнение на задачата, но не и да участва пряко в действията, които се извършват с компютърната система.

Регистрация за участие на екипите на сайта на състезанието http://www.bigtome.info от 13 до 23 април 2018 година.

Състезателният ден по график е 01 май 2018 година.

За повече информация и въпроси:

http://www.bigtome.info, bigtome@134sousofia.org

Приложения: 

 1. Регламент на състезание по информационни технологии „Големият до мен“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

10.04.2018

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ПРОВЕДЕН НА 25.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците от VІІ до ХІІ клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, неподали декларация по т. 2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

05.04.2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА XI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ - СОФИЯ, 2018Г.

 

 

Списъци с резултатите на учениците от ХI национална олимпиада по гражданско образование  и списък на класираните за националния кръг.

 

Приложение: съгласно текста.

05.04.2018

Софийски фестивал на науката

Изх. РУО1– 7902/ 04.04.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За осма поредна година Британският съвет съвместно с Министерство на образованието и науката, Столична община, университети, БАН, чуждестранни културни центрове, посолства, спонсори и медийни партньори съвет представя Софийски фестивал на науката. Фестивалът е част от Културния календар на Столична община и е едно от събитията в София в рамките на председателството на съвета на Европейския съюз.

Фестивалът ще се проведе от 10 – 13 май 2018 г. в София Тех Парк. Общо 101 заглавия, представени от над 50 български и 30 чуждестранни учени на различни възрасти ще излязат пред публика в 5-те зали на фестивала – Мтел, Арена, Зала Космос, BASF Лаборатория, Зала Минус и Зала Плюс.

И както всяка година, учителите могат да направят резервации за своите ученици и да дойдат на фестивала. Докато са на фестивала учителите могат да се запознаят с някои от учените и да ги поканят в час, както и да открият вдъхновяващи идеи за атрактивно представяне на урочния материал в час. В двата дни на училищната програма (10 и 11 май) ученици от различни възрасти ще имат възможност да се срещнат с антарктици от Испания и Португалия, да се забавляват С научните хватки на двама невероятни поляци, да гледат как учени от ЦЕРН свирят на своите изобретени инструменти, да рисуват с микроби и да танцуват с математика, да правят химически отвари и роботи, да попътуват надълбоко в падини и нависоко в космоса, да разберат как сами могат да попълват Wikipedia на български и да разпознават истински факти от неверни твърдения, и още много други неща. Освен това събитията са не само на български – в ученическата програма ще се говори на испански, немски, италиански и английски. А за онези, които не владеят езика ще има превод. Събитията са разделени по възрасти – за 1-4 клас, 5-7 клас, и 8-12 клас.

В приложената програма има всички детайли, а онлайн на адрес https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/school ще намерите указания как да резервирате своите места. Някои от събитията са със строго ограничени места.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и при проявен интерес да съдействате за  тяхното присъствие.

Приложение: Училищна програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед № РД 02-864/02.04.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

 

05.04.2018

НАЦИОНАЛЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-7920/05.04. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра  на образованието и науката за  организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ще се проведе от 13.04.2018 г. до 15.04.2018 г. в град Русе.

Националният кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Русе и ПАГ „Гео Милев“- град Русе. Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 13 април 2018 година от 18:30 часа в Пленарна зала на Община Русе.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ са договорени преференциални цени за участници, ръководители и придружители в Гранд -хотел „Рига". Настаняването в хотела и регистрацията на участниците ще се извърши на 13.04.2018 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. във фоайего на хотела. Ръководителите на групите сами извършват резервациите в хотела на електронна поща: office@hotel-riga.com.  Допускането до участие в олимпиадата е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка, която е необходимо да изпратите в срок до 09.04.2018 г. на електронна поща: rio_mmitrenceva@abv.bg

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Петя Лазарова, старши експерт по  ОНГОР в РУО - Русе, тел. 0884 139568 и 082834533.

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Предварителна програма на олимпиадата.

3.       Информация за настаняването в Гранд - хотел „Рига".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД02-864/02.04.2018 г. на Началника на РУО - София-град/

05.04.2018

Състезание „Млад природолюбител“

 

Изх. РУО1 – 7274/ 28.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изявата на учениците по предмета човекът и природата в V и VІ клас, Регионалните методически съвети по химия, биология и физика към РУО – София-град за втора поредна година организират състезание „Млад природолюбител“. Състезанието ще се проведе в два етапа:

Първи етап – на 18.04.2018 г. във всяко училище.

Втори етап – на 02.06.2018 г. от 10:00 /часа/ в училище домакин или в Биологически факултет, Факултет по химия и фармация и Физически факултет.

Право на участие имат всички ученици, които през настоящата учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V–VІ клас) в общински, държавни и частни училища и проявяват любознателност и задълбочен интерес към учебния предмет „Човекът и природата“.

Участниците са разпределени в две състезателни групи:

 • Първа състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата година учебно съдържание за V клас;
 • Втора състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата година учебно  съдържание за VI клас;

Първият етап на състезанието ще се проведе на 18.04.2018 г. В него могат да участват всички желаещи ученици от пети клас и шести клас. Провеждането му се извършва в самото училище, от което са учениците. Времетраенето му е 60 минути.

Във всяка състезателна група участниците се състезават върху един и същ теоретичен тест, включващ задачи от три типа:

 • тип А – с множествен отговор - 21 задачи
 • тип Б – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – 3 задачи
 • максимален брой точки от теста, и за двете състезателни групи, е 30 точки

За първа състезателна група /ученици от V клас/ - задачите са от учебния предмет „Човекът и природата“ за V клас.

За втора състезателна група / ученици от VІ клас/ - задачите са от учебния предмет „Човекът и природата“  за VІ клас.

Тестовите задачи за двете състезателни групи ще бъдат изпратени по имейлите на училищата до 9:00 часа на 18.04.2018 г.. Организацията на първият етап на състезанието  се осъществява от директора на училището или от учителите по природни науки в удобно за учениците време.

В срок до 27.04.2018 г. учителите по природни науки проверяват и оценяват писмените работи на учениците и изготвят протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи. Протоколът се изготвя по приложения в писмото образец и се изпраща на имейл prirodninauki_ivanova@abv.bg.донасянето

До участие във втори етап на състезанието, се допускат ученици, които имат резултат над 70% от максималния брой точки. Донасянето на писмените работи на допуснатите ученици ще се извършва в деня на провеждането на втория етап на състезанието.

Вторият етап на състезанието ще се проведе в училище домакин или в залите на Биологически факултет, Факултет по химия и фармация, Физически факултет.

Включва решаването на тест с 30 задачи за всяка състезателна група поотделно:

 • тип А – с множествен отговор - 21 задачи;
 • тип Б - задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – задачи;
 • общ брой точки от теста – 75 точки.

Времето за работа на учениците е 90 минути.

Задачите са от следните области на учебния предмет „Човекът и природата“:

За първа състезателна група – учебно съдържание IV и V клас.

За втора състезателна група – учебно съдържание IV, V и VI клас.

Класирането на участниците е индивидуално и отборно. Отборното класиране се извършва отделно за всяка състезателна група, като се сумират резултатите на тримата най-добре представили се ученици от всяко училище. Публичното обявяване на резултатите ще се осъществи на сайта: http:www.prirodninauki.bg, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник от неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите.

Приложения:

1.  Регламент за организиране и провеждане на състезанието;

2. Образец на протокол за резултатите от І етап на състезанието;

3. Декларация за информирано съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

03.04.2018

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ И ХІІ КЛАС ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕН НА 24.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците от VІІ и ХІІ клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

02.04.2018

Националното състезание „Фолклорна плетеница“

 

Изх. № РУО1-7607/30.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД №09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РД-01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г. и Регламента за организиране и провеждане на oбластния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ за ученици от IV, VII и XI – XII клас, изучаващи в задължителноизбираема и профилирана подготовка хореография, Ви уведомявам, че на 18.04.2018 г. (сряда) от 10.00 ч. в 144 СУ „Народни будители“, ще се проведе областен кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“.

Заявки за участие и музикален съпровод се приемат дo 13.04.2018 г. вкл. на електронна поща: folklorna_pletenica@abv.bg

Допълнителна информация на телефон: 0888 100 578 – Мариянка Стоилова – старши експерт по физическо възпитание и спорт.

На 18.04.2018 г., за участие в Областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ да се носят декларациите за родителско съгласие.

Приложение:

 1. Заявка за участие.
 2. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.03.2018

Пролетни състезания по информатика, гр. Велико Търново

Изх. № РУО1-7295/28.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. и № РД 09-5669/08.11.2017 г.   на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година Ви уведомявам, че от 20 до 22 април 2018 г. в ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново ще се проведат Пролетни състезания по информатика.Предварителната поименна заявка се изпраща на електронен адрес: vt_psi@riovt.org. Заявката не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана със старши експерта по информатика и информационни технологии. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището преди провеждане на състезанието. Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 20.04.2018 г. и се отразяват в заявката.Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществява от ръководителите.Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.За допълнителна информация http://www.pmgvt.org/ .Здравка Минчева – старши експерт по математика в РУО, Велико Търново, тел: 062/616372 и 0878692311;Кирка Кирилова-Лупанова – главен учител в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, тел: 0889766346.Приложение: Списък на на учениците, попълнили определената квота за гр. София.   

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД