29.03.2019

Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“

Изх. № РУО1- 8558/ 29.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национално движение „Русофили“ приложено Ви изпращам регламент на Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на МОН и е подкрепен от Международния обществен фонд „Российский фонд мира“, Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, СБУ, СБЖ.

Моля за Вашето съдействие информацията за изявата да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Великденско математическо състезание

Изх. № РУО1- 8319/28.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ на СМБ с вх. № РУО 1-7559/22.03.2019 г., Ви уведомявам, че Великденското математическо състезание за ученици от I до XII клас ще се проведе на 20.04.2019 г.

Състезанието за I и II клас е от 08:30 ч. до 10:00 ч., а за учениците от III до XII класот 10:30 ч. до 12:30 ч.

Формат на състезанието: 15 тестови задачи с избираем отговор.

Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 16.04.2019 г. (вторник).

Телефон за справки: 0988903025.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.03.2019

Онлайн състезание „Социални иновации“

Изх. № РУО1-8166/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на JA Bulgaria с вх. № РУО1-7927/25.03.2019 г., Ви уведомявам, че регистрацята за участие в международното онлайн състезание „Социални иновации“ (Social Innovations Relay) за 2019 г., което се организира ежегодно от Джуниър Ачийвмънт България и NN България, се извършва на адрес: http://jayeapps.com/se360/index.php?pg=register&lg=bg.

В състезанието имат право да участват ученици от гимназиален етап от цялата страна (владеещи английски език), които генерират идея продукт/услуга, предназначени за решаване на социален проблем, по избор на учениците. Главен съорганизатор и партньор за реализацията на състезанието в страната е NN България. Доброволци на компанията ще работят с екипите, които бъдат класирани за участие в състезанието. За всички участници (учители и преподаватели) са предвидени сертификати, удостоверяващи участието им, а учениците, класирани на първо, второ и трето място по време на националния финал ще получат и предметни награди.

 

За да се регистрират за участие в състезането, учениците трябва:

1. Да създадат профил на своя екип в платформата на състезанието: http://jayeapps.com/se360/index.php?pg=select-programme&next=team-register

За да се извърши правилно регистрацията, учениците е необходимо да натиснат бутона „Регистрация“, който се намира под логото на състезанието – Social Innovations Relay. Важно е регистрацията да се извърши на латиница, защото във втората стъпка от регистрацията, учениците следва да решат тест по социални иновации, като онези от тях, които са постигнали 80 и повече процента верни отговори ще получат международен сертификат.

2. Да решат тест по социални иновации:

Тестът се намира във вече създадения профил на екипа, до името на всеки от учениците. Сертификатите се генерират автоматично, отново в профила на екипа.

3. Да разработят концепция за създаване на социален бизнес.

В профила на екипа, учениците могат на намерят и изтеглят шаблон на документ, спрямо който да опишат продукт/услуга, които създават с цел да се реши избрания от тех социален проблем. Обърнете внимание, че шабонът е на английски език, а в настоящото писмо е приложен негов вариант на български език. След като попълнят шаблона – на български език, учениците следва да го прикачат обратно в своя профил. Обърнете внимание, че състезанието е международно. Въпреки че по време на кръговете учениците ще работят на български език, отборът който ще спечели първото място трябва да владее английски език, за да може да представлява страната ни по време на международния финал.

И трите стъпки на регистрация следва да се изпълнят до 7 април. На 9 април ще бъдат обявени резултати от селекция (по имейл и на уеб-сайта на ДАБ ) и ще станат ясни екипите, които продължават своето участие в първия национален кръг на състезанието – работа с ментори. Екипите ще получат инструкции за работа в рамките на предстоящите кръгове.

Приложения:

      1.            Писмо-покана.

      2.            Шаблон на документ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.03.2019

НАЦИОНАЛЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-8283/28.03. 2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09. 2018 г. на министъра  на образованието и науката за  организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че националния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ще се проведе от 19.04.2019 г. до 21.04. 2019 г. в град Трявна.

Националният кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Габрово и СУ „Петко Рачев Славейков“ -  град Трявна. Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 19 април 2019 година от 18.30 часа в НЧ „ Пенчо Славейков 1871“, зала „Дръзновение“ -  гр. Трявна.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за участниците и ръководителите е осигурено хотелско настаняване в  „Парк хотел Панорама“ и хотел „Зограф“ - гр. Трявна. Ръководителите на групите сами извършват резервациите на електронна поща: [email protected]  или [email protected] до 01.04. 2019 г., след уточняване на условията по настаняване на посочените телефони на хотелите. Допускането до участие в олимпиадата е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка, която е необходимо да изпратите в срок до  16.00 ч. на 01.04.2019 г. на електронна поща: [email protected]

За допълнителна информация и въпроси,  моля да се обръщате към г-н  Деян Дойнов, старши експерт по  ОНГОР в РУО -  Габрово, тел. 0878 86 47 13 и 066 80 5386.

 

Приложения:

1.       Заявка за участие

2.       Предварителна програма на олимпиадата

3.       Оферта на „Парк хотел Панорама“

4.       Оферта на  хотел „Зограф“  

5.       Разписание на автобусите Габрово - Трявна

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.03.2019

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА XII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-8284/28.03. 2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 1  с резултатите от писмените работи на учениците  от областния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, както и протоколите от окончателната проверка на областния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ през 2019 г. по групи.  

Протоколите с класираните за Националния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ученици, можете да намерите и на сайта на Министерство на образованието и науката, Олимпиади и състезания, Класиране.

Приложение  №1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

 

Д-Р  ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

28.03.2019

Конкурс „Млад краевед“ /Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България/

Изх.№ РУО1-8246/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-8120/27.03.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Детето и фолклора“ обявява конкурс „Млад краевед“ /Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България/.

Целта на конкурса е да мотивира българските ученици за творчески търсения и изяви на полето на фолклора. Да се запознаят с най-добрите образци на многоликата българска традиция /в т.ч. ромски, турски, арменски, еврейски/. Да събират знания за културата на етноси и групи, живели по земите ни от хилядолетия, завещали я на потомците си с гордост и съхранили я до днес, за да бъде част от многообразието и целостта на днешната българска култура, да дава облик на народностното ни единство и идентичност. Като краен резултат - участниците в конкурса да станат автори на Електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

                         2. Декларация за информирано съгласие

                  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Литературен конкурс за авторски художествени текстове на английски език и на немски език

Изх. № РУО1-8201/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно ежегодния литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език, организиран от Първа езикова гимназия - град Варна, съвместно с Министерството на образованието и науката, Община Варна и Фондация „Българска памет“. Темата на конкурса за 2019 година е „ОГЪН“. Крайният срок за изпращане на конкурсните материали е 07.05.2019 г.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици в повереното Ви училище.

Приложения:

 1. Статут на конкурса.
 2. Условия за участие.
 3. Формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

21 Национален конкурс „Млади таланти“

Изх. № РУО1-8203/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-75/07.03.2019 г., вх.№РУО1-5655/07.03.2019 г., Ви уведомявам,  че 21 Национален конкурс „Млади таланти“, с организатор Министерство на образованието и науката, ще се проведе в периода 15 – 17 април 2019 г. Конкурсът дава възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към науката и провеждане на научни изследвания и иновации. Регламентът за участие в Националния конкурс предвижда подготовка на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

 • Биология
 • Химия
 • Информатика
 • Инженерни науки
 • Материалознание
 • Математика
 • Медицина
 • Физика
 • Социални и хуманитарни науки
 • Екология

Класиралите се на първите три места в Националния конкурс представят България на Европейски конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество  сред младото поколение. За участието си в двата форума участниците получават парична награда в размер на 1500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие на Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2019 г., което ще се проведе през месец септември 2019 г. в гр. Абу Даби, ОАЕ.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1000 лв.

Крайният срок за подаване на проекти е до 29 март 2019 г. на е-mail: [email protected]

Регламент и регистрационна форма за участие са публикувани на страницата на МОН, раздел „НАУКА“ - КОНКУРСИ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Състезание по информационни технологии „Големият до мен“ в 134 СУ „Димчо Дебелянов“

Изх. № РУО1- 8036/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № 9174/25.03.2019 г. и вх. № РУО1-7874/25.03.2019 г. Ви уведомявам, че за десета поредна година в 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София ще се проведе състезание по информационни технологии „Големият до мен“ за ученици от V до VII клас. Организатори на състезанието са 134 СУ „Димчо Дебелянов“, РУО – София-град, Столична община, Асоциация за развитие на София, ДЗЗД „Обучение“ и Българска фондация ОРТ.

Състезанието „Големият до мен” е предназначено за ученици от град София. В него участват екипи от двама души: ученик от V, VI или VII клас и негов близък (родител, брат, сестра, познат), който е над 16 годишна възраст и не е ученик в същото училище. По време на самото състезание единствено ученикът има право да работи с мишката и клавиатурата. Близкият на ученика има право да дава съвети по време на изпълнение на задачата, но не и да участва пряко в действията, които се извършват с компютърната система.

Регистрация за участие на екипите на сайта на състезанието http://www.bigtome.info от 01 до 15 април 2019 година.

Състезателният ден по график е 20 април 2019 година.

За повече информация и въпроси:

http://www.bigtome.info, [email protected] 

Приложение: Регламент на състезание по информационни технологии „Големият до мен“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по АСТРОНОМИЯ

Изх. № РУО1 – 8121/ 27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМ/А/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018 - 2019 година, от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Стара Загора ще се проведе Националния кръг на XXII Национална олимпиада по астрономия.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория, гр. Стара Загора, Гимназия с преподаване на чужди езици  „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора и Община Стара Загора.

Съгласно регламента за организиране и провеждане в националния кръг на олимпиадата по астрономия учениците се състезават в три възрастови групи – VII – VIII  клас, IX - X клас и XI - XII клас.

Националният кръг се провежда в два състезателни тура (в рамките на 2 последователни дни). Първият тур се състои от 4 задачи (теоретични и практически)  и е с продължителност 5 астрономически часа. Вторият тур се състои от 8 въпроса със затворен  (избираем) отговор и 6 изчислителни задачи и е с продължителност 1,5 астрономически часа.

За участниците и техните ръководители е осигурено хотелско настаняване на преференциални цени в Хотел „Сити“, бул. "Патриарх Евтимий" 23 и в Хотел „Верея”, ул. „Захари Княжески“ № 50.

Настаняването в хотелите ще се осъществява по реда на постъпване на заявките и при съобразяване с броя на участниците в групата. Разпределянето на участниците по стаи ще се извършва от организаторите – не е необходимо ръководителите на отборите да правят заявки в хотелите.

             Пристигането и настаняването в хотелите ще се извършва най-късно до 17:00 часа на 19 април 2019 г.

             Цените на една нощувка на човек с включена закуска /за всички – ученици и ръководители/:

 • Хотел „Сити“ – 22 лв.
 • Хотел „Верея“ – 33 лв.

Официалната вечеря за ръководителите на участниците и националната комисия ще се състои на 19.04.2019 г. от 19:30 ч. в конферентната зала на хотел „Сити“.

За всички ученици и ръководители на 20.04.2019 г. от 19:00 ч. е осигурена вечеря в ресторанта на хотел „Сити“ на цена от 15 лв. (при заявено желание в заявката за участие).

Заплащането на нощувките и издаването на фактурите ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат изписани данните на училището на  електронната заявка.

Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

  При регистрацията ръководителите на отборите е необходимо да представят в съответните хотели:

   1. Списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и възрастова група (заверен с подпис на директора и печат на училището);

   2. Декларации от родителите (или учениците с навършени 16 г.) за съгласие за публично оповестяване на резултатите. При липса на изрично подадено съгласие данните и резултатите от олимпиадата на съответния ученик ще бъдат обявявани с идентификационен код. Предварително се изпраща, в срок до 12.04.2019 г., и сканирано копие на декларацията за съгласие за публично оповестяване на резултатите, на електронна поща: [email protected]

 

Официалното откриване на Националния кръг на Националната олимпиада по астрономия  ще се състои на 19.04.2019 г. от 18:00 ч. в зала „Загоре“ на хотел „Сити“ - Стара Загора.

Двата състезателни тура на олимпиадата ще се проведат в Гимназия с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ 62.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

По време на състезанието  участниците трябва да носят чертожни инструменти – триъгълник, пергел, транспортир. Учениците могат да ползват калкулатори.

В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (например увеличаване на размера на буквите в условията на задачите).

На 20 април 2019 г. (събота) участниците могат да посетят  по избор една от следните културни забележителности в град Стара Загора:

● Регионален исторически музей – Стара Загора;

                ● Музей „Неолитни жилища“ – Стара Загора;

                ● Художествена галерия – Стара Загора

                ● Астрономическа обсерватория – Стара Загора

За всички посещения са осигурени лектори и водачи на групите от съответните културни институции. Сборен пункт за всички групи – ГПЧЕ „Ромен Ролан“, 14:30 ч.

Във връзка с гореизложеното моля, в срок до 17,00 часа на 29.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: [email protected].

За допълнителна информация и въпроси: Кузман  Кузманов – старши експерт по природни науки и екология, РУО – Стара Загора, тел. 088-473-88-68, електронна поща: [email protected]

Приложения:

 1. Програма на XXII Национална олимпиада по астрономия;
 2. Заявка за участие;
 3. Декларации за публично оповестяване на резултатите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД