В помощ на директора

Scientix, the community for science education in Europe (presentation)

Работна среща с учители класни ръководители на тема „Работа с родителите за оказване на психолого-педагогическа подкрепа на учен

Обединените училища /презентация/

Иновативните училища /презентация/

Новите училищни учебни планове /презентация/

Семинар: „Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодейств