В помощ на директора

Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ (Пр-2)

Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ (Пр-1)

Банка с кадри по националната програма "Без свободен час"

Наръчник за развиване на умения на 21 век - 2 част

Наръчник за развиване на умения на 21 век-1 част

Бяла книга с добри практики "Как да намерим, обучим и задържим успешните учители"