В помощ на директора

Презентация на тема "Портфолиото като инструмент за атестиране"

Презентации с примерно портфолио от училища

Презентция на тема "Документи за края на учебната 2018/2019 година"

Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ (Пр-2)

Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ (Пр-1)