В помощ на директора

Презентция на тема "Документи за края на учебната 2018/2019 година"

Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ (Пр-2)

Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ (Пр-1)

Наръчник за развиване на умения на 21 век - 2 част

Наръчник за развиване на умения на 21 век-1 част