В помощ на директора

Обединените училища /презентация/

Иновативните училища /презентация/

Новите училищни учебни планове /презентация/

Семинар: „Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодейств

Казуси на деца, жертва на насилие

Квалификационен семинар за помощник-директори на столичните училища на тема: „Организация на учебно-възпитателния процес в учили