В помощ на директора

Презентация от квалификационен семинар за директори на столични училища и детски градини на тема "Квалификация и кариерно развит

Презентация от квалификационен семинар за директори на столични училища и детски градини на тема "Квалификация и кариерно развит

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ /ІV-VІІІ клас/, Работна среща с директорите на столичните училища, 13 май 2013 година - Презентация

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2013, Работна среща с директорите на столичните училища, 13 май 2013 година - Презентация на началник

Помагало по трудово право за директори на училища

Процедура по налагане на наказание на ученик - презентация на началника на РИО - София-град