В помощ на директора

Превенция на отпадането на учениците от училище - презентация на началника на РИО - София-град