Допълнителен план-прием за учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО1-33238/29.11.2019 г.

 

Допълнителният държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за ученици, които завършват първи гимназиален етап в обединени училища, ще се извършва в:

  • ПГО „Княгиня Мария Луиза“

 

  • 125. СУ „Боян Пенев“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Прием

2020/2021 - прием в VIII клас

Дата на публикуване

петък, Ноември 29, 2019 - 17:00