До родителите на кандидат-гимназистите!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От името на екипа на Регионално управление на образованието и Областната комисия за информационно осигуряване и класиране на учениците след завършено основно образование, ПОДНАСЯМЕ СВОИТЕ ИЗВИНЕНИЯ във връзка с причиненото Ви неудобство на 03.07.2018 г., поради възникналия технически проблем при класиране на Вашите деца!

Уверявам Ви, че РУО – София-град работи целенасочено, за да осигури най-добрите условия за обучението и възпитанието на нашите деца, включително като взаимодейства с родителите чрез разработена система за партньорство при разнообразни форми за комуникация и включване на родителите във всички планирани дейности на училищата, насърчаване на тяхната инициативност за постигане на целите на обучението, развитието на интересите и способностите на учениците.

В духа на нашето партньорско взаимодействие Ви напомням, че до 06.07.2018 г. включително, е необходимо да се отиде в училището, в което е класиран кандидат-гимназистът и да се запише, ако това е Вашият избор.

Ако ученикът е приет по различно от първото си желание можете да подадете заявление за участие във втори етап на класиране в училището, в което е класиран. На второ класиране ученикът може да запази позицията си от първо класиране или да се придвижи на по-предно свое желание. В този случай не се запазва мястото от първо класиране.

Ако на първо класиране ученикът не е приет никъде участва автоматично във втори етап.

ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

  

Дата на публикуване

сряда, Юли 4, 2018 - 13:30