Запознаване с проверените и оценени изпитни работи от национално външно оценяване 7. клас

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Може да се запознаете с проверените и оценени изпитни работи от националното външно оценяване само в присъствието на родител /настойник/, както следва:

  • по БЕЛ в 22. СУ „Г. С. Раковски“, район „Триадица“, бул. "Витоша" № 134
  • по математика в 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул."Пиротска" № 68

 по следния график

•  06.06.2018 г., сряда, от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  07.06.2018 г., четвъртък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  08.06.2018 г., петък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  11.06.2018 г., понеделник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  12.06.2018 г., вторник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

Обръщам внимание, че не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Дата на публикуване

вторник, Юни 5, 2018 - 18:15