Изпит за проверка на способностите след завършен VII клас

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Напомням Ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 09:00 часа, както следва:

Изобразително изкуство – 01.06.2018 г.;

Музика – 04.06.2018 г.

Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 08:30 часа като носят със себе си документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.

Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти.

За изпита по изобразително изкуство рисувателният лист и глината се осигуряват от Областната комисия за прием на ученици. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

За изпита по музика, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3 , CD). Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически и е с продължителност в зависимост от индивидуалното изпълнение, но не по-малко от десет минути за всеки кандидат.

На всички кандидати желая успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Дата на публикуване

четвъртък, Май 31, 2018 - 14:45