СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки към дата 03.07.2018