СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки към дата 12.07.2018 г.