СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки към дата 26.07.2018 г.