Приобщаващо образование

18.02.2019

Провеждане на работна среща на психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-4227/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Дружеството на психолозите в България с вх. № РУО1-4227/18.02.2019 г., Ви уведомявам, че на 20.02.2019 г. от 09.00 ч. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ ще се проведе работна среща на психолози и педагогически съветници на тема: “Отбелязване на Международния ден срещу тормоза в училище (Денят на розовата фланелка) - 27.02.2019 г. Добри практики у нас и в чужбина“.

В сайта на училището https://www.smg.bg/contacts.php ще намерите карта и упътване за подходящ транспорт.

Приложение: Програма на работната среща

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

15.02.2019

Информация за деца/ученици със специални образователни потребности, ресурсни учители, логопеди, психолози и помощник на учителя

Изх. № РУО1 – 4045/14.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО – 3742/12.02.2019 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град и чл. 145, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, Ви уведомявам, че е необходимо да попълните приложените таблици с информация за деца/ученици със специални образователни потребности, ресурсни учители, логопеди, психолози и помощник на учителя.

Моля попълнените таблици да се изпратят на електронна поща: rcsf@abv.bg в срок до 28.02.2018 г.

Приложение:  1.Таблица за деца/ ученици със специални образователни потребности.

                             2. Таблица за педагогически специалисти.

                             3. Таблица за помощник на учителя.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.01.2019

Семинар на тема ,,Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“

Изх. №РУО 1 – 2527/30.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проведените семинари с директорите на столичните детските градини и училища на тема ,,Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“, състояли се на 24.01.2019 г. и 25.01.2019 г., РУО – София-град Ви предоставя презентациите от посочените семинари.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.01.2019

Провеждане на работна среща на психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-1076/15.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Дружеството на психолозите в България с вх. № РУО1-1037/15.01.2019 г., Ви уведомявам, че на 17.01.2019 г. от 09.00 ч. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ ще се проведе работна среща на психолози и педагогически съветници на тема: “Кибертормозът и киберзависимостите сред учениците – оценяване и справяне“.

В сайта на училището https://www.smg.bg/contacts.php ще намерите карта и упътване за подходящ транспорт.

Приложение: Програма на работната среща

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.01.2019

Семинар на тема ,,Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“

Изх. № РУО – 49/03.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на   Годишния план за учебната 2018/2019 г.,  РУО – София-град, съвместно с  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира провеждането на безплатни семинари с директори, заместник-директори, координатори и членове на Екипите за подкрепа за личностно развитие на столичните детските градини и училища на тема „Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“.

Дати и място за провеждане на семинарите:

На 24.01.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в  Аулата на НФСГ, гр. София, ул. „Розова долина“ №1 – за представители на училища.

На 25.01.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.  в Аулата на НФСГ, гр. София, ул. „Розова долина“ №1  – за предтсвители на детски градини.

Желаещите за участие в семинарите следва да се регистрират до 18.01.2019 г., като  изпратят заявка за участие на електронна поща rcsf.edu@gmail.com, допуска се по един участник от институция.

Участниците в семинарите ще получат удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

 

Приложение: Програма на семинарите

                          Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

Презентации от конференция на тема „Приобщаващо образование за деца с множество увреждания“

Изх. № РУО1 – 30681/04.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-27824/30.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 29.11.2018 г. се проведе конференция на тема „Приобщаващо образование за деца с множество увреждания“, организирана от Фондация „Лумос“.

С оглед, важните теми, които бяха презентирани на конференцията, Ви предоставям презентациите за да се запознаете с опита от приобщаващото образование в Великобритания и Молдова.

Приложение: 1. Приобщаване на ученици с дълбоки и множествени интелектуални

  2. IE in MD_System_Bulgaria_Conference_2018_BG

  3. IE Molodva school

  4. Bulgaria 2018 Morning presentation_BG

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.12.2018

Участие в онлайн семинар на тема „Хиперактивността и невниманието – болест или стил – биопсихосоциален подход към тях“

Изх. № РУО1-30678/04.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30459/30.11.2018 г., Ви уведомявам, че в рамките на Зимна интерактивна академия /съвместна инициатива на секция „Психология в Образованието“ на Дружеството на психолозите в България и Фондация „Човек плюс“/ на 3.12.2018 г. – 4.12.2018 г. от 18. 00 ч. в платформата Zoo ще се проведе присъствен онлайн семинар на тема „Хиперактивността и невниманието – болест или стил – биопсихосоциален подход към тях“. Уебинарът е предназначен за психолози, педагогически съветници, учители и други. Организиран е в 8 присъствени онлайн часове и 8 дистанционни, одобрен е от Министерството на образованието и науката и при участие се получава 1 квалификационен кредит.

Повече информация и детайли за включване в уебинара може да получите на посочения електронен адрес: academia_ppo@abv.bg.

Информация за Зимна интерактивна академия (11.2018 г.-03.2019 г.) може да получите като я изтеглите от посочения файл https://dox.abv.bg/download?id=f875d8ed16 и отбележите, в кои дейности искате да участвате и изпратите файл в Excel на посочения по-горе електронен адрес, а с дейността  на Академията за практическа психология в образованието може да се запознаете като изтеглите файл от https://dox.abv.bg/download?id=708c22bcbd.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

29.11.2018

Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2018/2019 година

Изх. № РУО1-30303/29.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-392/26.11.2018 г., с вх. № РУО1-29954/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на заповед № РД-09-544/09.11.2018 г. на министъра на младежта и спорта следва да се запознаете с утвърдени Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2018/2019 година. Правилата са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Приложение: Правила

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

22.11.2018

Участие във втора фаза от програмата за продължаваща квалификация на педагогически съветници

Изх. № РУО1-29715/22.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29079/15.11.2018 г., Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ при СУ „Кл. Охридски“ в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“, ще проведе от 10.12.2018 г. до 14.12.2018 г. втора фаза от програмата за продължаваща квалификация на педагогически съветници: „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници“, с ръководител на обучението - доц. д-р Станка Михалкова. Втората фаза е с хорариум 32 часа и  ще се проведе в гр. София, бул. „Бъкстон“ № 31 /на ъгъла с ул. „Казбек“/.

Във втора фаза на програмата могат да се включат само завършилите първа фаза, независимо кога.

Можете да се регистрирате за участие в обучение в срок до 30.11.2018 г. на електронен адрес: ukonsultirane@gmail.com.

 

Приложение: Информация за обучението

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

20.11.2018

Провеждане на работна среща на педагози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-29409/19.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Дружеството на психолозите в България с вх. № РУО1-29408/19.11.2018 г., Ви  уведомявам, че на 21.11.2018 г. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ ще се проведе работна среща на педагози и педагогически съветници на тема: “Оценяване и стимулиране на творчеството в клас и училище“ (креативитета на учениците, общоучилищна система за идентифициране на надарените ученици, иновативността на преподавателите).

В сайта на училището https://www.smg.bg/contacts.php ще намерите карта и упътване за подходящ транспорт.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

20.11.2018

Баскетболен турнир с участието на деца и ученици със специални образователни потребности.

Изх. № РУО1 – 29304/16.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-28807/12.11.2018 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпик България в партньорство с Българската федерация по баскетбол и Националната баскетболна лига, съвместно с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира баскетболен турнир, който ще се проведе на 01.12.2018 г. от 10.00 ч. – 12.00 ч. в тренировъчната зала по баскетбол на Национална Спортна Академия „Васил Левски“. Целта на събитието е да разшири достъпа до спорт за хората с интелектуални затруднения, като промени живота им чрез баскетбол.

Моля, да уведомите децата и ученици, включително и със специални образователни потребности от  повереното Ви училище и детска градина, за да се включат в предстоящото събитие. За повече информация се обърнете към спортния администратор на Спешъл Олимпик България – тел: 0888676066.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.10.2018

Международна годишна конференция Приобщаващо образование 2018 г. – „ Роли и взаимодействие в приобщаващото образование“

Изх. № РУО1 – 27394/25.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-25983/10.10.2018 г., Ви уведомявам, че Център за приобщаващо образование организира международна годишна конференция Приобщаващо образование 2018 г. – „Роли и взаимодействие в приобщаващото образование“ на 03.11.2018 г. в Национален дворец на културата. Събитието се осъществява с  подкрепата на Фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ България.  За шести пореден път ще се реализира форум, които обединява на едно място специалисти, експерти и практици от всички сфери на приобщаващото образование, за да се обменят идеи и да се споделя опит.

 

На 01.11.2018 г. международните лектори проф. Дъглас Чийни и д-р Бриджит Уолкър от Вашингтонският университет, Сиатъл, САЩ, ще проведат еднодневен уъркшоп за учител на тема „ Как да създадем общност в приобщаващата класна стая“

 

Желаещите за участие в конференцията следва да попълнят следната Регистрация.

 

Приложение: Конференция Приобщаващо образование 2018

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД