Приобщаващо образование

02.04.2019

Кампания „Да играем заедно“

Изх. № РУО1- 8804/29.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА , ЦСОП и РЦППО – СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Спешъл Олимпикс България с вх. № РУО1- 8440/29.03.2019 г. Ви уведомявам, че на 18 май 2019 г. в град София, ще се проведе промоционална кампания „Да играем заедно“ сред деца и младежи с и без интелектуални затруднения. Kампанията включва игра на двe от национално популярните игри – футбол и народна топка ( смесени отбори на възраст до 15 години ).

Целта на кампанията е да се насърчат училищата, центровете за специална образователна подкрепа и Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град да предложат нови възможности за учениците с и без интелектуални затруднения да играят заедно футбол и народна топка.

За контакт: Емил Иванов – спортен администратор на Спешъл Олимпикс България

  тел. 0888 676 066, 02 98 666 91 и ел. поща: emil@prosport-bg.net

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Участие в Обучение на експерти от Регионалните управления на образованието и на ресурсни учители, организирано от Център за развитие на човешките ресурси

Изх. № РУО1-8537/29.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8291//28.03.2019 г. от Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, Ви уведомявам, че от 17.04.2019 г. до 19.04.2019 г. в град Сандански – хотел „Интерхотел Сандански“ ще се проведе обучение на експерти от Регионалните управления на образованието и на ресурсни учители. Участието в събитието се поема изцяло от ЦРЧР. Това включва: нощувки, пътни и изхранване през всичките семинарни дни.

За да вземете участие в събитието следва да попълните регистрационната форма, посочена на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/TNGBY2J . Регистрацията ще бъде затворена при запълване на капацитета на местата.

Краен срок за електронно попълване и изпращане на формите от Ваша страна е най-късно до 3 април 2019 г.

За Вашето участие ще получите потвърждение по електронна поща, след закриване на регистрацията и след обработване на всички получени форми. След одобрената Ви регистрация ще Ви бъде предоставена и окончателната програма на събитието.

По-подробна информация може да получите на следните електронни адреси: главен експерт Милена Караангова:  mkaraangova@hrdc.bg, тел. 02/915-50-24, или главен експерт Елена Борисова: eborisova@hrdc.bg, тел. 02/915-50-22.

Приложения:

1. Покана

2. Работна програма

3. Инструкция за изплащане на транспортни разходи

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Конференция "Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" 2019

Изх. № РУО1 – 6851/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5543/06.03.2019 г., Ви уведомявам, че на 11.05. 2019 г. в Пловдив, Център за приобщаващо образование организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" 2019, част от национална кампания „Дни на приобщаването“ 2019. Целта на форума е да отвори пространство за споделяне на успешен опит, ресурси, успехи и предизвикателства, пред които педагозите и специалистите ежедневно се изправят в детската градина и в училище. Поканата е отправена към учители и специалисти от цялата страна, за да се присъединят към едно от най-интересните събития в образователната сфера през 2019 г.Повече информация за програмата, регистрацията и таксата за участие, може да намерите тук: http://priobshti.se/webform/content/registraciya-za-konferenciya-praktiki-2019

Във връзка с провеждането на конференцията, Центърът за приобщаващо образование кани в срок до 25.03.2019 г. учители, директори и специалисти в училища и в детски градини да споделят свои вдъхновяващи и успешни практики в три тематични области:

1. Игри и дейности за развиване на емоционални компетентности и социални умения у учениците.

2. Практики за диференцирано преподаване.

3. Успешна работа в екип.Професионално жури ще разгледа получените текстове и ще отличи най-вдъхновяващите практики, а техните автори ще бъдат поканени да ги представят по време на конференцията.Повече информация за конкурса може да намерите тук: http://priobshti.se/article/konferenciya-praktiki-2019/spodelete-svoite-dobri-pedagogicheski-praktiki-na-nacionalna

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Спешъл Олимпикс България и Националната кампания „Да бъдем заедно“

Изх. № РУО1 – 5476/05.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4860/26.02.2019 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпик България стартира национална кампания „Да бъдем заедно“. В периода от 14.03.– 21.03. 2019 г. в Абу Даби, Обединените арабски емирства ще се проведат Световни летни игри със 7500 атлети с интелектуални затруднения. Спешъл Олимпикс България ще се представлява на Световните игри от Национална делегация от 18 атлети на възраст от 14 до 42 години.

Подкрепете Българския отбор като станете официален партньор на Националната кампания „Да бъдем заедно“.

Допълнителна информация, както и покана  за Националната кампания ще получите от приложенията.

Приложения: 1. Покана за участие в Национална кампания „Да бъдем заедно“.

                        2. Информация за Национална делигация на Спешъл Олимпикс България Абу Даби 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.02.2019

Провеждане на работна среща на психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-4227/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Дружеството на психолозите в България с вх. № РУО1-4227/18.02.2019 г., Ви уведомявам, че на 20.02.2019 г. от 09.00 ч. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ ще се проведе работна среща на психолози и педагогически съветници на тема: “Отбелязване на Международния ден срещу тормоза в училище (Денят на розовата фланелка) - 27.02.2019 г. Добри практики у нас и в чужбина“.

В сайта на училището https://www.smg.bg/contacts.php ще намерите карта и упътване за подходящ транспорт.

Приложение: Програма на работната среща

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

15.02.2019

Информация за деца/ученици със специални образователни потребности, ресурсни учители, логопеди, психолози и помощник на учителя

Изх. № РУО1 – 4045/14.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО – 3742/12.02.2019 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град и чл. 145, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, Ви уведомявам, че е необходимо да попълните приложените таблици с информация за деца/ученици със специални образователни потребности, ресурсни учители, логопеди, психолози и помощник на учителя.

Моля попълнените таблици да се изпратят на електронна поща: rcsf@abv.bg в срок до 28.02.2018 г.

Приложение:  1.Таблица за деца/ ученици със специални образователни потребности.

                             2. Таблица за педагогически специалисти.

                             3. Таблица за помощник на учителя.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.01.2019

Семинар на тема ,,Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“

Изх. №РУО 1 – 2527/30.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проведените семинари с директорите на столичните детските градини и училища на тема ,,Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“, състояли се на 24.01.2019 г. и 25.01.2019 г., РУО – София-град Ви предоставя презентациите от посочените семинари.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.01.2019

Провеждане на работна среща на психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-1076/15.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Дружеството на психолозите в България с вх. № РУО1-1037/15.01.2019 г., Ви уведомявам, че на 17.01.2019 г. от 09.00 ч. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ ще се проведе работна среща на психолози и педагогически съветници на тема: “Кибертормозът и киберзависимостите сред учениците – оценяване и справяне“.

В сайта на училището https://www.smg.bg/contacts.php ще намерите карта и упътване за подходящ транспорт.

Приложение: Програма на работната среща

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.01.2019

Семинар на тема ,,Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“

Изх. № РУО – 49/03.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на   Годишния план за учебната 2018/2019 г.,  РУО – София-град, съвместно с  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира провеждането на безплатни семинари с директори, заместник-директори, координатори и членове на Екипите за подкрепа за личностно развитие на столичните детските градини и училища на тема „Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“.

Дати и място за провеждане на семинарите:

На 24.01.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в  Аулата на НФСГ, гр. София, ул. „Розова долина“ №1 – за представители на училища.

На 25.01.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.  в Аулата на НФСГ, гр. София, ул. „Розова долина“ №1  – за предтсвители на детски градини.

Желаещите за участие в семинарите следва да се регистрират до 18.01.2019 г., като  изпратят заявка за участие на електронна поща rcsf.edu@gmail.com, допуска се по един участник от институция.

Участниците в семинарите ще получат удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

 

Приложение: Програма на семинарите

                          Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

Презентации от конференция на тема „Приобщаващо образование за деца с множество увреждания“

Изх. № РУО1 – 30681/04.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-27824/30.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 29.11.2018 г. се проведе конференция на тема „Приобщаващо образование за деца с множество увреждания“, организирана от Фондация „Лумос“.

С оглед, важните теми, които бяха презентирани на конференцията, Ви предоставям презентациите за да се запознаете с опита от приобщаващото образование в Великобритания и Молдова.

Приложение: 1. Приобщаване на ученици с дълбоки и множествени интелектуални

  2. IE in MD_System_Bulgaria_Conference_2018_BG

  3. IE Molodva school

  4. Bulgaria 2018 Morning presentation_BG

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.12.2018

Участие в онлайн семинар на тема „Хиперактивността и невниманието – болест или стил – биопсихосоциален подход към тях“

Изх. № РУО1-30678/04.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30459/30.11.2018 г., Ви уведомявам, че в рамките на Зимна интерактивна академия /съвместна инициатива на секция „Психология в Образованието“ на Дружеството на психолозите в България и Фондация „Човек плюс“/ на 3.12.2018 г. – 4.12.2018 г. от 18. 00 ч. в платформата Zoo ще се проведе присъствен онлайн семинар на тема „Хиперактивността и невниманието – болест или стил – биопсихосоциален подход към тях“. Уебинарът е предназначен за психолози, педагогически съветници, учители и други. Организиран е в 8 присъствени онлайн часове и 8 дистанционни, одобрен е от Министерството на образованието и науката и при участие се получава 1 квалификационен кредит.

Повече информация и детайли за включване в уебинара може да получите на посочения електронен адрес: academia_ppo@abv.bg.

Информация за Зимна интерактивна академия (11.2018 г.-03.2019 г.) може да получите като я изтеглите от посочения файл https://dox.abv.bg/download?id=f875d8ed16 и отбележите, в кои дейности искате да участвате и изпратите файл в Excel на посочения по-горе електронен адрес, а с дейността  на Академията за практическа психология в образованието може да се запознаете като изтеглите файл от https://dox.abv.bg/download?id=708c22bcbd.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД