Приобщаващо образование

22.03.2018

Участие в обучение за учители, психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и др.

 

Изх. № РУО1-6462/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6272/19.03.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики организира обучение на тема: „Управление на предизвикателно и агресивно поведение“, което ще се проведе на 26.03.2018 г. от 09.30 ч. до 17.30 ч. в сградата на РЦПППО – София-град, гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ 1.

На основание заповед № РД09-2819/17.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката програмата на обучението е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. След успешното завършване на обучението участниците ще получат удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Обучението е насочено към учители, психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и други специалисти с интерес по темата.

Заявки се приемат до 23.03.2018 г. на email: office@niopp.eu и на тел. 0877183624.

По-подробна информация за условията за участие в обучението може да получите в приложеното писмо.

Приложения:

  1. Писмо

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

14.03.2018

Участие в обучение за помощник на учители в столичните детски градини и училища

 

Изх. № РУО1-5677/12.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5025/02.03.2018 г., Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учители в детските градини и училищата, което ще се проведе от 16.04.2018 г. до 20.04.2018 г. в Зала 2 на РЦПППО – София-град, гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ 1.

Програмата на обучението е разработена за 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, като следва:

Ден 1 - тема „Основи на педагогиката. Теория на обучението и възпитанието. Основни принципи на образованието на деца и ученици. Запознаване със системата на предучилищното и училищното образование в България.“

Ден 2 и 3 - тема „Основни групи деца със специални образователни потребности“.

Ден 4 – тема „Принципи и методи на приобщаващото образование“.

Ден 5 – тема „Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя“.

Участието в обучението се осъществява след задължително попълнена заявка от директора на образователната институция на e-mail: rcsf.edu@gmail.com и попълнен електронен формуляр на посочения линк: https://docs.google.com/forms/d/1Ts5DK1o5rneFny_xgikksxWnyATKIbSziVoWWAxHgZQ/edit в срок до 10.04.2018 г.

Допълнителна информация може да получите на телефони: 02/8780234 и 0877182590.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

09.03.2018

Образователно събитие

 

Изх. № РУО1–5465/09.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5353/07.03.2018 г., Ви уведомявам следното:

На 05.04.2018 г. Институт Мотесори България организира образователно събитие, част от международното Европейско турне: Брейнсторм тур 2018 „Ярките гласове на Монтесори образованието“.

Лектори на събитието:

Д-р Лаура Флорес Шоу-редактор, писател и основател на White Paper Press.

Д-р Стив Хюз LPq ABPdN- детски невропсихолог и директор на Центъра за изследвания и развитие на образованието. Основател на Международния комитет за изследване на Международната Монтесори Асоциация (AMI). Председател на Американския съвет по детска невропсихология със седалище в Сейнт Пол, Минесота и Лондон. Преди това е член на факултета в Департамента по детски клинични невронауки в Медицинския университет в Минесота и е президент на Американката академия по детска невропсихология.

Регистрация за участие, може да направите на : office@imontessori.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2018

Участие в обучение на тема: „Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика.“

 

 

Изх. № РУО1-4870/28.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4638/26.02.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики организира обучение на тема: „Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика.“, което ще се проведе на 12.03.2018 г. от 9.30 до 17.30 часа в сградата на РЦПППО – София-град, гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ 1. На основание заповед № РД09-1980/31.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката програмата на обучението е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. След успешното завършване на обучението участниците ще получат удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Обучението е насочено към учители-начален етап, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители.

Заявки се приемат до 09.03.2018 г. на email: nioppbg@gmail.com и на тел. 0877183624. Регистрацията се счита за направена след попълване на приложената регистрационна форма и изпратено сканирано платежно нареждане за платена такса.

По–подробна информация за условията за участие в обучението може да получите в приложеното писмо.

Приложения:

  1. Писмо
  2. Регистрационна форма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

21.02.2018

Участие в Девета международна пролетна конференция на тема :Приобщаващо образование и работата на учителя“

 

Изх. № РУО1-4144/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3048/07.02.2018 г., Ви уведомявам, че от 20.04.2018 г. до 22.04.2018 г. в град Банско ще се проведе Девета международна пролетна конференция на тема : Приобщаващо образование и работата на учителя“. Конференцията е организирана от Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт – Варна и Дружеството на психолозите в България. По- подробна информация за условията за участие в конференцията и работната програма може да получите в приложенията.

Приложения:

1. Писмо

2. Работна програма

3. Заявка за конференция

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

20.02.2018

Квалификационен семинар на тема „Приобщаващото образование – теория и практика“.

 

Изх. № РУО1- 4185/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Сдружението на директорите в средното образование в Република България организира квалификационен семинар на тема „Приобщаващото образование – теория и практика“, който ще се проведе на 22.02.2018 и 23.02.2018 г. в ДГ № 99 „Брезичка“ – район „Красно село“.

Приложения:

1.      Програма на семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.12.2017

Сертифицирано обучение на тема  „Дислексия на развитието – специфични и неспецифични прояви на грамотност“

Изх. № РУО1 – 29502/13.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28457/04.12.2017 г. на Център за терапия на комуникативните и емоционално-поведенческите нарушения в Нов български университет, Ви уведомявам, за провеждане на сертифицирано обучение на тема  „Дислексия на развитието – специфични и неспецифични прояви на грамотност“, което ще се проведе на 06.01.2018 г. и 07.01.2018 г. в Нов български университет.

Всеки участник в обучението ще получи по един квалификационен кредит.

Допълнителна информация за събитието ще получите на тел.0878992764 и на email: childtherapy@nbu.bg

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

08.12.2017

„EкоЛаб“ - проект на Националния политехнически музей

Изх. № РУО1-29061  / 08.12. 2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния политехнически музей, постъпило с вх. № РУО1-28431/04.12.2017 г., Ви уведомявам, че музеят реализира проект, насочен към разширяване познанието на децата и учениците за влиянието на техническия прогрес върху природата от миналото до днес. Проектът се нарича „EкоЛаб“ и цели да формира устойчив интерес у младите хора за внимателно отношение към средата, която ни заобикаля и възпитава екологична култура.

Програмата на проекта е разделена на две части: теоретична и експериментална. Целта на занятията е не само получаване на нови знания, но и формиране  устойчиви нагласи и модели на поведение за опазване на природата, като включват игрови елементи, забавни са и провокират позитивни емоции.

Основните теми са свързани с кръговрата на водата, рециклирането и горивата. Във всяка тема теоретичната част протича под формата на диалог. Той е подкрепен от мултимедийна презентация и ориентирано към действие обучение, а експериментите се изпълняват от участниците под ръководството на водещия. Чрез провежданите демонстрации и опити се дава възможност за самостоятелни открития, развиват се нови умения и начини на работа в екип и взаимопомощ, усещане за принадлежност към групата и собствена значимост. Проектът създава условия за осъзнато подобряване на живота на участниците. Те се  запознават с основните закономерности и явления, протичащи в природата. Научават как  да я пазят ежедневно и как да ограничават последиците от замърсяването й и от вредните промени в климата.

В заниманията се прилагат най-новите тенденции и добри практики в съвременната музейна педагогика, отговарящи на новата мисия на музеите като катализатор за образовано гражданско общество. Обръща се специално внимание на групите в неравностойно положение – деца със специални потребности и младежи с девиантно поведение.

Освен в музея, заниманията се провеждат и изнесено – в училища и рехабилитационни центрове.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

29.11.2017

Обучение на тема : „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание“

 

Изх. РУО1–28270/29.11.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1–28091/27.11.2017 г. на  Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) , Ви информирам за предстоящо обучение на тема : „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание“. В обучението ще бъдат включени и най-важните акценти от Наредба за приобщаващото образование/27.10.2017 г.

Квалификацията ще се проведе на 08.12.2017 г. от 09.30 до 17.30 в сградата на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град, ул. Владово № 1. Всеки участник в обучението ще получи по един квалификационен кредит.

Заявки за участие се приемат до 06.12.2017 г. на email:nioppbg@gmail.com и на телефон 0877183624.

 

Приложение: Информация за обучението

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

Д–Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД02–3036/28.11.2017 г .

на началника на РУО – София - град/

17.11.2017

Годишна конференция на тема  „Приобщаващо образование 2017“

 

Изх.  РУО1 – 27417/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 26664/09.11.2017 г. на Център за приобщаващо образование, Ви информирам за петото издание на годишна конференция на тема  „Приобщаващо образование 2017“, която ще се проведе на 09.12.2017 г. от 09.00 ч. в Интер Експо Център, зала „Витоша”.

Годишната конференция се осъществява с подкрепата на Фондация Velux Дания, Фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ, като поставя на дискусия актуални теми и тенденции в сферата на приобщаващото образование в България и по света. На Вашето внимание ще се представят добри примери за партньорство на училищата в общността, ролята на бизнеса и институциите на местно ниво.

 

Приложение: Примерна програма

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/Със заповед №РД10–2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

17.11.2017

Информационен семинар на тема : „Нормативни разпоредби в приобщаващо образование“

 

Изх. РУО1-27359/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 114/10.11.2017 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град  и вх. № РУО1 – 26889/10.11.2017г., и съгласно  чл. 190, ал. 1, т. 6 и чл. 222 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и чл. 144, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППО – София-град организира информационен семинар на тема : „Нормативни разпоредби в приобщаващо образование“

Семинарът е насочен към координаторите, които координират работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците,  дейностите с педагогическите специалисти  и родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

Семинарът е безплатен и ще се проведе по график, като всеки участник ще получи по един квалификационен кредит.

Заявка за участие се подава до 30.11.2017 г. на email: rcsf.edu@gmail.com

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/Със заповед №РД10–2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

15.11.2017

Квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба – прилагане на наредбите за приобщаващо образование и финансиране“

 

Изх. № РУО1-27141/15.11. 2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/ 2018 г., от 29 ноември до 01 декември 2017 г. в град Банско, хотел "Регнум" ще се проведе квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба – прилагане на наредбите за приобщаващо образование и финансиране“.  

Моля, желаещите да се включат в семинара, да заявят участие в срок до 23.11.2017 г. като попълнят заявката - https://goo.gl/forms/fh24es2w8yP8xBEr1.

С цел по-голяма ефективност на работата, моля да изпратите предварително на електронен адрес k.gabrovska@edusofia.bg ваши въпроси, свързани с приобщаващото образование, финансирането и др.

С програмата на квалификационния семинар ще бъдете запознати допълнително.

Вярвам, че заедно ще направим важни стъпки по пътя за повишаване качеството на столичното образование, усъвършенствайки управленските знания и умения на директорите.

 

Приложение: Банкови данни и контакти Национал турс.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-2140/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/