Природни науки и екология

05.10.2018

Есенно национално състезание по физика в гр. Сандански.

Изх. РУО1 – 25416/ 03.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД-09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката график за провеждане на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, в периода от 01.11.2018 г. до 03.11.2018 г. в гр. Сандански ще се проведе Есенното национално състезание по физика. 

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Благоевград и ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански. Съорганизатори са училищата от град Сандански, със съдействието на Община Сандански.

В състезанието участват ученици от VII до XII клас, разпределени в шест възрастови групи.

Учениците, представят декларация за съгласие техните резултати да бъдат обработвани и оповестявани публично, подписана от тях и от родител до директора на училището преди провеждане на състезанието.

По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия и експерти от РУО.

Моля, директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях състезатели след приключване на състезателната част.

 

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

 1. Официалното откриване на състезанието ще се състои на 01 ноември 2018 г. от 18.00 часа в Дом на културата – гр. Сандански.Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 01 ноември 2018 г. в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански от 14,00 ч. до 17,30 ч. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и декларации за съгласие от всички участници.
 2. Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/:
 • В хотел „Пауталия", хотел „Тайм Аут“, хотел „Панорама“ или Пансион „Екокампус“ в интервала от 12,00 до 17,00 часа;
 • Настаняването в хотелите ще се осъществява по реда на постъпване на заявките и съобразяване с групата участници. Хотелите осигуряват настаняване на преференциални цени само за участниците в националното състезанието и техните ръководители. При регистрацията ръководителите на участниците трябва да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, дата на раждане, постоянен адрес (за учениците над 16 години и данни от лична карта);
 • Резервациите за настаняване се осъществяват от главния ръководител на групата, чрез рецепциите на горепосочените хотели, в срок до 10.10.2018 г. След тази дата местата в хотелите не се пазят.
 1. На 02 ноември 2018 г. (петък), след 14,00 участниците могат да посетят Археологическия музей в града.
 2. Закриването на състезанието ще се състои на 03 ноември 2018 г. от 10,00 часа в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански .

 

ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:

 1. Състезателната част ще се проведе в зали на ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански.
 2. В случай, че има участници, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите) в срок до 26.10.2018 г.
 3. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.
 4. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

Моля, в срок до 17,30 часа на 09.10.2018 г., директорите на училищата да изпратят заявка за участие в състезанието по приложения образец на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg, която да е:

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът - заявка да е наименуван: ENSF_Uchilische_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: ENSF_ Uchilische _SMG.xls.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Анета Богомилова Стоянова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Благоевград, телефони: 0893 076407 и 073/88-52-71, e-mail: stoyanova@rio-blg.com.

Приложения:

 1. Програма на състезанието;
 2. Оферти за настаняване в хотели;
 3. Образец на заявка за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

е,

 

05.10.2018

Научна лаборатория за приложна и забавна химия и биология

 

Изх. № РУО1-25617/05.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Байер България ЕООД, с вх.№ РУО1-25379/03.10.2018 г. Ви уведомявам, че учениците

от I до VI клас (включително) от столичните училища могат да участват безплатно във временната Научна лаборатория за приложна и забавна химия и биология, организирана от Байер България, която ще се проведе през в 12 – 22 октомври 2018 г. в гр. София.

Във временната лаборатория ще бъдат демонстрирани забавни експерименти от света на химията и биологията. Целта на инициативата е да доближи децата до науката и да предизвика желание за учене и изследване на природата чрез забавен, приятен, ангажиращ и запомнящ се начин. Сред експериментите са: „Пътуващи цветове“, „Преспапие“, „Повърхностно напрежение“ и други, които ще бъдат придружени от подробни обяснения от страна на демонстраторите.

Датите, за които могат да се записват учениците от училищата от гр. София, са следните:

 • 12 октомври 2018 г. (петък)
 • 15 октомври 2018 г. (понеделник)
 • 16 октомври 2018 г. (вторник)
 • 17 октомври 2018 г. (сряда)
 • 18 октомври 2018 г. (четвъртък)
 • 19 октомври 2018 г. (петък)
 • 22 октомври 2018 г. (понеделник)

На всяка от посочените дати ще има по 6 групи в следните часови диапазони:

 • Група 1: 09:30 - 10:15 ч.
 • Група 2: 11:00-11:45 ч.
 • Група 3: 12:30-13:15 ч.
 • Група 4: 14:30-15:15 ч.
 • Група 5: 16:00-16:45 ч.
 • Група 6: 17:30-18:15 ч.

Моля имайте предвид, че за участието в Научната лаборатория трябва да предоставите най-късно в деня на събитието, но преди неговото начало, подписани информирани съгласия от родителите за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“ и заснемане за нейното отразяване.

 Във всяка група могат да бъдат включени максимум 30 ученици (може да бъде сборна от различни класове).

Локация: ж.к Лозенец (срещу Софийска духовна семинария), Джеймс Баучър 1, Централно фоайе на Факултетът по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, етаж 6, аудитория 601

За записвания:

 1. Обадете се на телефон 0887 70 07 98 в работни дни, за да резервирате своето участие, като посочите брой ученици и желаните дата и час за участие.
 2. Представете най-късно в деня на Вашето участие списък с трите имена на всички участници, с указани дата и час на посещение, както и подписаните информирани съгласия от родителите за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“ и заснемане за нейното отразяване

За допълнителна информация - телефон 0887 70 07 98 (в работно време), United Partners – организатор.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

26.09.2018

„Космическо сафари“ – в рамките на Европейската нощ на учените 2018 г.

 

Изх. РУО1 – 24605/ 25.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Факултетът по математика и информатика, Физическият факултет и Центърът по технологии на информационното общество на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ кани учителите по природни науки, заедно с техните ученици или самостоятелно, да посетят и вземат участие в събитието наречено „Космическо сафари“, което ще се проведе в рамките на Европейската нощ на учените‘2018 (https://rn.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/20).

Събитието ще се състои на 28.09.2018 г. /петък/ от 16:00 часа в зала 018 на ФМИ на СУ и представлява експеримент с ученици 4-6 клас (10-12 год.), сред които и деца на бежанци, учители и родители предлагащ съвременни методи и средства за преподаване и учене на природни, технически, инженерни и математически науки (STEM) чрез съчетаване на класически средства (звездни карти), изследователски подход на учене (DojoIBL система), виртуална реалност (Google Cardboard – очила за виртуална реалност), интерактивни методи и инструменти (интерактивна бяла дъска).

За учителите: обогатяване на преподавателския опит чрез непосредствено участие в демонстративно иновативно мета-обучение, включващо изследователски подход, учене чрез традиционни и нови технологии (интерактивна дъска, устройства за виртуална реалност), споделяне на опит, създаване на контакти с колеги и учени с цел бъдещо сътрудничество при реализиране на иновативни училищни и извънучилищни учебни занятия.

Крайният срок за потвърждение за участие в събитието е 26 септември 2018 г. /сряда/.

Всички включили се в събитието – ученици, учители и родители, ще получат сертификат за участие.                                                                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Детски научен център Музейко ще отбележи Европейската седмица на биотехнологиите

Изх. РУО1 – 24276/ 19.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За поредна година Детски научен център Музейко ще отбележи Европейската седмица на биотехнологиите (25-30 септември 2018г.), като  представи научни работилници по биология, подходящи за ученици от 6, 7 и 8 клас.

Научните работилници са спонсорирани от AMGEN (Амджен) – световен лидер в областта на биотехнологиите, който инвестира сериозни усилия и ресурси в развитието на науката и образованието в тази сфера.

Каним Вас и Вашите ученици да Ги посетите, като вземате участие в научната работилница „Клетката“, която ще се провежда всеки ден от 25 до 30 септември, сутрин от 10:00ч. и следобед от 14:00ч. или 14:30ч. в лабораторията на Музейко. Необходимо е предварително записване за участие на edu@muzeiko.bg, както и да получите потвърждение за участие.

В работилницата учениците ще се запознаят със структурата на клетката и функциите на органелите чрез голям макет, базиран на аналогията клетка-град. Учениците ще сглобяват модели на животинска и растителна клетка като целта е сами да идентифицират вида, мястото и функциите на отделните органели. Ще извършват и микроскопски наблюдения на клетки от различни тъкани. Макетът и двата модела на клетки са изключително подробни и са изработени специално за работилниците от Образователния екип на Музейко.

За записвания, допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Албена Колева на тел. 02/902 0009.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.07.2018

Инициатива „STEM+С“ работилници България“

Изх. РУО1 – 16883/ 29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви за инициативата „STEM+С“ работилници България“, която се организира по проект на EduTechFlag PlayToKnow. Инициативата стартира през месец август 2018 г. в градовете София, Русе и Варна. В работилниците могат да участват ученици в две възрастови групи: ІV-VІ клас и VІІ-ІХ клас.

Подробна информация за програмата и регистрацията е налична на сайта:http://edutechflag.eu/stem-c.

Регистрацията за участие ще бъде отворена от 01.07.2018 г.

                                                                                                                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.05.2018

ІІ етап на състезанието „Млад природолюбител“.

 

Изх. РУО1 – 12314/ 17.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изявата на учениците по предмета човекът и природата в V и VІ клас, на 02.06.2018 г. от 10:00 /часа/ ще се проведе ІІ етап на състезанието „Млад природолюбител“.

Разпределението на учениците в училищата домакини е следното:

Училище домакин

Разпределени ученици

 

1.

 

10. СУ „Теодор Траянов”, „Младост-1”, ул. „Методи Андонов” № 1

128 СУ, 131 СУ, 136 ОУ, 145 ОУ, 192 СУ, 39 СУ, 4 ОУ, 51 СУ, 55 ОУ, 82 ОУ, 83 ОУ, 93 СУ, НУТИ, ЧОУ „Джани Родари“, ЧОУ „Образователни технологии“

 

2.

105. СУ „Атанас Далчев“, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул.“Св. Пимен Зографски“№ 7

1 СУ, 105 СУ, 112 ОУ, 119 СУ, 122 ОУ, 127 СУ, 129 ОУ, 35 СУ, 38 ОУ, ЧСУ „Климент Охридски“

 

3.

 

101 СУ „Бачо Киро“, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ № 36

104 ОУ, 130 СУ, 134 СУ, 143 ОУ, 15 СУ, 159 ОУ, 177 ОУ, 199 ОУ, 25 ОУ, 32 СУ, 33 ОУ, 45 ОУ, 48 ОУ, 5 ОУ, 50 ОУ, 54 СУ, 63 ОУ, 72 ОУ, 78 СУ, 79 СУ, 85 СУ, 90 СУ, 92 ОУ, НУКЛИЕКК, ПЧМГ, СМГ, ЧСУ „Веда“, ЧСУ „Цар Симеон“, 102 ОУ, 34 ОУ, ЧОУ „Езиков свят“

 

            До участие във втори етап на състезанието, се допускат ученици, които имат резултат над 70% от максималния брой точки, т. е. 21 точки.

            Участниците трябва да се явят в училището домакин до 9:30 часа и да заемат работните си места до 9:45 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – ученическа карта или бележник.

 

     Вторият етап включва решаването на тест с 30 задачи за всяка състезателна група поотделно:

 • тип А – с множествен отговор - 21 задачи;
 • тип Б - задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – 9 задачи;
 • общ брой точки от теста – 75 точки.

Времето за работа на учениците е 90 минути.

Задачите са от следните области на учебния предмет „Човекът и природата“:

За първа състезателна група – учебно съдържание IV и V клас.

За втора състезателна група – учебно съдържание IV, V и VI клас.

Класирането на участниците е индивидуално и отборно. Отборното класиране се извършва отделно за всяка състезателна група, като се сумират резултатите на тримата най-добре представили се ученици от всяко училище. Публичното обявяване на резултатите ще се осъществи на сайта: http:www.prirodninauki.bg, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник от неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите.

     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

04.05.2018

Първото Национално състезание по природни науки

Изх. № РУО1 – 10337/ 30.04.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НA УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, на 09.06.2018 г. и 10.06.2018 г. в гр. София ще се проведе Първото Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул

Времетраене

Модул 1 – „Талантлив биолог“

От 08:00 до 10:00 часа

Модул 2 – „Талантлив физик“

От 10:30 до 12:30 часа

Модул 3 - „Талантлив химик“

От 13:30 до 15:30 часа

Модул 4 – „Талантлив географ“

От 16:00 до 18:00 часа

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути).

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 08.06.2018 г. от 18.30 часа в актовата зала на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ с адрес: София, ул. „Бигла“ №52.

Декларациите за несъгласие от родителите на участващите ученици за публично обявяване на резултатите от състезанието се предоставят от участниците при заемане на местата в залите.

Според регламента на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта и бележката, генерирана при попълване на заявката за участие.

Моля да имате предвид, че заявка за участие в състезанието се подава на интернет страницата на НПМГ: https://npmg.org/ от 04.05.2018 г. до 04.06.2018 г.

За регистрацията в състезанието: https://nclc.npmg.org/

За допълнителна информация: e-mail на НПМГ: npmg_sofia@abv.bg

 

Приложения:

1. Програма

2. Декларация за несъгласие

3. Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгл. Заповед № РД 10-847/ 10.04.2018 г. на Министъра на образованието и науката)

11.04.2018

Национален ученически конкурс „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА“

 

Изх. № РУО1-8175/11.04.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация “Устойчиво развитие за България”, вх. №РУО1-7217/28.03.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация “Устойчиво развитие за България” съвместно с Руския културно–информационен център и с Националния дворец на децата, организират Национален ученически конкурс „Зелена планета“.

Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да се информирате за условията за участие в приложения регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.04.2018

Открита педагогическа практика на тема „Изохорен и изобарен процес“.

 

Изх. РУО1 – 7951/ 05.04.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. за общообразователна подготовка на МОН и прилагане на новата учебна програма по Физика и астрономия в VІІІ клас на 27.04.2018 г.(петък) от 10.20 часа до 11.00 часа в Професионална гимназия по Телекомуникации, район „Студентски“, ул. „Акад. Ст. Младенов“ № 1 ще се проведе открита педагогическа практика на тема „Изохорен и изобарен процес“ - урок за нови знания.

Урокът ще бъде представен от г-жа Юлияна Петкова – учител по физика и астрономия и заместник директор по учебната дейност в Професионална гимназия по Телекомуникации.

Моля да уведомите учителите по природни науки – физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(заповед № РД 02-864/02.04.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

05.04.2018

Софийски фестивал на науката

Изх. РУО1– 7902/ 04.04.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За осма поредна година Британският съвет съвместно с Министерство на образованието и науката, Столична община, университети, БАН, чуждестранни културни центрове, посолства, спонсори и медийни партньори съвет представя Софийски фестивал на науката. Фестивалът е част от Културния календар на Столична община и е едно от събитията в София в рамките на председателството на съвета на Европейския съюз.

Фестивалът ще се проведе от 10 – 13 май 2018 г. в София Тех Парк. Общо 101 заглавия, представени от над 50 български и 30 чуждестранни учени на различни възрасти ще излязат пред публика в 5-те зали на фестивала – Мтел, Арена, Зала Космос, BASF Лаборатория, Зала Минус и Зала Плюс.

И както всяка година, учителите могат да направят резервации за своите ученици и да дойдат на фестивала. Докато са на фестивала учителите могат да се запознаят с някои от учените и да ги поканят в час, както и да открият вдъхновяващи идеи за атрактивно представяне на урочния материал в час. В двата дни на училищната програма (10 и 11 май) ученици от различни възрасти ще имат възможност да се срещнат с антарктици от Испания и Португалия, да се забавляват С научните хватки на двама невероятни поляци, да гледат как учени от ЦЕРН свирят на своите изобретени инструменти, да рисуват с микроби и да танцуват с математика, да правят химически отвари и роботи, да попътуват надълбоко в падини и нависоко в космоса, да разберат как сами могат да попълват Wikipedia на български и да разпознават истински факти от неверни твърдения, и още много други неща. Освен това събитията са не само на български – в ученическата програма ще се говори на испански, немски, италиански и английски. А за онези, които не владеят езика ще има превод. Събитията са разделени по възрасти – за 1-4 клас, 5-7 клас, и 8-12 клас.

В приложената програма има всички детайли, а онлайн на адрес https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/school ще намерите указания как да резервирате своите места. Някои от събитията са със строго ограничени места.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и при проявен интерес да съдействате за  тяхното присъствие.

Приложение: Училищна програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед № РД 02-864/02.04.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

 

05.04.2018

Състезание „Млад природолюбител“

 

Изх. РУО1 – 7274/ 28.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изявата на учениците по предмета човекът и природата в V и VІ клас, Регионалните методически съвети по химия, биология и физика към РУО – София-град за втора поредна година организират състезание „Млад природолюбител“. Състезанието ще се проведе в два етапа:

Първи етап – на 18.04.2018 г. във всяко училище.

Втори етап – на 02.06.2018 г. от 10:00 /часа/ в училище домакин или в Биологически факултет, Факултет по химия и фармация и Физически факултет.

Право на участие имат всички ученици, които през настоящата учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V–VІ клас) в общински, държавни и частни училища и проявяват любознателност и задълбочен интерес към учебния предмет „Човекът и природата“.

Участниците са разпределени в две състезателни групи:

 • Първа състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата година учебно съдържание за V клас;
 • Втора състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата година учебно  съдържание за VI клас;

Първият етап на състезанието ще се проведе на 18.04.2018 г. В него могат да участват всички желаещи ученици от пети клас и шести клас. Провеждането му се извършва в самото училище, от което са учениците. Времетраенето му е 60 минути.

Във всяка състезателна група участниците се състезават върху един и същ теоретичен тест, включващ задачи от три типа:

 • тип А – с множествен отговор - 21 задачи
 • тип Б – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – 3 задачи
 • максимален брой точки от теста, и за двете състезателни групи, е 30 точки

За първа състезателна група /ученици от V клас/ - задачите са от учебния предмет „Човекът и природата“ за V клас.

За втора състезателна група / ученици от VІ клас/ - задачите са от учебния предмет „Човекът и природата“  за VІ клас.

Тестовите задачи за двете състезателни групи ще бъдат изпратени по имейлите на училищата до 9:00 часа на 18.04.2018 г.. Организацията на първият етап на състезанието  се осъществява от директора на училището или от учителите по природни науки в удобно за учениците време.

В срок до 27.04.2018 г. учителите по природни науки проверяват и оценяват писмените работи на учениците и изготвят протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи. Протоколът се изготвя по приложения в писмото образец и се изпраща на имейл prirodninauki_ivanova@abv.bg.донасянето

До участие във втори етап на състезанието, се допускат ученици, които имат резултат над 70% от максималния брой точки. Донасянето на писмените работи на допуснатите ученици ще се извършва в деня на провеждането на втория етап на състезанието.

Вторият етап на състезанието ще се проведе в училище домакин или в залите на Биологически факултет, Факултет по химия и фармация, Физически факултет.

Включва решаването на тест с 30 задачи за всяка състезателна група поотделно:

 • тип А – с множествен отговор - 21 задачи;
 • тип Б - задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – задачи;
 • общ брой точки от теста – 75 точки.

Времето за работа на учениците е 90 минути.

Задачите са от следните области на учебния предмет „Човекът и природата“:

За първа състезателна група – учебно съдържание IV и V клас.

За втора състезателна група – учебно съдържание IV, V и VI клас.

Класирането на участниците е индивидуално и отборно. Отборното класиране се извършва отделно за всяка състезателна група, като се сумират резултатите на тримата най-добре представили се ученици от всяко училище. Публичното обявяване на резултатите ще се осъществи на сайта: http:www.prirodninauki.bg, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник от неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите.

Приложения:

1.  Регламент за организиране и провеждане на състезанието;

2. Образец на протокол за резултатите от І етап на състезанието;

3. Декларация за информирано съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

28.03.2018

Четвъртият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси

 

Изх. РУО1 – 7276/ 28.03.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Четвъртият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“ ще се проведе на 12 май 2018 год. от 10:00 часа в Националния природонаучен музей, гр. София, бул. Цар Освободител 1.

Тема на конкурса за учебната 2017/ 2018 г. - „Дразнимост и движение”.

Организатори на конкурса са РУО – София-град и Регионален методичен съвет по биология.

Донасянето на готовите модели за участие ще се извършва в самия ден на провеждането на конкурса, 12. май 2018 год.

Конкурсът включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите.  Моля, участниците с  модели да се явяват в Националния природонаучен музей в 9:45 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

Препоръчително е учениците да си носят сандвичи и вода.

Заявките за участие да бъдат изпратени до 08.05.2018 г. на електронeн адрес: biomodel@abv.bg

Приложение:

 1. Програма на конкурса
 2. Регламент на конкурса
 3. Методически насоки
 4. Заявка за участие
 5. Оценъчна карта

Моля да запознаете учителите по природни науки с изискванията на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РуО