Природни науки и екология

19.09.2019

Кампанията „Моето зелено училище“ / “Моята зелена детска градина“

Изх. № РУО1-27079/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА19-ВК08-12076/16.09.2019г., вх.№РУО1-26740/16.09.2019г., Ви уведомявам, че във връзка с реализиране на кампанията „Моето зелено училище“ / “Моята зелена детска градина“ през есента на 2019 г. Столична община ще подсигури и достави за засаждане фиданки, храсти и цветя на заявилите учебни заведения.

При проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите това на e-mail: [email protected] – дирекция „Зелена система“.

 

Приложения:

 1. Заявление за заявка
 2. Списък на предложените дървесни и храстови видове

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Безплатна профилактика и очен преглед и/ или скрининг

Изх. № РУО1-26953/17.09.2019 г.  

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката подкрепя кампанията на фирма „Kwiat“ за безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи деца и младежи до 18 годишна възраст.

Контактите по места следва да бъдат осъществявани от организаторите пряко с директорите на училищата за уточняване на възможностите за осъществяване на прегледите при спазване на законовите искания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 26937/ 17.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин. Активните дни на Лабораторията в град София ще са в периода 3 – 11 октомври 2019 г. (с изключение на събота 5-ти и неделя 6-ти октомври).Посещението в Научната лаборатория „Байлаб“ е напълно безплатно и ще се извършва по предварително изготвен график, в който учителите ще могат да се регистрират и да запазят часове за класовете си с едно телефонно обаждане.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Приложение:

Покана за участие

Декларация за участие в събитието

Политика за поверителност на личните данни

Описание на експерименти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Европейския конкурс за млади учени EUСYS 2019

Изх. РУО1 – 25714/ 05. 09. 2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

От 13 до 18 септември България ще бъде домакин на Европейския конкурс за млади учени EUСYS 2019, който се провежда ежегодно от 1989 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия. EUСYS дава възможност на младежи от цял свят между 14 и 20 години да представят своите разработки в научната сфера пред някои от най-изтъкнатите учени в света, както и да се запознаят и обменят знания и опит със свои връстници, имащи сходни интереси. С тази инициатива Европейската комисия успешно насочва интереса на младите хора към кариера в областта на науката и технологиите.

Над 150 участници от 40 държави ще представят 100 проекта в София. Жури, избрано от Европейската комисия и включващо специалисти от всички научни дисциплини, в продължение на три дни /14-17 септември/ на базата на установен алгоритъм ще избере 12-те най-добри проекта, като всеки от тях ще се класира съответно на първо, второ и трето място.

Тазгодишното издание на конкурса се организира от Министерството на образованието и науката съвместно с института по математика и информатика към Българската академия на науките.

Откриването на форума ще се състои на 14.09.2019 г. в Интер Експо център от 12 ч. На 16.09.2019 г., в първия учебен ден,  ще бъде организиран ден на отворените врати.

Моля да информирате учителите по природни науки и при проявен интерес да съдействате за тяхното присъствие.

Повече актуална информация за EUСYS 2019 може да откриете на:

·         Уебсайт – www.eucys.eu

·         www.facebook.com/ EUСYS/

YouTube www.youtube.com/chanel/UCs05YSXM7W90-VVxKX31A

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.08.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 24397/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.08.2019

Благотворителна инициатива „Операция “Жълти стотинки“

Изх. РУО1 – 24389/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 03.09.2019 г. от 11:00 часа до 13:00 часа в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ ще се проведе благотворителната инициатива „Операция „Жълти стотинки“ организирана от Vivacom. В нея ще се включат 50 души – журналисти, партньори по инициативата, представители на сдружението на олимпийските отбори по природни науки, ученици по отборите по природни науки, представители на Vivacom.

Благотворителната инициатива се провежда за девети пореден път, като всяка година събраните средства се даряват за значима социална кауза. Тази година средствата ще бъдат дарени на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки за подготовката и участието на българските национални отбори по природни науки (астрономия, биология, информатика, лингвистика, физика и химия) в международни състезания.

Моля Вашето съдействие за популяризиране на благотворителната инициатива и нейната кауза, за набиране на повече средства, което ще даде още една възможност на децата в България да имат добър пример за упорита работа, постоянство и успехи, успехи, които са достойно оценени и уважавани от цялото общество.

                                                                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.07.2019

Обучение на учители по химия на тема„Актуални тенденции в химическото образование“

Изх. № РУО1-20904/08.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

От 25 – 27 октомври 2019 г. в гр. София ще се проведе 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Актуални тенденции в химическото образование“.

Организатори на конференцията са: Министерство на образованието и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация, Регионално управление на образованието – София-град и Съюз на химиците в България

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Химическото образование и Международната година на Периодичната таблица
 • Развитие на ключови умения чрез обучението по химия: държавни образователни стандарти, учебни програми, подходи и методи
 • Иновативни практики и изследвания в химическото образование
 • Клуб: химически специалности в българските висши училища, магистър и доктор в направление „Педагогика на обучението по химия”, квалификационни програми за учители
 • свободна дискусия и обмен на мнения и идеи между участниците в конференцията

В рамките на конференцията ще се проведе и Годишна конференция на Българското дружество за химическо образование и история и философия на химията.

Моля да уведомите учителите по природни науки от Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 

Сайт на конференцията  /При затруднение, копирайте този адрес в броузъра:  https://bit.ly/2QBO8UF/

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

доц. д-р Елена Бояджиева

Зам. председател:

проф. д-р Милена Кирова

Секретар:

д-р Александра Камушева

Членове:

доц. д-р Александрия Генджова

ст. експерт Петя Иванова

ас. Владимир Цветков

Мартина Ценова

Върбина Иванова

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

проф. дхн Борислав Тошев

Членове:

проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д-р Милена Кирова

доц. д-р Александрия Генджова

д-р Александра Камушева

контакти:

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д–р Милена Кирова

тел. 02/ 81 61 327

e-mail: [email protected]

доц. д-р Александрия Генджова

тел. 02/81 61 395

     e-mail: [email protected]

 

 

Конференцията се подкрепя финансово от Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ по договор 80-10-126/2019 г.

 

ТАКСИ И СРОКОВЕ

Участие като:

Такса правоучастие

Автор/съавтор на съобщение. Преди началото на конференцията изпраща резюме на съобщението. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията.

без такса

Слушатели и гости. След предварителна регистрация в посочения срок получават програма и резюмета на докладите и съобщенията.

без такса

Слушатели и гости без предварителна заявка, които няма да получат програма и резюмета на докладите и съобщенията

без такса

 

Срок за запазване на хотелски места - 15.07.2019 г. След тази дата не могат да се гарантират посочените цени и места за настаняване.

 

Срок за регистрация на всички участници – 10.10.2019 г. Попълва се регистрационна карта онлайн – тук

 

Срок за изпращане на резюметата – 25. 09. 2019 г. Описание за оформлението на резюметата – тук.

 

 

Регистрация

 

Форма за онлайн регистрация / Форма за регистрация текстов формат

РЕЗЮМЕТА НА СЪОБЩЕНИЯТА

Резюметата на докладите и съобщенията, на български или английски език, да се подготвят текстов формат с Microsoft Word 2007-2010-2013.

Изисквания и пример: тук

Изпращане на резюметата до 25.09.2019 г. на адрес: [email protected]

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

Конференцията ще се проведе във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участниците ще получат допълнително програмата на конференцията

Официална вечеря: 35 лв. Ще се проведе в ресторант „Панорама“ на Парк Хотел Москва

Форма за регистрация (в текстов формат, само ако има затруднения с изпращането на онлайн регистрацията). Копирайте заявката на отделен файл, попълнете я и я изпратете на адрес: [email protected]

Заявка

за участие в 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие, София, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, 25-27 октомври, 2019 г.

Попълнете заявката отделно за всеки участник. Запишете файла като включите в наименованието и част от името си на латиница. Попълнете го и го изпратете на адрес [email protected]. Ще получите отговор на електронния адрес, от който сте изпратили файла, за извършена регистрация. 

Данните, които се предоставят с тази заявка, ще се използват само за конференцията.

Лични данни

Име, презиме и фамилия на участника: ……………..

Електронен адрес (задължителен за контакти): ……………

Телефон за контакти:

Служебни данни

Месторабота: …………..

Длъжност и/или научна степен: …………….

Участие в конференцията като:

Автор/съавтор на съобщение. Преди началото на конференцията изпраща резюме на съобщението. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията – без такса за всеки автор; Слушатели и гости. След предварителна регистрация в посочения срок получават програма и резюмета на докладите и съобщенията - без такса; Слушатели и гости без предварителна заявка, които няма да получат програма и резюмета на докладите и съобщенията - без такса.

Отбележете с „Х“ в клетката пред текста.

 

1. Автор/ съавтор на съобщение и представящ съобщението - без такса

 

2. Автор/съавтор на съобщение и слушател - без такса

 

3. Слушател/гост – без такса

 

Заглавие на доклада/съобщението:………………………

Автори на доклада/съобщението (подчертайте тези, които ще присъстват на конференцията):…………………..

За представяне на доклада/съобщението се нуждая от компютър и мултимедия. Отбележете с „Х“ в съответната клетка.

Да

Не

 

 

 

За представянето се нуждая от други средства. Моля, опишете. …………………………………………..

Официална вечеря – 35 лв. Отбележете с „Х“ в съответната клетка.

Да

 

Не

 

 

Вечерята включва: салата, основно ястие с пилешко и свинско месо, десерт, безалкохолна напитка, музика и забавление. Алкохол се поръчва самостоятелно от всеки присъстващ.

Резюметата на съобщенията и докладите се приемат до 25.09.2017 г. на електронен адрес: [email protected]. Описание на формата и примерна бланка за резюме и доклад ще намерите на страницата на конференцията на сайта на Факултета по химия и фармация към СУ (Актуално) или на горния електронен адрес изпратете писмо с желание за участие – ще получите връзка и файл с поканата и указания. Резюмета на съобщенията и докладите и програма ще получи всеки участник в конференцията, който е попълнил регистрационната форма.

 

Изисквания към оформлението на резюмето

Големина на листа: А4

Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 1 cm; Bottom 1 cm; Left 1,5 cm; Right 1,5 cm; Gutter 0

Шрифт: Times New Roman, 12 pt

Междуредие: Single

Заглавие: главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред

Автори: Име и фамилия на авторите, разделени със запетаи след всеки автор – получерно (bold)

Институция: пълно наименование, електронен адрес поне на един от авторите за кореспонденция

Резюме: 10-15 реда, нов ред на 1 cm, разположение на текста – Justify (подравнено и от двете страни), междуредие Single. Общ брой думи до 250.

Ключови думи и изрази: до 4            

Използвайте следния примерен макет за резюмето на Вашия доклад (съобщение). Преди да изпратите резюмето изтрийте текста в червен цвят.

 

УЧЕБНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ Х. КЛАС

 

Елена Бояджиева, Мартина Ценова

107 ОУ „Хан Крум” – София, [email protected]

Настоящото изследване има за цел да провери .... .......(и т.н. – максимална дължина до 10-15 реда, 250 думи).

...................................................

...................................................

 

Ключови думи: химическо образование, образователни стандарти

В този формат изпращайте само РЕЗЮМЕТА на доклади и на научни съобщения.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.05.2019

15то „Астро парти Байкал“

Изх. № РУО1-14456/20.05.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо РУО-Плевен, изх.№РД16-359/16.05.2019 г., вх.№РУО1-14118/17.05.2019 г., Ви уведомявам,  че 15то „Астро парти Байкал“, ще се проведе на 31 май  2019 г. в с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен.

Проявата има за цел да:

 • стимулира и развива у младите хора интерес към астрономията и астрономическите наблюдения;
 • създаде благоприятни условия за развитие на творческите и интелектуални способности и компетентности на учители и ученици;
 • обмен на добри педагогически практики.

В „Астро парти Байкал“, участват до двама ученика на възраст от 12 до 18 години и един учител по физика и астрономия от цялата страна. Уениците трябва да имат изявен интерес към физиката и астрономията или да са участници в астрономически клубове.

Дейностите ще се финансират от Община Долна Митрополия.

Средствата за пътуване от гр. Плевен до с.Байкал и обратно, настаняване и храна са за сметка на организаторите. Пътните разходи са за сметка на училищните бюджети.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да получите информация от г-жа Ева Иванова – началник отдел „Хуманитарни дейности в община Долна Митрополия: тел:  06552/24, e-mail:[email protected], г-н Иво Джокин – директор на Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с.Байкал, тел:0879124964, 0888668916, e-mail:[email protected].  

Заявките за участие по приложен образец се приемат до 23.05.3019 г. на e-mail: [email protected] и [email protected].

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Програма на конкурса

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.05.2019

Конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“

Изх. РУО1 – 12404/ 07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Петият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“ ще се проведе на 12 май 2019 год. от 10:00 часа в Национален музей „Земята и хората“, гр. София, бул. „Черни връх“ № 4.

Тема на конкурса за учебната 2018/ 2019 г. - „Размножаване, растеж и развитие”.

Организатори на конкурса са РУО – София-град, Регионален методичен съвет по биология и катедра „Методика на обучението по биология“ към СУ „Климент Охридски“.

Донасянето на готовите модели за участие ще се извършва в самия ден на провеждането на конкурса, 12. май 2019 год.

Конкурсът включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Устното представяне на моделите трябва да бъде осъществено в рамките на 1 до 3 минути.

 Моля, участниците с  модели да се явяват в Националния музей „Земята и хората“ в 9:00 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

За популяризиране на резултатите от състезанието е необходимо предварително попълване на декларация за съгласие за публикуване на резултатите от състезанието и за снимане. Попълнените декларации се представят в деня на състезанието на организаторите.

Препоръчително е учениците да си носят сандвичи и вода.

Заявките за участие да бъдат изпратени до 08.05.2019 г. на електронeн адрес: [email protected]

Приложение:

 1. Програма на конкурса
 2. Заявка за участие
 3. Декларация за информирано съгласие
 4. Оценъчна карта

Моля да запознаете учителите по природни науки с изискванията на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО - СОФИЯ-ГРАД

30.04.2019

Организиране и провеждане на Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“

Изх. № РУО1 – 11868/ 30.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НA УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09–2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, на 08.06.2019 г. и 09.06.2019 г. в гр. София ще се проведе Второто Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата учебна 2018/ 2019 година се обучават в VІІ клас.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул

Времетраене

Модул 1 – „Талантлив биолог“

От 08:00 до 10:00 часа

Модул 2 – „Талантлив физик“

От 10:30 до 12:30 часа

Модул 3 - „Талантлив химик“

От 13:30 до 15:30 часа

Модул 4 – „Талантлив географ“

От 16:00 до 18:00 часа

Всеки от модулите включва задачи съобразно приложените програми, които са неразделна част от регламента на състезанието за учебната 2018/ 2019 година. За всеки от модулите състезателният вариант е писмен и включва две части:

            Част І.: 15 задачи с избираем отговор;

            Част ІІ.: 7 задачи със свободен отговор;

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути).

При подаване на заявка за участие в състезанието родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително попълва декларация за съгласие за публикуване на: 1. резултатите на ученика и личните му данни; 2. снимки и видео с негово участие за целите и популяризиране на събитието.

Основни акценти при провеждане на състезателната част на Националното състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“

 • Всеки един от модулите се провежда в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“;
 • Според регламента на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени  калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти;
 • Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта и бележката, генерирана при попълване на заявката за участие.

 

Моля да имате предвид, че заявка за участие в състезанието се подава на интернет страницата на НПМГ: https://npmg.org/  от 07.05.2019 г. до 31.05.2019 г.

За допълнителна информация: e-mail на НПМГ: [email protected]

 

Приложения:

            1. Програма

            2. Регламент на състезанието

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

27.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по АСТРОНОМИЯ

Изх. № РУО1 – 8121/ 27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМ/А/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018 - 2019 година, от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Стара Загора ще се проведе Националния кръг на XXII Национална олимпиада по астрономия.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория, гр. Стара Загора, Гимназия с преподаване на чужди езици  „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора и Община Стара Загора.

Съгласно регламента за организиране и провеждане в националния кръг на олимпиадата по астрономия учениците се състезават в три възрастови групи – VII – VIII  клас, IX - X клас и XI - XII клас.

Националният кръг се провежда в два състезателни тура (в рамките на 2 последователни дни). Първият тур се състои от 4 задачи (теоретични и практически)  и е с продължителност 5 астрономически часа. Вторият тур се състои от 8 въпроса със затворен  (избираем) отговор и 6 изчислителни задачи и е с продължителност 1,5 астрономически часа.

За участниците и техните ръководители е осигурено хотелско настаняване на преференциални цени в Хотел „Сити“, бул. "Патриарх Евтимий" 23 и в Хотел „Верея”, ул. „Захари Княжески“ № 50.

Настаняването в хотелите ще се осъществява по реда на постъпване на заявките и при съобразяване с броя на участниците в групата. Разпределянето на участниците по стаи ще се извършва от организаторите – не е необходимо ръководителите на отборите да правят заявки в хотелите.

             Пристигането и настаняването в хотелите ще се извършва най-късно до 17:00 часа на 19 април 2019 г.

             Цените на една нощувка на човек с включена закуска /за всички – ученици и ръководители/:

 • Хотел „Сити“ – 22 лв.
 • Хотел „Верея“ – 33 лв.

Официалната вечеря за ръководителите на участниците и националната комисия ще се състои на 19.04.2019 г. от 19:30 ч. в конферентната зала на хотел „Сити“.

За всички ученици и ръководители на 20.04.2019 г. от 19:00 ч. е осигурена вечеря в ресторанта на хотел „Сити“ на цена от 15 лв. (при заявено желание в заявката за участие).

Заплащането на нощувките и издаването на фактурите ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат изписани данните на училището на  електронната заявка.

Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

  При регистрацията ръководителите на отборите е необходимо да представят в съответните хотели:

   1. Списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и възрастова група (заверен с подпис на директора и печат на училището);

   2. Декларации от родителите (или учениците с навършени 16 г.) за съгласие за публично оповестяване на резултатите. При липса на изрично подадено съгласие данните и резултатите от олимпиадата на съответния ученик ще бъдат обявявани с идентификационен код. Предварително се изпраща, в срок до 12.04.2019 г., и сканирано копие на декларацията за съгласие за публично оповестяване на резултатите, на електронна поща: [email protected]

 

Официалното откриване на Националния кръг на Националната олимпиада по астрономия  ще се състои на 19.04.2019 г. от 18:00 ч. в зала „Загоре“ на хотел „Сити“ - Стара Загора.

Двата състезателни тура на олимпиадата ще се проведат в Гимназия с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ 62.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

По време на състезанието  участниците трябва да носят чертожни инструменти – триъгълник, пергел, транспортир. Учениците могат да ползват калкулатори.

В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (например увеличаване на размера на буквите в условията на задачите).

На 20 април 2019 г. (събота) участниците могат да посетят  по избор една от следните културни забележителности в град Стара Загора:

● Регионален исторически музей – Стара Загора;

                ● Музей „Неолитни жилища“ – Стара Загора;

                ● Художествена галерия – Стара Загора

                ● Астрономическа обсерватория – Стара Загора

За всички посещения са осигурени лектори и водачи на групите от съответните културни институции. Сборен пункт за всички групи – ГПЧЕ „Ромен Ролан“, 14:30 ч.

Във връзка с гореизложеното моля, в срок до 17,00 часа на 29.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: [email protected].

За допълнителна информация и въпроси: Кузман  Кузманов – старши експерт по природни науки и екология, РУО – Стара Загора, тел. 088-473-88-68, електронна поща: [email protected]

Приложения:

 1. Програма на XXII Национална олимпиада по астрономия;
 2. Заявка за участие;
 3. Декларации за публично оповестяване на резултатите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по физика

Изх. № РУО1 – 7535/ 21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Приложение № 2 към нея за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, град Русе е определен за домакин на Националния кръг на олимпиадата по физика, който ще се проведе в периода от 05 до 07 април 2019 г. в Основно училище Отец Паисий” - гр. Русе (ул.”Александровска” № 95).

Организатори на Националната олимпиада по физика са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Русе и ОУ „Отец Паисий” - гр. Русе.

Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 5 април 2019 година от 18,00 часа в конферентна зала в Гранд хотел „Рига“.

Организаторите осигуряват хотелско настаняване в Гранд хотел „Рига“ на преференциални цени за участниците в националната олимпиада, ръководителите и придружаващите лица. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на електронен адрес: [email protected] в срок до 30 март 2019 г. Ръководителите на отборите трябва да изпратят на посочения имейл списъци на учениците с трите имена, дата и година на раждане, клас, училище и населено място.

Местата в хотела са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. За издаването на фактури е необходимо да се представят точните данни на рецепцията на хотела.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 16,30 часа на 05.04.2019 г. във фоайето на Гранд хотел „Рига“.

Командировъчните средства за участниците и ръководителите са за сметка на училищата, РУО, училищни настоятелства, общини, спонсори и др.

Моля, в срок до 13,00 часа на 29.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: [email protected].

Допускането на учениците до участие в националната олимпиада ще се осъществява само при представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация и въпроси: тел. 0882 450572, Милена Банева, ст. експерт по ПНЕ в РУО-Русе.

Приложения:

 1. Програма за провеждане на олимпиадата.
 2. Оферта на Гранд хотел „Рига“.
 3. Заявка за участие.
 4. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД