Природни науки и екология

11.07.2018

Инициатива „STEM+С“ работилници България“

Изх. РУО1 – 16883/ 29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви за инициативата „STEM+С“ работилници България“, която се организира по проект на EduTechFlag PlayToKnow. Инициативата стартира през месец август 2018 г. в градовете София, Русе и Варна. В работилниците могат да участват ученици в две възрастови групи: ІV-VІ клас и VІІ-ІХ клас.

Подробна информация за програмата и регистрацията е налична на сайта:http://edutechflag.eu/stem-c.

Регистрацията за участие ще бъде отворена от 01.07.2018 г.

                                                                                                                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.05.2018

ІІ етап на състезанието „Млад природолюбител“.

 

Изх. РУО1 – 12314/ 17.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изявата на учениците по предмета човекът и природата в V и VІ клас, на 02.06.2018 г. от 10:00 /часа/ ще се проведе ІІ етап на състезанието „Млад природолюбител“.

Разпределението на учениците в училищата домакини е следното:

Училище домакин

Разпределени ученици

 

1.

 

10. СУ „Теодор Траянов”, „Младост-1”, ул. „Методи Андонов” № 1

128 СУ, 131 СУ, 136 ОУ, 145 ОУ, 192 СУ, 39 СУ, 4 ОУ, 51 СУ, 55 ОУ, 82 ОУ, 83 ОУ, 93 СУ, НУТИ, ЧОУ „Джани Родари“, ЧОУ „Образователни технологии“

 

2.

105. СУ „Атанас Далчев“, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул.“Св. Пимен Зографски“№ 7

1 СУ, 105 СУ, 112 ОУ, 119 СУ, 122 ОУ, 127 СУ, 129 ОУ, 35 СУ, 38 ОУ, ЧСУ „Климент Охридски“

 

3.

 

101 СУ „Бачо Киро“, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ № 36

104 ОУ, 130 СУ, 134 СУ, 143 ОУ, 15 СУ, 159 ОУ, 177 ОУ, 199 ОУ, 25 ОУ, 32 СУ, 33 ОУ, 45 ОУ, 48 ОУ, 5 ОУ, 50 ОУ, 54 СУ, 63 ОУ, 72 ОУ, 78 СУ, 79 СУ, 85 СУ, 90 СУ, 92 ОУ, НУКЛИЕКК, ПЧМГ, СМГ, ЧСУ „Веда“, ЧСУ „Цар Симеон“, 102 ОУ, 34 ОУ, ЧОУ „Езиков свят“

 

            До участие във втори етап на състезанието, се допускат ученици, които имат резултат над 70% от максималния брой точки, т. е. 21 точки.

            Участниците трябва да се явят в училището домакин до 9:30 часа и да заемат работните си места до 9:45 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – ученическа карта или бележник.

 

     Вторият етап включва решаването на тест с 30 задачи за всяка състезателна група поотделно:

 • тип А – с множествен отговор - 21 задачи;
 • тип Б - задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – 9 задачи;
 • общ брой точки от теста – 75 точки.

Времето за работа на учениците е 90 минути.

Задачите са от следните области на учебния предмет „Човекът и природата“:

За първа състезателна група – учебно съдържание IV и V клас.

За втора състезателна група – учебно съдържание IV, V и VI клас.

Класирането на участниците е индивидуално и отборно. Отборното класиране се извършва отделно за всяка състезателна група, като се сумират резултатите на тримата най-добре представили се ученици от всяко училище. Публичното обявяване на резултатите ще се осъществи на сайта: http:www.prirodninauki.bg, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник от неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите.

     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

04.05.2018

Първото Национално състезание по природни науки

Изх. № РУО1 – 10337/ 30.04.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НA УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, на 09.06.2018 г. и 10.06.2018 г. в гр. София ще се проведе Първото Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул

Времетраене

Модул 1 – „Талантлив биолог“

От 08:00 до 10:00 часа

Модул 2 – „Талантлив физик“

От 10:30 до 12:30 часа

Модул 3 - „Талантлив химик“

От 13:30 до 15:30 часа

Модул 4 – „Талантлив географ“

От 16:00 до 18:00 часа

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути).

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 08.06.2018 г. от 18.30 часа в актовата зала на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ с адрес: София, ул. „Бигла“ №52.

Декларациите за несъгласие от родителите на участващите ученици за публично обявяване на резултатите от състезанието се предоставят от участниците при заемане на местата в залите.

Според регламента на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта и бележката, генерирана при попълване на заявката за участие.

Моля да имате предвид, че заявка за участие в състезанието се подава на интернет страницата на НПМГ: https://npmg.org/ от 04.05.2018 г. до 04.06.2018 г.

За регистрацията в състезанието: https://nclc.npmg.org/

За допълнителна информация: e-mail на НПМГ: npmg_sofia@abv.bg

 

Приложения:

1. Програма

2. Декларация за несъгласие

3. Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгл. Заповед № РД 10-847/ 10.04.2018 г. на Министъра на образованието и науката)

11.04.2018

Национален ученически конкурс „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА“

 

Изх. № РУО1-8175/11.04.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация “Устойчиво развитие за България”, вх. №РУО1-7217/28.03.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация “Устойчиво развитие за България” съвместно с Руския културно–информационен център и с Националния дворец на децата, организират Национален ученически конкурс „Зелена планета“.

Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да се информирате за условията за участие в приложения регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.04.2018

Открита педагогическа практика на тема „Изохорен и изобарен процес“.

 

Изх. РУО1 – 7951/ 05.04.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. за общообразователна подготовка на МОН и прилагане на новата учебна програма по Физика и астрономия в VІІІ клас на 27.04.2018 г.(петък) от 10.20 часа до 11.00 часа в Професионална гимназия по Телекомуникации, район „Студентски“, ул. „Акад. Ст. Младенов“ № 1 ще се проведе открита педагогическа практика на тема „Изохорен и изобарен процес“ - урок за нови знания.

Урокът ще бъде представен от г-жа Юлияна Петкова – учител по физика и астрономия и заместник директор по учебната дейност в Професионална гимназия по Телекомуникации.

Моля да уведомите учителите по природни науки – физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(заповед № РД 02-864/02.04.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

05.04.2018

Софийски фестивал на науката

Изх. РУО1– 7902/ 04.04.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За осма поредна година Британският съвет съвместно с Министерство на образованието и науката, Столична община, университети, БАН, чуждестранни културни центрове, посолства, спонсори и медийни партньори съвет представя Софийски фестивал на науката. Фестивалът е част от Културния календар на Столична община и е едно от събитията в София в рамките на председателството на съвета на Европейския съюз.

Фестивалът ще се проведе от 10 – 13 май 2018 г. в София Тех Парк. Общо 101 заглавия, представени от над 50 български и 30 чуждестранни учени на различни възрасти ще излязат пред публика в 5-те зали на фестивала – Мтел, Арена, Зала Космос, BASF Лаборатория, Зала Минус и Зала Плюс.

И както всяка година, учителите могат да направят резервации за своите ученици и да дойдат на фестивала. Докато са на фестивала учителите могат да се запознаят с някои от учените и да ги поканят в час, както и да открият вдъхновяващи идеи за атрактивно представяне на урочния материал в час. В двата дни на училищната програма (10 и 11 май) ученици от различни възрасти ще имат възможност да се срещнат с антарктици от Испания и Португалия, да се забавляват С научните хватки на двама невероятни поляци, да гледат как учени от ЦЕРН свирят на своите изобретени инструменти, да рисуват с микроби и да танцуват с математика, да правят химически отвари и роботи, да попътуват надълбоко в падини и нависоко в космоса, да разберат как сами могат да попълват Wikipedia на български и да разпознават истински факти от неверни твърдения, и още много други неща. Освен това събитията са не само на български – в ученическата програма ще се говори на испански, немски, италиански и английски. А за онези, които не владеят езика ще има превод. Събитията са разделени по възрасти – за 1-4 клас, 5-7 клас, и 8-12 клас.

В приложената програма има всички детайли, а онлайн на адрес https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/school ще намерите указания как да резервирате своите места. Някои от събитията са със строго ограничени места.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и при проявен интерес да съдействате за  тяхното присъствие.

Приложение: Училищна програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед № РД 02-864/02.04.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

 

05.04.2018

Състезание „Млад природолюбител“

 

Изх. РУО1 – 7274/ 28.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изявата на учениците по предмета човекът и природата в V и VІ клас, Регионалните методически съвети по химия, биология и физика към РУО – София-град за втора поредна година организират състезание „Млад природолюбител“. Състезанието ще се проведе в два етапа:

Първи етап – на 18.04.2018 г. във всяко училище.

Втори етап – на 02.06.2018 г. от 10:00 /часа/ в училище домакин или в Биологически факултет, Факултет по химия и фармация и Физически факултет.

Право на участие имат всички ученици, които през настоящата учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V–VІ клас) в общински, държавни и частни училища и проявяват любознателност и задълбочен интерес към учебния предмет „Човекът и природата“.

Участниците са разпределени в две състезателни групи:

 • Първа състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата година учебно съдържание за V клас;
 • Втора състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата година учебно  съдържание за VI клас;

Първият етап на състезанието ще се проведе на 18.04.2018 г. В него могат да участват всички желаещи ученици от пети клас и шести клас. Провеждането му се извършва в самото училище, от което са учениците. Времетраенето му е 60 минути.

Във всяка състезателна група участниците се състезават върху един и същ теоретичен тест, включващ задачи от три типа:

 • тип А – с множествен отговор - 21 задачи
 • тип Б – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – 3 задачи
 • максимален брой точки от теста, и за двете състезателни групи, е 30 точки

За първа състезателна група /ученици от V клас/ - задачите са от учебния предмет „Човекът и природата“ за V клас.

За втора състезателна група / ученици от VІ клас/ - задачите са от учебния предмет „Човекът и природата“  за VІ клас.

Тестовите задачи за двете състезателни групи ще бъдат изпратени по имейлите на училищата до 9:00 часа на 18.04.2018 г.. Организацията на първият етап на състезанието  се осъществява от директора на училището или от учителите по природни науки в удобно за учениците време.

В срок до 27.04.2018 г. учителите по природни науки проверяват и оценяват писмените работи на учениците и изготвят протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи. Протоколът се изготвя по приложения в писмото образец и се изпраща на имейл prirodninauki_ivanova@abv.bg.донасянето

До участие във втори етап на състезанието, се допускат ученици, които имат резултат над 70% от максималния брой точки. Донасянето на писмените работи на допуснатите ученици ще се извършва в деня на провеждането на втория етап на състезанието.

Вторият етап на състезанието ще се проведе в училище домакин или в залите на Биологически факултет, Факултет по химия и фармация, Физически факултет.

Включва решаването на тест с 30 задачи за всяка състезателна група поотделно:

 • тип А – с множествен отговор - 21 задачи;
 • тип Б - задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – задачи;
 • общ брой точки от теста – 75 точки.

Времето за работа на учениците е 90 минути.

Задачите са от следните области на учебния предмет „Човекът и природата“:

За първа състезателна група – учебно съдържание IV и V клас.

За втора състезателна група – учебно съдържание IV, V и VI клас.

Класирането на участниците е индивидуално и отборно. Отборното класиране се извършва отделно за всяка състезателна група, като се сумират резултатите на тримата най-добре представили се ученици от всяко училище. Публичното обявяване на резултатите ще се осъществи на сайта: http:www.prirodninauki.bg, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник от неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите.

Приложения:

1.  Регламент за организиране и провеждане на състезанието;

2. Образец на протокол за резултатите от І етап на състезанието;

3. Декларация за информирано съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

28.03.2018

Четвъртият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси

 

Изх. РУО1 – 7276/ 28.03.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Четвъртият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“ ще се проведе на 12 май 2018 год. от 10:00 часа в Националния природонаучен музей, гр. София, бул. Цар Освободител 1.

Тема на конкурса за учебната 2017/ 2018 г. - „Дразнимост и движение”.

Организатори на конкурса са РУО – София-град и Регионален методичен съвет по биология.

Донасянето на готовите модели за участие ще се извършва в самия ден на провеждането на конкурса, 12. май 2018 год.

Конкурсът включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите.  Моля, участниците с  модели да се явяват в Националния природонаучен музей в 9:45 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

Препоръчително е учениците да си носят сандвичи и вода.

Заявките за участие да бъдат изпратени до 08.05.2018 г. на електронeн адрес: biomodel@abv.bg

Приложение:

 1. Програма на конкурса
 2. Регламент на конкурса
 3. Методически насоки
 4. Заявка за участие
 5. Оценъчна карта

Моля да запознаете учителите по природни науки с изискванията на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РуО

19.03.2018

Националното състезание по химия и опазване на околната среда

Изх. РУО1 – 6273/ 19.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/ 12.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2017/ 2018 година и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2017/ 2018 год. Ви уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 23 март 2018 год.

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. "Джеймс Баучър" 1 , зала 210.

Начало на състезанието: 14:00 часа.

Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от старши експертите по природни науки и екология в РУО по ред и критерии, определени от тях. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ.

При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като:

 • учебното съдържание обхваща всички класове;
 • резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/.

В националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 40 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 10 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също и изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда  – 7–12 клас, включително изчислителни задачи. Съставят се от Национална комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

Подборният кръг включва решаване на 30 задачи от същите два типа - 25 от тях с избираем отговор и 5 с отворен отговор.

            По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 21.03.2018 год. да изпратите на имейл prirodninauki_ivanova@abv.bg заявки по образец.

Заявките се изпращат в Excel и са в несканиран вид. Моля да ползвате приложените образци на заявки в сайта по „Природни науки“ www.prirodninauki.bg, в категорията „Образци на документи“.

            Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в 13:30 часа на 23.03.2018 год.

            Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието, ще бъдат публикувани на сайта на РУО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg.

            Критерии за определяне на участниците в състезанието:

Първите 6 участници с най-високи резултати от София-град формират отбора на София-град, следващите по резултат 8 участници имат право само на индивидуално участие.

Първите 6 участници с най-високи резултати от НПМГ формират отбора на НПМГ, следващите по резултат 8 участници имат право само на индивидуално участие.

Ако ученик, който е класиран за Националното състезание, се отказва от участие, то на негово място се включва следващият ученик.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

 

14.03.2018

Педагогическа практика на тема “Кръвоносна система на човека" – урок за нови знания

 

Изх. РУО1 – 5693/ 12.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. на МОН за общообразователна подготовка и прилагане на новата учебна програма по човекът и природата за VІ клас, на 28.03.2018 г. от 12.15 часа в 34. ОУ „Стою Шишков“, район „Красно село“, ул. „Родопски извор” №43, ще се проведе открита педагогическа практика на тема “Кръвоносна система на човека" – урок за нови знания, от част „Структура и жизнени процеси на организмите“ на интегрирания предмет човекът и природата.

Урокът ще бъде представен от Катя Тончева – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и човекът и природата в 34. ОУ „Стою Шишков“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

13.03.2018

Провеждане на 20 Юбилеен национален конкурс „ Космосът “ 2018

 

Изх. № РУО1-5694/12.03.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Еврика“, вх. №РУО1-4996/02.03.2018 г., Ви изпращам информация, регламент и регистрационен формуляр за участие в юбилейното 20-то издание на Националния конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Настоящата проява е включена в календарния план за извънкласните дейности на Министерството на образованието и науката.

Конкурсът е национален и в него могат да участват ученици от 8  до 18 години в различни направления.

Крайният срок за подаване на проекти и разработки е до 24 май 2018 г. на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1, Фондация „Еврика“ – за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Приложения:

1. Регламент

2. Формуляр на участника

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2018

Второ съобщение за 46-тата НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА

 

Изх. РУО1 – 5459/ 08.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Второто съобщение за 46-тата  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА”, 13 - 15 април 2018 г., Плевен.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД