Природни науки и екология

30.10.2019

Програма на Деня на отворените врати във ФзФ

Изх. № РУО 1 – 30623/ 29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 22 ноември (петък) от 13:30 до 18:00 часа Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Кл. Охридски“ отваря вратите си за всички, които искат да прекарат един интересен и ползотворен следобед, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани.

По време на Деня на отворените врати ще може да се запознаете с новите предизвикателства пред физиката и астрономията и представяне на възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката, както и да зададете своите въпроси.

Адресът на Физическия факултет е: бул. „Джеймс Баучър“ 5, гр, София (линк към карта: https://bit.ly/2Bl7iaH). За въпроси и допълнителна информация можете да пишете на адрес: [email protected].

 

Приложение: Програма на Деня на отворените врати във ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

22.10.2019

Конференция на учителите по химия

Изх. № РУО 1 – 29479/ 21.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предлагам на Вашето внимание Програма на 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Актуални тенденции в химическото образование“, която ще се проведе от 25 – 27 октомври 2019 г. в гр. София.

Организатори на конференцията са: Министерство на образованието и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация, Регионално управление на образованието – София-град и Съюз на химиците в България

Приложение: Програма на конференцията

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

22.10.2019

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки

Изх. № РД РУО1 – 29934/ 21.10.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09 - 2149/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, в периода от 15.11.2019 г. до 17.11.2019 г. в град Копривщица ще се проведе ХII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-регион, Община Копривщица и СУ „Любен Каравелов" –гр. Копривщица.

Темата на състезанието е „Климатичните промени“.

Според регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • през настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ клас в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.
 • проявяват задълбочен интерес към учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Всеки регион (област) може да участва с двама състезатели – ученици, избрани от експертите в РУО по ред и критерии, определени от тях. София-град има право да участва с четирима състезатели, а регионът организатор на състезанието ─ с повече от двама състезатели.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларации за съгласие за публикуване на:

1. Резултатите на отбора, в който участва ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на състезанието.

Декларациите се предоставят на РУО-домакин от ръководителите на учениците в деня на регистрацията – 15.11.2019г., преди участието в състезанието.

Очакваме всички участници и техните ръководители да пристигнат и се настанят в хотелите най-късно до 17,00 часа на 15 ноември 2019 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието са:

1. Настаняване:

Хотел/ Къща за гости

Капацитет на хотела

Вид услуга

Цена

Хотел

„Тодорини къщи“

0887349901

9 двойни стаи

Нощувка с включена закуска

30 лв. на човек

2 тройни стаи

Нощувка с включена закуска

75лв. за стая

3 четворни стаи

Нощувка с включена закуска

85лв. за стая

Хотел„Чучура“

0888347770

5 двойни стаи

Нощувка с включена закуска

30 лв. на човек

2 тройни стаи

Нощувка с включена закуска

30 лв. на човек

Къща за гости „Едно време“

0877006658

2 двойни стаи

Нощувка с включена закуска

25 лв. на човек

2 тройни стаи

Нощувка с включена закуска

25 лв. на човек

1 четворна стая

Нощувка с включена закуска

25 лв. на човек

Хотел „Джоголанова къща“

0888550996

8 двойни стаи

Нощувка с включена закуска

35 лв. на човек

3 тройни стаи

Нощувка с включена закуска

35 лв. на човек

1 четворна стая

Нощувка с включена закуска

35 лв. на човек

Къща за гости „Денис“

0878827207

3 двойни стаи

Нощувка с включена закуска

25 лв. на човек

2 тройни стаи

Нощувка с включена закуска

25 лв. на човек

1 четворна стая

Нощувка с включена закуска

25 лв. на човек

Къща за гости „Мария“

0888122214

4 двойни стаи

Нощувка с включена закуска

25 лв. на човек

2 тройни стаи

Нощувка с включена закуска

65 лв. на стая

1 четворна стая

Нощувка с включена закуска

70 лв. на стая

Хотел „Калина“0888224788

6 двойни стаи

Нощувка с включена закуска

58 лв. на стая

Хотел „Свети Георги“

0888577257

4 двойни стаи

Нощувка с включена закуска

90 лв. за стая

5 тройни стаи

Нощувка с включена закуска

130 лв. за стая

1 студио за 4 души  + спа център

Нощувка с включена закуска

160 лв. за студио

1 студио за 3 души  + спа център

Нощувка с включена закуска

130 лв. за студио

2 апартамента за 4 души  + спа център

Нощувка с включена закуска

160 лв. за апартамент

2 апартамент за 6 души  + спа център

Нощувка с включена закуска

200 лв. за апартамент

Хотел „Емили фемили хаус“ 098887999

3 двойни стаи

Нощувка с включена закуска

25 лв. на човек

2 апартамента за 4 души

Нощувка с включена закуска

25 лв. на човек

Хотел „Далия“

0878526200; 0878777176

2 двойни стаи

Нощувка с включена закуска

30 лв. на човек

4 тройни стаи

Нощувка с включена закуска

30 лв. на човек

 

2. Резервациите в хотелите се осъществяват от самите участници на посочените телефони в срок до 25 октомври 2019 г. Местата в хотелите до тази дата са на преференциални цени за участниците в националното състезание за ключови компетентности по природни науки.

3. Регистрацията на участниците (учениците и техните ръководители ще се осъществи във фоайето на „Живият музей”(Старото училище) – Копривщица от 17.00 до 18.00 часа на 15 ноември 2019г.

4. Официалното откриване на състезанието е 18.00 часа.

5. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепциите точните данни  на институцията.

6. Официалната вечеря за ръководителите  е на 15.11.2019г.

7. При регистрацията се заплаща цената на официалната вечеря за ръководителите.

8. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

9. За всички желаещи ще бъде организиран транспорт с автобус от София до Копривщица и от Копривщица до София на цена 22 (двадесет и два лева) общо.

Тръгването на групата ще бъде на 15.11 – петък 2019 г. в 14:00 часа от локалното платно пред автобусната спирка на Софийски градски транспорт срещу Централна жп гара София (посока център – площад „Лъвов мост“), ь връщането от Копривщица – в неделя – 17.11.2019 г. в 15:30 часа – пристига на същото място пред Централна гара в София.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част са:

1. Състезателната част през двата дни ще се провежда в зали на СУ „Любен Каравелов" –гр. Копривщица,  съобразно програмата.

2. Задължително е всеки участник в състезанието да носи калкулатор, престилка и гумени ръкавици.

3. За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:

 • резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
 • снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

4. Декларациите се подават до директора на училището, в което се обучава участникът. Ръководителите представят при регистрацията списък с имената на тези ученици, подписан от директора и подпечатан с печата на училището.

За допълнителна информация по всички въпроси с организацията на състезанието може да се обръщате към г-жа Илонка Ценкова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – София-регион на телефони: 02 873 64 22; 0893 44 57 99.

Четиримата участници от София-град, определени от експертите по природни науки, ще бъдат обявени на сайта по природни науки до 21.10.2019 г.

Моля директорите на училищата, от които има допуснати за участие ученици да изпратят заявка по образец на електронен адрес [email protected]. до 23.10.2019 г. Заявката да бъде придружена и с таблица 2, която включва списък на учениците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им.

 •  
 1. Заявка за участие в състезанието
 2. Примерна декларация за съгласие за публикуване на резултатите на отбора, в който участва ученикът и личните му данни
 3. Примерна декларация за съгласие за снимки и/или видео на ученика за популяризиране на състезанието
 4. Таблица 2 – списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им
 5. Програма на състезанието

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Кампанията „Моето зелено училище“ / “Моята зелена детска градина“

Изх. № РУО1-27079/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА19-ВК08-12076/16.09.2019г., вх.№РУО1-26740/16.09.2019г., Ви уведомявам, че във връзка с реализиране на кампанията „Моето зелено училище“ / “Моята зелена детска градина“ през есента на 2019 г. Столична община ще подсигури и достави за засаждане фиданки, храсти и цветя на заявилите учебни заведения.

При проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите това на e-mail: [email protected] – дирекция „Зелена система“.

 

Приложения:

 1. Заявление за заявка
 2. Списък на предложените дървесни и храстови видове

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Безплатна профилактика и очен преглед и/ или скрининг

Изх. № РУО1-26953/17.09.2019 г.  

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката подкрепя кампанията на фирма „Kwiat“ за безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи деца и младежи до 18 годишна възраст.

Контактите по места следва да бъдат осъществявани от организаторите пряко с директорите на училищата за уточняване на възможностите за осъществяване на прегледите при спазване на законовите искания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 26937/ 17.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин. Активните дни на Лабораторията в град София ще са в периода 3 – 11 октомври 2019 г. (с изключение на събота 5-ти и неделя 6-ти октомври).Посещението в Научната лаборатория „Байлаб“ е напълно безплатно и ще се извършва по предварително изготвен график, в който учителите ще могат да се регистрират и да запазят часове за класовете си с едно телефонно обаждане.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Приложение:

Покана за участие

Декларация за участие в събитието

Политика за поверителност на личните данни

Описание на експерименти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Европейския конкурс за млади учени EUСYS 2019

Изх. РУО1 – 25714/ 05. 09. 2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

От 13 до 18 септември България ще бъде домакин на Европейския конкурс за млади учени EUСYS 2019, който се провежда ежегодно от 1989 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия. EUСYS дава възможност на младежи от цял свят между 14 и 20 години да представят своите разработки в научната сфера пред някои от най-изтъкнатите учени в света, както и да се запознаят и обменят знания и опит със свои връстници, имащи сходни интереси. С тази инициатива Европейската комисия успешно насочва интереса на младите хора към кариера в областта на науката и технологиите.

Над 150 участници от 40 държави ще представят 100 проекта в София. Жури, избрано от Европейската комисия и включващо специалисти от всички научни дисциплини, в продължение на три дни /14-17 септември/ на базата на установен алгоритъм ще избере 12-те най-добри проекта, като всеки от тях ще се класира съответно на първо, второ и трето място.

Тазгодишното издание на конкурса се организира от Министерството на образованието и науката съвместно с института по математика и информатика към Българската академия на науките.

Откриването на форума ще се състои на 14.09.2019 г. в Интер Експо център от 12 ч. На 16.09.2019 г., в първия учебен ден,  ще бъде организиран ден на отворените врати.

Моля да информирате учителите по природни науки и при проявен интерес да съдействате за тяхното присъствие.

Повече актуална информация за EUСYS 2019 може да откриете на:

·         Уебсайт – www.eucys.eu

·         www.facebook.com/ EUСYS/

YouTube www.youtube.com/chanel/UCs05YSXM7W90-VVxKX31A

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.08.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 24397/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.08.2019

Благотворителна инициатива „Операция “Жълти стотинки“

Изх. РУО1 – 24389/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 03.09.2019 г. от 11:00 часа до 13:00 часа в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ ще се проведе благотворителната инициатива „Операция „Жълти стотинки“ организирана от Vivacom. В нея ще се включат 50 души – журналисти, партньори по инициативата, представители на сдружението на олимпийските отбори по природни науки, ученици по отборите по природни науки, представители на Vivacom.

Благотворителната инициатива се провежда за девети пореден път, като всяка година събраните средства се даряват за значима социална кауза. Тази година средствата ще бъдат дарени на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки за подготовката и участието на българските национални отбори по природни науки (астрономия, биология, информатика, лингвистика, физика и химия) в международни състезания.

Моля Вашето съдействие за популяризиране на благотворителната инициатива и нейната кауза, за набиране на повече средства, което ще даде още една възможност на децата в България да имат добър пример за упорита работа, постоянство и успехи, успехи, които са достойно оценени и уважавани от цялото общество.

                                                                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.07.2019

Обучение на учители по химия на тема„Актуални тенденции в химическото образование“

Изх. № РУО1-20904/08.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

От 25 – 27 октомври 2019 г. в гр. София ще се проведе 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Актуални тенденции в химическото образование“.

Организатори на конференцията са: Министерство на образованието и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация, Регионално управление на образованието – София-град и Съюз на химиците в България

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Химическото образование и Международната година на Периодичната таблица
 • Развитие на ключови умения чрез обучението по химия: държавни образователни стандарти, учебни програми, подходи и методи
 • Иновативни практики и изследвания в химическото образование
 • Клуб: химически специалности в българските висши училища, магистър и доктор в направление „Педагогика на обучението по химия”, квалификационни програми за учители
 • свободна дискусия и обмен на мнения и идеи между участниците в конференцията

В рамките на конференцията ще се проведе и Годишна конференция на Българското дружество за химическо образование и история и философия на химията.

Моля да уведомите учителите по природни науки от Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 

Сайт на конференцията  /При затруднение, копирайте този адрес в броузъра:  https://bit.ly/2QBO8UF/

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

доц. д-р Елена Бояджиева

Зам. председател:

проф. д-р Милена Кирова

Секретар:

д-р Александра Камушева

Членове:

доц. д-р Александрия Генджова

ст. експерт Петя Иванова

ас. Владимир Цветков

Мартина Ценова

Върбина Иванова

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

проф. дхн Борислав Тошев

Членове:

проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д-р Милена Кирова

доц. д-р Александрия Генджова

д-р Александра Камушева

контакти:

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д–р Милена Кирова

тел. 02/ 81 61 327

e-mail: [email protected]

доц. д-р Александрия Генджова

тел. 02/81 61 395

     e-mail: [email protected]

 

 

Конференцията се подкрепя финансово от Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ по договор 80-10-126/2019 г.

 

ТАКСИ И СРОКОВЕ

Участие като:

Такса правоучастие

Автор/съавтор на съобщение. Преди началото на конференцията изпраща резюме на съобщението. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията.

без такса

Слушатели и гости. След предварителна регистрация в посочения срок получават програма и резюмета на докладите и съобщенията.

без такса

Слушатели и гости без предварителна заявка, които няма да получат програма и резюмета на докладите и съобщенията

без такса

 

Срок за запазване на хотелски места - 15.07.2019 г. След тази дата не могат да се гарантират посочените цени и места за настаняване.

 

Срок за регистрация на всички участници – 10.10.2019 г. Попълва се регистрационна карта онлайн – тук

 

Срок за изпращане на резюметата – 25. 09. 2019 г. Описание за оформлението на резюметата – тук.

 

 

Регистрация

 

Форма за онлайн регистрация / Форма за регистрация текстов формат

РЕЗЮМЕТА НА СЪОБЩЕНИЯТА

Резюметата на докладите и съобщенията, на български или английски език, да се подготвят текстов формат с Microsoft Word 2007-2010-2013.

Изисквания и пример: тук

Изпращане на резюметата до 25.09.2019 г. на адрес: [email protected]

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

Конференцията ще се проведе във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участниците ще получат допълнително програмата на конференцията

Официална вечеря: 35 лв. Ще се проведе в ресторант „Панорама“ на Парк Хотел Москва

Форма за регистрация (в текстов формат, само ако има затруднения с изпращането на онлайн регистрацията). Копирайте заявката на отделен файл, попълнете я и я изпратете на адрес: [email protected]

Заявка

за участие в 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие, София, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, 25-27 октомври, 2019 г.

Попълнете заявката отделно за всеки участник. Запишете файла като включите в наименованието и част от името си на латиница. Попълнете го и го изпратете на адрес [email protected]. Ще получите отговор на електронния адрес, от който сте изпратили файла, за извършена регистрация. 

Данните, които се предоставят с тази заявка, ще се използват само за конференцията.

Лични данни

Име, презиме и фамилия на участника: ……………..

Електронен адрес (задължителен за контакти): ……………

Телефон за контакти:

Служебни данни

Месторабота: …………..

Длъжност и/или научна степен: …………….

Участие в конференцията като:

Автор/съавтор на съобщение. Преди началото на конференцията изпраща резюме на съобщението. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията – без такса за всеки автор; Слушатели и гости. След предварителна регистрация в посочения срок получават програма и резюмета на докладите и съобщенията - без такса; Слушатели и гости без предварителна заявка, които няма да получат програма и резюмета на докладите и съобщенията - без такса.

Отбележете с „Х“ в клетката пред текста.

 

1. Автор/ съавтор на съобщение и представящ съобщението - без такса

 

2. Автор/съавтор на съобщение и слушател - без такса

 

3. Слушател/гост – без такса

 

Заглавие на доклада/съобщението:………………………

Автори на доклада/съобщението (подчертайте тези, които ще присъстват на конференцията):…………………..

За представяне на доклада/съобщението се нуждая от компютър и мултимедия. Отбележете с „Х“ в съответната клетка.

Да

Не

 

 

 

За представянето се нуждая от други средства. Моля, опишете. …………………………………………..

Официална вечеря – 35 лв. Отбележете с „Х“ в съответната клетка.

Да

 

Не

 

 

Вечерята включва: салата, основно ястие с пилешко и свинско месо, десерт, безалкохолна напитка, музика и забавление. Алкохол се поръчва самостоятелно от всеки присъстващ.

Резюметата на съобщенията и докладите се приемат до 25.09.2017 г. на електронен адрес: [email protected]. Описание на формата и примерна бланка за резюме и доклад ще намерите на страницата на конференцията на сайта на Факултета по химия и фармация към СУ (Актуално) или на горния електронен адрес изпратете писмо с желание за участие – ще получите връзка и файл с поканата и указания. Резюмета на съобщенията и докладите и програма ще получи всеки участник в конференцията, който е попълнил регистрационната форма.

 

Изисквания към оформлението на резюмето

Големина на листа: А4

Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 1 cm; Bottom 1 cm; Left 1,5 cm; Right 1,5 cm; Gutter 0

Шрифт: Times New Roman, 12 pt

Междуредие: Single

Заглавие: главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред

Автори: Име и фамилия на авторите, разделени със запетаи след всеки автор – получерно (bold)

Институция: пълно наименование, електронен адрес поне на един от авторите за кореспонденция

Резюме: 10-15 реда, нов ред на 1 cm, разположение на текста – Justify (подравнено и от двете страни), междуредие Single. Общ брой думи до 250.

Ключови думи и изрази: до 4            

Използвайте следния примерен макет за резюмето на Вашия доклад (съобщение). Преди да изпратите резюмето изтрийте текста в червен цвят.

 

УЧЕБНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ Х. КЛАС

 

Елена Бояджиева, Мартина Ценова

107 ОУ „Хан Крум” – София, [email protected]

Настоящото изследване има за цел да провери .... .......(и т.н. – максимална дължина до 10-15 реда, 250 думи).

...................................................

...................................................

 

Ключови думи: химическо образование, образователни стандарти

В този формат изпращайте само РЕЗЮМЕТА на доклади и на научни съобщения.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.05.2019

15то „Астро парти Байкал“

Изх. № РУО1-14456/20.05.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо РУО-Плевен, изх.№РД16-359/16.05.2019 г., вх.№РУО1-14118/17.05.2019 г., Ви уведомявам,  че 15то „Астро парти Байкал“, ще се проведе на 31 май  2019 г. в с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен.

Проявата има за цел да:

 • стимулира и развива у младите хора интерес към астрономията и астрономическите наблюдения;
 • създаде благоприятни условия за развитие на творческите и интелектуални способности и компетентности на учители и ученици;
 • обмен на добри педагогически практики.

В „Астро парти Байкал“, участват до двама ученика на възраст от 12 до 18 години и един учител по физика и астрономия от цялата страна. Уениците трябва да имат изявен интерес към физиката и астрономията или да са участници в астрономически клубове.

Дейностите ще се финансират от Община Долна Митрополия.

Средствата за пътуване от гр. Плевен до с.Байкал и обратно, настаняване и храна са за сметка на организаторите. Пътните разходи са за сметка на училищните бюджети.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да получите информация от г-жа Ева Иванова – началник отдел „Хуманитарни дейности в община Долна Митрополия: тел:  06552/24, e-mail:[email protected], г-н Иво Джокин – директор на Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с.Байкал, тел:0879124964, 0888668916, e-mail:[email protected].  

Заявките за участие по приложен образец се приемат до 23.05.3019 г. на e-mail: [email protected] и [email protected].

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Програма на конкурса

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.05.2019

Конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“

Изх. РУО1 – 12404/ 07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Петият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“ ще се проведе на 12 май 2019 год. от 10:00 часа в Национален музей „Земята и хората“, гр. София, бул. „Черни връх“ № 4.

Тема на конкурса за учебната 2018/ 2019 г. - „Размножаване, растеж и развитие”.

Организатори на конкурса са РУО – София-град, Регионален методичен съвет по биология и катедра „Методика на обучението по биология“ към СУ „Климент Охридски“.

Донасянето на готовите модели за участие ще се извършва в самия ден на провеждането на конкурса, 12. май 2019 год.

Конкурсът включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Устното представяне на моделите трябва да бъде осъществено в рамките на 1 до 3 минути.

 Моля, участниците с  модели да се явяват в Националния музей „Земята и хората“ в 9:00 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

За популяризиране на резултатите от състезанието е необходимо предварително попълване на декларация за съгласие за публикуване на резултатите от състезанието и за снимане. Попълнените декларации се представят в деня на състезанието на организаторите.

Препоръчително е учениците да си носят сандвичи и вода.

Заявките за участие да бъдат изпратени до 08.05.2019 г. на електронeн адрес: [email protected]

Приложение:

 1. Програма на конкурса
 2. Заявка за участие
 3. Декларация за информирано съгласие
 4. Оценъчна карта

Моля да запознаете учителите по природни науки с изискванията на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО - СОФИЯ-ГРАД