Проекти на РУО - София-град

„Превенция на преждевременно отпадане от училище“  по Програма „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 1

Проект № 2016-1-BG01-КА101-023378и №КА101/SE – 176/04.07.2016г.

„Превенция на преждевременно отпадане от училище“  по Програма „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани и сключен договор за отпускане на финансова подкрепа