Професионално образование

05.12.2019

Работна среща с директори във връзка с писмо с изх. № РУО1-31062/04.11.2019 г.

Изх. № РУО1-33797/05.12.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 59 ОбУ, 172 ОбУ, 162 ОбУ, 176 ОбУ, ПГО „Мария Луиза“, ПГТ „Алеко Константинов“, СПГТ, ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“, 94 СУ „Д. Страшимиров“ и 123 СУ „Стефан Стамболов“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 0522-872/29.11.2019 г. с вх. № РУО1-33262/01.12.2019 г. и писмо с изх. № РУО1-31062/04.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 09.12.2019 г. от 15.00 часа в заседателната зала на РУО – София-град, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5  ще се проведе работна среща с директорите на горепосочените училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.11.2019

Работна среща с директорите на професионалните гимназии и с директорите на училища с професионални паралелки

Изх. № РУО1-31062/04.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Н. РАЙНОВ“ И УЧИЛИЩАТА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящото планиране на държавния план – прием за учебната 2020/2021 г. в професионалните гимназии и в училищата с професионални паралелки, Ви уведомявам за провеждането на предварителна работна среща, която ще се проведе на 15.11.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на РУО – София-град, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2019

Семинар „Европейска олимпиада по статистика – полза за учители и ученици“

Изх. № РУО1-29587/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Националния статистически институт (НСИ) с вх. № РУО1-28952/10.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 04 и 05 ноември 2019 г. ще се проведе семинар  на тема „Трета Европейска олимпиада по статистика – регламент и насоки за участие“ в Учебно-квалификационния център на НСА, с. Сливек, област Ловеч.

На семинара ще бъдат предствени целите на Европейската олимпиада, правилата за провеждане на националния и европейския кръг, както и други инициативи на НСИ, свързани с повишаването на статистическата култура на учениците.

Целта на семинара е и да се осъществи координация между организаторите, менторите, участвали в предишното издание на олимпиадата, и преподаватели, които проявяват интерес да сформират отбори и да се включат в олимпиадата по статистика.

Подробна информация относно провеждането на олимпиадата – регламент, материали за подготовка и др., е публикувана на сайта на олимпиадата – https://www.nsi.bg/esc-2020/

В срок до 25.10.2019 г. следва да заявите участието на лицата в семинара. Участието е безплатно.

За допълнителна информация се обръщайте към отдел „Статистически изследвания“ към Териториално статистическо бюро на НСИ в гр. София, както и на имейл: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2019

Център за развитие на човешки ресурси ДИПКУ при Тракийски университет

Изх. № РУО1-29526/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Тракийски университет с вх. № РУО1-28744/08.10.2019 г., Ви уведомявам, че Центърът за развитие на човешки ресурси ДИПКУ при Тракийски университет осъществява проучване на тема „Роля на програма Еразъм+ във взаимодействието между образованието, обучението и младежта и света на професионалното развитие“.

За участие в изследването, в срок до 18.10.2019 г. следва да попълните онлайн анкета на адрес: https://forms.gle/vAr8ag8ByjZTFPF96

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.10.2019

„Седмица на професионалните умения в България“ – дни на отворени врати (28-31.10.2019 г.)

Изх. № РУО1-28748/08.10.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-339/02.10.2019 г., вх. № РУО1-28244/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че под мотото на „Европейската седмица на професионалните умения“ в периода 28-31.10.2019 г. ще се проведе „Седмица на професионалните умения в България“.

Министерство на образованието и науката организира провеждане на „Дни на отворените врати“, при работодатели и в професионалните гимназии. От страна на МОН към работодателските организации е отправена покана да инициират съвместни дейности с професионалните гимназии.

Директорите на професионалните гимназии, на средните и обединените училища с професионални паралелки по време на „Дните на отворените врати“ с оглед кариерно ориентиране на учениците могат да организират и събития с възможност за посещение на ученици от V до VII клас.

Обобщената информация за съвместните дейности с работодателите и организираните от Вас събития в училищата ще бъде поместена на сайта на РУО – София-град.

С оглед гореизложеното, в срок до 17.10.2019 г. очаквам да подадете информация за организираните от Вас събития на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs1nJNXXMmRxLRuQ0jJisZVrvInVli08Nup-wOB9wzMu8vmw/viewform

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2019

Стипендии за учители по немски език

Изх. № РУО1-28910/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28855/09.10.2019 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага квалификационни курсове в Германия за 2020 г. за български учители по немски език. Изборът на подходящата квалификация зависи от необходимостта от квалификация, езиковите, професионалните и техническите предпоставки и целевата група. Стипендиите са предназначени за учители по немски език с постоянен трудов договор от всички степени на училищното образование и от всички видове училища. Крайният срок за кандидатстване е 20 октомври 2019 г.Повече информация за курсовете, както и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Гьоте-институт България. https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html

 

Приложение:    1. Ausschreibung 2020 bg.docx                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.10.2019

Открита процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд.

Изх. № РУО1-28710/08.10.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-331/30.09.2019 г., вх. № РУО1–28078/30.09.2019 г., Ви уведомявам, че със заповед на министъра на образованието и науката е открита процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд– обща професионална подготовка.

С оглед гореизложеното, моля в срок до 25.10.2019 г. на имейл: [email protected] да подадете информация за учители от повереното Ви училище, преподаващи учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд, които да се включат в процедурата по оценяване и одобряване на проектите на учебници за IX клас.

Определените учители следва да попълнят приложените документи:

 

Приложения:

  1. Регистрационна карта – Приложение № 2.
  2. Данни за учител – Приложение № 2А.
  3. Кратка професионална автобиография.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2019

Международна конференция „Преодоляване на различията между професионалното обучение и образование и пазара на труда по света“

Изх. № РУО1-27177/19.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „Знам и мога“ с вх. № РУО1-27021/18.09.2019 г., Ви уведомявам, че на 14 и 15 октомври 2019 г. в Бест Уестърн Плюс Експо Хотел, град София –  „Цариградско шосе“ № 149, ще се проведе международна конференция, организирана от Международната асоциация по Професионално образование и обучение (IVETA).

Темата на конференцията е: „Преодоляване на различията между професионалното обучение и образование и пазара на труда по света“. Работният език на конференцията е английски език.

Срокът за подаване на абстракти за изнасяне на доклади е 24.09.2019 г.

Срокът за регистрация на участници без изнасяне на доклади е 30.09.2019 г.

 

Приложения:

  1. Регистрационна форма.
  2. Допълнителна информация и контакти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

30.07.2019

Международна конференция „Преодоляване на различията между професионалното обучение и образование и пазара на труда по света“

Изх. № РУО1-23027/29.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Сдружение „Знам и мога“ с вх. № РУО1-21084/09.07. 2019 г. и с вх. № РУО1-22526/22.07.2019 г., Ви уведомявам, че на 14 и 15 октомври 2019 г. в Бест Уестърн Плюс Експо Хотел, град София –  „Цариградско шосе“ № 149, ще се проведе международна конференция, организирана от Международната асоциация по Професионално образование и обучение (IVETA).

Темата на конференцията е: „Преодоляване на различията между професионалното обучение и образование и пазара на труда по света“. Работният език на конференцията е английски език.

Срокът за подаване на абстракти за изнасяне на доклади е 31.08.2019 г.

Срокът за регистрация на участници без изнасяне на доклади е 30.09.2019 г.

 

Приложения:

  1. Регистрационна форма.
  2. Допълнителна информация и контакти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.07.2019

БП1 „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ и БП4 “Развитие на способностите на децата и учениците”

Изх. № РУО1-20267 / 03.07.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с отчет за изпълнение на Бюджетна програма 1 „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ и Бюджетна програма 4 “Развитие на способностите на децата и учениците” Ви уведомявам, че РУО – София-град поддържа база-данни по определени показатели.

Моля в срок до 11.00 часа на 08.07.2019 г. да попълните изисканите данни, отнасящи се за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. в посочения формуляр:

 

https://forms.gle/7nJbPhbMTuAd22Wk9

 

Разчитам на Вашата ангажираност за своевременно и точно отразяване на необходимата информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Насочване на ученици по документи

Изх. № РУО1- 17696/13.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, ПГТМД, ПГО, НПГПТО, ТУЕС КЪМ ТУ, СПГЕ, ПГЕА, ПГАВТ, ПГФК, ПГХВТ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГСС „БУЗЕМА“, СГХСТ, СМГ, НПМГ, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 15 СУ, 18 СУ, 21 СУ, 22 СУ, 23 СУ, 28 СУ, 32 СУ, 37 СУ, 44 СУ, 56 СУ, 73 СУ, 74 СУ, 78 СУ, 91 НЕГ, 94 СУ, 101 СУ, 108 СУ, 113 СУ, 118 СУ, 130 СУ,133 СУ, 135 СУ, 140 СУ, 170 СУ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 г. и заповед № РД 09-944/01.04.2019 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 25.06.2019 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по приобщаващо образование – Силвия Пеева, стая № 410.

Родителите следва в срок от 01.07.2019 г. до 17.00 часа на 03.07.2019 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете

Изх. № РУО1-11751/25.04.2019 г.

 

ДО родителите

на учениците със СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, които завършват VII клас

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

 

      Напомням, че във връзка с работата на Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства и в  изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност ( ученически бележник за учебната 2018/2019 )

 

 

 

   Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

   НАЧАЛНИК НА РУО

   СОФИЯ-ГРАД