Регистър на образователните институции

Регистър на закрити/преобразувани училища/ДГ/ЦПЛР/ЦСОП

Регистър на училищата към Министерството на културата

Регистър на детските градини за учебната 2017-2018 г.

Регистър на училищата за учебната 2017-2018 г.