Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
02.02.2017 НУТИ
 1. Учител по АЕ
8929180
09.05.2017 8 СУ
 1. Учител по БЕЛ /по заместване/
8719035
12.12.2017 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по АЕ

0885715030
11.06.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по БЕЛ

1 0896769230
19.01.2017 ДГ №47

Детски учител

8249145
31.01.2017 69 СУ
 1. Начален учител в ПИГ
 2. Учител по математика
9791806 9791805
22.02.2017 ДГ №138
 1. Счетоводител – 0,5 щат
 2. Общ работник
 3. Помощник готвач
 4. Работник в кухня
 5. Огняр – 0,5 щат
8341057 0884801716
31.03.2017 ПГФК
 1. Хигиенист
8739500
12.12.2017 5.ОУ "Иван Вазов"

Начален учител


Срок за подаване  - постоянен

Събеседване при подаване на документите

0884801665
06.01.2017 55 СУ

Начален учител

Ресурсен учител

8771297
16.01.2017 35 СУ

Учител по биология и химия


sou_dv@abv.bg

8661060
22.02.2017 20 ОУ
 1. Учител по Човек и природа
9521304
12.09.2017 70 ОУ

История и цивилизация и география и икономика- 0,5 щат

8277492
19.02.2018 ДГ №79 "Слънчице"

Счетоводител

02/8682149 0887489320
15.02.2017 ДГ №2
 1. Ресурсен учител
 2. Психолог
 3. Логопед
0894770421 9586681 8580019
04.01.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по биология и химия

0884801665
01.06.2018 Център за информационно осигуряване на образованието

Главен експерт анализ на информация и администриране на БД

1 02/9713511
12.09.2017 ДГ №185

Учител

9791138
18.12.2017 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

0884801665
15.03.2017 ДГ №47
 1. Детски учител
8249145
12.09.2017 Дг 97

Учител

Логопед – 0,5 щат

Психолог – 0,5 щат

9926304 9926354
11.09.2017 27 СУ

Учител по АЕ, прогимназиален етап

Ресурсен учител

Възпитател

Лекторски часове по музика – 130ч.

Начален учител ПГ

8258801
04.01.2018 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Начален учител за 1 месец

02/8777144 02/8747109
17.02.2017 117 СУ
 1. Учител по философски цикъл
9942111 0884701219

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.