Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
09.11.2018 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по РЕ

1 0879012919
03.01.2019 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по руски език /126 часа/

02/8221374
06.03.2017 127 СУ
 1. Учител по информатика и инфопмационни технологии

Събеседване от 07-10.03.2017г. от 12:30ч. всеки ден

9879254
12.12.2017 69.СУ Димитър Маринов"

Учител ЦДО

02/9791806 02/9791805
02.02.2017 НУТИ
 1. Учител по АЕ
8929180
09.05.2017 8 СУ
 1. Учител по БЕЛ /по заместване/
8719035
12.12.2017 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по АЕ

0885715030
11.06.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по БЕЛ

1 0896769230
19.01.2017 ДГ №47

Детски учител

8249145
31.01.2017 69 СУ
 1. Начален учител в ПИГ
 2. Учител по математика
9791806 9791805
22.02.2017 ДГ №138
 1. Счетоводител – 0,5 щат
 2. Общ работник
 3. Помощник готвач
 4. Работник в кухня
 5. Огняр – 0,5 щат
8341057 0884801716
31.03.2017 ПГФК
 1. Хигиенист
8739500
12.12.2017 5.ОУ "Иван Вазов"

Начален учител


Срок за подаване  - постоянен

Събеседване при подаване на документите

0884801665
06.01.2017 55 СУ

Начален учител

Ресурсен учител

8771297
22.02.2017 20 ОУ
 1. Учител по Човек и природа
9521304
12.09.2017 70 ОУ

История и цивилизация и география и икономика- 0,5 щат

8277492
19.02.2018 ДГ №79 "Слънчице"

Счетоводител

02/8682149 0887489320
16.01.2017 35 СУ

Учител по биология и химия


[email protected]

8661060
15.02.2017 ДГ №2
 1. Ресурсен учител
 2. Психолог
 3. Логопед
0894770421 9586681 8580019
04.01.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по биология и химия

0884801665
01.06.2018 Център за информационно осигуряване на образованието

Главен експерт анализ на информация и администриране на БД

1 02/9713511
12.09.2017 ДГ №185

Учител

9791138
18.12.2017 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

0884801665
15.03.2017 ДГ №47
 1. Детски учител
8249145

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.