Свободни работни места

Дата на публикуване Длъжност Месторабота Телефонен номер Краен срокнизходящо сортиране
11.09.2017

Учител по АЕ, прогимназиален етап

Ресурсен учител

Възпитател

Лекторски часове по музика – 130ч.

Начален учител ПГ

27 СУ 8258801
04.01.2018

Начален учител за 1 месец

131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" 02/8777144 02/8747109
17.02.2017
 1. Учител по философски цикъл
117 СУ 9942111 0884701219
16.03.2017
 1. Учител по математика - по заместване

Събеседване на 30.03.2017г.

ЧПГМКГДА 0888960064
19.04.2017
 1. Свободни часове по испански език – 6 часа седмично
НГДЕК 8277358 0876721730
15.12.2017

Учител в детска група

Помощник възпитател

ДГ №47"Незабравка" 0884801694
06.03.2017
 1. Учител по информатика и инфопмационни технологии

Събеседване от 07-10.03.2017г. от 12:30ч. всеки ден

127 СУ 9879254
12.12.2017

Учител ЦДО

69.СУ Димитър Маринов" 02/9791806 02/9791805
02.02.2017
 1. Учител по АЕ
НУТИ 8929180
09.05.2017
 1. Учител по БЕЛ /по заместване/
8 СУ 8719035
12.12.2017

Учител по АЕ

27.СУ "Акад.Георги Караславов" 0885715030
19.01.2017

Детски учител

ДГ №47 8249145
31.01.2017
 1. Начален учител в ПИГ
 2. Учител по математика
69 СУ 9791806 9791805
22.02.2017
 1. Счетоводител – 0,5 щат
 2. Общ работник
 3. Помощник готвач
 4. Работник в кухня
 5. Огняр – 0,5 щат
ДГ №138 8341057 0884801716
31.03.2017
 1. Хигиенист
ПГФК 8739500
12.12.2017

Начален учител


Срок за подаване  - постоянен

Събеседване при подаване на документите

5.ОУ "Иван Вазов" 0884801665
06.01.2017

Начален учител

Ресурсен учител

55 СУ 8771297
16.01.2017

Учител по биология и химия


sou_dv@abv.bg

35 СУ 8661060
22.02.2017
 1. Учител по Човек и природа
20 ОУ 9521304
12.09.2017

История и цивилизация и география и икономика- 0,5 щат

70 ОУ 8277492
19.02.2018

Счетоводител

ДГ №79 "Слънчице" 02/8682149 0887489320
15.02.2017
 1. Ресурсен учител
 2. Психолог
 3. Логопед
ДГ №2 0894770421 9586681 8580019
04.01.2018

Учител по биология и химия

5.ОУ "Иван Вазов" 0884801665
12.09.2017

Учител

ДГ №185 9791138