Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
31.03.2017 ПГФК
  1. Хигиенист
8739500
12.12.2017 5.ОУ "Иван Вазов"

Начален учител


Срок за подаване  - постоянен

Събеседване при подаване на документите

0884801665
06.01.2017 55 СУ

Начален учител

Ресурсен учител

8771297
19.02.2018 ДГ №79 "Слънчице"

Счетоводител

02/8682149 0887489320
16.01.2017 35 СУ

Учител по биология и химия


[email protected]

8661060
22.02.2017 20 ОУ
  1. Учител по Човек и природа
9521304
12.09.2017 70 ОУ

История и цивилизация и география и икономика- 0,5 щат

8277492
01.06.2018 Център за информационно осигуряване на образованието

Главен експерт анализ на информация и администриране на БД

1 02/9713511
15.02.2017 ДГ №2
  1. Ресурсен учител
  2. Психолог
  3. Логопед
0894770421 9586681 8580019
04.01.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по биология и химия

0884801665
12.09.2017 ДГ №185

Учител

9791138
18.12.2017 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

0884801665
15.03.2017 ДГ №47
  1. Детски учител
8249145
12.09.2017 Дг 97

Учител

Логопед – 0,5 щат

Психолог – 0,5 щат

9926304 9926354
14.01.2019 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Главен счетоводител

1 02/8221374
11.09.2017 27 СУ

Учител по АЕ, прогимназиален етап

Ресурсен учител

Възпитател

Лекторски часове по музика – 130ч.

Начален учител ПГ

8258801
04.01.2018 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Начален учител за 1 месец

02/8777144 02/8747109
17.02.2017 117 СУ
  1. Учител по философски цикъл
9942111 0884701219
09.11.2018 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по БЕЛ

1 0879012919
24.01.2019 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по информатика и математика

1 0879012923
16.03.2017 ЧПГМКГДА
  1. Учител по математика - по заместване

Събеседване на 30.03.2017г.

0888960064
19.04.2017 НГДЕК
  1. Свободни часове по испански език – 6 часа седмично
8277358 0876721730
15.12.2017 ДГ №47"Незабравка"

Учител в детска група

Помощник възпитател

0884801694
09.11.2018 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по РЕ

1 0879012919

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.