Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
22.06.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Специален педагог - ЦДО

1 23 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
22.06.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Психолог

1 23 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
22.06.2018 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Учител ЦДО

4 20 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9665680
22.06.2018 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Учител по АЕ

1 20 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8665680
22.06.2018 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Касиер-домакин

1 20 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8665680
21.06.2018 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител по ФВС

2 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9874358
21.06.2018 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител по ФВС

1 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9874358
21.06.2018 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Зам.директор УД

1 25 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9874358
21.06.2018 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Зам.директор УД

1 25 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9874358
21.06.2018 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител по ФВС/ 1/2 щат/

29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9874344
21.06.2018 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител по информатика и ИТ

1 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9874358
21.06.2018 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител по история и цивилизация

1 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9874358
21.06.2018 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител по география и икономика

1 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9874358
21.06.2018 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител ЦДО

3 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9874358
21.06.2018 76.ОУ "Уилям Сароян"

Педагогочески съветник /1/2 щат/

29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9874344
21.06.2018 76.ОУ "Уилям Сароян"

Ресурсен учител /1/2 щат/

29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9874344
21.06.2018 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител по математика

1 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9874344
21.06.2018 11.ОУ "Св.Пимен Зографски"

Учител по физике и математика/ 1/2 щат/

21 Юни 2018 - 14:00 ч. 02/8624187
21.06.2018 11.ОУ "Св.Пимен Зографски"

Психолог /1/2 щат/

27 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8624187
21.06.2018 11.ОУ "Св.Пимен Зографски"

Учител ЦДО

2 27 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8624187
21.06.2018 11.ОУ "Св.Пимен Зографски"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

27 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8624187
21.06.2018 СПГЕ "Джон Атанасов"

Зам.директор УПД

1 11 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8720047
21.06.2018 СПГЕ "Джон Атанасов"

Педагогически съветник

1 11 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8720047
21.06.2018 69.СУ "Димитър Маринов"

Учител ЦДО

2 6 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9791805

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.