Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
13.12.2018 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Логопед

1 21 Декември 2018 - 17:00 ч. 0884801719
13.12.2018 ПГТМД

Учител по АЕ

1 28 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8523411
13.12.2018 ПГТМД

Учител по практическо обучение-тъкачество /1/2 щат/

28 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8523411
13.12.2018 ПГТМД

Учител по АЕ

1 28 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8523411
13.12.2018 ДГ №42 "Чайка"

Ресурсен учител /1/4 щат/

18 Януари 2019 - 00:00 ч. 0898562124
13.12.2018 ДГ №42 "Чайка"

Психолог /1/4 щат/

18 Януари 2019 - 00:00 ч. 0898562124
13.12.2018 85.СУ "Отец Паисий"

Учител по ИТ

1 18 Декември 2018 - 16:00 ч. 02/9458164
13.12.2018 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

ЗАТС и касиер

1 11 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9879177
13.12.2018 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Библиотекар /1/2 щат/

21 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9879177
12.12.2018 ДГ №185 "Звездичка"

Ресурсен учител

1 19 Декември 2018 - 16:30 ч. 0884801505
12.12.2018 ДГ №56 "Здравец"

Пом. възпитател

1 19 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8759074
12.12.2018 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Зам. директор АСД /1/2 щат/

11 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9879177
12.12.2018 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Психолог

1 11 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9879177
12.12.2018 36.СУ "Максим Горки"

Учител ПИГ

1 20 Декември 2018 - 16:00 ч. 02/586148
11.12.2018 203 ПЕГ "Свети Методий"

Хигиенист /1/2 щат/

21 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884801431
11.12.2018 203 ПЕГ "Свети Методий"

Счетоводител /1/2 щат/

21 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884801431
11.12.2018 122.ОУ "Николай Лилиев"

Зам. директор УД с информатика и ИТ

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8650374
11.12.2018 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Педагогически съветник

1 20 Декември 2018 - 16:00 ч. 02/8622966
11.12.2018 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Хигиенист

1 20 Декември 2018 - 16:00 ч. 02/8622966
11.12.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител по руски език / 193 часа/

10 Януари 2019 - 00:00 ч. 0884334110
11.12.2018 30.СУ "Братя Миладинови"

Зам. директор УД

1 21 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8221785
11.12.2018 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Зам. директор АСД /1/2 щат/

11 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9879177
11.12.2018 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Психолог

1 11 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9879177
11.12.2018 СПГТ

Библиотекар

1 17 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/9833692

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.