Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
11.02.2020 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Хигиенист

1 13 Февруари 2020 - 12:00 ч. 02/9556252
11.02.2020 85.СУ "Отец Паисий"

Учител по ИТ

1 25 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9458164
11.02.2020 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по химия

1 13 Февруари 2020 - 10:00 ч. 02/8722120
10.02.2020 ДГ №64 "Първи юни"

Учител

2 30 Май 2020 - 00:00 ч. 0884801696
10.02.2020 ДГ №64 "Първи юни"

Пом. възпитател

3 30 Май 2020 - 00:00 ч. 0884801696
10.02.2020 ДГ №64 "Първи юни"

Медицинска сестра

2 30 Май 2020 - 00:00 ч. 0884801696
10.02.2020 ПГ по транспорт

Учител по АЕ

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9732864
10.02.2020 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Счетоводител

1 17 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9367147
10.02.2020 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Хигиенист

1 24 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884942785
10.02.2020 88.СУ "Димитър Попниколов"

Хигиенист

1 13 Февруари 2020 - 16:30 ч. 02/9560739
10.02.2020 ПГ по ДИЗАЙН "Елисавета Вазова"

Хигиенист

1 21 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0887959236
10.02.2020 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Учител по химия / лекторски часове/

12 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8747109
10.02.2020 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител по история

1 19 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801431
10.02.2020 30.СУ "Братя Миладинови"

Завеждащ административна служба

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8221785
10.02.2020 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по музика /1/2 щат/

12 Февруари 2020 - 17:00 ч. 02/9556252
07.02.2020 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител по БЕЛ

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9382926
07.02.2020 34.ОУ "Стою Шишков"

Хигиенист

1 20 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8594131
07.02.2020 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Начален учител ЦДО

1 21 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9874358
07.02.2020 ЧОУ "Джани Родари"

Хигиенист

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
07.02.2020 ЧОУ "Джани Родари"

Медицинска сестра

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
07.02.2020 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по АЕ

1 12 Февруари 2020 - 10:00 ч. 02/8722120
07.02.2020 38.ОУ "Васил Априлов"

ЗАТС

1 10 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884334110
07.02.2020 ДГ №120 "Детство под липите"

Учител

1 13 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8223219
07.02.2020 ЧДГ "Джани РоДари"

Зам.директор

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0896769243

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.