Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
05.12.2019 177 ОУ Св.Св. Кирил и Методий"

Учител по музика /1/2 щат/

16 Декември 2019 - 00:00 ч. 0876972244
05.12.2019 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по френски език

1 18 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/8217188
04.12.2019 105.СУ"Атанас Далчев"

Учител по АЕ

1 20 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8620573
04.12.2019 105.СУ"Атанас Далчев"

Хигиенист

1 20 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8620573
04.12.2019 105.СУ"Атанас Далчев"

Общ работник

1 20 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8620573
04.12.2019 75.ОУ "Тодор Каблешков"

Учител по БЕЛ

1 6 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/9200136
04.12.2019 150.ОУ "Цар Симеон Първи"

Учител по АЕ

1 17 Декември 2019 - 17:00 ч. 02/8796663
03.12.2019 34.ОУ "Стою Шишков"

Хигиенист

1 18 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8594131
03.12.2019 ДГ №179 "Синчец"

Учител

1 13 Декември 2019 - 13:00 ч. 0884801578
03.12.2019 74.СУ "Гоце Делчев"

Учител по математика

1 13 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/9346617
03.12.2019 74.СУ "Гоце Делчев"

Учител по музика

1 13 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/9346617
03.12.2019 НТБГ

Учител по математика и ИТ

1 20 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9520857
03.12.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Библиотекар

1 13 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
03.12.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по немски език

1 6 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
03.12.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Портиер

1 5 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
03.12.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Хигиенист

1 5 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
03.12.2019 ПГФК "Княгиня Евдокия"

ЗАС /1/2 щат/

5 Декември 2019 - 12:30 ч. 02/8739500
03.12.2019 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по ФВС

1 10 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9523016
02.12.2019 20 ИОУ "Тодор Минков"

Учител по немски език

1 20 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9521304
02.12.2019 ПГТКИ гр. София

Учител специални предмети-теоретично обучение машинен инженер-текст. техника

1 4 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8298177
02.12.2019 ДГ №59 "Елхица"

Работник кухня

1 30 Декември 2019 - 14:00 ч. 02/8759029
29.11.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Счетоводител

1 13 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9870760
29.11.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Зам. директор по учебна дейност

1 13 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9878045
28.11.2019 4 ОУ "Проф. Джон Атанасов"

Учител по математика

1 28 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8899726

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.