Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
15.07.2019 1

Учител по ИТ

1 23 Юли 2019 - 10:00 ч. 02/8722120
15.07.2019 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по АЕ

1 23 Юли 2019 - 10:00 ч. 02/8722120
15.07.2019 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по Технологии и предприемачество /0,5 щат/

23 Юли 2019 - 10:00 ч. 02/8722120
15.07.2019 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по Изобразително изкуство /0,5 щат/

23 Юли 2019 - 10:00 ч. 02/8722120
15.07.2019 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по "Философски цикъл" /0,5 щат/

23 Юли 2019 - 10:00 ч. 02/8722120
15.07.2019 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по БЕЛ / 0,5 щат/

23 Юли 2019 - 10:00 ч. 02/8722120
15.07.2019 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по ФВС /0,5 щат/

23 Юли 2019 - 10:00 ч. 02/8722120
15.07.2019 ДГ №18"Детски свят"

Детски учител

2 26 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
15.07.2019 ДГ №18"Детски свят"

Помощник-възпитател

1 26 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
15.07.2019 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител начален етап - ЦДО

3 23 Юли 2019 - 10:00 ч. 02/8722120
15.07.2019 ДГ №63 "Слънце"

Помощник на учителя

1 30 Юли 2019 - 00:00 ч. 0886648784
15.07.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Педагогически съветник  /1/2 щат/

18 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9874344 02/9319388
15.07.2019 101 СУ "Бачо Киро"

Учител по Математика

1 17 Юли 2019 - 00:00 ч. 0882476015
15.07.2019 101 СУ "Бачо Киро"

Учител по АЕ

1 17 Юли 2019 - 12:00 ч. 0882476015
15.07.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител в ГЦОУД

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
15.07.2019 68.СУ "Академик Никола Обрешков"

Учител по Химия и биология

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9785059 02/9730756
15.07.2019 68.СУ "Академик Никола Обрешков"

Учител по Философия с история или география

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9785059 02/9730756
15.07.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по История

1 2 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
15.07.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по АЕ

1 2 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
15.07.2019 НГПИ "Свети Лука"

Учител по Химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9319050
15.07.2019 ДГ №63 "Слънце"

Помощник-възпитател

3 30 Юли 2019 - 00:00 ч. 0886648784
15.07.2019 3.СУ "Марин Дринов"

Учител по Руски език

1 29 Юли 2019 - 00:00 ч. 0888175335
15.07.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител в начален етап - ЦДО

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9382926 02/9382862
15.07.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

Лектор по музика 5-7 клас

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9382926 02/9382862

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.