Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
15.10.2018 62.ОУ"Христо Ботев"

Общ работник /1/2 щат/

18 Октомври 2018 - 17:00 ч. 0884801720
15.10.2018 62.ОУ"Христо Ботев"

Учител ЦДО

1 15 Октомври 2018 - 17:00 ч. 0884801720
12.10.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по история /1/2 щат/

19 Октомври 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
12.10.2018 ПГСС "Бузема"

Учител ИТ /1/2 щат/

18 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8563458
12.10.2018 ПГСС "Бузема"

Огняр

1 18 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8563458
12.10.2018 ЧПГ "Образователен технологии"

Учител по БЕЛ

1 31 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0887614066
12.10.2018 7.СУ " Свети Седмочисленици"

Начален учител ЦДО

1 26 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/9876370
12.10.2018 125.СУ "Боян Пенев"

Начален учител ЦДО

1 26 Октомври 2018 - 16:00 ч. 0879945819
12.10.2018 ДГ №105 "Рекета"

ЗАС

1 26 Октомври 2018 - 14:00 ч. 02/9450593
12.10.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по биология

1 22 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
12.10.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Начален учител ЦДО

1 22 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8745506
12.10.2018 ДГ №175 "Слънчеви лъчи"

Пом. възпитател

1 26 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884801589
12.10.2018 ДГ №175 "Слънчеви лъчи"

Пом. възпитател в ясла

1 26 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884801589
12.10.2018 36.СУ "Максим Горки"

Учител по философия /1/2 щат/

31 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8586148
12.10.2018 36.СУ "Максим Горки"

Учител по АЕ

1 31 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8586148
11.10.2018 54.СУ "Св. Иван Рилски"

Общ работник

1 26 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
11.10.2018 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Начален учител ЦДО

1 26 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9521170
11.10.2018 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Ресурсен учител

1 25 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9613436
11.10.2018 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Зам.директор по УД

1 25 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9613436
11.10.2018 71.СУ "Пейо Яворов"

Начален учител ПИГ

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9995064
11.10.2018 71.СУ "Пейо Яворов"

Учител по философия/1/2 щат/

15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9995064
11.10.2018 ЧСУ "Орфей"

Учител по БЕЛ

1 30 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0886911227
11.10.2018 88.СУ "Димитър Попниколов"

Учител по АЕ

1 17 Октомври 2018 - 17:00 ч. 02/9560739
10.10.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по ФВС

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769230

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.