Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
14.08.2018 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“

Учител по английски език

1 3 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/987 4358
14.08.2018 4 ОУ „ПРоф. Джон Атанасов“

Начален учител в група за целодневна организация на учебния ден /1-4 клас/

3 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8899 726
14.08.2018 4 ОУ „ПРоф. Джон Атанасов“

Учител физическо възпитание и спорт /1-12 клас/

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8899 726
14.08.2018 НУИИ „Илия Петров“

Учител по френски език /288 учебни часа


9:00 -13:00 часа

11 Септември 2018 - 13:00 ч. 02/9876388 02/9874926
14.08.2018 7 СУ „Св. Седмочисленици“

Учител начален етап

1 22 Август 2018 - 16:00 ч. 02/987 63 70
14.08.2018 ЦСОП „Проф. д.п.н. Георги Ангушев“

Арт-терапевт

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 0876 596 406 02/920 8198
14.08.2018 ЦСОП „Проф. д.п.н. Георги Ангушев“

специален педагог

2 31 Август 2018 - 16:00 ч. 0876 596406 02/920 8198
14.08.2018 ЦСОП „Проф. д.п.н. Георги Ангушев“

ЗАТС

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 0876 596406 02/920 8198
14.08.2018 162.ОУ "Отец Паисий"

Учител по музика  /1/2 щат


ou162@abv.bg

31 Август 2018 - 16:00 ч. 0884 801753
14.08.2018 ПГИЧЕ „Св. Методий“

Химия и ООС /324 ч. и физика и астрономия /386 ч.

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 0884 801 431
14.08.2018 ДГ № 185 „Звездичка“

Учител 

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 0884 801 505
14.08.2018 ДГ № 185 „Звездичка“

Помощник възпитател

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 0884 801 505
14.08.2018 ДГ № 185 „Звездичка“

Медицинска сестра

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 0884 801 505
14.08.2018 ДГ № 17 „Мечо Пух“

Учител

1 20 Август 2018 - 15:30 ч. 02/875 4032
14.08.2018 Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

Учител по музика / 144 часа

31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/852 3411
14.08.2018 ДГ № 184 „Мечо Пух“

Педагог / 1/2 щат

24 Август 2018 - 12:00 ч. 0884 801 510
14.08.2018 ДГ № 184 „Мечо Пух“

Помощник  възпитател

1 24 Август 2018 - 12:00 ч. 0884 801 510
13.08.2018 3 СУ „Марин Дринов“

учител по изобразително изкуство

1 16 Август 2018 - 17:00 ч. 0888 17 5335
13.08.2018 3 СУ „Марин Дринов“

учител по математика и физика

1 21 Август 2018 - 17:00 ч. 0888 17 5335
13.08.2018 3 СУ „Марин Дринов“

учител по философия /216 лекторски часове

21 Август 2018 - 17:00 ч. 0888 17 5335
13.08.2018 Софийска професионална гимназия по туризъм

Учител теоретично обучение - обществено хранене

1 15 Август 2018 - 12:00 ч. 02/983 36 92 0884 085 395
13.08.2018 3 СУ „Марин Дринов“

учител по български език и литература

1 16 Август 2018 - 17:00 ч. 0888 17 5335
09.08.2018 29. СУ „Кузман Шапкарев“

Учител философия

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8310170
09.08.2018 29. СУ „Кузман Шапкарев“

Хигиенист

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8310170

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.