Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.09.2019 37.СУ "Райна Княгиня"

Медиатор по проект "Подкрепа за успех"

1 25 Септември 2019 - 16:00 ч. 0898522677
19.09.2019 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Хигиенист

1 25 Септември 2019 - 13:30 ч. 02/8722120
19.09.2019 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Медиатор /1/2 щат/

25 Септември 2019 - 13:30 ч. 02/8722120
19.09.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Логопед

1 7 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0884942785
19.09.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Шофьор

1 7 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0884942785
19.09.2019 ДГ №88 "Детски рай"

Пом. възпитател

1 25 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801616
19.09.2019 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по френски език

1 27 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8217188
19.09.2019 20 ИОУ "Тодор Минков"

Библиотекар

1 4 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9521304
19.09.2019 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Зам.директор по УД

1 9 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9613436
19.09.2019 ПГСС "Бузема"

Образоватерен медиатор

1 25 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8563458
19.09.2019 ПГ по туризъм "Алеко Константинов" - гр.Банкя

Учител по немски език /216 часа/

26 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9972490
19.09.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Главен счетоводител

1 9 Октомври 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
19.09.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Счетоводител - касиер

1 9 Октомври 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
19.09.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по философия  или философия с чужд език

1 9 Октомври 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
18.09.2019 191 ОУ "Отец Паисий"

Учител по АЕ

1 25 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9927504
18.09.2019 ДГ №146 "Звездица"

Пом. възпитател

1 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9947049
18.09.2019 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

ЗДАСД с учителска правоспособност

1 25 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9201203
18.09.2019 ДГ №167 "Малкият принц"

Учител по музика

1 1 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9521610
18.09.2019 ДГ №167 "Малкият принц"

Пом. възпитател

1 1 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9521610
18.09.2019 162.ОбУ "Отец Паисий"

Ресурсен учител

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801753
18.09.2019 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Учител по математика и физика

1 27 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9521170
18.09.2019 СГСАГ "Христо Ботев"

Учител по математика

1 30 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8661271
18.09.2019 17. СУ "Дамян Груев"

Начален учител ЦДО

1 27 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8217188
18.09.2019 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по италиански език /36 часа/

27 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8217188

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.