Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
12.09.2017 Дг 97

Учител

Логопед – 0,5 щат

Психолог – 0,5 щат

9926304 9926354
11.09.2017 27 СУ

Учител по АЕ, прогимназиален етап

Ресурсен учител

Възпитател

Лекторски часове по музика – 130ч.

Начален учител ПГ

8258801
04.01.2018 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Начален учител за 1 месец

02/8777144 02/8747109
14.01.2019 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Главен счетоводител

1 02/8221374
17.02.2017 117 СУ
  1. Учител по философски цикъл
9942111 0884701219
16.03.2017 ЧПГМКГДА
  1. Учител по математика - по заместване

Събеседване на 30.03.2017г.

0888960064
19.04.2017 НГДЕК
  1. Свободни часове по испански език – 6 часа седмично
8277358 0876721730
15.12.2017 ДГ №47"Незабравка"

Учител в детска група

Помощник възпитател

0884801694
09.11.2018 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по БЕЛ

1 0879012919
24.01.2019 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по информатика и математика

1 0879012923
03.01.2017 РУО София-град

Специалист - деловодител

6 Януари 2017 - 00:00 ч. 9356060
03.01.2017 СПГТ

Учител по АЕ

6 Януари 2017 - 00:00 ч. 9833958 9835130
05.01.2017 1 ПУ

Начален учител

Учител в ЦДО – 0,5 щат

Логопед

Психолог

9 Януари 2017 - 00:00 ч. 0877343655
09.01.2017 ДГ №126

Детски учител

11 Януари 2017 - 00:00 ч. 8220578 8223456
09.01.2017 171 ОУ

Учител по физическо възпитание и спорт – 420 ч.


Събеседване на 11.01.2017г. от 15:00ч.

11 Януари 2017 - 00:00 ч. 9917554
06.01.2017 4 ОУ

Учител по АЕ


Събеседване на 13.01.2017г. от 11:30ч.

12 Януари 2017 - 00:00 ч. 8899626 8899726
05.01.2017 ДГ №134

Учител в логопедична група

12 Януари 2017 - 00:00 ч. 9522919 0884801411
05.01.2017 108 СУ

Ресурсен учител

Логопед – 0,5 щат


Събеседване на 13.01.2017г. от 13:30ч.

12 Януари 2017 - 00:00 ч. 8892527 9784888
06.01.2017 ЧОУ „Джани РоДари“

Учител по АЕ в ЧОУ

Учител по АЕ в ЧЦДГ

Учител по бЕЛ

Учител по китайски език

Помощник-готвач


Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 0896769230
06.01.2017 НПМГ

Технически секретар

Завеждащ тихническа административна служба и архив


Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 8628363 8622966
06.01.2017 126 ОУ

Учител в начален етап

Учители в ЦДО – 2 места


Събеседване на 13.01.2017г. от 10:30ч.

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 8585045 8593161
10.01.2017 92 ОУ

Ресурсен учител – 2 места

Логопед – 0,5 щат

Психолог – 0,5 щат


Събеседване на 16.01.2017

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 8284726 8284733
09.01.2017 118 СУ

Учител в ПИГ в начален етап – 2 места


Събеседване на 13.01.2017г. от 14:00ч.

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 8750362 740165
05.01.2017 37 СУ

Педагогически съветник

Учител по БЕЛ


Събеседване на 16.01.2017г. от 12:00ч.

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 8263801

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.