Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
12.12.2017 69.СУ Димитър Маринов"

Учител ЦДО

02/9791806 02/9791805
02.02.2017 НУТИ
  1. Учител по АЕ
8929180
09.05.2017 8 СУ
  1. Учител по БЕЛ /по заместване/
8719035
12.12.2017 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по АЕ

0885715030
11.06.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по БЕЛ

1 0896769230
19.01.2017 ДГ №47

Детски учител

8249145
31.01.2017 69 СУ
  1. Начален учител в ПИГ
  2. Учител по математика
9791806 9791805
22.02.2017 ДГ №138
  1. Счетоводител – 0,5 щат
  2. Общ работник
  3. Помощник готвач
  4. Работник в кухня
  5. Огняр – 0,5 щат
8341057 0884801716
31.03.2017 ПГФК
  1. Хигиенист
8739500
12.12.2017 5.ОУ "Иван Вазов"

Начален учител


Срок за подаване  - постоянен

Събеседване при подаване на документите

0884801665
03.01.2017 РУО София-град

Специалист - деловодител

6 Януари 2017 - 00:00 ч. 9356060
03.01.2017 СПГТ

Учител по АЕ

6 Януари 2017 - 00:00 ч. 9833958 9835130
05.01.2017 1 ПУ

Начален учител

Учител в ЦДО – 0,5 щат

Логопед

Психолог

9 Януари 2017 - 00:00 ч. 0877343655
09.01.2017 ДГ №126

Детски учител

11 Януари 2017 - 00:00 ч. 8220578 8223456
09.01.2017 171 ОУ

Учител по физическо възпитание и спорт – 420 ч.


Събеседване на 11.01.2017г. от 15:00ч.

11 Януари 2017 - 00:00 ч. 9917554
06.01.2017 4 ОУ

Учител по АЕ


Събеседване на 13.01.2017г. от 11:30ч.

12 Януари 2017 - 00:00 ч. 8899626 8899726
05.01.2017 ДГ №134

Учител в логопедична група

12 Януари 2017 - 00:00 ч. 9522919 0884801411
05.01.2017 108 СУ

Ресурсен учител

Логопед – 0,5 щат


Събеседване на 13.01.2017г. от 13:30ч.

12 Януари 2017 - 00:00 ч. 8892527 9784888
10.01.2017 92 ОУ

Ресурсен учител – 2 места

Логопед – 0,5 щат

Психолог – 0,5 щат


Събеседване на 16.01.2017

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 8284726 8284733
09.01.2017 118 СУ

Учител в ПИГ в начален етап – 2 места


Събеседване на 13.01.2017г. от 14:00ч.

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 8750362 740165
05.01.2017 37 СУ

Педагогически съветник

Учител по БЕЛ


Събеседване на 16.01.2017г. от 12:00ч.

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 8263801
06.01.2017 ЧОУ „Джани РоДари“

Учител по АЕ в ЧОУ

Учител по АЕ в ЧЦДГ

Учител по бЕЛ

Учител по китайски език

Помощник-готвач


Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 0896769230
06.01.2017 НПМГ

Технически секретар

Завеждащ тихническа административна служба и архив


Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 8628363 8622966
06.01.2017 126 ОУ

Учител в начален етап

Учители в ЦДО – 2 места


Събеседване на 13.01.2017г. от 10:30ч.

13 Януари 2017 - 00:00 ч. 8585045 8593161

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.