Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
08.01.2020 40 СУ "Луи Пастьор"

Начален учител по АЕ/НЕ

1 15 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8265908
08.01.2020 162.ОбУ "Отец Паисий"

Учител по музика /1/2 щат/

31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801753
08.01.2020 ДГ №114 "Светулка"

Учител

1 24 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801728
08.01.2020 ПГСС "Бузема"

Учител по музика /126 часа/

31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8563458
08.01.2020 36.СУ "Максим Горки"

Учител ПИГ

1 17 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/8586148
08.01.2020 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по музика/1/2 щат/

30 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9367147
08.01.2020 ДГ №63 "Слънце"

Помощник на учителя

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0886648784
08.01.2020 ДГ №63 "Слънце"

Пом. възпитател

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0886648784
08.01.2020 ДГ №63 "Слънце"

Логопед

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0886648784
08.01.2020 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по немски език

1 15 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8771297
08.01.2020 55.СУ "Петко Каравелов"

Хигиенист

1 15 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8771297
08.01.2020 ДГ №84 "Детелина"

Психолог /1/2 щат/

31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801679
08.01.2020 ДГ №84 "Детелина"

Педагог-ясла /1/2 щат/

31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801679
08.01.2020 101 СУ "Бачо Киро"

ЗАС

1 10 Януари 2020 - 16:30 ч. 0882476015
08.01.2020 81.СУ "Виктор Юго"

Учител ЦДО

1 17 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9745506
08.01.2020 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по испански език /263 часа/

13 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8562843
08.01.2020 132.СУ "Ваня Войнова"

Домакин

1 13 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8562843
07.01.2020 ПГ по транспорт

Учител по АЕ /1/2 щат/

17 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9732864
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Учител по БЕЛ

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Начален учител

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Начален учител ЦДО

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Психолог

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Ресурсен учител

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Хигиенист

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.