Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
12.08.2019 ЧОУ "Куест"

Учител по математика за V, VI, VII клас

1 13 Август 2019 - 00:00 ч. 0897881359
12.08.2019 ДГ № 151 "Леда Милева"

Помощник-възпитател в детска градина

4 15 Септември 2019 - 15:30 ч. 02/9440190
12.08.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Ръководител ИКТ

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801431
12.08.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител по немски език

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801431
12.08.2019 14 СУ "Професор д-р Асен Златаров"

Учител по музика

1 2 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8313732
12.08.2019 59.ОУ"Васил Левски"

Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, информационни технологии

1 5 Септември 2019 - 15:30 ч. 02/9366716
12.08.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител, математика

1 20 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8319119
12.08.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител, начален етап, 1-4 клас

1 20 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8319119
12.08.2019 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по биология и зо, химия и оос

1 26 Август 2019 - 16:00 ч. 02/9346449
12.08.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител НЕ

1 15 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
12.08.2019 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учител по математика

1 27 Август 2019 - 16:00 ч. 02/9881131
12.08.2019 БСУ "Христо Ботев" - Братислава, Словакия

Учител общообразователен предмет в гимназиален етап - ФВС

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9217428 02/9217590
12.08.2019 105.СУ"Атанас Далчев"

Начален учител ЦДО

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8620573 0876807295
12.08.2019 ДГ №2 "Звънче"

Педагог /0,5 щат/

13 Септември 2019 - 15:00 ч. 02/8580019
12.08.2019 ДГ №2 "Звънче"

Учител

2 13 Септември 2019 - 13:00 ч. 02/8580019
09.08.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Служител - Човешки ресурси

1 9 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
08.08.2019 46.ОУ "Константин Фотинов"

Учител/Старши учител по история и география по чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

1 30 Август 2019 - 13:00 ч. 02/8319018
08.08.2019 46.ОУ "Константин Фотинов"

Учител/старши учител в прогимназиален етап в група за ЦОУД по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ

2 30 Август 2019 - 13:00 ч. 02/8319018
08.08.2019 46.ОУ "Константин Фотинов"

Учител/Старши учител по български език и литература по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

1 30 Август 2019 - 13:00 ч. 02/8319018
08.08.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Учител по немски език

1 23 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
08.08.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Учител по математика

1 23 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
08.08.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Информатика и информационни технологии

1 23 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
08.08.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Учител по физика и астрономия /1/2 щат/

23 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
08.08.2019 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по история и география

1 28 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9556252

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.