Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
13.09.2019 СГСАГ "Христо Ботев"

Учител по практика - сградостроителство, технология на строителството

1 28 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8661271
13.09.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Психолог

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
13.09.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по математика

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
13.09.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Медицинска сестра

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
13.09.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Хигиенист

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
13.09.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Педагогически съветник /1/2 щат/

16 Септември 2019 - 17:00 ч. 0884801720
13.09.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Хигиенист

16 Септември 2019 - 17:00 ч. 0884801720
13.09.2019 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Психолог /1/2 щат/

19 Септември 2019 - 00:00 ч. 0876596406
13.09.2019 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Логопед /1/2 щат/

19 Септември 2019 - 00:00 ч. 0876596406
13.09.2019 ПГСС "Бузема"

Учител по АЕ /1/2 щат/

16 Септември 2019 - 13:00 ч. 02/8563458
13.09.2019 150.ОУ "Цар Симеон Първи"

Учител по биология

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8796663
13.09.2019 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Начален учител ЦДО

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8747109
13.09.2019 ДГ №48 "Братя Грим"

Педагог /1/2 щат/

20 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8321022
13.09.2019 47.СУ "Христо Г. Данов"

Учител по музика

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9522228
13.09.2019 108.СУ "Никола Беловеждов"

Учител ЦДО

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8892427
12.09.2019 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Учител по АЕ

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9613436
12.09.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Математика

2 27 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
12.09.2019 ПГФК "Княгиня Евдокия"

Хигиенист

1 17 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8739500
12.09.2019 ДГ №3 "Детелина"

Хигиенист

1 16 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9995013
12.09.2019 ДГ №165 "Латинка"

Пом. възпитател

1 16 Септември 2019 - 17:00 ч. 02/8720102
12.09.2019 12.СУ "Цар Иван Асен II"

Учител по технологии и предприемачество /550 часа/

18 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9437952
12.09.2019 ПГПСТТ

Секретар

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9874108
12.09.2019 75.ОУ "Тодор Каблешков"

Хигиенист

2 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9200136
12.09.2019 75.ОУ "Тодор Каблешков"

Учител в ПГО

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9200136

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.