Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
07.08.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител математика

1 18 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9709363
07.08.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител БЕЛ

1 18 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9709363
07.08.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител китайски език

1 18 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9709363
07.08.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител изобразително изкуство

1 18 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9709363
07.08.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител информационни технологии

1 18 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9709363
07.08.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Заместник-директор учебна дейност

1 18 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9709363
07.08.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Хигиенисти

2 21 Август 2019 - 00:00 ч. 0885112689
07.08.2019 202 ОУ "Христо Ботев"

Учител по физическо възпитание и спорт

1 26 Август 2019 - 17:00 ч. 02/9924205 0884801768
07.08.2019 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по испански език

1 28 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9556252
07.08.2019 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Педагогически съветник

1 28 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9556252
07.08.2019 36.СУ "Максим Горки"

Учител по математика

1 23 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8586148 0879609570
07.08.2019 36.СУ "Максим Горки"

Учител по биология

1 23 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8586148 0879609570
07.08.2019 36.СУ "Максим Горки"

Учител по английски език

1 23 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8586148 0879609570
07.08.2019 130.СУ "Стефан Караджа"

Учител по български език и литература

1 23 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8470495 0879533327
07.08.2019 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Учител по физика и астрономия

1 16 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9879177 02/9879254 02/9870659
07.08.2019 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Учител начален етап

1 16 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9879177 02/9879254 02/9870659
07.08.2019 101 СУ "Бачо Киро"

Учител по английски език

1 15 Август 2019 - 00:00 ч. 0882476015
07.08.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по математика и ИТ

1 21 Август 2019 - 00:00 ч. 0885112689
07.08.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по ФВС

1 21 Август 2019 - 00:00 ч. 0885112689
07.08.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител в група ЦДО в начален етап

4 21 Август 2019 - 00:00 ч. 0885112689
07.08.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев",

Учител по английски език в начален етап

1 21 Август 2019 - 00:00 ч. 0885112689
07.08.2019 ДГ №183 "Щастливо детство"

Учител по музика

1 28 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8706137
07.08.2019 ДГ №143 "Щурче"

Учител

2 15 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801757
07.08.2019 ДГ №52 "Илинденче"

Учител

2 28 Август 2019 - 00:00 ч. 02/4263777

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.