Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
12.09.2019 75.ОУ "Тодор Каблешков"

Учител в ПГО

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9200136
12.09.2019 75.ОУ "Тодор Каблешков"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9200136
12.09.2019 ДГ №171 "Свобода"

Учител

2 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 0882359284
11.09.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Ресурсен учител /1/2 щат/

16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9874344
11.09.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител ЦДО

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9874344
11.09.2019 122.ОУ "Николай Лилиев"

Начален учител ЦДО

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8650374
11.09.2019 122.ОУ "Николай Лилиев"

Технически сътрудник - домакин

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8650374
11.09.2019 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Учител по АЕ

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9879177
11.09.2019 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Учител по ФВС

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8665680
11.09.2019 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Учител по АЕ

1 17 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8665680
11.09.2019 175.ОУ "Васил Левски"

Хигиенист

1 15 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9982084
11.09.2019 175.ОУ "Васил Левски"

Учител по музика /1/2 щат/

24 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9982084
11.09.2019 153. СУ "Неофит Рилски"

Учител по химия

1 24 Септември 2019 - 00:00 ч. 087984816
11.09.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Ресурсен учител

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
11.09.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по ФВС

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
11.09.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по математика

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
11.09.2019 ДГ №164 "Зорница"

Учител

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9578622
11.09.2019 ДГ №164 "Зорница"

Помощник на учителя

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9578622
11.09.2019 ДГ №164 "Зорница"

Помощник възпитател

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9578622
11.09.2019 ПГЕА

Учител-инженер теоретично обучение, системно програмиране

1 13 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8956910
11.09.2019 50.ОУ "Васил Левски"

Начален учител

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9671186
11.09.2019 34.ОУ "Стою Шишков"

Начален учител ЦДО

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8594131
11.09.2019 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител по физика и математика /180 часа/

13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381073
11.09.2019 104.ОУ "Захари Стоянов"

Помощник на учителя

1 16 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8595192

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.