Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
08.01.2020 101 СУ "Бачо Киро"

ЗАС

1 10 Януари 2020 - 16:30 ч. 0882476015
08.01.2020 81.СУ "Виктор Юго"

Учител ЦДО

1 17 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9745506
08.01.2020 132.СУ "Ваня Войнова"

Домакин

1 13 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8562843
08.01.2020 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по испански език /263 часа/

13 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8562843
07.01.2020 ПГ по транспорт

Учител по АЕ /1/2 щат/

17 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9732864
07.01.2020 НФСГ

Хигиенист

1 17 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8662013
07.01.2020 45.ОУ "Константин Величков"

Секретар

1 10 Януари 2020 - 14:00 ч. 0884801582
07.01.2020 ЧСУ "Дружба"

Начален учител ЦДО

1 22 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9345555
07.01.2020 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Учител ЦДО

1 21 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9613436
07.01.2020 ДГ №120 "Детство под липите"

Пом. възпитател

1 14 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8223219
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Учител по БЕЛ

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Начален учител

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Начален учител ЦДО

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Психолог

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Ресурсен учител

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Хигиенист

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 НФСГ

Учител по счетоводство

1 13 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8662013
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Учител по математика

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Учител по испански език /1/2 щат/

28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Учител по АЕ

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 78.СУ "Христо Смирненски"

Учител по руски език

1 28 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9977072
07.01.2020 28.СУ "Алеко Константинов"

Учител по АЕ

1 30 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8295166
07.01.2020 28.СУ "Алеко Константинов"

Учител по АЕ /1/2 щат/

30 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8295166
07.01.2020 ДГ №96 "Росна китка"

Помощник готвач

1 17 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801610

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.