Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
12.12.2017 63.ОУ "Христо Ботев"

Ресурсен учител - 0,5щат

Логопед - 0,5щат

Психолог - 0,5щат


Срок до 19.12.2017г.

Събеседване на 20.12.2017г., от 11:00ч.

19 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9382926 02/9382862
12.12.2017 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител по информатика и информационни технологии


Срок до 15.12.2017г.

Събеседване на 15.12.2017г., от 14:30ч.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8313020 02/8319119 02/8310170
12.12.2017 73.СУ" Владислав Граматик"

Учител ЦДО


Срок до 10.01.2018г.

Събеседване на 11.01.2018г., от 10:00ч.

10 Януари 2018 - 00:00 ч. 02/8599510
12.12.2017 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по ФЗС

Учител по математика

Пом.възпитател


Срок до 15.12.2017г.

Събеседване на 18.12.2017г., от 11:00ч.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 0896769230
11.12.2017 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Учител по музика - непълен норматив


Срок от 12.12.2017г. до 20.12.2017г.

Събеседване на 21.12.2017г.

20 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9387015
11.12.2017 41.ОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Учител по АЕ


Срок до 19.12.2017г.

Събеседване на 20.12.2017г., от 10:30ч.

19 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9878847 02/9890127
11.12.2017 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по информатика - 196ч.


Срок от 11.12.2017г. до 15.12.2017г., от 8:00ч. до 16:00ч.

Събеседване на 18.12.2017г., от 10:00ч.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 028221374
11.12.2017 144.СУ "Народни будители"

Учител БЕЛ


Срок до 16:00ч. на 18.12.2017г.

Събеседване на 20.12.2017г., от 11:00ч.

18 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8770173 02/8774052
11.12.2017 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Шофьор на ученически автобус


Срок до 30.12.2017г.

30 Декември 2017 - 00:00 ч. 0874596406
08.12.2017 145.ОУ "Симеон Радев"

Хигиенист


Срок до 13.12.2017г.

13 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8774136
08.12.2017 11.ОУ "Св.Пимен Зографски"

Заместник директор


Срок от 08.12.2017г. до 14.12.2017г., от 8:00ч. до 16:00ч.

Събеседване на 15.12.2017г, от 9:00ч.

14 Декември 2017 - 00:00 ч. 0887098966
08.12.2017 ПГСС "Бузема"

Учител-агроном


Срок до 14.12.2017г.

Събеседване на 15.12.2017г., от 14:30ч.

14 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8563458
08.12.2017 ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"

Учител


Срок до 14.12.2017г.

Събеседване на 15.12.2017г., от 13:00ч.

14 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9791765
08.12.2017 74.СУ "Гоце Делчев"

Ресурсен учител - 5 места

Психолог - 2 места

Логопед - 2 места


Срок от 11.12.2017г. до 19.12.2017г.

19 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9346617 02/9346616 02/9346619 02/9346614
08.12.2017 143.ОУ "Георги Бенковски"

Ресурсен учител


Срок от 13.12.2017г. до 19 12.2017г., от 10:00ч. до 15:00ч.

19 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8465167
08.12.2017 ДГ №63 "Слънце"

Детски учител

Помощник възпитател - двама


Срок от 11.12.2017г. до 14.12.2017г., от 10:00ч. до 16:00ч.

Събеседване на 15.12.2017г.

14 Декември 2017 - 00:00 ч. 0886648784
08.12.2017 3.СУ "Марин Дринов"

Учител по математика и информатика


Срок до 19.12.2017г., до 12:00ч.

Събеседване на 20.12.2017г., от 14:30ч.

19 Декември 2017 - 00:00 ч. 0888175335
08.12.2017 141.ОУ "Народни будители"

Начален учител

Учител ЦДО - 0,5 щат


Срок до 15.12.2017г.

Събеседване на 18.12.2017г., от 13:30ч.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8960100
07.12.2017 170.СУ "Васил Левски"

Ресурсен учител - двама

Психолог

Логопед


Срок от 11.12.2017г. до 15.12.2017г.

Събеседване на 21.12.2017г., от 9:00ч.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8923082 02/8923084
07.12.2017 ДГ №179 "Синчец"

Учител в подготвителна група


Срок от 18.12.2017г. до 05.01.2018г., от 8:00ч.до 14:00ч.

Събеседване на 11.01.2018г., от 11:00ч.

5 Януари 2018 - 00:00 ч. 02/8210025 02/8202471
07.12.2017 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител по музика - 221ч.


Срок до 03.01.2018г.

Събеседване на 04.01.2018г., от 11:00ч.

 

3 Януари 2018 - 00:00 ч. 02/9382926 02/9382862
07.12.2017 113.СУ "Сава Филаретов"

Учител по математика и информационни технологии


Срок до 22.12.2017г.

Събеседване на 28.12.2017г., от 10:30ч.

 

22 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8221063
06.12.2017 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител ПИГ


Срок до 20.12.2017г.

20 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9874358
06.12.2017 ПГ по транспорт

Хигиенист


Срок до 20.12.2017г.

20 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9732864 02/9732657

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.