Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.01.2017 108 СУ
  1. Ресурсен учител
  2. Логопед – 0,5 щат

Събеседване на 25.01.2017г. от 14:30ч.

23 Януари 2017 - 00:00 ч. 8892527 9784888
19.01.2017 88 СУ

Учител по АЕ


Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9560749
19.01.2017 76 ОУ
  1. Учител – лектор по история
  2. Учител – лектор по география
25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9874344 9319388
19.01.2017 55 СУ
  1. Ресурсен учител
  2. Начален учител с АЕ/НЕ
  3. Учител по ФВС
  4. Счетоводител
  5. Хигиенистка
27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8771297
17.01.2017 ПГ по транспорт

Атомеханик

19 Януари 2017 - 00:00 ч. 9732864 9732657
17.01.2017 96 СУ

Ресурсен учител

Учител по АЕ


Събеседване на 02.02.2017г. от 11:00ч.

1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8268342 8268339
17.01.2017 34 ОУ

Учител в ЦДО


Събеседване на 01.02.2017г. от 11:30ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8594131
17.01.2017 29 СУ

Ресурсен  учител


Събеседване на 20.01.2017г. от 14:30ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8319119
17.01.2017 27 СУ

Ресурсен учител


Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8244815 0879906360
16.01.2017 7 СУ

Хигиенистка

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 9876370
16.01.2017 ДГ №81

Старши детски учител


Събеседване на 02.02.2017г. от 11:00ч.

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 8221882
16.01.2017 133 СУ

Учител по АЕ


Събеседване на 01.02.2017г. от 12:40ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 9878570
16.01.2017 104 ОУ

Учител в ЦДО


Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8585192 8585124
16.01.2017 42 ОУ

Ресурсен учител


Събеседване на 25.01.2017г. от 16:00ч.

24 Януари 2017 - 00:00 ч. 8403458
16.01.2017 37 СУ

Ресурсен учител


Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 8263801
16.01.2017 36 СУ

Учител по математика и информатика


Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8586148 0879609570
16.01.2017 35 СУ

Учител по биология и химия


sou_dv@abv.bg

8661060
16.01.2017 20 ОУ

Ресурсен учител

30 Януари 2017 - 00:00 ч. 9521304
13.01.2017 ДГ №64

Психолог

Медицински сестри – 2 места

Учител по заместване

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 8242315
13.01.2017 НТБГ

Учител по НЕ


Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9520857 9157931
13.01.2017 58 ОУ

Хигиенист


Събеседване на 23.01.2017г. от 14:00ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 9366755
13.01.2017 65 ОУ

Лекторски часове по информационни технологии – 7 ч. седмично


Събеседване на 19.01.2017г. от 13:00ч.

18 Януари 2017 - 00:00 ч. 9676936
13.01.2017 94 СУ

Учител по БЕЛ Учител в Подготвителен клас


Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 9454663
13.01.2017 ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Учител по БЕЛ

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8611161 8611172

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.