Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.09.2017 Национален дворец на децата

Учител по музика, корепетитор-пианист – 0,5 щат

25 Септември 2017 - 00:00 ч. 9202913
19.09.2017 38 ОУ

Общ работник - 0,5 щат


Събеседване на 29.09.2017г. от 11:00ч.

28 Септември 2017 - 00:00 ч. 8465358 9442080
19.09.2017 ДГ № 127

Детски учител


Подаване на документи от 9:00 до 15:00ч.

27 Септември 2017 - 00:00 ч. 9589291
19.09.2017 27 СУ

Изобразително изкуство – 240ч.

Музика – 240ч.

Технологии – 130ч.

Ресурсен учител

23 Септември 2017 - 00:00 ч.
19.09.2017 62 ОУ

Учител по ФВС –302ч.

Учител по география и икономика – 102ч.


Събеседване на 28.09.2017г. от 15:00ч.

27 Септември 2017 - 00:00 ч. 0884801720
19.09.2017 149 СУ

Учител по биология и ЗО

Работник-поддръжка


Събеседване на 25.09.2017г.

21 Септември 2017 - 00:00 ч. 9561549
19.09.2017 СГСАГ

Учител по български език и литература

26 Септември 2017 - 00:00 ч. 8661271 9633483
19.09.2017 144 СУ

Портиер


Събеседване на 11.10.2017г. от 10:00ч.

10 Октомври 2017 - 00:00 ч. 8770173 8774052 8774457
19.09.2017 101 СУ

Учител по ФВС /по заместване/


Събеседване на 27.09.2017г. от 14:00ч.

26 Септември 2017 - 00:00 ч. 9382818 9382824
18.09.2017 ЦСОП р-н Илинден

ЗАС – 0,5 щат

25 Септември 2017 - 00:00 ч. 0876596406
18.09.2017 145 ОУ

Учител по биология

21 Септември 2017 - 00:00 ч. 8774482
18.09.2017 ПГТ

Учител по история и цивилизация /по заместване/

25 Септември 2017 - 00:00 ч. 9732864 9732657
18.09.2017 162 ОУ

1.Учител по АЕ в начален етап

2.Учител ЦДО в начален етап


Събеседване на 21.09.2017г. от 10:00ч.

21 Септември 2017 - 00:00 ч. 9943325
18.09.2017 88 СУ

Секретар


Събеседване на 27.09.2017г. от 10:00ч.

26 Септември 2017 - 00:00 ч. 9560749
18.09.2017 132 СУ

Учител по АЕ


Събеседване на 27.09.2017г. от 14:30ч.

26 Септември 2017 - 00:00 ч. 8562843 8552164
18.09.2017 11 ОУ

Учител ЦОУД


Събеседване на 25.09.2017г. от 10:00ч.

21 Септември 2017 - 00:00 ч. 0887098966
18.09.2017 10 СУ

Учител в начален етап


Събеседване на 25.09.2017г. от 14:00ч.

21 Септември 2017 - 00:00 ч. 8747178
18.09.2017 156 ОУ

1.Общ работник – 0,5 щат

2.Хигиенист

25 Септември 2017 - 00:00 ч. 9947035
18.09.2017 92 ОУ

Психолог – 0,5 щат


Събеседване на 26.09.2017г.

25 Септември 2017 - 00:00 ч. 8284726 8284733
18.09.2017 55 СУ

Учител в ЦДО – 3 места

21 Септември 2017 - 00:00 ч.
18.09.2017 102 ОУ

1.Учител в начален етап

2. Корепетитор – 0,5 щат

21 Октомври 2017 - 00:00 ч. 102 ОУ
18.09.2017 153 СУ

Учител  по АЕ – 421 ч.


Събеседване на 28.09.2017г. от 10:00ч.

27 Септември 2017 - 00:00 ч. 9383143 8372190
15.09.2017 9 ФЕГ

Учител по немски език


Събеседване на 16.09.2017г. от 10:30ч.

13 Септември 2017 - 00:00 ч. 9878772 9876402
15.09.2017 Събеседване на 26.09.2017г. От 13:30ч.

Детски учител


Събеседване  на 26.09.2017г.От 13:30ч.

25 Септември 2017 - 00:00 ч. 8749054

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.