Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
25.07.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Учител по АЕ

1 17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8745506
25.07.2018 ДГ №179 "Синчец"

Учител

1 17 Август 2018 - 14:00 ч. 02/8210025
25.07.2018 ДГ №179 "Синчец"

Учител по музика

1 17 Август 2018 - 14:00 ч. 02/8210025
25.07.2018 ДГ №172 "София"

Учител

1 24 Август 2018 - 17:00 ч. 02/9676543
25.07.2018 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Логопед

1 30 Юли 2018 - 10:00 ч. 02/8722120
25.07.2018 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Психолог /1/2 щат/

30 Юли 2018 - 10:00 ч. 02/8722120
25.07.2018 ДГ №63 "Слънце"

Детски учител

2 31 Август 2018 - 00:00 ч. 0886648784
25.07.2018 ДГ №63 "Слънце"

Пом.възпитател

1 31 Август 2018 - 00:00 ч. 0886648784
25.07.2018 ДГ №63 "Слънце"

Педагог - ясла

1 31 Август 2018 - 00:00 ч. 0886648784
25.07.2018 ДГ №63 "Слънце"

Технически секретар

1 31 Август 2018 - 00:00 ч. 0886648784
25.07.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Зам.директор АСД /1/2 щат/

27 Юли 2018 - 12:30 ч. 0884334111
24.07.2018 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Хигиенист

1 6 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8056949
24.07.2018 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Учител по практика - компютърна техника и технологии

1 6 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8056949
24.07.2018 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Учител по практика - кинотехника , аудио и видеосистеми

1 6 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8056949
24.07.2018 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Учител по практика - оптика

1 6 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8056949
24.07.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по НЕ /лекторски часове/

7 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
24.07.2018 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Учител по история и цивилизация

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8622966
24.07.2018 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Учител по математика

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8622966
24.07.2018 201.ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Начален учител ЦДО

2 27 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9926434 02/9926314
24.07.2018 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Учител по АЕ

1 6 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8056949
24.07.2018 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Учител по история и цивилизация

1 6 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8056949
24.07.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учитер в начален етап

1 7 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
24.07.2018 138.СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"

Електротехник

1 7 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8720537
24.07.2018 23.СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Хигиенист

2 8 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9441121

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.