Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
20.07.2018 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Учител по технологии и предприемачество

1 24 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9387015
20.07.2018 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител ЦДО /I-IV клас/

1 27 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8771297
20.07.2018 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Психолог

1 24 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9387015
20.07.2018 ДГ №155 "Веселина"

Учител по музика

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8700538
20.07.2018 146 ОУ „Патриарх Евтимий“

Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда / 1/2 щат

24 Август 2018 - 14:00 ч. 02/9989040 0884801722
20.07.2018 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Учител ПИГ- начален етап

1 24 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9387015
20.07.2018 СМГ "Паисий Хилендарски"

Учител по НЕ

1 27 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9831219
20.07.2018 СМГ "Паисий Хилендарски"

Учител по история и цивилизация

1 27 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9831219
20.07.2018 НГПИ "Свети Лука"

Учител по философия /432 часа/

3 Септември 2018 - 14:00 ч. 02/9319050
19.07.2018 162.ОУ "Отец Паисий"

Учител по музика /лекторски часове/

1 31 Август 2018 - 00:00 ч. 0884801753
19.07.2018 162.ОУ "Отец Паисий"

Психолог

1 31 Август 2018 - 00:00 ч. 0884801753
19.07.2018 48.ОУ "Йосиф Ковачев"

Учител по ФВС

1 17 Август 2018 - 16:30 ч. 02/8313087 02/8310120
19.07.2018 48.ОУ "Йосиф Ковачев"

Учител по технологии и предприемачество /210 часа/

17 Август 2018 - 16:30 ч. 02/8313087 02/8310120
19.07.2018 45.ОУ "Константин Величков"

Учител по АЕ

1 3 Август 2018 - 00:00 ч. 02/828/6282
19.07.2018 45.ОУ "Константин Величков"

Учител по БЕЛ

1 3 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8286282
19.07.2018 45.ОУ "Константин Величков"

Учител по музика /298 часа/

3 Август 2018 - 00:00 ч. 02/828/6282
19.07.2018 45.ОУ "Константин Величков"

Хигиенист

1 3 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8286282
19.07.2018 ДГ №181 "Радост"

ЗАС

1 27 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9927654
19.07.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по АЕ

1 31 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
19.07.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по НЕ

2 31 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
19.07.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Начален учител

3 31 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
19.07.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по математика

1 31 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
19.07.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по информатика

1 31 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
19.07.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по география

1 31 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9522484

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.