Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
16.07.2018 Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“

Заместник-директор по учебната дейност

1 14 Август 2018 - 16:00 ч. 02/822 1374 02/822 9100
16.07.2018 ДГ № 80 „Приказна калина“

Помощник възпитател

1 30 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/859 5017 0879 609577
16.07.2018 ДГ № 80 „Приказна калина“

Детски учител

1 30 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/859 5017 0879 609577
16.07.2018 97 СУ „Братя Миладинови“

Учител по БЕЛ /по заместване/

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/814 0510
16.07.2018 ДГ № 142

Учител детска градина

1 10 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/954 6020
16.07.2018 124 ОУ „Васил Левски“

Лектор по история и цивилизация

3 Август 2018 - 16:00 ч. 0894686082
16.07.2018 124 ОУ „Васил Левски“

Лектор по география и икономика

3 Август 2018 - 16:00 ч. 0894686082
16.07.2018 Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техика

Учител по история и география

1 31 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9874108
16.07.2018 34. ОУ „Стою Шишков“

Учител по информационни технологии

1 2 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8594131
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по химия и опазване на околната среда

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по физическо възпитание и спорт

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Хигиенист

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“

Учител по математика

1 19 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9785059
13.07.2018 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“

Хигиенист

1 19 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9785059
13.07.2018 76 ОУ„Уилям Сароян“

Учител по математика

1 19 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9874344 02/9319388
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по испански език

3 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по математика

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по математика и физика и астрономия

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по информатика и ИТ

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по история и цивилизация (с испански език)

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по философски цикъл

2 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по физика и астрономия (с испански език)

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 68 СУ „ Акад. Никола Обрешков“

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (IIV клас)

2 19 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9785059
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

2 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.