Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

2 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по биология и ЗО /лекторски часове

20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по български език и литература в прогимназиален етап

2 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по английски език в прогимназиален етап

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по ИТ в прогимназиален етап

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

2 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по математика в прогимназиален етап

2 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по технологии и предприемачество в прогимназиален етап

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Хигиенист

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 33 Езикова гимназия „Света София“

Зам.-директор по учебната дейност

1 27 Юли 2018 - 13:00 ч. 02/824 1131
13.07.2018 33 Езикова гимназия „Света София“

Учител по английски език

1 27 Юли 2018 - 13:00 ч. 02/824 1131
13.07.2018 33 Езикова гимназия „Света София“

Работник поддръжка / 1/2 щат

27 Юли 2018 - 13:00 ч. 02/824 1131
13.07.2018 33 Езикова гимназия „Света София“

Учител по история и цивилизация на английски език

1 27 Юли 2018 - 13:00 ч. 02/824 1131
13.07.2018 16 ОУ „Райко Жинзифов“

Учител ПИГ - начален етап

4 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9387015
13.07.2018 16 ОУ „Райко Жинзифов“

Учител по музика - непълен щат

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9387015
12.07.2018 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“

Учител по история и цивилизации / 1/2 щат

27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9450346 0884809651
12.07.2018 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“

Учител по ФВС

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9450346 0884809651
12.07.2018 ПГИЧЕ „Св. Методий“

Учител по биология и ЗО/ 324часа

27 Юли 2018 - 16:00 ч. 0884801431
12.07.2018 ПГИЧЕ „Св. Методий“

Технически сътгрудник

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 0884801431
12.07.2018 ДГ № 112 „Детски свят“

Специален педагог - учител в СОП група

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9592933
12.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител в подготвителна група

1 24 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
12.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Педагогически съветник

1 24 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
12.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Завеждащ административно техническа служба

1 24 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
12.07.2018 81 СУ „Виктор Юго“

Учител, прогимназиален етап по география и икономика

1 26 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/874 55 06

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.