Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
18.09.2019 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по италиански език /36 часа/

27 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8217188
18.09.2019 24.СУ "П.К.Яворов"

Социален работник по проект "Подкрепа за успех"

1 25 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9457396
18.09.2019 9 ФЕГ"Алфонс дьо Ламартин"

Хигиенист

1 3 Октомври 2019 - 18:00 ч. 02/9877216
18.09.2019 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Зам.директор АСД

1 27 Септември 2019 - 17:00 ч. 02/955252
18.09.2019 53. ОУ "Николай Хрелков"

Учител по история /202 часа/

1 20 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9576989
17.09.2019 135.СУ "Ян Амос Коменски"

Учител по история

1 23 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8221913
17.09.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител ГЦОУД

1 24 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
17.09.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по ФВС

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
17.09.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител ЦДО

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
17.09.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по немски език /лекторски часове/

20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
17.09.2019 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по история /1/2 щат/

24 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8562843
17.09.2019 136.ОУ "Любен Каравелов"

Учител по изобразително изкуство/технологии и придприемачество

1 25 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8217053
17.09.2019 136.ОУ "Любен Каравелов"

Образователен медиатор

1 27 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8217053
17.09.2019 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител ЦДО

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381073
17.09.2019 41.ОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Учител по предприемачество и технологии /1/2 щат/

20 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9890127
17.09.2019 41.ОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Хигиенист

1 20 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9890127
17.09.2019 83.ОУ "Елин Пелин"

Начален учител ЦДО

1 20 Септември 2019 - 16:30 ч. 02/9923060
17.09.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител ПГО

2 19 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8319119
17.09.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Ресурсен учител

1 19 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8319119
16.09.2019 36.СУ "Максим Горки"

Хигиенист

3 27 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8586148
16.09.2019 ДГ №18"Детски свят"

Медицинска сестра

1 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801403
16.09.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Учител

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
16.09.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Медицинска сестра

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
16.09.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Пом. възпитател

2 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.