Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
14.02.2019 37.СУ "Райна Княгиня"

Учител по математика

1 22 Февруари 2019 - 16:00 ч. 0898522677
14.02.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по НЕ

1 24 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0896769230
14.02.2019 15.СУ "Адам Мицкевич"

Технически секретар

1 20 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9382880
14.02.2019 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

Педагогически съветник

1 22 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9201203
14.02.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител ЦДО

1 26 Февруари 2019 - 10:00 ч. 0884801665
14.02.2019 ЧСЕГ "Г. С. Уланова"

Учител по руски език

1 28 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8658101
14.02.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

1 26 Февруари 2019 - 10:00 ч. 0884801665
13.02.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител

2 22 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0885112689
13.02.2019 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по физика

1 19 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/4192516
13.02.2019 ПГ по текстил и моден дизайн

Учител по дизайн


По заместване

1 14 Февруари 2019 - 15:30 ч. 02 8523411
13.02.2019 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Начален учител ЦДО

1 19 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/4192516
13.02.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по БЕЛ

1 24 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0896769230
13.02.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по музика

1 24 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0896769230
13.02.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Начален учител

2 24 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0896769230
13.02.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Начален учител с АЕ

1 24 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0896769230
13.02.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по изобразително изкуство

1 24 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0896769230
13.02.2019 ПГТМД

Учител по дизайн

1 14 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8523411
13.02.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Зам.директор АСД

1 21 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
13.02.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Библитекар

1 21 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
13.02.2019 107.ОУ "Хан Крум"

Начален учител ЦДО

1 28 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8662029
13.02.2019 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Библиотекар

1 18 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/8622966
12.02.2019 ПГФК "Княгиня Евдокия"

хигиенист

1 15 Февруари 2019 - 12:00 ч. 02/8739500
11.02.2019 79.СУ "Индира Ганди"

Учител по английски език


По заместване

1 18 Февруари 2019 - 16:00 ч. 0884801708
11.02.2019 81 СУ "Виктор Юго"

Библиотекар

1 21 Февруари 2019 - 14:30 ч. 02/9745506

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.