Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
09.08.2018 ДГ № 25 „Изворче“, район „Банкя“

Учител

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9676620 0884801773
09.08.2018 ДГ № 25 „Изворче“, район „Банкя“

Педагог / 1/2 щат

31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9676620 0884 801773
09.08.2018 ДГ № 25 „Изворче“, район „Банкя“

Психолог / 1/2 щат

31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/967 6620 0884 801773
09.08.2018 ДГ № 25 „Изворче“, район „Банкя“

Ресурсен учител / 1/2 щат

31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/967 6620 0884 801773
09.08.2018 36 СУ „Максим Горки“

Учител по БЕЛ

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/858 6148
09.08.2018 36 СУ „Максим Горки“

Учител по математика

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/858 6148
09.08.2018 36 СУ „Максим Горки“

Учител по ИТ

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/858 6148
09.08.2018 36 СУ „Максим Горки“

Учител по АЕ начален етап

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/858 6148
09.08.2018 36 СУ „Максим Горки“

Учител начален курс

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/858 6148
09.08.2018 36 СУ „Максим Горки“

Хигиенист

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/858 6148
09.08.2018 НФСГ

Педагогически съветник

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 0885 949172
09.08.2018 29. СУ „Кузман Шапкарев“

Учител информатика и ИТ

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8310170
09.08.2018 29. СУ „Кузман Шапкарев“

Учител математика

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8310170
09.08.2018 ДГ № 47 „Незабравка“

Ресурсен учител / 1/2 щат

28 Август 2018 - 16:00 ч. 0884 801694
09.08.2018 ДГ № 47 „Незабравка“

Учител

1 28 Август 2018 - 16:00 ч. 0884 801694
09.08.2018 ДГ № 47 „Незабравка“

Психолог / 1/2 щат

28 Август 2018 - 16:00 ч. 0884 801694
09.08.2018 ДГ № 19 „Света София“

Старши учител/ Учител


cdg_19svetasofia@abv.bg

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8661230
09.08.2018 38 ОУ „Васил Априлов“

Учител в ГЦОУД (занималня)  

1 14 Август 2018 - 16:00 ч. 088 433 4111
09.08.2018 25 ОУ „Д-р Петър Берон“

Учител ЦДО

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 02/952 1170
09.08.2018 5 ОУ „Иван Вазов“

Учител по БЕЛ

1 23 Август 2018 - 10:00 ч. 0884 801 665
09.08.2018 5 ОУ „Иван Вазов“

Учител по БЕЛ / 1/2 щат

23 Август 2018 - 10:00 ч. 0884 801 665
09.08.2018 5 ОУ „Иван Вазов“

Учител по История / 1/2 щат

23 Август 2018 - 10:00 ч. 0884 801 665
09.08.2018 5 ОУ „Иван Вазов“

Учител по география

23 Август 2018 - 10:00 ч.
09.08.2018 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“

Психолог

1 24 Август 2018 - 17:00 ч. 02/955 62 52

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.