Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
12.07.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по БЕЛ

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769230
12.07.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по Китайски език

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769230
12.07.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по Изобразително изкуство

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769230
12.07.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по Музика

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769230
12.07.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Работник в кухня

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769230
12.07.2019 ДГ №79 "Слънчице"

Помощник-възпитател

3 26 Август 2019 - 17:00 ч. 0884801655
12.07.2019 ДГ №79 "Слънчице"

Чистач

1 26 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801655
12.07.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител Математика и информатика

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769230
12.07.2019 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по Авто транспортна техника /ДВГ/

2 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8284530 02/8221065 02/8221066
12.07.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител по История

1 18 Юли 2019 - 00:00 ч. 0884801431
12.07.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител по Немски език

1 18 Юли 2019 - 00:00 ч. 0884801431
12.07.2019 ДГ №18"Детски свят"

Детски учител

2 26 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
12.07.2019 ДГ №18"Детски свят"

Помощник-възпитател

1 26 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
12.07.2019 ДГ №79 "Слънчице"

Учител ДГ

2 26 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801655
12.07.2019 ДГ №79 "Слънчице"

Психолог

1 26 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801655
12.07.2019 НСУ "София"

Учител в подготвителна група

1 31 Юли 2019 - 17:00 ч. 0895410685 0893512064 0894766378
12.07.2019 НСУ "София"

Начален учител

1 31 Юли 2019 - 17:00 ч. 0895410685 0893512064 0894766378
12.07.2019 НСУ "София"

Учител по АЕ

2 31 Юли 2019 - 17:00 ч. 0895410685 0893512064 0894766378
12.07.2019 НСУ "София"

Учител по Математика

1 31 Юли 2019 - 17:00 ч. 0895410685 0893512064 0894766378
12.07.2019 НСУ "София"

Учител по Физика и математика

1 31 Юли 2019 - 17:00 ч. 0895410685 0893512064 0894766378
12.07.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Учител по Физика и астрономия /54 лекторски часа/

20 Юли 2019 - 17:00 ч. 0884801720
12.07.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Учител по Биология и ЗО /72 лекторски часа/

20 Юли 2019 - 17:00 ч. 0884801720
12.07.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Икономист, управление на персонала

1 26 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8745506
12.07.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Учител по Човекът и природата /170 лекторски часа/

20 Юли 2019 - 17:00 ч. 0884801720

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.