Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
28.11.2019 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Учител по БЕЛ

1 16 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8665680
28.11.2019 ДГ №109 "Зорница"

Учител

1 9 Декември 2019 - 16:00 ч. 0879248617
28.11.2019 144 СУ "Народни будители"

Учител по технологии и предприемачество

1 6 Декември 2019 - 16:30 ч. 02/8770173
27.11.2019 149 СУ "Иван Хаджийски"

Хигиенист

1 6 Декември 2019 - 00:00 ч. 0894442591
27.11.2019 51.СУ "Елисавета Багряна"

Учител по математика

1 6 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9520545
27.11.2019 ДГ №63 "Слънце"

Помощник на учителя

1 30 Декември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
27.11.2019 ДГ №63 "Слънце"

Пом. възпитател

1 30 Декември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
27.11.2019 ДГ №63 "Слънце"

Логопед

1 10 Декември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
27.11.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

1 6 Декември 2019 - 10:00 ч. 0884801665
27.11.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист /1/2 щат/

6 Декември 2019 - 10:00 ч. 0884801665
27.11.2019 10.СУ "Теодор Траянов"

Начален учител ЦДО

1 4 Декември 2019 - 17:00 ч. 02/9743234
27.11.2019 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Учител по АЕ и химия

1 29 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8747109
26.11.2019 ДГ №59 "Елхица"

Психолог

1 2 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/8759029
26.11.2019 ДГ №59 "Елхица"

Пом. възпитател

2 2 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/8759029
26.11.2019 ДГ №59 "Елхица"

Медиатор

1 2 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/8759029
26.11.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по математика

1 8 Декември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
26.11.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Хигиенист

1 8 Декември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
26.11.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Зам. директор - ясла

1 8 Декември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
26.11.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Учител

1 8 Декември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
26.11.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Педагог - ясла

1 8 Декември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
26.11.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Музикален педагог

1 8 Декември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
26.11.2019 ДГ №185 "Звездичка"

Работник-кухня

1 10 Декември 2019 - 15:30 ч. 0884801505
26.11.2019 40 СУ "Луи Пастьор"

Учител ЦДО

1 6 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8265908
26.11.2019 ДГ №59 "Елхица"

Логопед

1 2 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/8759029

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.