Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
17.05.2019 ЧСУ "Професор Николай Райнов"

Учител по физика / лектоски часове /

15 Юни 2019 - 00:00 ч. 0894377903
17.05.2019 ЧСУ "Професор Николай Райнов"

Учител по немски език

1 15 Юни 2019 - 00:00 ч. 0894377903
17.05.2019 ДГ №63 "Слънце"

Помощник на учителя

1 31 Май 2019 - 00:00 ч. 0886648784
17.05.2019 ДГ №63 "Слънце"

Учител

1 31 Май 2019 - 00:00 ч. 0886648784
17.05.2019 ДГ №69 "Жар Птица"

Учител

1 31 Юли 2019 - 15:30 ч. 02/8402590
17.05.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Ръководител ИКТ

1 30 Май 2019 - 00:00 ч. 0884801431
16.05.2019 ДГ №96 "Росна китка"

Учител

7 28 Юни 2019 - 00:00 ч. 0884801610
16.05.2019 ДГ №96 "Росна китка"

Пом. възпитател

4 28 Юни 2019 - 00:00 ч. 0884801610
16.05.2019 ДГ №109 "Зорница"

Пом. възпитател

1 3 Юни 2019 - 16:00 ч. 0879248617
16.05.2019 171.ОУ "Стоил Попов"

Начален учител

1 30 Май 2019 - 16:00 ч. 0884801734
16.05.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Зам. директор УД

1 27 Май 2019 - 00:00 ч. 0885112689
16.05.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Психолог

1 27 Май 2019 - 00:00 ч. 0885112689
16.05.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по ФВС

1 27 Май 2019 - 00:00 ч. 0885112689
16.05.2019 132.СУ "Ваня Войнова"

Работник поддръжка

1 20 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8562843
15.05.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Специалист - координатор ИТ

1 27 Май 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
15.05.2019 133.СУ "А.С.Пушкин"

Лектор по география и икономика

1 16 Май 2019 - 00:00 ч. 02/9881131
14.05.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Портиер

1 22 Май 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
14.05.2019 19.СУ "Елин Пелин"

ЗАС

1 17 Май 2019 - 00:00 ч. 02/9523016
14.05.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Начален учител ЦДО

1 4 Юни 2019 - 17:00 ч. 0884801720
14.05.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Начален учител

1 4 Юни 2019 - 17:00 ч. 0884801720
14.05.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Начален учител с АЕ

1 4 Юни 2019 - 17:00 ч. 0884801720
13.05.2019 ДГ №194 "Милувка"

Учител

2 28 Юни 2019 - 00:00 ч. 0884801432
13.05.2019 ДГ №194 "Милувка"

Работник кухня

1 28 Юни 2019 - 00:00 ч. 0884801432
13.05.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

ЗДУД

1 31 Май 2019 - 00:00 ч. 02/9381187

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.