Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
10.10.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Психолог

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769230
10.10.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Пом. възпитател

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769230
10.10.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по италиански език

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769230
10.10.2018 ЧДГ "Джани РоДари"

Педагог ясла

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769239
10.10.2018 ЧДГ "Джани РоДари"

Мед. сестра

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769239
10.10.2018 ЧДГ "Джани РоДари"

Пом. възпитател

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769239
10.10.2018 86.ОУ "Св. Климент Охридски"

Учител по история /157 часа/

31 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0895538441
10.10.2018 НТБГ

Учител по АЕ

1 24 Октомври 2018 - 12:30 ч. 02/9520857
10.10.2018 128.СУ "Алберт Айнщайн"

Учител по история и цивилизация

1 12 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8840381
10.10.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Хигиенист

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
10.10.2018 ДГ №7 "Детелина"

Пом. готвач

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8589108
10.10.2018 ДГ №7 "Детелина"

Пом.възпитател

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8589108
10.10.2018 ДГ №7 "Детелина"

Общ работник

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8589108
10.10.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Логопед

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
09.10.2018 СПГТ

Хигиенист

1 15 Октомври 2018 - 12:00 ч. 02/9833692
09.10.2018 78.СУ "Христо Смирненски"

Учител по БЕЛ

1 30 Октомври 2018 - 15:00 ч. 02/9977094
09.10.2018 78.СУ "Христо Смирненски"

Учител по математика и ИТ

1 30 Октомври 2018 - 15:00 ч. 02/9977094
09.10.2018 ПГСС "Бузема"

Огняр

1 12 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8563458
09.10.2018 ПГСС "Бузема"

Ресурсен учител

1 12 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8563458
09.10.2018 ДГ №61 "Шарено петле"

Помощник на учителя

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8709377
09.10.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител ЦДО

1 12 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
09.10.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Начален учител

1 16 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
09.10.2018 ДГ №61 "Шарено петле"

Педагог /1/2 щат/

19 Октомври 2018 - 09:00 ч. 02/8709377
08.10.2018 ПГПСТТ

Хигиенист

1 26 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9874108

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.