Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
11.12.2018 ДГ №86 "Асен Босев"

Детски учител

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8261119
11.12.2018 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по АЕ

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8771297
11.12.2018 ДГ №167 "Малкият принц"

Учител

1 19 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9521610
11.12.2018 132.СУ "Ваня Войнова"

Работник поддръжка

1 18 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8562843
11.12.2018 63.ОУ "Христо Ботев"

Хигиенист

1 19 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9382926
11.12.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Хитиенист

1 17 Декември 2018 - 10:00 ч. 0884801665
11.12.2018 37.СУ "Райна Княгиня"

Учител по математика и информатика

1 19 Декември 2018 - 16:00 ч. 0898522677
11.12.2018 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Треньор по баскетбол

1 20 Декември 2018 - 17:00 ч. 0884801719
10.12.2018 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по география

1 3 Януари 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
10.12.2018 45.ОУ "Константин Величков"

Зам.директор АСД с информатика

1 21 Декември 2018 - 14:00 ч. 02/8286282
07.12.2018 СМГ "Паисий Хилендарски"

Учител по математика

1 14 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/9831219
07.12.2018 ДГ №73"Маргарита"

Учител

1 18 Декември 2018 - 16:00 ч. 0876643185
07.12.2018 157. ГИЧЕ "Сесар Вайехо"

Зам.директор по УД

1 20 Декември 2018 - 15:00 ч. 02/9710056
07.12.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Информатик

1 19 Декември 2018 - 10:00 ч. 0884801665
07.12.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по ИТ /1/2 щат/

19 Декември 2018 - 10:00 ч. 0884801665
06.12.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
06.12.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Зам. директор УД

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
06.12.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Зам. директор АСД

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
06.12.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Хигиенист

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
06.12.2018 89.ОУ "Д-р Христо Стамболски"

Учител по ИИ и технологии и предприемачество

1 19 Декември 2018 - 16:00 ч. 0884801619
05.12.2018 39.СУ "Петър Динеков"

Начален учител ЦДО

2 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8859019
05.12.2018 СМГ "Паисий Хилендарски"

Хигиенист

2 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9831219
05.12.2018 ДГ №145 "Българка"

Пом. готвач /1/2 щат/

8 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8220663
05.12.2018 СГСАГ "Христо Ботев"

Учител по математика

1 12 Декември 2018 - 15:00 ч. 02/8661271

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.