Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
21.06.2018 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по електроника и автоматика

4 11 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8720047
21.06.2018 69.СУ "Димитър Маринов"

Учител ЦДО

2 6 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9791805
21.06.2018 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по АЕ

4 11 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8720047
21.06.2018 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по ФВС

1 11 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8720047
21.06.2018 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по философия

1 11 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8720047
21.06.2018 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по ФВС

2 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9556252
21.06.2018 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по НЕ

1 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9556252
21.06.2018 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по философия

1 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9556252
21.06.2018 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по БЕЛ

1 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9556252
21.06.2018 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по изобразително изкуство

1 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9556252
21.06.2018 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител ПИГ

2 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9556252
21.06.2018 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Хигиенист

1 18 Юли 2018 - 15:30 ч. 02/8221374
21.06.2018 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по АЕ

2 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9556252
20.06.2018 49.ОУ "Бенито Хуарес"

Касиер ип ЗАС

1 6 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8472240
20.06.2018 28.СУ "Алеко Константинов"

Учител по БЕЛ

1 23 Юли 2018 - 00:00 ч. 0884801572
20.06.2018 12.СУ "Цар Иван Асен II"

Педагогически съветник

1 3 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9437952
20.06.2018 83.ОУ "Елин Пелин"

Учител ЦДО

1 20 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9923060
19.06.2018 17. СУ "Дамян Груев"

Психолог

1 26 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8217188
19.06.2018 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Общ работник

1 28 Юни 2018 - 17:00 ч. 0884801719
19.06.2018 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Учител ЦДО

3 28 Юни 2018 - 17:00 ч. 0884801719
19.06.2018 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Учител по математика

1 28 Юни 2018 - 17:00 ч. 0884801719
19.06.2018 2 АЕГ "Томас Джеферсън"

Учител по ФВС

1 12 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8283679
19.06.2018 2 АЕГ "Томас Джеферсън"

Административен секретар

1 12 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8283679
19.06.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по АЕ

1 2 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9381021

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.