Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
07.02.2020 ЧДГ "Джани РоДари"

Пом. възпитател

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
07.02.2020 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по АЕ

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
07.02.2020 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по руски език

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
07.02.2020 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по китайски език

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
07.02.2020 142.ОУ "Веселин Ханчев"

ЗАС /1/2 щат/

11 Февруари 2020 - 12:00 ч. 0885112689
07.02.2020 130.СУ "Стефан Караджа"

Психолог /1/2 щат/

14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8470495
07.02.2020 94 СУ "Д. Страшимиров"

Начален учител

1 10 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9454663
07.02.2020 94 СУ "Д. Страшимиров"

Психолог /1/2 щат/

10 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9454663
07.02.2020 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Хигиенист

2 12 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9835363
07.02.2020 НФСГ

Завеждащ техническа служба

1 7 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0885949172
07.02.2020 67 ОУ "Васил Друмев"

Учител по математика, човек и природа и физика

1 9 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8223621
07.02.2020 ДГ №119 "Детска планета"

Учител

1 28 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/8293846
07.02.2020 ПГ по туризъм "Алеко Константинов" - гр.Банкя

Психолог

1 19 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9972490
06.02.2020 203 ПЕГ "Свети Методий"

Зам.директор по УД /1/2 щат/

17 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801431
06.02.2020 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по БЕЛ

1 12 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9367147
06.02.2020 10.СУ "Теодор Траянов"

Учител ФВС

1 14 Февруари 2020 - 17:00 ч. 02/9743234
05.02.2020 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по история и география

1 6 Февруари 2020 - 17:00 ч. 02/9556252
05.02.2020 ЧПГДН "СофтУни Светлина"

Учител по история

1 10 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0894621669
05.02.2020 108.СУ "Никола Беловеждов"

Учител по технологии и ИИ

1 7 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8892427
05.02.2020 ДГ №193 "Славейче"

Учител

1 10 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801533
05.02.2020 ДГ №138 "Приятели"

Учител

2 10 Март 2020 - 00:00 ч. 0884801716
05.02.2020 ДГ №138 "Приятели"

Ресурсен учител /1/2 щат/

10 Март 2020 - 00:00 ч. 0884801716
05.02.2020 ДГ №138 "Приятели"

Учител по музика /1/2 щат/

10 Март 2020 - 00:00 ч. 0884801716
05.02.2020 ДГ №138 "Приятели"

Общ работник

10 Март 2020 - 00:00 ч. 0884801716

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.