Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
10.01.2017 74 СУ

Учител по АЕ


Събеседване на 17.01.2017г. от 13:00ч.

16 Януари 2017 - 00:00 ч. 9346617 9346619 9346616
05.01.2017 63 ОУ

Начален учител в ЦДО


Събеседване на 17.01.2017г. от 13:00ч.

16 Януари 2017 - 00:00 ч. 9382926 9382862
09.01.2017 76 ОУ

Лектор по АЕ – 2-3 клас

Лектор по изобразително изкуство – 5-7 клас

16 Януари 2017 - 00:00 ч. 9874344 9319388
10.01.2017 ЧСУ „Кралица София Испанска“

Начален учител


Събеседване на 18.01.2017

16 Януари 2017 - 00:00 ч. 4833353
06.01.2017 162 ОУ

Учител по ФВС – начален етап


Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

16 Януари 2017 - 00:00 ч. 9943325
10.01.2017 26 СУ

Учител по математика в прогимназиален етап

16 Януари 2017 - 00:00 ч. 8573023 8570129
10.01.2017 122 ОУ

Ресурсен учител


Събеседване на 17.01.2017

16 Януари 2017 - 00:00 ч. 8664995
05.01.2017 60 ОУ

Начален учител

Учител по БЕЛ – 0,5 щат


Събеседване на 18.01.2017г. от 14:00ч.

17 Януари 2017 - 00:00 ч. 9366875
13.01.2017 81 СУ

Начален учител

Начален учител в ЦДО

Библиотекар

Хигиенист – 2 места


Събеседване на 19.01.2017г

18 Януари 2017 - 00:00 ч. 9745494 9755495
09.01.2017 ЧНУ „Прогресивно образование“

Начален учител – 2 места

Лектолски часове по НЕ

Лекторски часове по испански език

Учител по АЕ с втори  испански език

Учител по математика и информатика

Учител по ЧП – 0,5 щат

Учител по история и география

Лекторски часове по музика

Лекторски часове по ИИ

Лекторски часове по хореография

Лекторски часове по драма

Учител по физическо възпитание и спорт


Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

18 Януари 2017 - 00:00 ч. 0882944489
10.01.2017 104 ОУ

Хигиенист


Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

18 Януари 2017 - 00:00 ч. 8585192 8585124
13.01.2017 65 ОУ

Лекторски часове по информационни технологии – 7 ч. седмично


Събеседване на 19.01.2017г. от 13:00ч.

18 Януари 2017 - 00:00 ч. 9676936
12.01.2017 79 СУ

Учител в ЦДО


Събеседване на 19.01.2017г.  от 13:00ч.

18 Януари 2017 - 00:00 ч. 8253811
09.01.2017 176 ОУ

Учител по АЕ


Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

19 Януари 2017 - 00:00 ч. 9963213
17.01.2017 ПГ по транспорт

Атомеханик

19 Януари 2017 - 00:00 ч. 9732864 9732657
12.01.2017 1 ПУ

Начален учител – 2 места

Логопед

Психолог

19 Януари 2017 - 00:00 ч. 0877343655
10.01.2017 ДГ №88

Логопед – 0,5 щат


Събеседване на 11.01.2017г. от 15:00ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 9788232 0884801616
10.01.2017 ПГЕА

Заместник –директор по УВД

Учител инженер, специалност Компютърна техника

Учител инженер специалност телекомуникации

Учител по АЕ – 0,5 щат

Огняр

Снабдител

Работник поддръжка

Хигиенист

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8956922 8956919 8956910
13.01.2017 5 ОУ

Хигиенист


Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8561065 8565065
16.01.2017 7 СУ

Хигиенистка

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 9876370
13.01.2017 58 ОУ

Хигиенист


Събеседване на 23.01.2017г. от 14:00ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 9366755
13.01.2017 94 СУ

Учител по БЕЛ Учител в Подготвителен клас


Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 9454663
17.01.2017 29 СУ

Ресурсен  учител


Събеседване на 20.01.2017г. от 14:30ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8319119
13.01.2017 ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Учител по БЕЛ

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8611161 8611172

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.